Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 28. dubna 2018

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2701. Spolek vojenských veteránů v Liebenau 22.8.1886 - na paměť svěcení praporu
spolku, BK31, ouško
1-/1- 100,- 650,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2702. Spolek vojenských veteránů v Drum - na paměť 25. výročí zakládajíci slavnosti
spolku 9. července 1899, br31, ouško, sign. Zimbler
1-/1- 100,- 700,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2703. Na památku 25 letého výročí spolku vojenských vysloužilců v Žabovřeskách,
5.7.1908, česky a německy, br33, ouško
1-/1- 100,- 1500,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2704. Na paměť svěcení praporu spolku válečných veteránů v Ober Kreibitz Schönfeld
29. června 1902, br23, ouško
2/2 100,- 600,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2705. Na paměť svěcení praporu spolku vojenských veteránů v Chomutově (Komotau)
2. června 1873, postříbřený br, ouško
1/1 100,- 1100,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2706. Na paměť svěcení praporu spolku válečných veteránů v Bensen 2. července
1901, br28, ouško
1-/1- 100,- 1300,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2707. av.: Na paměť padlých kamarádů 4. praporu Pěšího Magdeburského pluku č. 67,
Sadová u Hradce Králové, zobrazen památník,
rev.: "3. července 1866 zemřeli na těchto polích poručík Horgast a Hürschfeld a
četař Bagusch, kapelník v Germendorfu,, BK32, ouško
1-/1- 100,- 2200,-

Pol.

RAKOUSKO - 1. republika

Stav

V.cena

D.cena

2708. Odznak Spolku vojenských veteránů, meče, blesk, br, barva, špendlík zach 110,- 120,-

Pol.

RAKOUSKO - 1. republika

Stav

V.cena

D.cena

2709. Medaile "Král střelců 1936", pozlacený br40, ouško se stužkou a závěsem 1/1/1 300,- 550,-

Pol.

RAKOUSKO - 2. REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2710. Za zásluhy o Rakouskou republiku, 5 třída, pozl. br, smalt, původní etuje 1/-/1 2700,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - 2. REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2711. Hvězda dekorace Za zásluhy o Rakouskou republiku, br, smalt, zn. výrobce 1/- 4300,- --.-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2712. Pamětní medaile na 200. výročí Bitvy u Poltavy (1709-1909), br 29, ouško 1-/1- 500,- 500,-

Pol.

RUSKÁ FEDERACE

Stav

V.cena

D.cena

2713. Pamětní medaile na 70. výročí vítězství ve 2. světové válce, postříbř., na stuze 1/1/1 190,- 550,-
2714. Pamětní medaile na výročí konstruktéra samopalu, generála Kalašnikova, zl.br. st 1-/1-/1 190,- 190,-
2715. Pamětní medaile "Vojáku internacionalistovi" za službu na území Německa,zl.br.st 1/1/1 190,- 650,-
2716. Medaile "Za odvahu při požáru", postř. br., na stuze , s čistým dekretem 1/1/1 190,- 190,-
2717. Pamětní medaile "Za boj s mezinár. terorizmem v Sýrii", zlac. Br, na stuze, č.dekr 1/1/1 190,- 340,-
2718. Sada různých druhů odznaků raketového vojska, špendlíky, celkem 11 kusů 1/- 120,- --.-

Pol.

SFRJ

Stav

V.cena

D.cena

2719. Řád Zásluh o jugoslávský národ se stříbrnou hvězdou, Ag, 24,38 gr, šroub
matr.č.25285, výroba IKOM Zagreb
1/- 850,- --.-
2720. Miniatura "Řádu Partyzánské hvězdy", 2. stupně, závěs na stuze + malá stužka 1/- 150,- 150,-
2721. Odznak "Jugoslávský partyzán", br, smalt, šroub, výrobce IKOM Zagreb 1/- 170,- 170,-
2722. Miniatura odznaku "Jugoslávský partyzán", 2.st.. Br, smalt, šroub se zn. výrobce 1/- 120,- 120,-

Pol.

SFRJ

Stav

V.cena

D.cena

2723. Medaile Miniserstva vnitra "Za zásluhy o obranu a bezpečnost", BK, stuha 1/1/1 350,- 350,-
2724. Hvězdičky, sloužící za miniatury nejvyšších dekorací SFRJ, br, šroub, značka
výrobce IKOM Zagreb - 2 ks
1/- 60,- 60,-

Pol.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

2725. Pamětní stolní medaile "Zväz vojakov Slovenskej republiky - Trenčiansky
samosprávny kraj", br65, v darovací etuji
0/0 120,- --.-

Pol.

S S S R

Stav

V.cena

D.cena

2726. Odznak pro účastníky Velké vlastenecké války, smalt, postříbřený, šroub 1/- 120,- 120,-
2727. Pamětní odznak ruského básníka a malíře M.J.Lermontova, BK, špendlík 1/- 30,- --.-

Pol.

S S S R

Stav

V.cena

D.cena

2728. Odznak členů Olympijského týmu SSSR na OH Soul 1988, br, smalt, zlac. špendl. 1/- 400,- --.-
2729. Pamětní medaile k 30. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce, pozl.br, stuha 1/1/1 110,- --.-

Pol.

Š V É D S K O - království

Stav

V.cena

D.cena

2730. Dekorace švédského Červeného kříže "Za zásluhy", 2. stupeň, BK, stuha, špendl. 1/1/1- 140,- 550,-

Pol.

Š V É D S K O - království

Stav

V.cena

D.cena

2731. Střelecká medaile "Stockholmského střeleckého spolku", kolem r. 1930, br, stuha 1-/1-/1- 140,- 180,-

Pol.

U S A

Stav

V.cena

D.cena

2732. Vyznamenání NASA "Space flight Medal", leštěný br, stuha se závěsem 1/1/1 600,- --.-
2733. Vyznamenání NASA "Exceptional Achievement", leštěný br, stuha se závěsem 1/1/1 600,- --.-

Pol.

U S A

Stav

V.cena

D.cena

2734. Odznak jako suvenýr "Maple Cafe", Lewiston, o33, jehla 1/- 50,- --.-

Pol.

VATIKÁN

Stav

V.cena

D.cena

2735. Medaile "Castelfidardo 1860", bílý kov, původní stuha, drobné úhozy 1-/1-/1- 1200,- 1200,-
2736. Medaile"Za obranu církevního státu v rakouských vojenských oddílech 1849",
zlacený br, zlacení částečně setřeno, žluto-bílá stuha
1-/1-/1 290,- --.-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2737. Královský Viktoriin řád 1896, stupeň komandér (3, třída), br, smalt, nákrční stuha
na rev č. udělení C409, typ kolem roku 1960
1/-/1 16500,- --.-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2738. Talisman britských (námořních) rybářů. Jedná se o medaili se sv. Jiří, BK
s ouškem, o40, bez značky výrobce
1-/1- 190,- 190,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2739. Miniatura Jubilejní korunovační medaile královského páru Jiří V. a Mary, 1910 -
1935, Ag, původní ražba, na původní stuze, Joslin 313
1/1/1 300,- 360,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2740. Miniatura Britské válečné medaile 1914 - 1918, Ag, původní ražba a stuha, J.168 1/1/1- 300,- 320,-
2741. Miniatura Medaile za zdatnou službu Jiří VI., na závěsu "Teritorial", postříbř. br,
původní ražba a stuha, Joslin 237-II
1/1/1 250,- 260,-
2742. Miniatura Britské válečné medaile 1939 - 1945, postříbřený br, původní ražba
a stuha, Joslin 153
1/1/1 250,- 250,-

Pol.

VENEZUELA

Stav

V.cena

D.cena

2743. Řád Osvoboditele (Simona Bolivara), stupeń důstojník, kolem r. 1950, pův. etuje 1/1/2 7000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky