Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 30. dubna 2022

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1601. Slezské Beskydy - Bílý kříž a útulna u Daňků / bača s ovcemi, v pozadí lesy,
opis, Br31, 2x pův.závěs
1/1 100,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1602. Předsednictví ČR v radě Evropy 2009 - Evropa, datace / Evropské
pamětihodnosti, Ag35/15g
PROOF 320,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1603. Zemská jubilejní výstava v Praze 1891 - Pražské výstaviště / vladař na
trůnu, opis, Al 39
0-1 200,- 200,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1604. Bitva u Zborova - Výjev z bitvy, nápis / nápis, halapartny, zlac.Cu 40 0/0 140,- 140,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1605. Zemská jubilejní výstava v Praze 1791-1891 - Nápis, datace / Český znak,
Ag30/9,15g, pův.ouško
0-1 340,- 900,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1606. Upomínka na svěcení České reálné školy v Č. Budějovicích 29.9.1893,
nápis, opis, datace / budova školy, Sn29,5, pův.ouško
1/1 150,- 600,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1607. František Turinský 1769-1852 - Odhalení pamětní desky v Poděbradech,
hlava zleva, opis / nápis, opis, datace, Al 29, pův.ouško
1-1- 100,- 180,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1608. Jiří z Poděbrad - upomínka odhalení pomníku 1896 - Král Jiří ve věnci, nápis,
koruna / nápis ve věnci, datace, koruna, Al 35, 2x pův.závěs
1-1- 100,- 280,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1609. Vítězi závodu plukovních+ČSLA civilní obrana, voják, opis,JS osmistěn Br30, pův.
ouško, sevřená pěst, znak civ.obrany, motiv města / znak, opis, Br60 2ks
0-1 120,- 120,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1610. Teplice-výstava 1884 - Hlava Merkura zprava, ratolesti / postavy, andělíček,
opis, datace, zlac.Br61
0-1 650,- 1300,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1611. ČNS Teplice - Katastrofa na dole Nelson 1934-1984, zelený porcelán,
Řetenice ZSKO - Memoriál M.Berana 1961-1971, motiv dolu , opis, datace
/ hlava čelně, opis, hlava psa, opis, datace / nápis, zelený porcelán 62 a 64, 2ks
0/0 80,- 300,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1612. Škoda Plzeň-jaderná elektrárna A1-uvedení do provozu-1985 - Stylizovaný atom
znak Škody / nápis, ratolesti, Cu60
0-1 100,- 130,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1613. ČKD-Cena Jiřího Dimitrova - Hlava zleva, opis / znak ČKD, opis, Br60, pův.etue 1/1 60,- 60,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1614. 100. let muzea J.A.Komenského v Přerově-1988 - Hrad, opis / nápis, ornament,
ŽK44, udělení, etue
0/0 60,- 60,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1615. Pravda vítězí-Alexander Dubček, Jan Hus - Hlava zleva, opis / hlava zleva, opis,
ŽK30
0/0 800,- 1000,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1616. Doležal-Berthold Zankel-čest.předseda pobočky 1991 - Hlava částečně zprava
/ olomoucký znak, nápis, Sign., Cu42,
0/0 100,- 150,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1617. FSM. IXe Kongres syndical mondial Prague 1978, NN - Styliz.Hradčany
s Karl.mostem, franc.opis / tři ruce drží dvě zeměkoule, franc.opis, Br70x70
0/0 50,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1618. Ladovská zabíjačka 1984 - Prase, opis. NN, JS, Elox.Al 60 na červené stuze 0/- 40,- 50,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1619. Československý film 1945-1985 - Lip.ratolest, 3 řád.nápis / kamera "40",
Br60 (1/1) + Středočeské státní lesy Benešov, 1950-1990, JS-stromy, 3 řád.
nápis, letopočty. Br60 (0/-) Foto viz.www.numismatika.cz Celkem 2 ks
- 50,- 70,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1620. TGM - Poprsí TGM zpředu, nápis T.G.MASARYK, signatura, R.HÁJEK,
JS, litý Br42x59, Floss neuvádí (pod.Floss.28), N.01.064c
1/- 150,- 180,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1621. Průkopník socialistické práce obvodu Prahy 9 - Komunistická symbolika
/ znak Prahy 9, opis, Br51, etue
1/1 50,- 100,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1622. Výzkumný ústav Tesla A.S.Popova-za dlouholetou práci - Poprsí zprava,
opis / znak Tesly, opis, datace, Br50, etue
0/0 50,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1623. Bílá Labuť-25 let 1939-1964 - Budova BL / číslice, opis, Br52, etue -1/-1 100,- 120,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1624. A.Jirásek - Poprsí zprava, opis, JS na kartě, Br61 2/2 50,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1625. Spojené ocelárny Kladno - Ocelář, znak Poldi, motiv oceláren, JS, Cu63x45 1/1 50,- 80,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1626. 30 let stavíme pro ČSSR - Dlaně s růží, znak VS, opis, Br59 1/1 50,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1627. 70 let Československé kinematografie, filmové studio Barrandov - akt dívky
s květy se stuhou, opis, JS s udělujícím štítkem, Br66, pův. Etue
0/0 50,- 50,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1628. Vodní stavby oborový podnik-za zásluhy - znak VS, opis / lipový list, opis,
Br70, pův.etue včetně udělujícího certifikátu
0/0 50,- 100,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1629. 15. výročí osvobození 1960 - Staroměstská mostecká věž s tankem, opis / znak
Prahy, opis, ŽK70
1/1 50,- 100,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1630. Atentát 1914-F.F.d´Este, Žofie Chotková-Manželé spolu, opis, datace, JS, BK69 1/1 50,- 250,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1631. Dubček Alexandr a Jan Hus - Hlava A.Dubčeka zleva, opis / poprsí
J.Husa zleva, opis. Ag30 - 1000 - 12,94g v pův.modrém pouzdru
Proof 800,- 2000,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1632. Slavnostní dekorace předsedy MěNV, Br78 se závěsem a stuhou, etue 0-1 450,- 550,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1633. Medaile na přelom tisíciletí, číslo 175, zlacené Ag40/33g, luxusní dřevěná etue PROOF 750,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1634. Svému osvoboditeli Čs.lid, 1.5.1955 - tzv."Fronta na maso"
Stalinův pomník z Letné / 4 řád.nápis, letopočet, ratolest, Br60
1/1 900,- 2200,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1635. Polní maršál Schwarzenberg - Poprsí zpředu, opis, JS, lité Fe54 1/- 250,- --.-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1636. III.zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, 1980, 750 výročí Košic - Motiv
města, nápis, datace, JS, BK nepr.ovál 60x30
1/- 50,- 70,-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1637. 250 let Konventu a Nemocnice milosrdných bratří v Brně, 1747-1997 -
Pohled na nemocnici, opis, sign.Úprka / lat.opis.stříbř.Br50, etue
Proof 120,- --.-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1638. Farmaceutická fakulta Brno-upomínková medailka - Lékařský motiv, opis
/ koruna, opisy, ŽK30
1/1 50,- --.-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1639. Univerzita veterinárního lékařství Košice - Lékařská symbolika, opis / veterinární
znak, latinský opis, Žk60
0/0 60,- --.-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1640. Brno-vysoká veterinární škola - Za zásluhy o rozvoj chovu ovcím, dívka s ovcemi
v přírodě / nápis, ratolesti, opis, Br69
1/1 120,- --.-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1641. IV. Sjezd Slovenské farmaceutické společnosti 19.-22.9.1984 v Banské
Bystrici, lékařská symbolika, opis, datace / budova, nápis, Br62
0/0 50,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1642. Benedikt XVI., návštěva Svatého otce v České republice 2009,
poprsí papeže zpředu, opis / polopostava sv. Václava zpředu, opis, sign.
(Kortáková Daniela), Ag34/16g, etue, certifikát
PROOF 360,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1643. Klement IX.(1667-1669). Na uzavření míru mezi Francií a Španělskem
v Cáchách 1668 - Poprsí zleva, opis, sign.A.Hamerani / sedící Concordia a
Pace, v nohách ztělesnění sváru, Br32
1/1 1500,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1644. Haus des N.Ö.Bauernbundes, založený v r.1906 - Budova, opis, sign.Bodlak
/ znak, ratolesti, písmo, Ag35/18,5g, etue
PROOF 380,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1645. Praha - Arcidiecéze. 100.výr.Jana Nepomuckého, 1829 -
Sv.J.Nepomucký na rakvi /6 řád.něm.nápis, Br43, pův.ouš.
1/1 200,- 220,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1646. Svět.výstava poštovních známek Praga 1988 - symb.ženské postavy na pošt.
trubce se zeměkoulí nad Karl.mostem s most.věžemi, 2 řád.opis, sign. / logo
výstavy, 2 řád.opis, Br50
0/0 80,- 160,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1647. ČVUT 1707-1982 - Český lev vlevo s kružítkem a lipovou ratolestí,
Br71x29 se zavír.špendl
1/- 40,- 60,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1648. 20 let VŠE v Praze-Globus, kniha, datace / znak ČSSR, opis, sign. JP, Br71, etue 0/0 50,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1649. VUT fakulta technologická-Gottwaldov - Umělecký motiv, 5 řád. nápis, JS,
zlac.Br92x53, udělující certifikát, pův.etue
1/- 50,- 70,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1650. UK fakulta matematicko-fyzikální - Karel IV. v kruhu se znaky zemí,
motiv Prahy, opis / vladař klečí před Václavem IV. V pečeti,
matematicko-fyzikální motivy, opis, Br80
1/1 200,- 400,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2022 Česká společnost přátel drobné plastiky