Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 24. června 2023

Pol.

Karel VI. 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

201. 3 Krejcar 1733, Hall 1/1 300,- 1000,-

Pol.

Karel VI. 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

202. 20 Soldi 1734, ražba pro Lombardii, 3x ďubka 2/2 1000,- 1000,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

203. Tolar 1780 SF, novoražba, plast.obal "Zlaťáky" 0/0 600,- --.-

Pol.

František Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

204. 20 Krejcar 1765 WI, Vídeň 1-2 200,- 420,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

205. 20 Krejcar 1787 F, Hall 1-25 240,- 400,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

206. 20 Krejcar 1811 A 1/1 150,- 600,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

207. 20 Krejcar 1812 A, Rv. 3mm prasklinka v hran 0/0 150,- 600,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

208. 20 Krejcar 1813 A, plocha téměř PROOF 0/0 600,- 1800,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

209. 20 Krejcar 1822 A 1-1- 150,- 380,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

210. Tolar křížový 1795 H, m.o., patina 2/2 1000,- 1000,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

211. 20 Krejcar 1841 A 1-1- 150,- 550,-

Pol.

Zikmund I. 1378 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

212. Parvus, neurčeno, 2 typy, n.nedor. 0-1- 180,- 300,-

Pol.

Ludvík I. 1342 - 1382

Stav

V.cena

D.cena

213. Denár, kříž, rozsypané kuličky / hlava Saracéna, Huszár 547, n.nedor. 1/1 300,- --.-

Pol.

Ludvík Jagelonský 1516-1526

Stav

V.cena

D.cena

214. Denár 1523 IK, 1524 LB, Rudolf II., Denár 1579 KB, olomené, 3ks 1-2- 60,- 60,-

Pol.

Ferdinand I. 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

215. Denár 1535 KB 1/1 120,- 220,-

Pol.

Ferdinand I. 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

216. Denár 1544 KB, n.nedor. 0-1 120,- 190,-

Pol.

Ferdinand I. 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

217. Denár 1550 KB 01 120,- 220,-

Pol.

Rudolf II. 1576-1612

Stav

V.cena

D.cena

218. Denár KB, dvojráz, klasický zmetek pro luštitele letopočtu, n.nedor. 0-1 120,- 120,-

Pol.

Rudolf II. 1576-1612

Stav

V.cena

D.cena

219. Denár 1585 KB, n.nedor. 0-1 120,- 220,-

Pol.

Rudolf II. 1576-1612

Stav

V.cena

D.cena

220. Tolar 1607 KB, m.o. patina 1-2 4000,- 7500,-

Pol.

Matyáš II. 1618-1619

Stav

V.cena

D.cena

221. Denár 1619 KB, n.nedor. 0-1 120,- 180,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

222. VI Krejcar 1668 KB 1/1 50,- 850,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

223. XV Krejcar 1665 KB, Höllhuber KB 656.1.3, patina 0-1 50,- 1800,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

224. 1/4 Tolar 1703 KB, opis ARCHID: AVST:DVX.BV: MA:MOR:CO: TYR:1703 1/1 3000,- 6000,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

225. 1/2 Tolar 1703 KB, Rv. n.škr. 1/1 3000,- 6000,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

226. Tolar 1757 KB, patina 1-1- 5000,- 7000,-

Pol.

František Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

227. VII Krejcar 1760 KB 1-1- 300,- 550,-

Pol.

Josef II. 1765-1790

Stav

V.cena

D.cena

228. 20 Krejcar 1775 B/SKPD, zlatistá patina 0-1- 400,- 900,-

Pol.

Josef II. 1765-1790

Stav

V.cena

D.cena

229. 20 Krejcar 1787 B, plocha téměř PROOF, justovaný 0-1- 240,- 460,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

230. 20 Krejcar 1794 B 2/2 150,- 280,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

231. 20 Krejcar 1806 B 2/2 150,- 220,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

232. 20 Krejcar 1818 B 1-2 150,- 240,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

233. 20 Krejcar 1834 B 1-2 150,- 240,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

234. 20 Krejcar 1835 B, madona, justovaný 0-1- 150,- 420,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

235. 20 Krejcar 1840 B, madona 1-1- 150,- 340,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

236. 20 Krejcar 1842 B, madona, plocha téměř PROOF 0/0 201,- 550,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

237. 20 Krejcar 1848 B, madona 1/1 200,- 400,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

238. Egy Krajczár 1848 1/1 150,- 220,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

239. Egy Krajczár 1849 NB, v ploše nedoražený, vzácnější ražba 1-1- 2500,- --.-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

240. Három Krajczár 1849 NB, v ploše nedoražený,poťukaný 1-1- 150,- 550,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

241. 6 Krejcar 1848 A, rysky, hr. 1-1- 150,- 240,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

242. 6 Krejcar 1848 1-1- 150,- 220,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

243. Hat Krajczár 1849 NB 1-1- 150,- 260,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

244. 20 Krejcar 1848 KB, madona, plocha téměř PROOF 0/0 200,- 1700,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

245. 1 Centesimo 1849 ZV, Benátky 1-/1- 100,- 160,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

246. 3 Centesimi 1849 ZV, Benátky, začínající patina 0-1 100,- 550,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

247. 15 Centesimi 1848 ZV, Benátky, hr. 0-1 100,- 3000,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

248. 1 Centesimo 1852 V, vada v raznici 1/1 100,- 200,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

249. 3 Centesimo 1852 V 1/1 100,- 260,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

250. 3 Centesimo 1852 M 1-1- 100,- 240,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

251. 5 Centesimi 1850 M, n.hry 1/1 100,- 6500,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

252. 10 Centesimi 1852 V 1-1- 100,- 700,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

253. 5/10 Solda 1862 A 1/1 100,- 300,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

254. 1 Soldo 1862 A 1/1 100,- 260,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

255. 1 Soldo 1862 B 1/1 100,- 500,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

256. 1/4 Krejcar 1851 A 1/1 50,- 120,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

257. 1/4 Krejcar 1851 B, patina 0-1 50,- 95,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

258. 1/2 Krejcar 1851 A 1/1 50,- 50,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

259. 1/2 Krejcar 1851 B 1/1 50,- 120,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

260. 5/10 Krejcaru 1885, 1 Krejcar 1891, 2ks, začínající patina 0/0 100,- 320,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

261. 1 Krejcar 1851 A 1/1 50,- 50,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

262. 1 Krejcar 1851 B 1/1 50,- 190,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

263. 2 Krejcar 1851 A 1/1 50,- 140,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

264. 2 Krejcar 1851 B 1-1- 50,- 360,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

265. 2 Krejcar 1851 G, vada ve střížku 1-2 50,- 340,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

266. 3 Krejcar 1851 A 1-2 50,- 220,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

267. 3 Krejcar 1851 G, poťkaný 1-2 50,- 160,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

268. 4 Krejcar 1851 G, pozměněná mince z 2 krejcaru, odstraněná 2 a vyrytá 4,
(asi kdosi kdysi získal na komsi 2 krejcary)
2/2 50,- 50,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

269. 4 Krejcar 1868 KB, Av. patina, Rv. začínající patina, téměř 0/0 50,- 2200,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

270. 5 Krejcar 1859 A 1-1- 50,- 160,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

271. 5 Krejcar 1859 M, propíchnutá nepatrná díraka 1-1- 50,- 50,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

272. 5 Krejcar 1859 V, nažloutlý lak 0/0 50,- 950,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

273. 5 Krejcar 1864 A 1-1- 50,- 220,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

274. 10 Krejcar 1853 A 0/0 50,- 1570,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

275. 10 Krejcar 1858 A 1/1 50,- 750,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

276. 10 Krejcar 1863 A 0-1 50,- 850,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

277. 10 Krejcar 1869, začín.patina 0/0 50,- 220,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

278. 10 Krejcar 1872 0/0 50,- 130,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

279. 10 Krejcar 1868 KB, MAGYAR, vady ve střížku, jinak téměř 0/0 50,- 600,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

280. 10 Krejcar 1869 KB, MAGYAR 1-2 50,- 240,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

281. 10 Krejcar 1870 KB, VÁLTÓ, vada ve střížku 1-2 50,- 120,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

282. 10 Krejcar 1870 GYF, VÁLTÓ 1/1 50,- 1100,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

283. 10 Krejcar 1871 GYF, VÁLTÓ 1-1- 50,- 300,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

284. 10 Krejcar 1874 KB, VÁLTÓ 1-2 50,- 280,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

285. 20 Krejcar 1852 B, lehká patina 0/0 100,- 1200,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

286. 20 Krejcar 1854 C, lehká patina 0/0 100,- 3200,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

287. 20 Krejcar 1854 E 1-1- 100,- 1800,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

288. 20 Krejcar 1868, lehká patina 0/0 50,- 220,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

289. 20 Krejcar 1869 0/0 50,- 420,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

290. 20 Krejcar 1870 1/1 50,- 160,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

291. 20 Krejcar 1872, vzácnější ražba, lehká patina 1/1 5000,- 5000,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

292. 20 Krejcar 1869 KB, MAGYAR 2/2 50,- 190,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

293. 20 Krejcar 1870 GYF, VÁLTÓ 1-1- 50,- 1300,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

294. 1/4 Zlatník 1858 A, začínající patina 0/0 100,- 340,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

295. 1/4 Zlatník 1859 B, začínající patina 0/0 100,- 340,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

296. 1/4 Zlatník 1862 A, začínající zlatistá patina 0-1 100,- 360,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

297. 1 Zlatník 1858 A, téměř 0/0 200,- 750,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

298. 1 Zlatník 1859 A 1-1- 200,- 700,-
299. 1 Zlatník 1859 B 2-2- 200,- 280,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

300. 1 Zlatník 1860 A, m.o. 1/1 200,- 300,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky