Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 24. června 2023

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

701. 1/2 Mk. 1909 E 0-1 110,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

702. 1 Mk. 1873/2001, 130.výr.sjednocení Německa, replika první 1 Marky, Ag PROOF 250,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

703. 1 Mk. 1924 A, téměř 0/0 130,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

704. 2 Mk. 1901, Prusko, Wilhelm II., 200.výročí království 0/0 400,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

705. 2 Mk. 1908 E, Sasko, Friedrich August 1-1- 540,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

706. 2 Mk. 1933 A, 450.výročí narození Martina Luthera 1/1 420,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

707. 2 Mk. 1933 D, 1.výročí nacistické vlády 1/1 240,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

708. 2 Mk. 1934 E, 1.výročí nacistické vlády 0-1 380,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

709. 2 Mk. 1934 F, 1.výročí nacistické vlády 1/1 280,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

710. 2 Mk. 1934 G, 1.výročí nacistické vlády 1/1 380,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

711. 2 Mk. 1934 F, 175.výročí narození Friedricha Schillera 0-1 900,- --.-
712. vyjmuto 0,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

713. 2 Mk. 1936 G, Hindenburg 0-1 380,- --.-
714. 2 Mk. 1937 E, Hindenburg 0-1 160,- --.-
715. 2 Mk. 1937 F, Hindenburg 0-1 120,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

716. 2 Mk. 1937 G, Hindenburg, téměř 0/0 280,- --.-
717. 2 Mk. 1937 J, Hindenburg 0-1 180,- --.-
718. 2 Mk. 1938 D, Hindenburg, téměř 0/0 120,- --.-
719. 2 Mk. 1938 E, Hindenburg 0-1 180,- --.-
720. 2 Mk. 1938 F, Hindenburg 0-1 130,- --.-
721. 2 Mk. 1938 G, Hindenburg 0-1 120,- --.-
722. 2 Mk. 1938 J, Hindenburg 0-1 120,- --.-
723. 2 Mk. 1939 B, Hindenburg,, téměř 0/0 120,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

724. 2 Mk. 1939 E, Hindenburg 0-1 850,- --.-
725. 2 Mk. 1939 J, Hindenburg 0-1 130,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

726. 2 Mk. 1951 D, NSR 0-1 320,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

727. 3 Mk. 1909 A, Prusko, Wilhelm II. 1/1 400,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

728. 3 Mk. 1910 E, Sasko, Friedrich August 1-1- 500,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

729. 3 Mk. 1910 G, Baden, Friedrich II., téměř 0/0 600,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

730. 5 M. 1927 A, 100.výr.Bremerhavenu, zlatavá patina, Ag18,5g
replika 2001, ražená ke 130.výročí sjednocení Německa
PROOF 360,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

731. 5 Mk. 1930 A, osvobození Porýní, Ag25g
replika 2001, ražená ke 130.výročí sjednocení Německa
PROOF 480,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

732. 5 Mk. 1932 G, 100 roků od smrti Goetheho, Ag18,5g
replika 2001, ražená ke 130.výročí sjednocení Německa
PROOF 360,- --.-
733. 5 Mk. 1934 A, posádkový kostel v Postupimi 1/1 250,- 250,-
734. 5 Mk. 1934 D, posádkový kostel v Postupimi 1/1 250,- --.-
735. 5 Mk. 1934 E, posádkový kostel v Postupimi 1/1 250,- --.-
736. 5 Mk. 1934 F, posádkový kostel v Postupimi 1/1 250,- --.-
737. 5 Mk. 1934 G, posádkový kostel v Postupimi 1/1 250,- --.-
738. 5 Mk. 1934 J, posádkový kostel v Postupimi 1/1 250,- --.-
739. 5 Mk. 1935 A, posádkový kostel v Postupimi 1/1 250,- --.-
740. 5 Mk. 1935 D, posádkový kostel v Postupimi 1/1 250,- --.-
741. 5 Mk. 1935 E, posádkový kostel v Postupimi 1/1 250,- --.-
742. 5 Mk. 1935 F, posádkový kostel v Postupimi 1/1 250,- --.-
743. 5 Mk. 1935 G, posádkový kostel v Postupimi 1/1 250,- --.-
744. 5 Mk. 1935 J, posádkový kostel v Postupimi 1/1 280,- --.-
745. 5 Mk. 1935 A, Hindenburg 0-1 250,- --.-
746. 5 Mk. 1935 D, Hindenburg 0-1 250,- --.-
747. 5 Mk. 1935 E, Hindenburg 0-1 250,- --.-
748. 5 Mk. 1935 F, Hindenburg 1/1 250,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

749. 5 Mk. 1935 G, Hindenburg 0-1 260,- --.-
750. 5 Mk. 1936 D, Hindenburg 0-1 250,- --.-
751. 5 Mk. 1936 E, Hindenburg 1/1 250,- --.-
752. 5 Mk. 1936 F, Hindenburg 0-1 250,- --.-
753. 5 Mk. 1936 G, Hindenburg 1/1 250,- --.-
754. 5 Mk. 1936 J, Hindenburg 1/1 250,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

755. 5 Mk. 1936 E, Hindenburg, svastika 0-1 360,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

756. 5 Mk. 1939 D, Hindenburg, svastika 0-1 300,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

757. 5 Mk. 1939 F, Hindenburg, svastika 0-1 400,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

758. 5 Mk. 1939 G, Hindenburg, svastika 0-1 600,- 700,-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

759. 5 Mk. 1939 J, Hindenburg, svastika 0-1 420,- --.-

Pol.

Německo po roce 1871

Stav

V.cena

D.cena

760. 5 Mk. 1951 D, 1951 G, 2ks 1/1 280,- 280,-

Pol.

Německá demokratická republika

Stav

V.cena

D.cena

761. 20 Mk. 1968, 150.výročí narození Marxe, Ag, KM:21 0/0 1000,- 1500,-

Pol.

Německá demokratická republika

Stav

V.cena

D.cena

762. 20 Mk. 1970, 150. výročí narození Engelse, Ag, KM:28 0/0 1000,- 1500,-

Pol.

Německo - nouzové mince, atp.

Stav

V.cena

D.cena

763. Město Ulm - 1 Kr.1773 C, 1/12 Thall. b.l. (1620), Gulden 1704 (klipa)
1/2 Thall.1622 (pohled na město), Thall.1620, žlutohnědý porcelán, 5ks
0-1 300,- 600,-

Pol.

Německo - nouzové mince, atp.

Stav

V.cena

D.cena

764. Sasko - 20 Pf.1921, srp,klasy, 50 Pf.1921, rýč,víno, 1 Mk.1921, loď,
2 Mk.1921, orlice, hnědý porcelán, značeno Míšeň, 4ks
0-1 120,- --.-

Pol.

Německo - nouzové mince, atp.

Stav

V.cena

D.cena

765. 5 Mk.1921, Reichsheimstättenbundes Ostsachsen, 2 motyky, hnědý porcelán 0-1 120,- 220,-

Pol.

Německo - nouzové mince, atp.

Stav

V.cena

D.cena

766. Míšen - 3 Mk.1921, znak Míšně / motiv univerzity, hnědý porcelán 0-1 100,- 160,-

Pol.

Německo - nouzové mince, atp.

Stav

V.cena

D.cena

767. Sasko - 20 Pf.1921, srp,klasy, Míšeň - 50 Pf.1921, znak/dítě s hroznem,
Freiberg - 25 Pf.1921, 3 věže se znakem, hnědý,bílý,hnědý porcelán, 3ks
0-1 90,- 90,-

Pol.

Německo - nouzové mince, atp.

Stav

V.cena

D.cena

768. 20 Pf.1921, srp,klasy, 1 Mk.1921, loď, Sasko, 25 Pf. 1921, 2 klasy /
/ v trojúhelníku věž, měsíc a hvězda, Münsterberg Schles, hnědý porcelán, 3ks
0-1 100,- 140,-

Pol.

Německo - nouzové mince, atp.

Stav

V.cena

D.cena

769. Drážďany - 20 Mk.1921,4 věže / dítě s květinovým šálem, hněd.porcelán 0-1 180,- 220,-

Pol.

Německo - nouzové mince, atp.

Stav

V.cena

D.cena

770. Kitzingen - 1 Mk.1921, znak města / víno, 20 Pf.1921, srp,klasy, Sasko,
hnědý porcelán, 2ks
0-1 80,- --.-

Pol.

Německo - nouzové mince, atp.

Stav

V.cena

D.cena

771. Thale - Hartz, 2 Mk.1921, nápisy v květech / kočka v květech, Al 27 0-1 160,- --.-

Pol.

Německo - nouzové mince, atp.

Stav

V.cena

D.cena

772. Thale - Hartz, 3 Mk.1921, znak, helma, nápis, opis / ve věnci lovecký výjev,
nápis, Al 30
0-1 180,- --.-

Pol.

Albánie

Stav

V.cena

D.cena

773. 1 Lek 1931 1/1 100,- 100,-

Pol.

Albánie

Stav

V.cena

D.cena

774. 1 Lek 1939 0-1 100,- 100,-

Pol.

Albánie

Stav

V.cena

D.cena

775. 2 Lek 1939 0-1 100,- 100,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

776. 20 Centimes 1853, Ag, 2/2 90,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

777. 1 Franc 1887, Ag 2/2 90,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

778. 1 Franc 1912 1/1 100,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

779. 5 Francs 1869, Leopold II., Ag 1-2 500,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

780. 5 Francs 1870, Leopold II., Ag 1-2 500,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

781. 5 Francs 1873, Leopold II., Ag 1-2 500,- 500,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

782. 5 Francs 1874, Leopold II., Ag 1-2 500,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

783. 20 Fr.1931, DES B + DER B, n.hry, demonetizováno rastrem, KM:101, 2ks 1/1 100,- 200,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

784. 20 Francs 1934, DER BELGEN 0-1 200,- --.-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

785. 5 Leva 1944-1974, 30.výročí osvobození PROOF 370,- --.-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

786. 5 Leva 1981 + 100 Forint 1981, Christo Botev a Sándor Petőfi, společný přebal PROOF 90,- 90,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

787. 50 Leva 1934 1-1- 110,- --.-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

788. 100 Leva 1937, téměř 0/0 280,- --.-

Pol.

Černá Hora

Stav

V.cena

D.cena

789. 1 Para 1906 1/1 1000,- 1100,-

Pol.

Černá Hora

Stav

V.cena

D.cena

790. 10 Para 1914, 20 Para 1908 0-1 100,- 150,-

Pol.

Černá Hora

Stav

V.cena

D.cena

791. 20 Para 1914 0/0 80,- 80,-

Pol.

Dánsko

Stav

V.cena

D.cena

792. 2 Skilling 1810, Frederik VI. 1-1- 150,- --.-

Pol.

Dánsko

Stav

V.cena

D.cena

793. 1 Rigsdaler 1855, Frederik VII., vada vs střížku 1/1 600,- 1400,-

Pol.

Dánsko

Stav

V.cena

D.cena

794. 1 Öre 1878, zkušební odražek, KM:neuvádí, BK (asi Ni), lehká patina 1/1 300,- --.-

Pol.

Dánsko

Stav

V.cena

D.cena

795. 1, 2, 25 Öre, 1959,1961,1948 (málo se vyskytující ročník), 3ks, patina 0-1 70,- --.-

Pol.

Dánsko

Stav

V.cena

D.cena

796. 5 Öre 1894, KM:794, n.hry. 1/1 50,- --.-

Pol.

Dánsko

Stav

V.cena

D.cena

797. 2 Kroner 1953, Frederik IX. a královna Ingrid, nadace v Grónsku, KM:844 0/0 260,- --.-

Pol.

Dánsko

Stav

V.cena

D.cena

798. 10 Kroner 1972, úmrtí Frederika a nástup Margarety, KM:858 0/0 350,- --.-

Pol.

Finsko

Stav

V.cena

D.cena

799. 1 Penni 1914 1/1 60,- 60,-

Pol.

Finsko

Stav

V.cena

D.cena

800. 1 Penni 1915, začínající patina 0/0 90,- 90,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky