Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 24. června 2023

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2501. Národní garda - 13 různých dracounových pásek na límce,
výložky a rukávy uniforem Národní gardy
zachov. 800,- 800,-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2502. Národní garda - dvojice nárameníků kpt. NG, dvě rukávové černé čamary,
čtyři velké knoflíky, dva malé knoflíky, dvě zlacené hvězdice
zachov. 1250,- 1500,-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2503. Odznak vojenských veteránů 1823 Jablonec nad Nisou 1/1 600,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2504. Výkonnostní voj. odznak Střelec z pušky, značeno Z v lipových ratolestech, Br 1/1 500,- 500,-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2505. Hasičská medaile - I. Celostátní sjezd hasičů na Slovensku v Bratislavě 1937 1/1/1 500,- 500,-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2506. Pamětní medaile odkazu M.R.Štefánika k 1. a 2. sv. válce,
stuha trikolora s kov.závěsem pro vojáky a kov. stuha pro civilisty, etue
0/0/0 580,- 580,-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2507. Malé stužky k československým dekoracím, 4 různé ks 1 50,- 70,-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2508. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, Ag (1.typ) + 2 malé stužky, etuje, MV 43 1/1/1 600,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2509. Odznak zdravotní školy v Karlových Varech, drobná oprava smaltu na levé str. 2/1 700,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2510. Odznaky Spartakiáda 1955 - Za zásluhy - 3 ks 1/1/1 120,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2511. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, Ag (2.typ) + 2 malé stužky a medaile
Za službu vlasti, (1. vydání) + malá stužka, MV 43 a 44 - 5 ks
1/1/1 550,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2512. Vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu", matriční č. 22149, m.st., etuje, MV 33 1/1/1 600,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2513. Řád 25. února,3. třida, Br. med., m.st. a 2 klopové min, etuje, MV 28 1/1/1 340,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2514. Sbor nápravné výchovy ČSR - člen vzor. kolektivu, II. a III. Třída 1/1 100,- 100,-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2515. Medaile Za obranu vlasti (2.typ), Ag 1/1/1 200,- 280,-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2516. Odznak Katolické besedy v Praze, Ag, punc na jehle 1/1 2500,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2517. Odznak Zasloužilý pracovník dopravy 1/1 50,- 50,-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2518. Odznak Nejlepší pracovník dopravy + miniatura 1/1 150,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2519. Cyklistické odznaky ''Okolo Slovenska'' 1/1 300,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2520. Lyžařské odznaky, 4 ks. 1 200,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2521. Odznak Milénium sv.Václava 929-1929, Praha - sign. Šejnost 1/1 400,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2522. Medaile Svazu pro spolupráci s armádou, Al 55, JS 1/- 80,- --.-
2523. Medaile Krajská soutěž a závody, SVAZARM, Br 61, JS 1/- 80,- --.-

Pol.

ĆESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

2524. Za zásluhy ČSLA, 2 ks 1/1/1 200,- 260,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2525. Řád sv. Floriána SHČMS ( Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ),m. stužka, krabička 0/-/0 1300,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2526. Pamětní medaile k 60.výročí ukončení 2.sv.války,
2x malá stužka pro ''východní'' a ''západní'' vojáky, etuje
0/0/0 400,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2527. Medaile - UN FORCE - Český Krumlov 1/1/1 90,- 90,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2528. Medaile 7.výsadkový pluk Holešov, 50 let od okupace 1968-2018 1/1/1 700,- 900,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2529. Medaile 7.výsadkový pluk Holešov, pamětní medaile plukovníka Dufka 1/1/1 700,- 900,-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2530. Vojenský záslužný kříž krále Leopolda I., BK, stuha 1/1/1 950,- --.-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2531. Občanská dekorace Za dlouholetou službu v administrativě, I třída. zlacená 1/1/1 140,- --.-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2532. Řád Leopolda, 4. třída, vojenská skupina, smalt, zlacený 1/1/1 3000,- --.-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2533. Řád Leopolda, 5. třída, smalt, zlacený 1/1/1 2800,- --.-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2534. Řád krále Leopolda II., 2. třída, bez stuhy, etuje 1/1/- 15000,- --.-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2535. Řád krále Leopold II., 5. třída, po roce 1906, původní stuha 1/1/1 700,- --.-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2536. Řád belgické koruny, stupeň rytíř, s meči na stuze, 1/1/1 800,- --.-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2537. Vojenská bojová medaile 1940 - 1945. Br, stuha 1/1/1 400,- --.-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2538. Pamětní medaile krále Leopolda II. na 40 let vlády (1865-1905), zlacený Br, st. 1-/1-/1 400,- --.-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2539. Pamětní válečná medaile 1940 - 1945, pro vojáky (meče na stuze) 1/1/1 500,- --.-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2540. Mezispojenecká medaile Vítězství, Br, stuha 1/1/1 260,- 260,-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2541. Řád Leopolda, důstojník, etuje 1/1/1 2300,- --.-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

2542. Pamětní válečná medaile 1914 - 1918 1/1/2 300,- --.-

Pol.

BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2543. Medaile 40. výročí od vítězství nad fašismem (1945-85), zlacená, stužka 1/1/1 80,- --.-

Pol.

BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2544. Medaile "1300 let Bulharska", zlacený Br, stuha 1/1/1 160,- --.-

Pol.

BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2545. Medaile "100 let od narození Jiřího Dimitrova", zlacený Br, stuha 1/1/1 160,- --.-

Pol.

BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2546. Medaile "100 let od osvobození z osmanské poroby", Br, stuha 1/1/1 160,- 160,-

Pol.

BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2547. Medaile "Třicet let od porážky fašistického Německa", zlacený Br, stuha 1/1/1 160,- --.-

Pol.

BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2548. Medaile "100 let od dubnového povstání", zlacený Br., stuha 1/1/1 160,- 160,-

Pol.

BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2549. Medaile "Za zásluhy při výstavbě vojska BLR", zlacený Br., stuha 1/1/1 160,- 160,-

Pol.

BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2550. Medaile "25. výročí od vzniku Bulharské lidové armády", zl. Br., stuha 1/1/1 160,- 160,-

Pol.

BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2551. Odznak "Stavíme pro lidovou republiku", pozlacený, smalt, šroub 1-/- 240,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2552. Medaile - VERDUN 1/1/2 950,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2553. Medaile - VERDUN se štítkem, 1/1/1 1300,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2554. Řád čestné legie, rytíř, rok 1870, Ag, zlatnická výroba 1/1/1 2600,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2555. Řád čestné legie, důstojník, rok 1962, Ag, V. republika 1/1/1 2800,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2556. Řád čestné legie, rok 1830, Ag, červencová monarchie - oprav. modrý smalt 2/2/2 9500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2557. Medaile Za zranění 1/1/1 1200,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2558. Miniatura Řádu čestné legie s diamanty, zlatnická výroba 1/1/1 7000,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2559. Miniatura Řádu čestné legie s diamanty, zlatnická výroba, etue 1/1/1 8500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2560. Fr.kolonie - Řád hvězdy Anjouanu, Komorské ostrovy, důstojník 1/1/1 11000,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2561. Řád Čestné legie, typ 3. republika, rytíř, Koun.H 1/1/1 5500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2562. Spojka 5 miniatur dekorací na ozdobné hrazdě: 1) Řád Čestné legie, Koun.K,
2) Řád akadem.palem (rozeta), 3) Řád Marockého království Ouissam Alouite,
3) Tuniský Řád slávy, 5) Řád Annamského draka
1/1/1 3400,- 3800,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2563. Řád akademických palem, stupeň rytíř akademie, 1-/1-/1- 420,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2564. Řád Za zemědělské zásluhy, III. stupeň, etuje, Koun 4 1/1/1 700,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2565. Francouzsky válečný křiž 1914 - 1917, Koun 12c 1-/1-/1 420,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2566. Pamětní medaile na války 1914-1918, heslo Nikdy nezapomeň 1-/-/1- 340,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2567. Medaile francouzského odboje, Koun 34 1/1/1 600,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2568. Medaile veteránů světové války 1914-1918, U. N. C. 1-/-/2 420,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2569. Medaile Za úspěšnou práci v průmyslu, Br, stuha 1/1/1 500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2570. Pamětní francouzská medaile z let 1914 - 1918, na stuze štítek Dobrovolník, 1-/1-/1- 500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2571. Francouzská vojenská medaile, typ Koun 2D 1-/1-/1- 700,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2572. Francouzská vojenská medaile, typ Koun 2C 1-/1-/2 260,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2573. Medaile francouzského odboje 1940 - 1945, Koun 34 1-/1-/1- 500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2574. Pamětní medaile pro vojenské osoby-účastníky války 1940 - 1945, Br, 1/1/1 420,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2575. Kříž bojovníků, pozlacený Br, Koun 28 1/1/1 320,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2576. Plaketa 3.pluku parašutistů RCP ( Régiment de Casseurs Paracutises), Br 1/- 240,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2577. Náprsní odznak - pilot 1/- 750,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2578. Náprsní odznak - bombometčík 1/- 750,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2579. Náprsní odznak - navigátor 1/- 750,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2580. Náprsní odznak - radiooperátor 1/- 750,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2581. Náprsní odznak - radiooperátor student 1/- 750,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2582. Náprsní odznak - pilot bombardéru 1/- 750,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2583. Náprsní odznak - pilot námořního letectva 1/- 750,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2584. Medaile národní obrany, dva štítky na stuze 1/1/2 500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2585. Válečný kříž 1942 1/2/1 1500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2586. Svatohelenská medaile 1/1/1 900,- 1400,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2587. Válečný kříž 1914-1917, hvězda na stuze 1/1/1 700,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2588. Válečný kříž 1914-1918, hvězda na stuze 1/1/1 700,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2589. Pamětní medaile na I. sv. válku 1/1/1 300,- 380,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2590. Mezispojenecká medaile za vítězství Francie 1/1/1 400,- 600,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2591. Řád Čestné legie první třídy, 1870 1/1 45000,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2592. Čestná medaile ministerstva práce a sociálního zabezpečení 1/1/1 200,- 200,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2593. Řád Čestné legie, druhé císařství, důstojník, zlato, originální etue 1/1/1 22000,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2594. Vojenská identifikační známka 1/1/1 300,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2595. Odznak - 40.velitelská eskadra, 1. armády 1/- 320,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2596. Odznak - 15.letecký ženijní prapor (BGA) 1/- 320,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2597. Odznak - 503.bojový tankový pluk 1/- 320,- --.-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2598. Řád vycházejícího slunce, 6. třída (se stříbrnými paprsky), etuje 0/0/0 10000,- --.-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2599. Kříž Červeného kříže, dámská, s dvěma miniaturami, etuje 0/0/0 7000,- --.-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2600. Hasičský odznak - náprsní připínací hvězdice 0/- 2900,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky