Nové stránky www.numismatika.cz

BURMIC Software

Zpět

Aktualizační stránka aukčního programu

Verze runtime 8.0

Verze

Popis aktualizace programu

7.12.2008

Verze s kolonkami pro předání předmětů a protokolem o veřejné dražbe podle zákona o veřejných dražbách.
21.4.2005
Doplněno ruční číslování položek, opraven export katalogu při použití stylu s mezerami (Courier).
12.9.2004 Poslední verze programu.

25.3.2004

Opravena poznámka při opravách dodavatelů
Zvětšeno písmo čísla položky na podložních lístcích

Verze

Popis aktualizace nápovědy

7.10.2008
AukceXP.chm

Přidána kapitola o exportu katalogu to textového editoru
19.5.2005
Doplněn popis zpracování limitů.
15.4.2005 Doplněna část pro nastavení pořadí kapitol a ruční číslování položek při sestavení katalogu.
31.8.2004 První neúplná část nápovědy k Aukčnímu programu

Verze runtime 3.0

Verze

Popis aktualizace

2.10.2003

Opraveno padání programu při přepočtu limitů
Opraven výpočet dodavatelů při použití skupin 1 a 2

Podpůrné programy a knihovny

Mfcans32.dll
Msmapi32.ocx
Oc30.dll