Česká numismatická společnost - pobočka Brno

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2023

Pol.

RŮZNÉ - Losy

Stav

V.cena

D.cena

901. 39. čs. třídní loterie I. tř. 1/8C, V. tř. 1/8a 1938 2 ks N 100,- 110,-
902. 46. třídní loterie Protektorátu Čechy a Morava II. tř. 1/8f, III. tř. 1/8d, V. tř. 1/8h 1942 3 ks N 120,- 130,-
903. 47. třídní loterie Protektorátu Čechy a Morava I. tř. 1/8g, II. tř. 1/8c, III. tř. 1/8e, IV. tř. 1/8a 1942 4 ks N 160,- 170,-
904. 48. třídní loterie Protektorátu Čechy a Morava II. tř. 1/8g, III. tř. 1/8d, IV. tř. 1/8h 1943 3 ks N 120,- 130,-
905. 49. třídní loterie Protektorátu Čechy a Morava I. tř. 1/8c, II. tř. 1/8c, III. tř. 1/8c, IV. tř. 1/8h 1943 4 ks N 160,- 170,-
906. 51. třídní loterie Protektorátu Čechy a Morava III. tř. 1/8d 1944, 52. třídní loterie Protektorátu Čechy a Morava I. tř. 1/8d, III. tř. 1/8d 1945 3 ks N 120,- 130,-
907. 56. čs. třídní loterie I. tř. 1/8g, IV. tř. 1/8b, V. tř. 1/8b 1947 3 ks N 120,- 120,-
908. 57. čs. třídní loterie III. tř. 1/8b, 58. čs. třídní loterie I. tř. 1/8d 1948 2 ks N 80,- 80,-
909. 63. čs. třídní loterie III. tř. 1/8h 1951, 65. čs. třídní loterie IV. tř. 1/8d 1952 2 ks N 60,- 60,-
910. Sbírka losů Československé státní loterie od čísla 1 do čísla 50 1957-65 30 ks Naž0 150,- 550,-
911. Sbírka losů Československé státní loterie od čísla 51 do č. 100 1965-1970 66 ks N 300,- 650,-
912. Sbírka losů Československé státní loterie od čísla 101 do č. 150 1970-1974 62 ks N 280,- 280,-
913. Sbírka losů Československé státní loterie od čísla 151 do č. 200 1974-1978 86 ks N 380,- 900,-
914. Sbírka losů Československé státní loterie od čísla 201 do č. 230 1978-1980 115 ks N 460,- 460,-
915. Sbírka losů Československé státní loterie od čísla 231 do č. 250 1980-1982 57 ks N 230,- 230,-
916. Sbírka losů Československé státní loterie od čísla 251 do č. 300 1982 - 1986 66 ks N 260,- 260,-
917. Sbírka losů Československé státní loterie od čísla 301 do č. 346 1986-1990 50 ks N 200,- 200,-
918. Sbírka losů Československé státní loterie od čísla 347 do č. 364 1991-1992 26 ks N 100,- 100,-
919. Sbírka losů Československé státní loterie s kuponem od čísla 110 až do č. 146 1970-1973 24 ks N 120,- 320,-
920. Sbírka losů Mimořádné československé státní loterie od r. 1973 do r. 1978 24 ks N 120,- 220,-
921. Sbírka losů Mimořádné československé státní loterie od r. 1979 do r. 1990 43 ks Naž1 180,- 320,-
922. Sbírka losů Vánoční československé státní loterie od r. 1958 do r. 1989 31 ks N 150,- 320,-
923. Sbírka losů Jubilejní československé státní loterie od r. 1972 do r. 1982 5 ks + Vánoční československé státní loterie od r. 1979 do r. 1981 5 ks celkem 10 ks N 50,- 110,-
924. Konvolut losů Československé státní loterie od č. 3 do č. 358 1957-1992 81 ks převážně N Naž1 340,- 340,-
925. Konvolut losů Československé státní loterie od č. 176 do č. 242 1976-1981 38 ks N 160,- 160,-
926. Konvolut losů Mimořádné československé státní loterie odr. 1976 do r. 1990 29 ks. N 120,- 120,-
927. Státní prémiový los 100 Kč pro podporu stavebního ruchu serie D 1922 1/1 80,- 80,-
928. 13. státní dobročinná loterie ve prospěch dobročinných ústavů a ústředních organizací tělovýchovy a sportu 1931 N 80,- 80,-
929. 14. státní dobročinná loterie ve prospěch dobročinných ústavů a ústředních organizací tělovýchovy a sportu 1932 N 80,- 80,-
930. 16. státní dobročinná loterie ve prospěch dobročinných ústavů a ústředních organizací tělovýchovy a sportu 1933 1/1 60,- 100,-
931. 28. národní dobročinná loterie s heslem "Zkrášlete svoji vlast 1940" /německo-český text/ 1/1 60,- 60,-
932. 46. státní dobročinná loterie ve prospěch získání potřebných prostředků k postavení druhé budovy národního muzea v Praze 1949 N 60,- 60,-
933. II. věcná loterie ve prospěch zbudování asylu Spolku invalidů československých legií v Praze 1924 N 80,- 110,-
934. Věcná loterie spolku Ochranný domov ve prospěch I. koleje pro středo a odborněškolské studentstvo pod protektorátem T.G.Masaryka 1924 N 60,- 60,-
935. Věcná loterie Ústředí prázdninové péče v Praze 1924 N 50,- 50,-
936. Věcná loterie kruhu Starodružiníků 1914-1924 Francie-Rusko-Srbsko 1925 N 80,- 110,-
937. Věcná loterie Brněnských výstavních trhů ve prospěch zřízení výst. budovy v Brně 1926 1/1 60,- 60,-
938. II. věcná loterie organisace Čsl. válečných invalidů důstojníků v Praze 1927 N 50,- 130,-
939. Věcná loterie výboru pro pořádání Výstavy soudobé kultury v Československu v Brně 1928 1-/1- 50,- 50,-
940. IV. věcná loterie Humanity spolku Pro péči o zdraví dělnictva v Praze ve prospěch sanatoria pro léčení plicních chorob v Prosečnici 1929 N 50,- 50,-
941. Svatováclavská jubilejní věcná loterie církve čsl. Praha XVI. ve prospěch postavení vlastního sboru prvního patriarchy Dr. Karla Farského - tah odložen na 2. prosince 1930 N 120,- 120,-
942. Věcná loterie spolku pro postavení a udržování Smetanova domu Pěvecké obce československé v Praze 1932 0/0 50,- 50,-
943. III. věcná loterie organisace Čsl. válečných invalidů důstojníků v Praze ve prospěch podpůrného fondu 1938 N 60,- 60,-
944. Věcná loterie domu milosrdenství Vincentinum v Břevnově 1938 N 60,- 65,-
945. IV. věcná loterie Humanity ve prospěch Najmanovy ozdravovny v Běstivíně 1938 1/1 50,- 50,-
946. IV. věcná loterie zemského Ústředí péče o mládež v Čechách 1939 N 50,- 85,-
947. Věcná loterie Ústředí veřejných zaměstnanců v Praze ve prospěch fondu pro stavbu a zřízení ozdravoven, ozdravovna na Kopě 1945 N 60,- 85,-
948. I. věcná loterie Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu ve prospěch sociálních účelů svazu 1948 0/0 50,- 80,-
949. II. sběrová loterie 1955 Sběrné suroviny n.p. N 50,- 50,-
950. III. sběrová loterie pražského kraje 1957, I. emise celostátní sběrové loterie 1976, Vecná loteria ve prospech slovenskej knihy 1948 3 ks N 60,- 60,-
951. Věcná loterie III. celostátní spartakiády 1964, věcná loterie čs. spartakiády 1975, Vecná lotéria III. letná spartakiáda spriatelených armád 1973 v ČSSR 3 ks N 40,- 40,-
952. Loterie Československého Červeného kříže 1963, Věcná loterie ke dni československých železničářů 1976 2 ks N 40,- 40,-
953. Výherní knižní poukázka Knižní velkoobchod n.p. v Praze 1970, věcná loterie Dne tisku a Rudého práva 1974 2 ks N 40,- 55,-
954. Rusko 12. všesvazová loterie na obranu SSSR OSOAVIACHIM razrad XVII. No. 168 1 rubl 1937 letectvo, pilot, letadla a tanky hnědé skvrnky 2/2 60,- --.-
955. Uhry Loos 1 florin/forint C.M. Budapešť 1.5.1843 Stříbrná loterie arcivévodkyně Marie Dorothey na 20 000 zlatých konvenční měny ve stříbře "R" ručně vypsaná čísla, maďarsko-německý text, 232x111mmm dr. natržení 3/3 800,- --.-

Pol.

RŮZNÉ - Patenty a cirkuláře

Stav

V.cena

D.cena

956. Instrukce o sčítání lidu za rok 1777 Praha 26.8.1779 tři listy německy velmi dobře Z 100,- 100,-
957. Císařský patent Marie Terezie ze dne 18.11.1776 o dozoru na dodržení kvality řemeslných výrobků. Dvojlist německy, velmi dobře Z 100,- 180,-
958. Císařský patent Františka II. ze dne 12.9.1804 o vypsání mimořádných daní vč. formulářů 12 listů německy a česky velmi dobře Z 150,- 320,-
959. Císařský patent Františka I. ze dne 20.8.1806 o vypsání válečných daní včetně formulářů 13 listů německy a česky velmi dobře Z 200,- 200,-
960. Císařský patent Františka I. ze dne 29.10.1806 o vypsání příspěvku na obranu tři listy německy a česky velmi dobře Z 100,- 160,-
961. Císařský patent Františka I. ze dne 14.4.1809 o placení příspěvků na obranu tři listy německy a česky velmi dobře Z 100,- 160,-

Pol.

RŮZNÉ - Potravinové lístky

Stav

V.cena

D.cena

962. Německo III. říše Potravinový lístek na brambory č.69-77 platný od 13.11.1944 do 22.7.1945 s 12 kupony od 30.4.1945 velmi dobře Z 100,- 100,-

Pol.

NUMISMATICKÉ POMŮCKY

Stav

V.cena

D.cena

963. Album na mince zahraniční výroby imitace kůže 160x174mm 10 listů, dvě velikosti políček velmi dobře Z 100,- 160,-
964. Kufřík na mince imitace kůže 230x180x62mm, stříbrné kování, 8 plat imitace modrého sametu, čtyři velikosti políček velmi dobře Z 300,- 460,-
965. Luxusní kazety 345x245mm na mince Rakouska-Uherska F.J.I. na všechny ročníky zlatníků 2 ks a stříbrné mince korunové měny 1 ks včetně zalaminovaných vyobrazení mincí, zlacené nápisy a kování, výroba Kassay Košice N 1000,- 1300,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

966. Aeppli H. Der Medailleur Hans Frei Basel 1933 vázáno, 51 str. + 41 tabulek vyobrazení velmi dobře Z 60,- 110,-
967. Augst, Pospíšil, Sém Československé mince 1918-1968 NSČ 1968 114 str. N 30,- --.-
968. Babelon, Roubler Das Menschenbild auf Münzen und Medaillen von der Antike bis zur Renaissance Seemann Verlag Leipzig 1966 vázáno, velký formát 38 str. + 167 tabulek vyobrazení N 120,- --.-
969. Boučková J. Miloslav Beutler katalog výstavy a soupis sochařského a medailérského díla Východočeská galerie Pardubice 1977 Z 40,- 85,-
970. Brendicke H. Der Münzensammler Illustrierte Taschenbücher für die Jugend Union Deutsche Verlagsgesellschaft vázáno, desky zdobené secesními motivy 134 str. N 40,- 40,-
971. Brunner, Klíma Sedmdesát let České numismatické společnosti /medaile ústředí a poboček/ ČNS Cheb 1988 239 str. N 30,- 30,-
972. Sedmdesát let České numismatické společnosti /medaile ústředí a poboček/ ČNS Cheb 1988 239 str. N 30,- 30,-
973. Cappelli R. Manuale di Numismatica Mursia Milano 1982 vázáno, 361 str. N 60,- 60,-
974. Deutsche Medaillengeselschaft Köln Medaillenkabinet časopis DMG č.5 až 11 /1981-86/ 7 sešitů + 19 nabídkových listů medailí s vyobrazením rok 1987, 1988 Z 60,- --.-
975. DGMK Der Künstlerkreis der Medailleure München 1988-2003 vázáno, velký formát 184 str. N 100,- 100,-
976. Deutsche Medaillenkunst 2000-2006 Halle 2007 vázáno, velký formát 340 str., mnoho vyobrazení N 160,- 160,-
977. Dvořák F. Vladislav Gajda Profil 1980 vázáno, 129 str. s podpisem sochaře N 40,- 95,-
978. Filip V. Papírové peníze 1759-1918 Od Marie Terezie po Karla I. Brno 2005 vázáno, velký formát, 319 stran, křídový papír, mnoho barevných vyobrazení N 400,- 480,-
979. Filip V. Papírové peníze 1759-1918 Od Marie Terezie po Karla I. Brno 2005 vázáno, velký formát, 319 stran, křídový papír, mnoho barevných vyobrazení N 550,- 550,-
980. Grabmayer J. Rückblende Geschichten aus der Welt vor 1000 Jahren Wieser Verlag 2000 velký formát, 298 str., mnoho vyobrazení nádherná publikace N 1200,- --.-
981. Hahn W. Die Medaillensammlung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Wien 1985 Band 16 velký formát 63 str. + 23 tabulek vyobrazení N 40,- 40,-
982. Halačka I. Vládní mincovnictví na našem území 1. díl 1526-1620 252 str., 2. díl 1620-1740 290 str. ČNS pobočka Brno 1980, 1982 2 ks N 40,- 140,-
983. Vládní mince koruny české 1526-1856 díl I. 515 str., díl II. 412 str., velký formát, vázáno Dukát Brno 2011 + Dodatek č. 1 63 str. Dukát Brno 2020 3 ks N 900,- --.-
984. Hásková J. České, moravské a slezské mince 10.-20. století NM v Praze Chaurova sbírka Pražské groše 1300-1526 NM + ČNS Praha 1991 vázáno, velký formát, 172 str. + 108 tabulek vyobrazení N 220,- 300,-
985. Hlinka, Radoměrský Peníze, poklady, padělky Mince a jejich nálezy na čs. území Orbis Praha 1975 vázáno, 321 str. N 40,- 40,-
986. Hradil M. Umělecká litina v hutnictví, železářství a památkách /m.j. Korschan/ 56 str. N 30,- 190,-
987. Hrnčíř F. Obrázkové dějiny světové, doba stará a střední Nakladatel Jan Svátek Praha 1925 420 str. + 6 příloh - mapy, obrázky v textu Z 120,- --.-
988. Huszár L. Münzkatalog Ungarn von 1000 bis Heute Corvina 1979 vázáno, 365 str. N 200,- 2200,-
989. Jabloński T. Katalog papierowych pieniendzy polskich 1794-1965 Warszawa 1967 340 str. + tabulky Z 300,- --.-
990. Kolektiv Kroatische Medaillen und Kleinplastik 1906-1979 Ausstellung 1981 velký formát, 83 str. + XLII tabulek vyobrazení N 30,- 85,-
991. Kolektiv Studie Muzea Kroměřížska 80 Muzeum Kroměřížska 1981 velký formát, 110 str. N 40,- 40,-
992. Jablonecká medailérská škola Ražená medaile a mince na Vyšší škole 1995-2010 Jablonec nad Nisou 2011 velký formát, 151 str. krásná publikace N 60,- 190,-
993. Krause, Mishler Standard Catalog of World Coins 1985 Edition 2048 str., velmi dobře Z 120,- 220,-
994. Standard Catalog of World Coins speciální vydání 17. stol. 1995 1152 str. téměř N 400,- --.-
995. Standard Catalog of World Coins 17. stol. 1601-1700 3. vydání 2003 1365 str. téměř N 800,- 1000,-
996. Standard Catalog of World Coins 19. stol. 1801-1900 3. vydání 2001 1200 str. téměř N 400,- 700,-
997. Kreissparkasse Köln Das Fenster časopis 83 sešitů od dubna 1967 do dubna 2005 numismatika a medaile všech dob z celého světa N 100,- 120,-
998. Marzinek, Heuschele Fritz Nuss Medaillen Theiss Verlag 1977 vázáno, 148 str., 115 vyobrazených medailí N 60,- 130,-
999. Mevius J. Speciale catalogus van de nederlandse munten van 1795 tot heden 2002 /Nizozemské mince včetně kolonií s cenami/ 197 str. Z 40,- 40,-
1000. Měřička V. Československá vyznamenání I. část 1918-1938, II. část, IV. část, V. část, VI. část 5 ks Z 120,- 850,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Brno