Česká numismatická společnost - pobočka Brno

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2023

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1001. Mittheilungen des Clubs der Münz- und Medaillenfreunde in Wien Fachblatt für Numismatik I. ročník 1890-rejstřík, č.9 1891, č.24 1892, č.251892, č.33 1893, č.52 1894, č.831897 7 ks převážně N 160,- --.-
1002. č. 129, 130, 132 až 139 vše rok 1901 10 ks převážně N 260,- --.-
1003. č. 140, 142 až 148, 150 vše rok 1902 9 ks převážně N 200,- --.-
1004. Mitteilungen des Klubs der Münz- und Medaillenfreunde in Wien č. 154, 156, 157, 160 vše rok 1903 4 ks + 2 ks obraz. příloha N 100,- --.-
1005. č. 167 až 174 vše rok 1904 5 ks + 1 ks obrazová příloha téměř N 100,- --.-
1006. Mitteilungen der Oesterr. Gesellschaft für Münz- u. Medaillenkunde č.VII - č.I. /260-270/ kompletní ročník 1912 2 ks + 9 obraz. příloh /m.j. medaile císařovny Elisabeth a tyrolské střelecké medaile N 100,- --.-
1007. č. 12 /283/ 1913, rejstřík 1913 2 ks + 1 ks obraz. příloha N 60,- --.-
1008. Mixa M. Katalog losů třídních a dobročinných loterií na území Československa 1853-1957 ČNS pobočka Papírová platidla Praha 1983 140 str. velmi dobře Z 40,- 220,-
1009. Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. svět. války druhá část Československé státovky a bankovky londýnské emise ČNS pobočka Hradec Králové 1983 velmi dobře Z 30,- 110,-
1010. Moravské muzeum Brno Moravské numismatické zprávy č.16 1984 101 str., Zpravodaj Muzea kroměřížska 1991/3 59 str. 2 ks N 30,- 30,-
1011. Nemeškal L. Snahy o mincovní unifikaci v 16. století Academia Praha 2011 vázáno, 260 str. N 80,- 170,-
1012. Nohejlová-Prátová E. Základy numismatiky Academia Praha 1975 vázáno, 263 str. + 64 tabulek N 40,- 110,-
1013. NSČ Numismatický časopis ročník XXI. 1952 vázáno, 167 str. + III. tabulky téměř N 40,- 40,-
1014. ÖNG Numismatische Zeitschrift 115. Band ÖNG Wien 2007 vázáno, velký formát, 188 str. N 100,- 100,-
1015. Ross H. Lokal-, Privat- und Notgelder in Estland Kirjastus 1994 vázáno, 183 str. velmi dobře Z 200,- 200,-
1016. Seaby H.A. Greek Coins and their Values 2. vydání B.A. Seaby London 1966 vázáno, 218 str. + 8 tabulek téměř N 200,- 200,-
1017. Sear L.B kolektiv Side město antické mincovnictví v Turecku Saarbrücken 1988 velký formát, 72 str., mnoho vyobrazení N 30,- 110,-
1018. Sejbal J. Dějiny peněz na Moravě Blok 1979 vázáno, 209 str. + 68 tabulek vyobrazení velmi dobře Z 40,- 170,-
1019. Schön G. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert Battenberg München 1984 848 str. Z 40,- 40,-
1020. SIA Báňský obzor ročník IV. č.5 1950 m.j. Schenk J. Dukáty z jílovského zlata 9 str., 15 vyobrazení vzácných dukátů velký formát, tvrdé desky velmi dobře Z 40,- 70,-
1021. SNG Der Münzensammler Amtliches Mitteilungsblatt der Sudetendeutschen Numismatischen Gesellschaft in der Tschechoslowakischen Republik Gablonz a. N. 8. ročník č.88 /4./ 1935 Z 40,- 40,-
1022. SNS Numizmatika č. 24 2014 Supplementum k 80. výročí organizované numismatiky v Bratislavě 1934-2014 72 str. N 120,- --.-
1023. Numizmatika č. 24 2014 Supplementum k 80. výročí organizované numismatiky v Bratislavě 1934-2014 72 str. N 60,- 110,-
1024. Numizmatika č. 25 2015 m.j. keltské mince, falšování slovenských papírových platidel v letech 1941 až 1944 128 str. N 200,- 200,-
1025. Numizmatika č. 25 2015 m.j. keltské mince, falšování slovenských papírových platidel v letech 1941 až 1944 128 str. N 200,- --.-
1026. Numizmatika č. 26 2016 m.j. keltské mince, papírová platidla habsburské monarchie, padělky přetisků "Slovenský štát" na čs. bankovkách 164 str. N 200,- 200,-
1027. Numizmatika č. 27 2017 m.j. typizace falešných kolků o hodnotě 20 haléřů a 1 K 1919 256 str. N 420,- 550,-
1028. Numizmatika č. 30 2021 m.j. problematika keltských mincí, kolkování bankovek, falešné štočky 20ti haléřových kolků 1919 88 str. N 160,- 280,-
1029. Spassky, Shchukina Medals and Coins of the Age of Peter the Great Aurora Art Leningrad 1974 sbírka Ermitáže vázáno, velký formát, 39 str. + 68 tabulek vyobrazení N 160,- 200,-
1030. SVÚ Slovenská medaile 1970-1990 I. členská výstava Združení medailérů Slovenska 1991 velký formát, 58 vystavujících medailérů s fotografiemi a podpisy velmi dobře Z 60,- 600,-
1031. Slovenská medaile 1995 Výstava 32 medailérů ZMS + NBS velký formát fotografie medailérů a jejich díla N 60,- 500,-
1032. Slovenská medaile 2005-2010 Výstava 38 medailérů SVÚ + NBS 2011 velký formát 86 str., fotografie a podpisy medailérů N 60,- 500,-
1033. Winder L. Následník trůnu Román o Františku Ferdinandovi Lidové noviny 1938 vázáno, 539 str. Z 30,- --.-
1034. Wonsik K. Deutsches Münzpreis-Jahrbuch 1995 vázáno, 769 stran, velmi dobře Z 30,- --.-
1035. Deutsches Münzpreis-Jahrbuch 1999 vázáno, 862 stran, velmi dobře Z 30,- --.-
1036. Deutsches Münzpreis-Jahrbuch 2002 vázáno, 782 stran, velmi dobře Z 30,- --.-
1037. Deutsches Münzpreis-Jahrbuch 2005 vázáno, 840 stran, téměř N 30,- --.-
1038. Deutsches Münzpreis-Jahrbuch 2008 vázáno, 766 stran N 30,- 30,-
1039. Vostal, Ryant Nouzové peněžní poukázky v českých zemích v letech 1848-50 Brno 2005 408 str. velký formát N 300,- --.-
1040. Zvarič V.V. Numizmatičeskij slovar 3. doplněné vydání Lvov 1978 vázáno, 224 str. + 52 tabulek vyobrazení velmi dobře Z 30,- 30,-

Pol.

AUKČNÍ KATALOGY

Stav

V.cena

D.cena

1041. Aurea Numismatika č.39 prosinec 2011 bohemika sbírka Dr. Hugo Poláka 112 str., vázáno N 30,- --.-
1042. Künker 372. aukce září 2022 Řády a vyznamenání m.j. i sbirka Slovenska 126 str. N 30,- --.-
1043. 373. aukce září 2022 převážně zlaté ražby vázáno 223 str. N 30,- 30,-
1044. 374. aukce září 2022 německé ražby vázáno 205 str. N 30,- 30,-
1045. 375. aukce září 2022 mince, barokní medaile 268 str. N 30,- 30,-
1046. 376. aukce říjen 2022 antika vázáno 327 str. N 30,- 30,-
1047. 377. a 378. aukce říjen 2022 sbírka L. Salton antika vázáno 267 str. N 30,- --.-
1048. 379. aukce v Berlíně únor 2023 sbírka evropských raritních mincí část. VI. vázáno, 112 str. N 30,- 30,-
1049. 380. aukce v Berlíně únor 2023 m.j. sbírka zlatých ražeb Československa Dr. Pavla Lisky vázáno, 278 str. N 30,- 90,-

Pol.

STARŠÍ AUKČNÍ KATALOGY

Stav

V.cena

D.cena

1050. Dorotheum Wien Zvláštní aukce č. I, II, III 1982-1983 sbírky antických mincí mnoho vyobrazení 3 ks Z 30,- --.-
1051. Dr. Busso Peus Nachf. 376. aukce říjen 2003 antické mince, sbírka byzantských a islámských mincí 164 str. N 30,- --.-
1052. Günther Schwaighofer Münzen-Medaillen Salzburg Speciální aukce sbírka salzburských arcibiskupských mincí a medailí včetně rarit červen 1987 + ceny arcibiskupských mincí z r. 1994 2 ks Z 30,- 140,-
1053. Lanz Graz XIV. aukce listopad 1979 ražby habsbursko-lotrinského domu 43 str. + LIX tabulek vyobrazení, docílené ceny N 60,- --.-
1054. Lanz München 131. aukce listopad 2006 sbírka antických mincí Ericha Karla 117 str. N 30,- --.-
1055. Münchner Münzhandlung Karl Kress/Otto Helbing Nachf. č.115 říjen 1960 velké sbírky jáchymovských, reformačních, církevních, přátelských a válečných medailí vázáno, 198 str. + 72 tabulek vyobrazení 5922 položek N 80,- 460,-
1056. Münzhandlung R. Gaettens jun. Heidelberg Sammlung Julius Krieg und Frieden in der Medaille und in der Gedenkmünze I. Teil bis 1740 aukce červenec 1958 vázáno, 69 str. N 80,- 80,-
1057. Münzhandlung R. Gaettens jun. Heidelberg Sammlung Julius Krieg und Frieden in der Medaille und in der Gedenkmünze II. Teil 1740-1804 aukce listopad 1958 vázáno, 57 str. N 80,- 80,-
1058. Swiss Bank Corp. a Spink&Son Aukce švédských mincí od r. 1512 do 1697 Zürich listopad 1989 vázáno, tvrdé desky, 179 str. N 40,- --.-

Pol.

NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

1059. Bavorsko Maximilian II. Emanuel 1679-1726 1 krejcar 1720 minc. Mnichov KM-382 2/1 60,- 60,-

Pol.

NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

1060. Braunschweig-Lüneburg-Celle Christian von Minden 1611-33 tolar 1625 HS minc. Clausthal 28,88g dr. vady střížku a materiálu, napr. ražbou, vypadený materiál na hraně 1/0 1800,- 1800,-

Pol.

NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

1061. Norimberk Hans Krauwinkel II. 1586-1635 žeton GOTES.REICH. BLEIBT.EWICK bronz 22mm Neumann V.č.32232-36 kraj. střížek 1/1 200,- --.-

Pol.

NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

1062. Sasko Friedrich August III. 1763-1806 tolar 1795 IEC minc. Drážďany KM-1027.2, Dav.2701 dr. hr. 1-/1- 1800,- --.-
1063. Výmarská republika Ni 50 reichspfennig 1928 A, 1937 A,D,F KM-49 4 ks 0až1 60,- 120,-
1064. III. říše 1 RM 1937 G KM-78 1/0 100,- 650,-
1065. 5 RM 1937 A svastika KM-94 rysky 1/0 220,- 240,-
1066. 5 RM 1938 A svastika KM-94 1/1 200,- 240,-
1067. 5 RM 1939 F svastika KM-94 vlas. rysky, téměř 0/0 300,- 360,-
1068. 5 RM 1939 J svastika KM-94 vlas. rysky, téměř 0/0 280,- 340,-

Pol.

EVROPA

Stav

V.cena

D.cena

1069. Andora 10 diners 1995 Ramon Berenguer III. Ag 31,47g 0,925 KM-105 PROOF 700,- --.-
1070. 10 diners 1995 Evropská rada Ag 33,70g 0,925 KM-108 PROOF 700,- --.-
1071. 10 diners 1996 Frederic II. Ag 31,47g 0,925 KM-119 PROOF 700,- --.-
1072. 10 diners 1997 J.S.Bach Ag 31,47g 0,925 KM-132 PROOF 700,- --.-
1073. 10 diners 1997 Antonio Vivaldi Ag 31,47g 0,925 KM-133 PROOF 700,- --.-
1074. 10 diners 1998 Claudio Monteverdi Ag 31,47g 0,925 KM-146 PROOF 700,- --.-
1075. 10 diners 1998 G.F.Händel Ag 31,47g 0,925 KM-147 PROOF 700,- --.-
1076. Bulharsko 500 leta 1993 Svatý Theodor Ag 33,625g 0,925 KM-206 PROOF 700,- 700,-
1077. 1000 leva 1995 Observatoř Ag 33,625g 0,925 KM-217 PROOF 700,- 700,-
1078. 1000 leva 1996 Svatý Ivan, Rilský monastir Ag 33,625 0,925 KM-222 PROOF 700,- 700,-
1079. Černá Hora Nikola I. 1860-1918 10 para 1906, 14, 20 p. 1906, 08, 14 3x 7 ks 0až1 100,- 130,-
1080. Dánsko Christian IX. 1863-1906 1 öre 1875 KM-792.1 0/0 60,- --.-
1081. 1 öre 1894, 2 ö. 1891, 94, 10 ö. 1874 4 ks 1/1 120,- --.-
1082. Finsko 5 penniä 1918, 22, 34, 10 p. 1920, 23 - lepší ročník, 25 p. 1921, 34, 35, 50 p. 1923 KM-22,24,25,26 9 ks dr. hr. 0až1 80,- 80,-
1083. 10 euro 2003 Anders Chydenius KM-110 zlac. Ag 0,925 27,96g 0/0 550,- 550,-
1084. 10 euro 2007 A.E.Nordenskiöld KM-134 zlac. Ag 0,925 25,50g 0/0 500,- --.-
1085. 10 euro 2007 Mikael Agricola KM-136 zlac. Ag 0,925 25,50g 0/0 500,- --.-
1086. Gdaňsk - Danzig 1 pfennig 1923, 30, 10 pf. 1932 KM-140,152 3 ks 1/1 120,- 120,-
1087. Irsko 10 shilling 1966 KM-18 0/0 260,- 360,-
1088. Itálie Vittorio Emanuele II. 1861-78 1 centesimo 1867 M, 2 c. 1867 M, 5 c. 1861 M, 62 N, 67 M 5 ks 1až2 80,- --.-
1089. republika 50 lire 1x, 100 l. 3x, 200 l. 4x, 500 l. 3x, 1000 l. 1x 1981 až 1998 převážně pamětní KM-108,180,155,184,186,181,187,193,190 12 ks různé 0/0 80,- --.-
1090. Jersey Jiří VI. 1936-52 1/12 shilling 1945 KM-19 0/0 60,- 60,-
1091. Alžběta II. 1952-2022 1/12 shilling b.l. /1660-1960/, 1/12 sh. b.l. /1066-1966/ KM-23,26 2 ks 1/0 80,- 80,-
1092. 5 shillings b.l. /1066-1966/ KM-28 0/0 60,- 200,-
1093. Jugoslávie SFRJ Ag 200 dinár J.B.Tito 85 let 1977 KM-64a 0/0 300,- 300,-

Pol.

EVROPA

Stav

V.cena

D.cena

1094. Lucembursko Jean 1964-2000 25 ecu 1994 Marie Terezie 1740-1780 lucemburská vévodkyně medailové vydání Ag 0,925 22,90g nep. hr. 0/0 460,- --.-
1095. Nizozemí Wilhelmina I. 1890-1948 1/2 cent 1912, 1 c. 1900, 01, 05, 14, 15, 18, 37, 1944 Zn, 5 c. 1913, 14 11 ks 1až1- 70,- --.-
1096. Beatrix 1980- 1 gulden, 2 1/2 g. 1980 na korunovaci nové královny KM-200,201 + žeton královské mincovny v Utrechtu ve společné luxusní etui, čísl. certifikát 0/0 120,- 120,-
1097. Sada oběžných mincí 5 cent až 2 1/2 gulden 1989 6 ks + žeton královské mincovny provincie Flevoland 1989 v luxusní kožené etui PS-34 PROOF 550,- --.-
1098. 50 gulden 1990 100 let vlády královen KM-214 0/0 480,- --.-
1099. 5 euro 2005 60. výročí osvobození KM-254 patina 0/0 240,- --.-
1100. 10 euro 2004 princezna Catherina Amalia KM-248 zlac. Ag 0,925 17,80g 0/0 360,- 360,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Brno