Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 13.-15. května 2023

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

2401. Nesign. - H.D.Genscher - Německo jedna země, 1990
Poprsí mírně zleva se dívá na odjíždějící vlak, opis / německá orlice,
opis, Punc.999, Ag 40 mm, 20,28 g orig.kapsle
proof 320,- 360,-
2402. Nesign. - Konrad Adenauer (1876 - 1967) - Německo jedna země, b.l.
Poprsí zprava, opis / Brandenburská brána s orlicí v pozadí, opis
Alpaka 40 mm, 32,10 g, čísl.02992 orig.kapsle
proof 160,- --.-
2403. Wilhelm I. - příspěvek na obnovu kostela 1.9.1895, 1980
Poprsí zprava, opis / ve středu kostel, opis Schwabachem
Nesign., Postř.bronz (matný) 40 mm, 26,01 g
1/1 140,- --.-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

2404. Hamburg - na 200 let vlasteneckého spolku 1765 - 1965
ÚL, dvojitý opis / sedící žena, znak, opis za dlouholetou služební
věrnost, Punc.1000 (na hraně), Ag 33,5 mm, 16,01 g
0/0 180,- 300,-
2405. Nesign. - německý rozhovor v Erfurtu 19.3.1970
Dvě hlavy státníků, opis / mapa západního a východního Německa
Punc.1000, Ag 40 mm, 24,54 g tmavá patina
1/1 320,- --.-
2406. Nesign. - německý rozhovor v Erfurtu 19.3.1970
Dvě hlavy státníků, opis / mapa západního a východního Německa
Punc.1000, Ag 40 mm, 25,01 g
1/1 320,- 360,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

2407. Albrecht Dürer (1471 - 1528) - medaile b.l.
Portrét mírně zleva, opis / velký znak, opis
Nesign., Punc.835, Ag 40 mm, 24,75 g
0/0 360,- 400,-
2408. Nesign. - Gerhart Hauptmann (spisovatel) - medaile b.l.
Poprsí mírně zprava, opis / čtyři muži za mřížemi
Punc.835, Ag 40 mm, 25,31 g
1/1 320,- 340,-
2409. Jan Pavel II. - medaile k návštěvě Německa 15.-.19.11.1980
Poprsí zprava, opis / místa návštěvy, papežský znak, 700.výr.úmrtí
Alberta Velkého, Punc.1000, Ag 40 mm, 30,02 g
proof 400,- 550,-
2410. Nesign. - Karl Friedrich Schinkel (1781 - 1981) - stavitel strážnice
v Berlíně (vystavěna 1817 - 1822), poprsí čelně, opis / pohled na
budovu, 4řádk.nápis, Punc.925, Ag 40 mm, 23,02 g
proof 300,- 420,-
2411. Nesign. - Otto Lilienthal - konstrukce dle L.Vinciho, b.l.
Létající stroj nad krajinou, opis / 3řádk.nápis, konstrukce
křídla, Punc.999, Ag 40 mm, 20,10 g orig.kasple
proof 300,- 400,-
2412. Nesign. - král Ludvík II. Bavorský, poprsí čelně, opis /
koruna v dubovém věnci, Punc.999, Ag 40 mm, 20,02 g
proof 220,- 400,-
2413. Nesign. - císař Maxmilián I., b.l., poprsí mírně zprava, opis /
koruna v dubovém věnci, Punc.999, Ag 40 mm, 19,99 g
proof 220,- 400,-
2414. Nesign. - císař Maxmilián I., b.l., poprsí mírně zprava, opis /
koruna v dubovém věnci, Punc.999, Ag 40 mm, 19,99 g
proof 220,- 360,-
2415. Nesign. - císař Friedrich III., b.l., poprsí císaře čelně, opis /
koruna v dubovém věnci, Punc.999, Ag 40 mm, 19,88 g
proof 220,- 400,-
2416. Nesign. - císař Wilhelm II., b.l., poprsí císaře čelně, opis /
koruna v dubovém věnci, Punc.999, Ag 40 mm, 19,88 g
proof 220,- 400,-
2417. Nesign. - kníže Blücher von Wahlstatt, poprsí čelně, opis /
koruna v dubovém věnci, Punc.999, Ag 40 mm, 20,02 g
proof 220,- 400,-
2418. Nesign. - král Friedrich Wilhelm I., poprsí čelně mírně zprava, opis /
koruna v dubovém věnci, Punc.999, Ag 30 mm, 8,68 g
proof 160,- 220,-
2419. Nesign. - císař Friedrich III., poprsí císaře čelně, opis /
koruna v dubovém věnci, Punc.999, Ag 30 mm, 8,43 g
proof 160,- 300,-
2420. Delitzsch - město, založ.1166 - dr.Hermann Schulze - Delitzsch, b.l.
Poprsí čelně, opis / znak města, opis, Punc.1000, Ag 30 mm, 11 g
certiifkát
proof 150,- 240,-
2421. Nesign. - Albrecht Dürer (1471 - 1528) - tvořivý genius německého
ducha, b.l. poprsí čelně mírně zprava, opis / iniciály pod znakem
s malířskými atributy, Punc.925 na hraně, Ag 38,5 mm, 23,91g
orig.kapsle
proof 300,- 440,-
2422. Nesign. - Albert Einstein (1879 - 1955) - tvořivý genius německého
ducha, b.l. poprsí čelně, opis / pod iniciálou fyzikální atributy
se vzorci, opis, Punc.925 na hraně, Ag 38,5 mm, 24,67 g orig.kapsle
proof 300,- 440,-
2423. Nesign. - Friedrich von Schiller (1759 - 1805) - tvořivý genius
německého ducha, b.l., poprsí čelně mírně zleva, opis / pod iniciálou
atributy umění, Punc.925 na hraně, Ag 38,5 mm, 24,57 g
proof 300,- 440,-
2424. Nesign. - Imanuel Kant (1724 - 1804) - tvořivý genius německého
ducha, b.l. poprsí čelně mírně zleva, opis / pod korunou dva znaky a
iniciály, knihy, Punc.925 na hraně, Ag 38,5 mm, 24,78 g orig.kapsle
proof 300,- 440,-
2425. Nesign. - Johannes Gutenberg (1398 - 1468) - tvořivý genius německého
ducha, b.l. poprsí čelně mírně zprava, opis / pod iniciálou tiskařský
lis a knihy, Punc.925 na hraně, Ag 38,5 mm, 24,14 g orig.kapsle
proof 300,- 440,-
2426. Nesign. - Johannes Kepler (1571 - 1630) - tvořivý genius německého
ducha, b.l. poprsí čelně mírně zprava, opis / ve slunci iniciála, pod
ním astronomické atributy, Punc.925 na hraně, Ag 38,5 mm, 24,55 g
orig.kapsle
proof 300,- 400,-
2427. Nesign. - Karl F.Gauss (1777 - 1855) - tvořivý genius německého
ducha, b.l. poprsí čelně mírně zprava, opis / pod iniciálou měřicí
přístroje, Punc.925 na hraně, Ag 38,5 mm, 24,67 g orig.kapsle
proof 300,- 400,-
2428. Nesign. - Friedrich Ebert - založení Výmarské republiky 1919
Poprsí čelně před parlamentem, opis / stojící strom, opis
Punc.999, Ag 40 mm, 20,08 g - ze série vrcholné body německé
historie orig.kapsle
proof 320,- 400,-
2429. Nesign. - Friedrich Schiller a Johann Wolfgang Goethe, b.l.
Dvojportrét mírně zprava, opis / stojící strom, opis,
Punc.999,9, Ag 40 mm, 20,16 g - ze série vrcholné body
německé historie orig.kapsle
proof 320,- 400,-
2430. Nesign. - Heinrich der Seefahrer (1394 - 1460) - dobývání světových
moří, b.l., porpsí v klobouku čelně, v pozadí loď, opis / stojící muž
s kormidlem na palubě lodi, Punc.999, Ag 30 mm,8,37 g
certifikát orig.kapsle
proof 150,- 220,-
2431. Nesign. - Hoffmann von Fellersleben - 150 let německé písně, b.l.
Poprsí čelně, opis / stojící strom, opis, Punc.999, Ag 40 mm, 19,99 g
- ze série vrcholné body německé historie orig.kapsle
proof 320,- 380,-
2432. Nesign. - Philipp Reis - telefon 1863 - německé muzeum München, b.l.
Poprsí čelně v medailonu, 5 telefonů, opis / německá orlice, opis
Nepunc., Ag 40 mm, 19,89 g orig.kapsle
proof 300,- 340,-
2433. Nesign. - Ulrich von Hutten - německý humanista (1488-0523), b.l.
Polopostava rytíře se čtyřmi znaky, opis / stojící strom, opis
Punc.999, Ag 40 mm, 19,93 g - ze série vrcholné body německé
historie orig.kapsle
proof 320,- 400,-
2434. 125 let Německé říše 1871 - 1996
Dvouportrét Viléma I. a Augusty (1871 - 1888), opis / korunovaná
říšská orlice, opis, Nesign., Ag (?) 34 mm, 15, 03 g
proof 180,- 220,-
2435. 125 let Německé říše 1871 - 1996
R.Wagner - první wagnerovské slavnosti v Bayreuthu v r.1876
Ve středu portrét, po obvodu výjevy z jeho děl, opis / korunovaná
říšská orlice, opis, Nesign., Ag (?) 40 mm, 20,17 g
proof 180,- 220,-
2436. Johannes Rau - spolkový president 1.7.1999, 2001
Poprsí čelně, opis / budova parlamentu, opis 2001
Nesign., Ag (?) 40 mm, 20,16 g
proof 180,- 220,-
2437. Hannover - Sophie von Hannover - Herrenhausen 1981
Sedící kněžna, opis / ozdobná brána, nápis, Punc.1000
Ag 40 mm, 26,19 g
0/0 300,- 460,-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

2438. Zikmund I. Starý - medaile 1527
Renesanční portrét zprava, opis / 5 znaků, opis
Nesign. Litý bronz 80 mm, 293,42 g ( ražba patrně z 1.pol.19.stol.) R!
1/1 1000,- 3600,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2439. Graz (Štýr.Hradec) - na 10.setkání něm.zeměděl.a lesn.hospodářů 1846
Pohled na zemský dům v Grazu, opis / 7řádk.něm.text ve věnci
Sign.K.Lange, Cu 49 mm, Ho.6242, Un.1851
0/0 1700,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2440. Vídeň - výstava učňovských prací, 1904
Skupina chlapců před pavilonem / dva znaky ve věnci, opis
Sign.Schwerdtner, Bronz 47 mm, Haus.307
1/1 320,- 320,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2441. A.Hofer - medaile k 100. výročí povstání 1809 - 1909
Poprsí čelně, opis / skupina čtyř mužů, Punc.990, Ag 28,5 mm
9,96 g orig.ouško se závěsem
1/1 280,- 550,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2442. Weinberger - Conrad von Hötzendorf, 1915
Poprsí zleva, opis / korunovaný císařský orel sedící
na znaku, opis, Sign., Pozl.bronz 50 mm, 38,81 g
orig.etue s potiskem
1/1 1200,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2443. Schwerdtner - polní maršál Ignaz Trollmann, b.l. (1917)
Poprsí zleva, opis, Postř.bronz 65 mm, 108, 61 g, Sign.M.Schwerdtner
jednostr.
1/- 800,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2444. Maria Zell - 800 let poutního místa, 1157 - 1957
Madona, opis 1955 / chrám, opis, Sign.Wild, Punc Ag 33 mm, 12,98 g
0/0 260,- 280,-
2445. Nesign. - "ÖGB" - 60 let příslušnosti k odborovému svazu, b.l.
3řádk.nápis / uprostřed ÖGB, opis, Punc.900, Ag 40 mm, 25,79 g
0/0 280,- 340,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2446. Graz ( Štýr.Hradec ) - na 850 let města, b.l. (1978)
Štít nesený 3 lvy, opis / logo města, vročení
Punc.900, Ag 30 mm, 10.6 g
0/0 180,- 220,-
2447. Mistelbach - lesnická a živnostenská výstava - čestná cena 1895
Tři alegorické postavy, opis / 5řádk.nápis ve věnci
Sign.Christlbauer, Bronz 70 mm dírka 3 mm
1/1 220,- 220,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

2448. Nesign. - Robert E.Lee (1807 - 1870) - občanská válka , b.l.
Generál Lee na koni zleva, opis / zkřížené dva prapory, po obvodu
hvězdy, opis, Punc.999, Ag 30 mm, 8,45 g orig.kapsle
proof 180,- 200,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Leo XIII., 1878 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2449. Bianchi - pamětní medaile na 22.rok pontifikátu, 1900
Poprsí zleva, opis / žehnající Kristus, Bronz 30 mm, 11,15 g
1/1 100,- 100,-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

2450. Victoria - návštěva flotily v Sunderlandu v září 1874
Uprostřed poprsí královny zleva, dvojitý opis / bitevní loď
na moři čelně, opis "devastace", Nesign., Mosaz 31 mm
1/1 140,- 200,-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

2451. Victoria - na 60 let vlády 1837 - 1897
Mladý portrét zleva, nápis / starý portrét zleva, opis,
Sign.T.B., Ag 25,5 mm, 9,67 g
1/1 180,- 240,-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

2452. Cornwall - Falmouth, Token 1797, 4řádk.nápis / dvouhlavý orel
s roztaženými křídly / Bronz 30 mm, 9,56 g, With.226/3 č.ned.
-1/1- 750,- 750,-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

2453. Hampshire - Southampton, Token 1791, poprsí Sira Bevoise zprava,
opis / znak, opis s datací, Bronz 28 mm, With.242/89
1/1 360,- 420,-

Pol.

Numismatické medaile a ražby numismatiků

Stav

V.cena

D.cena

2454. Lanz - na 50 let firmy 1947 - 1997, Ernst Hermann (1945-1989),
Hermnn (1910), Hubert (1943), trojportrét zleva, opis / uprostřed
dvě mince, vročení, opis, Tombak 50 mm
0/0 150,- 160,-

Pol.

Medaile a odznaky hasičských spolků

Stav

V.cena

D.cena

2455. Jeníšov Újezd (u Bíliny) - stojící český lev zleva mezi lipovými
ratolestmi, Sklo 68 mm, tloušťka 8 mm, 74,3 g
orig.etue s 5řádk.nápisem za obětavost ve sboru v létech 1945 - 1948
věnuje hasičský sbor v Jeníšově Újezdě
0/- 400,- --.-

Pol.

Nouzovky vojenských zajateckých táborů

Stav

V.cena

D.cena

2456. Kenyérmezö (Komárno) - 50 Fillér 1915, Mosaz 23 mm,
20 Fillér 1915, Mosaz 20 mm, 10 fillér 1915, Mosaz 19 mm,
2 Fillér 1915, Mosaz 18 mm celk.4 ks
tém.0až0 700,- --.-

Pol.

Numismatické medaile a ražby numismatiků

Stav

V.cena

D.cena

2457. Ivan Chládek - 70. narozeniny 2010
Uprostřed replika 12 krejcaru Moravských stavů, opis / uprostřed
replika 12 krejcaru Mor.stavů, opis, Sn 40 mm, 19,85 g, MF.D81/3b
orig.kapsle
0/0 220,- 220,-

Pol.

Numismatické medaile a ražby numismatiků

Stav

V.cena

D.cena

2458. Praha - PF 2016, k 100. výr. úmrtí Františka Josefa I. 1916 - 2016
Poprsí císaře zleva, opis / ve spirále jména 12 členů výboru
Sign.Oppl, Mosaz 30 mm, 11,8 g, nákl. 61 ks, MF.C13/14b
0/0 180,- 180,-
2459. Josef Tůma - medaile k 80.narozeninám 1941 - 2021
Cu 30,5 mm, 12,6 g, MF.D225/2b, nákl.37 ks
0/0 100,- 100,-

Pol.

Odznaky - ČSR

Stav

V.cena

D.cena

2460. Cukmantl u Teplic (Pozorka - místní část Dubí) - 30 let
čs. sociální demokracie - 21.VI.1936, odznak z umělé hmoty 26x39 mm
se závěsem
1/- 120,- 120,-

Pol.

Odznaky - ČSR

Stav

V.cena

D.cena

2461. Karlovy Vary (Karlsbad) - říšský den práce 1929
Polopostava muže s kladivem, sign. na rev. J.Pörner Gablonz a.N.
Bílý kov 35x35 mm připínací
1/- 120,- 300,-

Pol.

Odznaky - ČSR

Stav

V.cena

D.cena

2462. Karlovy Vary (Karlsbad) - spolek německých hostinských (VdG) -
shromáždění 1937, Bílý plech 27x40 mm s jehlou
1/- 120,- 280,-

Pol.

Odznaky - ČSR

Stav

V.cena

D.cena

2463. Liga čs.motoristů - polski touring klub - 10 denní závody
16.-26.7.1933, Smaltov.postř.odznak 42x42 mm s jehlou R!
0/- 1800,- --.-

Pol.

Odznaky - ČSR

Stav

V.cena

D.cena

2464. Mohelnice (Müglitz) - národní den 30.6 - 2.7. 1928
Tři vlající prapory, první se svastikou, Dutý odznak 27x40 mm
s jehlou
1/- 120,- 600,-

Pol.

Odznaky - ČSR

Stav

V.cena

D.cena

2465. Mstišov (Tischau) - místní část Dubí - okresní slavnost dětí
12.8.1937, dutý plech.odznak 22,5x5x31 mm s jehlou
1/- 120,- 240,-

Pol.

Odznaky - ČSR

Stav

V.cena

D.cena

2466. Olomouc (Olmütz) - letní slunovrat 1939, svastika ve středu
s plameny, opis, Dutý kruh.bronz.odznak 32 mm s jehlou
2/- 80,- 460,-

Pol.

Odznaky - ČSR

Stav

V.cena

D.cena

2467. Praha - Karlova universita - za udělení doktorátu (do r.1948)
Punc.937, Ag 26x34 mm, Sign.Mincovna Kremnica (chybně zrcadlově)
klopový R!
0/- 260,- 600,-

Pol.

Odznaky - ČSR

Stav

V.cena

D.cena

2468. Šternberk (Sternberg) - národní den 1929, panorama města
se svastikou, Dutý bílý kov 22x35 mm s jehlou
1/- 120,- 550,-

Pol.

Odznaky - ČSR

Stav

V.cena

D.cena

2469. Šumperk (Mähr.Schönberg) - krajský den SPD - sloužíme! 1935
Přísahající ruka omotaná ostnatým drátem mezi dubovými ratolestmi
4řádk.nápis, Dutý bílý kov ve tvaru štítu 28x42 mm sjehlou
1/- 120,- 600,-

Pol.

Odznaky - ČSR

Stav

V.cena

D.cena

2470. Vrchlabí (Hohenelbe) - Svaz Němců (BdD) 1937,
Dutý bronz 27x38 mm papír.štítek výrobce připínací s modrou stuhou
1/- 120,- 200,-

Pol.

Odznaky - Německo

Stav

V.cena

D.cena

2471. III.říše - odznak služby RADwJ (národní služba práce pro mladé ženy)
Svastika mezi snopy, nápis, b.l., tmavý kov 37x40 mm připínací
1/- 120,- 650,-

Pol.

Odznaky - Německo

Stav

V.cena

D.cena

2472. III.říše - Tag der Arbeit, 1934, hlava čelně, srp, kladivo, orlice
sedící na svastice, Dutý mosaz.odznak 35,5 mm připínací
1/- 120,- 190,-

Pol.

Odznaky - Německo

Stav

V.cena

D.cena

2473. III.říše - wir danken unserm Führer, b.l.
Mapa Německa se 4řádk.nápisem, Keramika 32x38 mm připínací
1/- 120,- 180,-

Pol.

Odznaky - Německo

Stav

V.cena

D.cena

2474. Tag der Arbeit 1935, tři postavy s orlicí a svastikou, opis
Al odznak 33x45 mm, na rev. označení výrobce připínací
1/- 120,- 260,-

Pol.

Odznaky - Německo

Stav

V.cena

D.cena

2475. Berlín Süd - frontovým obojovníkům a válečným obětem 26.5.1935
Orlice drží ve spárech kříž se svastikou, opis
Dutý plech.odznak 38x41 mm připínací
1/- 120,- 300,-

Pol.

Odznaky - Německo

Stav

V.cena

D.cena

2476. Gichelsdorf v Bavorsku - okresní slavnost k odhalení pomníku 30.5.1937
Bílý plech 32x52 mm připínací
1/- 120,- 170,-

Pol.

Odznaky - Německo

Stav

V.cena

D.cena

2477. Halle - die Fahne hoch! 4.12.1934, stojící voják s praporem,
opis, Dutý bronz.odznak 32x63 mm připínací
1/- 120,- 280,-

Pol.

Odznaky - Německo

Stav

V.cena

D.cena

2478. Reichssport - Wettkampf 1939, olympijský stadion s prapory a
svastikou, Kruhový dutý plech papír.odznak 38 mm připínací
1/- 120,- 220,-

Pol.

Odznaky - Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2479. Linz - Wehrwettkämpfe 1939 - SA Brigade 94
Před horami svastika překrytá mečem, dutý bronz. odznak 42x55 mm
připínací
1/- 120,- 650,-

Pol.

Odznaky - Slezsko

Stav

V.cena

D.cena

2480. Vratislav (Breslau) - 12.německá pěvecká spolková slavnost a
slavnost 75 let trvánípěveckého spolku 1862 - 1937 - 28.7. - 1.8. 1937
Bílý plech 32x38 mm, Sign. na rev. Paulman&Crone Lübenscheid připín.
1/- 120,- 150,-

Pol.

Odznaky - Sudety

Stav

V.cena

D.cena

2481. HJ marschiert (Hitler Jugend pochoduje) b.l.
Bílý kov 27x34 mm, Sign.Franz Kroul Mähr.Schönberg s jehlou
1/- 120,- 750,-

Pol.

Odznaky - Sudety

Stav

V.cena

D.cena

2482. SA Gruppe Sudeten - Wettkampftag 1939
Polopostava muže s granátem, svastika, 2řádk.nápis,
Zn odznak 31x40 mm připínací
1/- 120,- 220,-

Pol.

Řeznické medaile

Stav

V.cena

D.cena

2483. Kladno - 40 let trvání společenstva řezníků a uzenářů
pro Kladno a okolí 1.VII.1934, Dutý bronz.odznak 32x36 mm
s jehlou
1/- 100,- 120,-

Pol.

Sokolské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2484. Praha - pamětní medaile IV. všesokolského sletu 1901
3řádk.nápis ve věnci / Čechie opřená o českého lva, opis
Punc., Ag 25,5 mm, 8,05 g, Nov.IV.04a, Vejsk.1/54/7a
1/1 200,- 600,-

Pol.

Sokolské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2485. Nesign. - M.Tyrš a J.Fügner b.l., poprsí M.Tyrše zleva, opis /
poprsí J.Fügnera zprava, opis, Sign.J.V.Myslbek 1903, 1904
Ag (?) 23 mm, na hraně vyražen punc a Mchort orig.ouško se závěsem
1/1 120,- 440,-
2486. Praha - velká plaketa na XI. všesokolský slet, 1948
Žena stojící za letícím sokolem, Sign.V.David,
Bronz 160x240 mm, Nov.XI.40.a, Vejskal.1/19/1 jednostr.
1/- 200,- 200,-

Pol.

Sokolské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2487. Praha - XI.všeskolský slet 1948 - pamětní medaile pro vítěze
sletových soutěží a závodů, sign.Brůha, Bronz 40 mm, Nov.XI.48c
0/0 120,- 170,-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2488. Dessendorf (Desná u Tanvaldu) - III.cena II. třídy v lyžování,
Lyžař, v rev.vyryto Dessendorf 13.1.1924, Bronz.plaketa 34,5x44 mm
ozdobný závěs
1/1 130,- --.-

Pol.

Účelové a konzumní známky

Stav

V.cena

D.cena

2489. Kouty (Winkelsdorf) - Rudolf Nagel, Bier - Wein - Kafee, b.l.
Nesign., Bronz 20 mm R!
1/1 200,- 2400,-

Pol.

Účelové a konzumní známky

Stav

V.cena

D.cena

2490. Plzeň - obecná kuchyně - pečeně, Mosaz ovál 31x24,5 mm, Cheb.č.84 1/1 120,- --.-

Pol.

Účelové a konzumní známky

Stav

V.cena

D.cena

2491. Polsko - Dabrowa - Gornicza doly, na 30.výročí založení akciové
společnosti 1861, Mosaz 23 mm RR!
tém.0/0 1500,- --.-
2492. Trzynietz (Třinec) - Eisenweerk / "10", ZnNi 20 mm 1/1 200,- 200,-

Pol.

Numismatické medaile a ražby numismatiků

Stav

V.cena

D.cena

2493. Václav Vojnar - k 75.narozeninám 1938 - 2013
Cu 30,5 mm, 12,5 g, MF.-
0/0 100,- 100,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2494. Tuřany - spolek vojens.vysloužilen fárnosti tuřanské 26.září 1897
S Bohem pro císaře a vlast - voj.atributy / 6řádk.nápis, opis
Pozlac.med. 32 mm orig.raž.ouško R!
tém.0/0 150,- 180,-

Pol.

Numismatické medaile a ražby numismatiků

Stav

V.cena

D.cena

2495. Zbigniew Kaleta - novoročenka 2016
21,5 mm, 1,65 g, MF.D90/15d, nákl.30 ks
0/0 120,- 130,-

Pol.

Numismatické medaile a ražby numismatiků

Stav

V.cena

D.cena

2496. Zbigniew Kaleta - novoročenka 2019
21,5 mm, 1,51 g, MF.D90/18d, nákl.38 ks
0/0 120,- 130,-

Pol.

Novoražby a repliky

Stav

V.cena

D.cena

2497. Rakousko Marie Terezie - napodobenina 2 dukátu 1780,
pozlacený v pozlaceném ozdobném rámečku
1/1 220,- 120,-

Pol.

Různé

Stav

V.cena

D.cena

2498. Pošetka na mince - 120x55 mm - dvoudílné 40 ks
Pošetka na medaile - 170x85 mm - dvoudílné 40 ks
Pošetka na bankovky - 175x100 mm - jednodílné 70 ks
N
N
N
120,- --.-
2499. Dřevěná kazeta na mince - ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1993
se 4 sametovými platy, 385x285x82 mm
N 220,- 900,-
2500. Plato na vyznamenání - modrý samet 240x330 mm, 6x2 políček
celk.5 ks
Z 200,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk