Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 13.-15. května 2023

Pol.

Různé - látkové stužky

Stav

V.cena

D.cena

2501. Stará Boleslav - oslavy 300.výročí slavnostního návratu Palladia
do Staré Boleslavi, hlavní jub.slavnost 7. - 11. září 1938, 28x80 mm
Česká Třebová - pro účastníky slavnostního otevření
kostela církve českobratrské evangelické 1.11.1939 s jehlou
1/-
1/-
120,- 120,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2502. Jubilejní medaile 1898, VM.1/32-A, Marko.396a orig.voj.stuha 1/1/1 200,- 300,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2503. Čestná medaile za 25 let záslužné činnosti hasičské a záchranné
VM.1/36-A, Marko.333 orig.ouško se závěsem, bez stuhy
1/1 220,- 280,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2504. Vojenský záslužný kříž, III.třída, VM.2/5-D-31
orig. vál. stuha s meči
1/1/1 1600,- 4200,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2505. Odznak Červený kříž pro sanitní sbor b.l., uprostřed červený kříž
na rakouském znaku, 31x25 mm orig.přip.
1/- 280,- 700,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2506. Pamětní medaile II. národního odboje, VM.III/20 orig.stuha
Medaile za obětavou práci pro socialismus, VM.IV-62 orig.st. + stužka
1/1/1
1/1/1
120,- 220,-
2507. Medaile za zásluhy o obranu vlasti ČSSR, VM.IV.43-II
orig.stuha
1/1/1 150,- 340,-
2508. Medaile za zásluhy o obranu vlasti ČSSR, VM.IV.43-II
orig.stuha + stužka
1/1/1 150,- 380,-
2509. Medaile za službu vlasti ČSR, VM.44-I orig.stuha + stužka 1/1/1 100,- 160,-
2510. Medaile za službu vlasti ČSSR, VM.44-II orig.stuha + stužka 1/1/1 100,- 140,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2511. Medaile za pracovní věrnost, II.typ (po r.1960), VM.IV/47-II
orig.stuha + stužka
1/1/1 300,- 440,-
2512. Medaile za pracovní obětavost, II.typ (po r.1960), VM.IV-48-B
orig.stuha + stužka
1/1/1 140,- 200,-

Pol.

Československo - odznaky Vzorný voják

Stav

V.cena

D.cena

2513. Vzorný chemik č.05423 (1951 - 1962), KrVI.24/I-3 1/- 1200,- 3000,-

Pol.

Československo - různé

Stav

V.cena

D.cena

2514. Nejlepší pracovník chemického průmyslu - typ do roku 1960
velký odznak se smalt.hvězdou, Ag 925/1000, 30x38 mm
Sign.Zukov připínací
1/- 100,- 360,-

Pol.

Československo - různé

Stav

V.cena

D.cena

2515. Svazarm - za obětavou práci, velký náprsní smaltovaný odznak,
I.typ, čís.932, 55x38 mm, Chur.I-B/6 připínací
1/- 1000,- 1000,-
2516. Medaile za zásluhy o ochranu hranic ČSSR, Pul.C18 1/1/1 140,- 550,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2517. Ferdinand I. - KuK rakouský červený kříž pro bulharský
červený kříž 1915, Smaltov.kříž 25x31 mm, Bar.I/462 připínací
1/- 200,- 400,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2518. Řád 9.září 1944, III.třída s meči, III.typ
orig.stuha + orig.etue (ke II.třídě)
1/-/1 440,- 440,-

Pol.

Francie, III.republika, 1871 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2519. Čestná medaile Za zásluhy b.l. (vyd. v letech 1903 - 1945)
Bronz.med. za 25 let služby - uděluje min.vnitra obecním
úředníkům orig.stuha
1/1/1 140,- 140,-

Pol.

Francie, V.republika, 1958 -

Stav

V.cena

D.cena

2520. Čestná medaile Za obětavou práci - za 30 let věrné služby
uděleno "R.Corman" 1973 orig.stuha s rozetou
1/1/1 140,- 140,-

Pol.

Japonsko

Stav

V.cena

D.cena

2521. Pamětní medaile červeného kříže za účast v I.svět.válce
stříbro orig.stuha
0/0/0 360,- 380,-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

2522. Vilém I. - válečná medaile za polní tažení 1870 - 1871
nápis na hraně, Pozlac.bronz, Nim.1941/1 orig.závěs bez stuhy
1/1 300,- --.-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

2523. Vilém II. - medaile za válečné zásluhy 1888 - 1918
Korunovaná iniciála / 2řádk.nápis ve věnci
Ag 25 mm, 8,16 g, Nim.1894
1/1 500,- 600,-

Pol.

Německo - Sasko

Stav

V.cena

D.cena

2524. Friedrich August Medaille - stříbrná medaile 1905 - 1918
Korunov.monogram / 2řádk.nápis ve věnci, Ag 28,5 mm, 12,66 g
Nim.2283 orig.ouško bez stuhy
0/0 500,- --.-

Pol.

Německo - B R D

Stav

V.cena

D.cena

2525. Severní Porýní - Vestfálsko - výkonnostní odznak požární služby -
stříbrný, 2.verze z let 1980 - 2002, Postř.bronz 50x40 mm se špendl.
1/- 500,- --.-

Pol.

Rakouská republika - hasičské medaile

Stav

V.cena

D.cena

2526. Štýrsko - hasičský výkonnostní odznak - železný stupeň
s připojeným smaltovaným erbem z let 1952 - 1965
Zn 65x51 mm v rev. dvě spony pro uchycení
1/- 800,- --.-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

2527. Řád znamení cti, tzv.Početa, 3.typ (1943), čís.1.263.342, Her.2.8.3
orig.stuha
1/1/1 600,- 700,-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

2528. Řád mateřství - za 6 dětí, Ag s kovovu stužkou 1/1/1 220,- 300,-

Pol.

Srbsko

Stav

V.cena

D.cena

2529. Stříbrná medaile Za chrabrost Miloše Obiliče 1913, obecný kov
postříbřený, 36 mm, 20,81 g, Mar.43 bez stuhy
1/1 260,- 260,-

Pol.

Vatikán

Stav

V.cena

D.cena

2530. Pius IX. - Stříbrná medaile na počest přeživších v bitvě
u CASTELFIDARDO 18.9.1860, Postř.med. 40 mm, Bar.193
ozdobné ouško bez stuhy
1/1 1800,- 2200,-

Pol.

Řecko, 3.-2. století př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

2531. AE 10 mm, - blíže neurčeno 2 ks 2až2- 160,- --.-

Pol.

Traianus, 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

2532. AE Dupondius, Rv:"OPTIMO.PRINCIPI.S.C.",
válečná trofej se dvěma štíty, podobný jako S.914
2/2 120,- 400,-

Pol.

Antoninus Pius, 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

2533. AE As, Rv: nečitelný opis, sedící Justitia zleva, S.1189pod. -2/2- 120,- 120,-

Pol.

Marcus Aurelius, 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

2534. AE Sestercius, nečitelný opis, stojící Felicitas zleva, S.1328pod.
st.koroze
-2/2- 100,- 100,-

Pol.

Alexander Severus, 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

2535. AE Sestercius, Rv:"PROVIDENTIA.AVG.S.C." stojící
Providentia, S.2165, RIC.642 - mincovna Řím - ražba
z let 231 - 235
-2/2- 100,- 400,-

Pol.

Trajanus Decius, 249 - 251

Stav

V.cena

D.cena

2536. AE As, Rv." nečitelné opisy", stojící Dacia zleva, S.2615pod. -2/2- 80,- 180,-

Pol.

Diocletianus, 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

2537. AE Antoninianus, Rv:"IOVI.CONSERVAT.AVGG", stojícící
Jupiter zleva, S.3415, C.214 dírka
-1/1- 100,- 100,-

Pol.

Constantius I. - jako césar, 293 - 305

Stav

V.cena

D.cena

2538. AE Follis, Rv:"SACRA.MONET.AVGG.ET.CAES.NOSTR.",
stojící Moneta zleva, S.3576, C.264 dr.st.kor.
-1/2 100,- --.-

Pol.

Constans, 337 - 350

Stav

V.cena

D.cena

2539. AE3, Rv:"GLORIA.EXERCITVS.", jedna standarta, S.3870,
C.53, K.146.7
2/1- 50,- --.-

Pol.

Constantius II. jako césar, 324 - 337

Stav

V.cena

D.cena

2540. AE3, Rv:"PROVIDENTIAE.CAESS.", táborová brána
minc.Thesalonica, S.3884, K.147.21
-1/1- 90,- 90,-

Pol.

Doba husitská, 1419 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

2541. Cu Flůtek, jako Rad.2, jako Cn.45a, 15x15 mm -1/- 100,- 320,-
2542. Cu Flůtek, jako Rad.2, jako Cn.45a, 15x15 mm dr.okraj -1/- 100,- 220,-
2543. Cu Flůtek, jako Rad.2, jako Cn.45a, 15x15 mm dr.napr.stř. -1/- 100,- 220,-

Pol.

Mezivládí, 1439 - 1452

Stav

V.cena

D.cena

2544. Peníz bez čtyřrázu, po r.1450, K.Hora, Rad.11, Cn.60 č.ned. 2/- 80,- 140,-

Pol.

Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471

Stav

V.cena

D.cena

2545. Peníz kruhový bez čtyřrázu, Rad.21, Cn.66 -1/- 50,- 75,-
2546. Peníz kruhový bez čtyřrázu, Rad.21, Cn.66 č.ned. 2 ks 2/- 90,- 90,-
2547. Peníz kruhový bez čtyřrázu, Rad.21, Cn.66 č.ned. 2 ks 2/- 90,- 90,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

2548. Pražský groš - blíže neurčený ned. -3/2- 80,- 120,-
2549. Bílý peníz jednostranný, Sm.1 dr.okraj
Ferdinand I. - Bílý peníz b.l., K.Hora, J.2a1, Sm.8 dr.okraj
2/-
-1/-
120,- 140,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

2550. Bílý peníz, Sm.1 č.ned. 2/- 70,- 100,-
2551. Bílý peníz, Sm.8 -1/- 90,- 130,-
2552. Malý ( černý ) peníz, Sm.IV/61 -1/- 70,- 120,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )

Stav

V.cena

D.cena

2553. 3 Krejcar 1632, Praha-Schuster, J.31a2, MKČ.761 2/2 130,- 190,-
2554. Krejcar 1624, K.Hora-Hölzl krácený let., J.29a1, MKČ.817a
Krejcar 1624, K.Hora-Hölzl krácený let., J.29a2, MKČ.818
2/2
2/2
120,- 240,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

2555. Grešle 1691 - 2x, 1695, 1697 - Opolí-Wackerl, 1693, 1697 - Břeh 6 ks 2až3 90,- 200,-
2556. Grešle 1696 MB, Břeh -2/2-, Marie Terezie Liard 1777
Německo - početní fenik b.l., Cu 34 mm celk.3 ks
-2/2-
2/2-
90,- 180,-
2557. Grešle 1694, 95 MB, 96, 97, 97 MB 5 ks 2až2- 80,- 200,-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

2558. 3 Krejcar 1711, Vratislav-Nowak, MKČ.1763b, ČS.1092 -2/2- 90,- 120,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

2559. 3 Krejcar 1729, Vratislav - bez zn., MKČ.1932, Her.828 -2/1- 120,- 130,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

2560. 3 Krejcar 1765, Praha-Erdmann, N.37, Ja.7c
František II. 20 Krejcar 183? B st. po o., okrájený
Frant.Josef I. 10 Krejcar 1859 V
3/3
3/3
-2/2-
80,- 200,-
2561. Cu Krejcar 1761 P -2/2-, 1761 K 2/2, Grešle 1760 st.kor.v rev.
1/2 Krejcar 1780 W celk.4 ks
-1/2
-1/1-
120,- 260,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2562. Sign.A.S. - Vídeň - světová výstava 1873
Poprsí zprava, opis / výstavní pavilon, 2řádk.nápis, opis, Sn 33 mm
-1/1- 80,- 150,-
2563. Nesign. - medaile na spojenectví s Německem, 1914
Dvojportrét zprava / 1914, Bronz 13 mm orig.ouško
1/1 70,- 100,-

Pol.

Augsburg-biskupství, Petr v. Schaumburg, 1424 - 1469

Stav

V.cena

D.cena

2564. Fenik se čtyřrázem, Rad.8 (společná ražba biskupství a města) dr.ned. -1/- 120,- 140,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2565. Basilique de St.Anne - Marie au Berceau - Sté.Anne Jerusalem
Pohled na basiliku, opis / hrabka sv.Anny, b.l.
Postř.medaile 40 mm, 24,29 g, sgin. na oušku FRANCE orig.raž.ouško
1/1 100,- 150,-

Pol.

Salzburg-arcib., Jan II., 1424 - 1441

Stav

V.cena

D.cena

2566. Fenik b.l., Rad.VII-1 dr.ned. 4 ks -1až2 100,- 150,-

Pol.

Strassbourg-biskup., Johann v.Manderscheid, 1569-1592

Stav

V.cena

D.cena

2567. 1/2 Batzen (2 Krejcar) 1575 s tit.Maximiliána II., Sa.1943/957 2/2 130,- 130,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672

Stav

V.cena

D.cena

2568. Krejcar 1669 CB, SJ.445/152, Ko.5447
Christian Ulrich - Krejcar 1683, bz, SJ.281/74, Ko.6279
2/2
2/1-
80,- 85,-

Pol.

Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704

Stav

V.cena

D.cena

2569. Grešle 1680, SJ.268/76, Kop.6253 -1/1- 60,- 110,-
2570. Grešle 1680, SJ.268/76, Kop.6253, Grešle 1695 HT, SJ.301/82 2 ks -1až2 70,- 160,-

Pol.

Albrecht V., 1411 - 1439

Stav

V.cena

D.cena

2571. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1426, Rad.15 dr.st.měď. 6 ks -1až2 120,- 120,-
2572. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1426, Rad.15 - 7x
Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1430, Rad.17 celk.8 ks
-1až2 140,- 240,-
2573. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1426, Rad.15 - 7x
Vídeňský fenik se čtyřrázem z let 1439-1442, Rad.20 celk.8 ks
-1až2 140,- 240,-

Pol.

Friedrich V. Štýrský, 1424 - 1493

Stav

V.cena

D.cena

2574. Vídeňský fenik se čtyřrázem z let 1439-1442, Rad.21 - 2x, Rad.22
celk.3 ks
2/- 70,- 150,-

Pol.

Ladislav Pohrobek, 1452 - 1457

Stav

V.cena

D.cena

2575. Vídeňský 1/2 fenik se čtyřrázem z r.1456, Rad.23, Sz.2L16 2/- 80,- 140,-

Pol.

Friedrich III. (V.), 1457 - 1493

Stav

V.cena

D.cena

2576. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1460, znač.WHT,
nájemce mince Teschler, Rad.VI/25, Lu.2L41
2/- 50,- 55,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

2577. 3 Krejcar 1637, Vídeň-Stadler, M-A.134, Her.674
Leopold I. - Krejcar 1698, Opolí-Wackerl, Nech.826, MKČ.1674
2/2
2/2
100,- 260,-
2578. 3 Krejcar 1628, Štýrský Hradec, Her.1085 2x sil.vyl.okr. -1/1- 90,- 95,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

2579. 10 Krejcar 1632, Hall, M-A.129 (tab.23/18), Mor.930 dr.v.stř. v av. -2/2- 140,- 220,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

2580. 3 Krejcar 1674, Hall, Nech.2436, Her.1418, M-A.173(tab.28/39)
dírka
-1/1 120,- --.-
2581. Krejcar 1697, Vídeň-Mittermayer, Nech.1994, Her.1660
Grešle 1696, Opolí-Wackerl, Nech.885, MKČ.1686, Her.1855
2/2
-1/1-
80,- 85,-
2582. Krejcar 1699 I-A, Graz - Aigmann, Nech.2279, Her.1699 -1/2 100,- 220,-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

2583. 3 Krejcar 1709, Št.Hradec-Aigmann, Her.189 -1/2 180,- 240,-
2584. 3 Krejcar 1708, Mnichov, M-A.207(tab.33/57), Her.242 dr.por.stř.v av. 2/1- 160,- 220,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

2585. 3 Krejcar 1713, Štýrský Hradec, M-A.213, Her.728 dírka
Braunschweig L.Calenberg - Joh.Friedrich II Marien.gros 1676 vyl.okr.
Sasko - Joh.Friedrich a Georg - Dreier 1534, Haupt.214 (tab.59/5)
2/2
2/2-
-2/2-
100,- 110,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

2586. Cu Krejcar 1762 G, 1763 S, Fenik 1759 b.zn.,
Frant.Lotrinský - Krejcar 1/2 b.l. (1759) celk.4 ks
2až2- 80,- 170,-
2587. Cu Fenik 1765, Vídeň, Nový.45b, Nov.2 -1/1- 80,- 160,-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

2588. XVII Krejcar 1754 H-A, Hall, N.9, Her.376 st. po o., vyškr.hodnota
Ferdinand V. - 20 Krejcar 1846 B st. po sponě v av.
-2/2-
2/1-
130,- 260,-
2589. Cu Krejcar 1760 W, Vídeň, N.17 -1/1- 90,- 95,-
2590. Cu Krejcar 1760 W, Vídeň, N.17 2/2 60,- --.-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

2591. Cu Krejcar 1790 A, 1/2 Krejcar 1781 A, S 3 ks 2až3 60,- --.-
2592. Cu 1/2 Krejcar 1772 W, P.14, Eyp.853, Her.313 R!
Marie Terezie - Cu Poltura 1765 PH-KM, N.88b
-2/2
2/2-
80,- 150,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

2593. 20 Krejcar 1806 A - s říšskou korunou a tituly st. po o. 2/1- 100,- 140,-
2594. 3 Krejcar 1833 A, Her.1010 -2/1- 100,- 110,-
2595. Cu Krejcar 1816 A 1/1 80,- --.-
2596. Cu Krejcar 1816 A 1/1 80,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

2597. 5 Krejcar 1836 A - FERDINANDUS 3/2- 80,- 95,-
2598. 5 Krejcar 1847 A -2/1-, 1848 A 2 ks -2/1 160,- 220,-
2599. 3 Krejcar 1839 A -2/1-, 1840 A 2 ks 2/1- 220,- 240,-
2600. 3 Krejcar 1846 A 2/1- 80,- 110,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk