Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2023

Pol.

Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

101. AE 20 mm A: Hlava Atheny v přilbici vpravo R: ΛYΣMAXOY / BAΣIΛΣΩΣ
po stranách bohyně Sear 6818, pěkná pat., R
-1/1- 340,- 400,-
102. AE 22 mm A: Hlava mladíka v přilbici vpravo R: Lev vpravo, hrot kopí,
BAΣIΛΣΩΣ / ΛYΣMAXOY Sear 6819, pěkná pat.
2/1- 280,- --.-
103. AE 14 mm A: Hlava mladého Herakla vpravo, menší provedení R: BAΣI /
ΛYΣI ve věnci Sear 6822, pěkná pat.
1/1 260,- --.-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

104. AE 17 mm A: Hlava Antiocha vpravo R: BAΣIΛΣΩΣ / ANTIOXOY po stranách
trojnožky, monogram Sear 6953, pěkná pat.
-1/1 240,- --.-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Achaios 220 - 214 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

105. AE 19 mm A: Hlava Apolla vpravo R: BAΣIΛΣΩΣ / AXAIOY, orel s pal-
movou ratolestí vpravo Sear 6962, pěkná pat., R
2/1- 400,- 400,-

Pol.

ŘÍM - REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

106. Poreformní as 20 gr. 30 mm A: Hlava Jana. nad ní I R: Próra vpravo, před
ní I
-2/3 600,- --.-

Pol.

Marcus Antonius + 30 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

107. Ag legionářský denár, VIII legie Seaby 35 3/2- 400,- 650,-
108. Ag legionářský denár, XIII legie Seaby 42 -2/2- 500,- 1100,-

Pol.

Fam. Sulpicius - C. SVLPICIVS C.F.

Stav

V.cena

D.cena

109. Ag denár ( Seratus ) A: Dva diuskurové DPP R: Dva vojáci, F, exc. C SVLPI-
CI C.F. Řím 106 Sear 189
1/1- 1200,- 4000,-

Pol.

Nero 54 - 68

Stav

V.cena

D.cena

110. AE medaile 36 mm 28,74 gr. v podobě sestercie " Ostijký přístav "
Sear 1953 stará ražba ( PADUÁN ? ) KRÁSNÁ
1/1 3000,- 3600,-

Pol.

Vespasiánus 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

111. Ag denár A: Obětní nářadí, AVGVR TRI POT, Řím r. 72 - 3 Sear 2282, R:nep.škr. 1/1- 1000,- 1700,-
112. Ag denár R: COSITER TR POT stojící Aeguitas vlevo, drží váhy a kopí
Řím r. 70 Sear 2284
2/2 600,- 800,-
113. As R: FELICITAS PVBLICA SC Felicitas vlevo drží caduceus a roh hoj-
nosti Řím r. 74 jako dupondius Sear 2346
2/2 600,- --.-

Pol.

Domitianus 81 - 96

Stav

V.cena

D.cena

114. Suberátní denár R: IMP XXI COS XV CENS PPP Minerva vlevo Řím r. 90
Sear 2734 var., R
1/1- 500,- 800,-
115. Quadrans A: Hlava Marta vpravo R: Trofej SC Sear 0, RR 2/2 500,- 650,-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

116. Ag denár R: FIDES PVBLICA stojící Fides vpravo, drží obilné klasy a koš
s ovocem Řím r. 137 Sear 3492
-2/2 260,- --.-
117. Ag denár R: GERMANIA stojící Germania vpravo, drží kopí a opírá se
o štít Řím r. 136 Sear 3496, RR
-2/3- 300,- 300,-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

118. Ag denár R: TR POT COS II modius z něho klasy Řím 139 Sear 4112 var. 2/2- 260,- --.-
119. Ag denár R: TR POT XIX COS IIII stojící Pieta, kolem ní dvě děti Řím
r. 155 - 6 Sear 4125
-2/3- 120,- --.-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161 posmrtné ražby za M. Aurelia a Lucia Vera

Stav

V.cena

D.cena

120. AE denár ! R: CONSECRATIO orel vpravo u ověnčeného oltáře Řím r. 161
Sear 5192, R
-2/2- 200,- --.-
121. Ag denár R: CONSECRATIO pyramidální hranice Řím r. 161 Sear 5193, R 2/2 360,- 420,-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

122. Sestertius R: IMPERATOR II SC Fides stojí vpravo, drží obilné klasy a mísu
s ovocem Řím r. 143 Sear 4181
-2/3 300,- --.-
123. Dupondius R: TR POT XIX COS IIII Ammona trůnící vpravo, drží roh hoj-
nosti v obou rukách Řím r. 155 - 6 Sear 0 jako denár 4124, pěkná pat.
2/2- 400,- --.-

Pol.

Faustina starší - posmrtná ražba za Antonina Pia

Stav

V.cena

D.cena

124. Ag denár R: AETERNITAS stojící Juno vlevo, zvedá ruku a drží kopí
Řím po r. 147 Sear 4574
2/2 260,- 320,-

Pol.

Faustina starší - posmrtná ražba za Antonina Pia

Stav

V.cena

D.cena

125. Ag denár A: DIVA AVG FAVSTINA R: AVGVSTA trůnící Juno vpravo,
drží kopí Řím po r. 147 Sear 4585
1/1 750,- 900,-

Pol.

Faustina starší

Stav

V.cena

D.cena

126. AE dupondius R: AETERNITAS SC stojící Providentia vlevo, drží globus
a kopí Řím r. 141 Sear 4635
2/2 600,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius jako caesar pod Antoninem Piem 139 - 161

Stav

V.cena

D.cena

127. AE denár ! R: TR POT II COS II stojící Minerva vpravo, s kopím a štítem
Řím r. 148 Sear 4787, R
2/2- 200,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

128. Ag denár R: IMP VI COS III stojící Mars vpravo, opírá se o kopí a štít
Řím r. 172 Sear 4901
1/1 750,- 750,-
129. Ag denár R: RELIG AVG IMP VI COS III stojící Merkur drží pateru a cadu-
ceus Řím r. 173 Sear 4926 dvojráz x přeražba ?, R
2/2 300,- --.-
130. AE denár ! R: TR P XXII IMP V COS III stojící Aeguitas vlevo, drží váhy
a roh hojnosti Řím r. 165 Sear 4936 var., pěkná pat.
2/2 300,- --.-
131. Ag denár R: TR P XXXI IMP VIII COS III PP stojící Hilaritas vlevo, drží
palmovou ratolest a roh hojnosti Řím r. 172 Sear 0 Seaby 946, A:poškr.
2/2 200,- --.-
132. Ag denár R: VICI AVG COS III kráčející Victorie vlevo, drží věnec a trofej
Řím r. 170 Sear 4953, n.st.kor.
2/2 240,- 240,-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180 posmrtná ražba za Commoda

Stav

V.cena

D.cena

133. Ag denár R: CONSECRATIO orel na globu Řím r. 180 Sear 5974, R -2/2- 260,- 260,-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180 posmrtná ražba za Commoda

Stav

V.cena

D.cena

134. AE denár ! R: CONSECRETIO orel vpravo na oltáři Sear 5973, R 2/2 340,- 340,-

Pol.

Faustina mladší - posmrtná ražba za Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

135. Ag denár R: CONSECRATIO páv vpravo Řím po roce 176 Sear 5215 2/2 260,- 340,-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

136. Ag denár R: FOR RED v exc. PMTR P XI IMP VII COSV PP sedící Fortuna
vlevo Řím r. 186 Sear 5641
2/2 360,- 420,-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

137. Ag denár R: MIN AVG P P TR P XVI COS VI kráčející Minerva vpravo,
s otočenou hlavou Řím r. 191 Sear 5661
2/2 400,- --.-
138. Ag denár R: TR P VI IMP IIII COS III PP Pax vlevo s ratolestí a rohem hojnosti
Řím r. 181 Sear 5708
-2/2- 200,- --.-
139. Ag denár, 2 ks 2-2- 400,- --.-

Pol.

Septimius Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

140. Ag denár R: LIBERA AVG sedící Libertas vlevo, drží abacus a roh hojnosti
minc. Emesa r. 194 Sear 0 Seaby 287 b, R
1/1- 650,- 650,-
141. Ag denár R: PACI AVGVSTI sedící Pax vlevo, drží větev a roh hojnosti
Řím r. 194 Sear 6320, st.kor.
2/2 200,- --.-

Pol.

Julia Domna ( pod Septimiem Severem )

Stav

V.cena

D.cena

142. AE denár ! R: HILARITAS Hilaritas drží palmu a roh hojnosti minc. Laodicea
r. 198 Sear 6586, R
-1/1- 300,- 500,-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

143. AE denár ! R: LIBERALITAS AVG VI Liberalitas stojí vlevo, drží abacus
a roh hojnosti Řím r. 209 Sear 6815, R
-1/1- 280,- --.-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

144. Ag denár R: PART MAX PONT TR P IIII dva zajatci sedí zády u trofeje
Řím r. 201 Sear 6853
1/1 700,- 850,-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

145. Ag denár R: PONTIF TR P VIIII COS II Mars vlevo, drží kopí Sear 0
Seaby 424 b)
1/1 700,- --.-

Pol.

Plautilla - manželka Caracally

Stav

V.cena

D.cena

146. Ag denár R: VENVS VICTIX Venus s Cupidem u nohou vlevo Řím r. 204
Sear 7074, R
1/1- 1000,- 1600,-

Pol.

Julia Domna pod Caracallou

Stav

V.cena

D.cena

147. AE denár § R: VENVS GENETRIX Venus sedící vlevo Řím r. 216 Sear 7106, R -1/2 280,- 320,-

Pol.

Geta jako caesar 198 - 209

Stav

V.cena

D.cena

148. Ag denár R: SECVRIT IMPERII Securitas trůnící vlevo, drží globus Řím r. 202
Sear 7200
1/1 650,- 750,-

Pol.

Geta jako caesar 198 - 209

Stav

V.cena

D.cena

149. AE denár ! R: SEVERI PII AVG FIL obětní náčiní minc. Laodicea 199 - 200
Sear 7201, pěkná pat., RR
1/1 600,- 700,-

Pol.

Elagabalus 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

150. Ag denár R: MARS VICTOR kráčející Mars vpravo Řím r. 218 - 19 Sear 7526 -1/1- 500,- 600,-
151. Ag denár R: INVIVTVS SACERDOSAVE Elabagalus obětuje vlevo Řím r.
221 - 222 Sear 7518
2/2- 260,- 260,-

Pol.

Elagabalus 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

152. Ag denár R: VICTORIA AV C Victorie mezi dvěma štíty Řím r. 220 - 221
Sear 7554
1/1 700,- 900,-

Pol.

Julia Maesa - babička Elagabala

Stav

V.cena

D.cena

153. Ag antoninianus ! R: PIETAS AVG Pietas vlevo obětuje nad oltářem, v druhé
ruce skříňka na parfémy Řím r. 218 - 19 Sear 7747 RIC 264, R
-1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Maximinus I. 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

154. Ag denár R: FIDES MILITVM Fides stojí vlevo, v každé ruce standartu
Řím r. 236 - 8 Sear 8307
1/1 1000,- 2000,-
155. Ag denár R: VICTORIA GERVI Victorie stojí vlevo, u nohou zajatec
Řím r. 236 - 8 Sear 8318
-1/2 500,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

156. Ag antoninian R: FIDES MILITVM Fides stojí vlevo, v každé ruce stan-
dartu Neznámá východní mincovna, pravděpodobně Antioch 242 - 244
Sear 8611, R
1/1 600,- 600,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

157. Ag antoninian R: stojící Virtus vlevo, opírá se o štít a kopí Řím r. 239
Sear 8636 napatrná vada střižku v Rv.
1/1 500,- --.-
158. Ag antoninian R: P M TR P VI COS II PP Gordian ve vojenském s globem
a kopím, vpravo Řím r. 243 - 4 Sear 8657, dírka
1/1 150,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

159. AE as ! R: FORTVNA REDVX SC sedící Fortuna vlevo Řím r. 243 - 4
Sear 8778, pěkná pat.
1/1- 750,- --.-

Pol.

Philip I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

160. Ag antoninian R: VICTORIA AVG Victorie kráčí vpravo, drží věnec a palmu
Řím r. 244 -5 Sear 8969
1/1 600,- --.-

Pol.

Trajan Decius 249 - 251

Stav

V.cena

D.cena

161. Ag antoninian R: PAX AVGVSTI stojící Pax vlevo, drží olivovou ratolest
a kopí Řím r. 249 Sear 9381
1/1 700,- 900,-

Pol.

Trebonianus Gallus 251 - 253

Stav

V.cena

D.cena

162. Ag antoninian R: PIETAS AVGG stojící Pietas vlevo se zvednutýma rukama
Řím r. 251 - 2 Sear 9642
-1/1 500,- 500,-

Pol.

Trebonianus Gallus 251 - 253

Stav

V.cena

D.cena

163. Ag antoninian R: VBERITAS AVG Uberitas vlevo, drží zvonec a roh hoj-
nosti minc. Antioch 251 - 2 Sear 9652
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Probus 276 - 282

Stav

V.cena

D.cena

164. AE antoninian R: CLEMENTIA TEMP Probus dostává globus od Jupitera,
na globu Victorie, v exc. XXI, minc. Antioch r. 280 - 1 Sear 11 961, pův.postř.
1/1 260,- 260,-

Pol.

Carus 282 - 283

Stav

V.cena

D.cena

165. AE antoninian R: VIRTVS AVGG Carus a Carinus si podávají globus s
Victorií, v exc. XXI, minc. Antioch 282 původní nálezová patina a postř.
1/1 300,- --.-

Pol.

Diocletianus 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

166. Poreformní radiatus R: CONCORDIA MILITVO Diocletian dostává od Jupi-
tera Victorii na globu, v poli HB, minc. Heraclea 295 - 8 Sear 12 833
-1/1- 160,- --.-

Pol.

Maximian 286 - 305, 306 - 308, 310 mincovnictví po abdikaci r. 305

Stav

V.cena

D.cena

167. Follis 27 mm R: PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG stojící Providentia
a Quies, v ex. SM SD, v poli S - F, minc. Serdica 305 - 6 Sear 13 407, pěkná pat., R
-1/1 800,- 900,-

Pol.

Galerius jako augustus 305 - 311

Stav

V.cena

D.cena

168. AE follis 27 mm R: GENIO IMPERATORIS Genius s palmou a rohem hojnosti
vlevo, v exc. MKV, v poli of. B, minc. Cyzicus Sear 14 516
-1/1- 240,- 240,-

Pol.

Galerius jako augustus 305 - 311

Stav

V.cena

D.cena

169. Follis 30 mm R: GENIO POPVLI ROMANI stojící Genius vlevo, v exc. KS
minc. Cyzicus 6. dílna Sear 14 546, pěkná pat.
1/1- 360,- 800,-

Pol.

Galeria Valeria - dcera Diocletiana

Stav

V.cena

D.cena

170. AE Follis 26 mm R: VENERI VICTRICI, stojící Venus vlevo, drží jablko
v. exc. SM SD minc. Serdica ( Sofie ) rok 308 Sear 14 591, R
-1/1- 750,- 750,-

Pol.

Maximinus II. Daia 309 - 313

Stav

V.cena

D.cena

171. Billon argentus R: SOLI INVICTO COMITI Sol v quadrize čelně, v exc. PTR
minc. Trier 1. officina, rok 312 Sear 14 822 štítek z aukce RAUCH, R
1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

Licinius I. 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

172. AE follis 23 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter vlevo, drží Victorii, orel
u nohou, v exc. SIS Siscia r. 313 - 15 Sear 15 211
1/1 150,- 160,-
173. Follis 23 mm R: IOVI CONSERVATORI Jupiter s Victorií vlevo, orel u nohou,
v exc. SMN, A v poli minc. Micomedia r. 311 Sear 15 215
-1/2 100,- --.-
174. AE follis 21 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG NN Jupiter vlevo, drží
Victorii, orel u nohou, v exc. TS A, minc. Thessalonika Sear 15 251
1/1 200,- --.-
175. AE follis 25 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG Jupiter s Victorií vlevo,
orel u nohou, v exc. SMANT, minc. Antiochia r. 317 - 18 Sear 15 239, zb.postř.
-1/1 120,- 150,-

Pol.

Licinius II. 317 - 324

Stav

V.cena

D.cena

176. AE follis R: IOVI CONSERVATORI Jupiter vlevo s Victorií, u nohou orel
a zajatec, v poli X / IIΓ, minc. Heraclea r. 318 - 24 Sear 15 402, pěkná pat.
1/1 160,- 160,-
177. AE follis A: Poprsí vlevo ! R: PROVIDENTIA CAESARE, táborová brána,
minc. Heraclea 317 - 18 Sear 15 422 var. zbytky původního postříbření
1/1 180,- 180,-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

178. AE follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG Jupiter s Victorií vlevo,
orel u nohou, v exc. SHMT, v poli of. Є minc. Heraclea Sear 15 958, pěkná pat.
1/1- 140,- 160,-
179. AE follis 24 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG NN Jupiter vlevo s Victorií,
orel u nohou, v exc. TSG, minc. Thessalonika r. 312 - 3 Sear 15 972, pěkná pat.
1/1 180,- 300,-
180. Centenionalis R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP dvě Victorie proti
sobě, nad oltářem štít, minc. Siscia r. 318 - 9 Sear 16 302, pěkná pat.
-1/1- 120,- 140,-
181. Centenionalis R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP dvě Victorie proti
sobě, minc. Siscia r. 319 Sear 16 303
1/1- 120,- 160,-

Pol.

Pamětní ražby za Constantina I. - Constantinopolis

Stav

V.cena

D.cena

182. AE centenionalis A: Hlava Constantina vlevo R: Victorie na próře vlevo,
v exc. SMTSΔ, minc. Thessalonika r. 330 - 333 Sear 16 470, pěkná pat.
1/1 100,- 120,-
183. Centenionalis A: Constantinopolis, hlava vlevo R: Victorie na próře vlevo
minc. Heraclea r. 330 - 3 Sear 16 471, pěkná pat.
1/1 120,- 140,-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337 - pamětní ražba za Constantina II. a Constantia II.

Stav

V.cena

D.cena

184. AE redukovaný centenionalis A: Zahalená hlava vpravo R: VN - MR
zahalená postava, v exc. SMN A, minc. Nicommedia r. 342 - 8 Sear 17 469, pěkná pat.
1/1 150,- 170,-

Pol.

Pamětní ražby Constantinopolis

Stav

V.cena

D.cena

185. Redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci jedna stan-
darta, mincovna nedoražena Sear 16 483 - 6, pěkná pat., R
1/1 140,- 160,-

Pol.

Fausta

Stav

V.cena

D.cena

186. AE centenionalis R: SPES REIPVBLICAE stojící Fausta drží v náručí
Constantia II. a Constanse, v exc. SMHA, minc. Heraclea r. 326 Sear 16 573
1/1- 300,- 360,-

Pol.

Crispus 316 - 326

Stav

V.cena

D.cena

187. AE follis R: IOVI CONSERVATORI Jupiter vlevo s Victorií, u nohou orel
a zajatec, vlevo X / IIΓ, minc. Heraclea r. 318 - 24 Sear 16 683, pěkná pat.
-1/1 160,- --.-

Pol.

Constantinus II. jako caesar 317 - 337

Stav

V.cena

D.cena

188. AE centenionalis A: Hlava vlevo R: PROVIDENTIAE CAES, táborová brána,
v exc. SMK, minc. Cyzicus r. 324 - 5 Sear 17 250 původní postříbření
1/1 120,- 160,-

Pol.

Constantius II. jako caesar 324 - 337

Stav

V.cena

D.cena

189. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty
minc. Siscia r. 332 Sear 17 988
-1/1 80,- --.-
190. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty
m. SMTS minc. Thessalonika r. 337 - 340 Sear 17 992, pěkná pat.
1/1 80,- 190,-

Pol.

Constantius II. jako augustus 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

191. AE 1/4 maiorina ( AE 3 ) R: FEL TEMP REPARATIO fenix na globu
( symbol křesťanství ) minc. Constantinopolis r. 348 - 51 Sear 18 253, pěkná pat.
1/1 120,- 200,-

Pol.

Constans jako caesar 333 - 337

Stav

V.cena

D.cena

192. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS dva vojáci, dvě standarty
v exc. SMTSΔ, minc. Thessalonika r. 335 - 336 Sear 18 351, pěkná pat.
1/1 100,- 120,-

Pol.

Constans jako augustus 337 - 350

Stav

V.cena

D.cena

193. Lehká maiorina R: FEL TEMP REPARATIO Constns se standartou na lodi
vlevo, za ním Victorie, minc. Thessalonika Sear 18 732, pěkná pat.
1/1 120,- 130,-

Pol.

Constantius Gallus 351 - 354

Stav

V.cena

D.cena

194. AE redukovaná maiorina R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce,
v exc. BSIRM minc. Sirmium r. 353 - 4 Sear 19 015, pěkná pat.
1/1 100,- 180,-

Pol.

Julian II. Apostate 360 - 363

Stav

V.cena

D.cena

195. Redukovaná maiorina R: SPES REIPVBLICE Julian stojí vlevo, drží globus
a kopí, minc. Nicomedia r. 361 - 2 Sear 19 141
1/1 100,- 190,-

Pol.

Jovianus 363 - 364

Stav

V.cena

D.cena

196. 2 maiorina 28 mm R: VICTORIA ROMANORVM Jovianus ve vojenském drží
standartu a na ruce Victorii, v exc. TЄS minc. Thessalonika Sear 19 213
zbytky původního postříbření, RR
-1/1- 3000,- --.-
197. AE centenionalis R: VOT V ve věnci, v exc. HECACL m. Heraclea Sear 19 218, R 1/1 240,- 300,-

Pol.

Valentinianus I. 364 - 375

Stav

V.cena

D.cena

198. AE 2 maiorina 28 mm R: RESTITVTOR REI PVBLICAE, v exc. CONST B
minc. Constantinopolis r. 364 - 5 Sear 19 400, pěkná pat., RR
-1/1- 2000,- 2400,-

Pol.

Valens 364 - 378

Stav

V.cena

D.cena

199. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM Valens vleče zajatce vpravo
minc. Siscia Sear 19 745, pěkná pat.
1/1 90,- 200,-
200. AE centenionalis R: SECVRITAS REI PVBLICAE Victorie kráčí vlevo,
v exc. A SISC minc. Siscia r. 365 - 7 Sear 19 832, pěkná pat.
1/1 100,- 220,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor