Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2023

Pol.

Valens 364 - 378

Stav

V.cena

D.cena

201. AE centenionalis R: SECVRITAS REI PVBLICAE Victorie kráčí vlevo,
minc. Thessalonika r. 367 - 75 Sear 19 846, pěkná pat.
1/1 100,- 130,-

Pol.

Procopius 365 - 366

Stav

V.cena

D.cena

202. AE centenionalis A: Hlava vlevo R: REPARATIO FEL TEMP Procopius
s labarem stojí vlevo, s otočenou hlavou, rukou se opírá o štít v exc. SMHΓ
minc. Heraclea Sear 19 881, R
1/1- 700,- --.-

Pol.

Gratianus 367 - 383

Stav

V.cena

D.cena

203. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM Gratianus se standartou vleče
zajatce vpravo, v exc. TES minc. Thessalonika r. 367 Sear 20 067, pěkná pat.
1/1 120,- 220,-

Pol.

Valantinianus II. 375 - 392

Stav

V.cena

D.cena

204. Ag siliqua R: VOT X MVLT XX ve věnci, v exc. CONS, minc. Constantinopolis
r. 384 - 8 Sear 20 251, R
2/1- 1600,- 1800,-

Pol.

Theodosius I. 379 - 395

Stav

V.cena

D.cena

205. AE 1/2 centenionalis R: GLORIA REI PVBLICE, táborová brána, minc.
Thessalonika 384 - 8 Sear 20 553, R
-1/2 100,- --.-

Pol.

Aelia Flaccilla - manželka Theodosia

Stav

V.cena

D.cena

206. 2 centenionalis 23 mm R: SALVS REI PVBLICAE sedící Victorie vpravo
vyšívá monogram, minc. Constantinopolis r. 383 Sear 20 611, R
-1/2 600,- 600,-

Pol.

Honorius 393 - 423

Stav

V.cena

D.cena

207. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM Honorius a Theodosius II.
stojí vedle sebe s kopími, v exc. SMK minc. Cyzicus r. 408 - 15 Sear 21 017, pěkná pat.
1/1 140,- 240,-

Pol.

ŘÍM - CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

208. Konvolut AE 3 z přelomu 4. a 5. století, 4 ks -1-2 240,- --.-
209. Konvolut AE 4 z přelomu 4. a 5. století, 4 ks -1-2 150,- --.-

Pol.

Augustus 27 př. n. l. - 14 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

210. Makedonie minc. Thessalonika AE 19 mm R: ΘEΣA / ΛONIKEΩN nápis
ve dvou řádcích ve věnci Vrb. 2957, R
2/2 260,- --.-
211. Makedonie minc. Thessalonika AE 16 mm R: Hvězda ΘEΣA / ΛONI / KEΩN
vše ve věnci Vrb. 2958
2/1 280,- --.-
212. Asijská mincovna patrně Efes AE 26 mm A: Portrét vpravo R: CA v kruhu,
okolo vavřínový věnec Vrb. 125, R
2/2 600,- --.-

Pol.

Caligula 37 - 41

Stav

V.cena

D.cena

213. Thrácký Cherson, minc. Sestos AE 18 mm R: Lyra, opis Vrb. 2390, RR 2/2 340,- 440,-

Pol.

Nero 54 - 68

Stav

V.cena

D.cena

214. Sýrie, minc. Antiochia ad Orontám AE 24 mm, A: Portrét vpravo R: Velké
SC ve věnci Sear 619 var. RPC 4174, pěkná pat., R
2/1- 600,- 750,-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

215. Cappadoci, Ag hemidrachma, minc. Caesarea R: Kráčející Niké vpravo,
nese věnec a palmu ETΔ = rok 4 = 120 / 1 Sear 1232
-1/1- 600,- 600,-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

216. Thrácký Cherson minc. Coela AE 22 mm !! R: Próra, opis Vrb. 2415 var., R 2/1 300,- --.-
217. Bythinie minc. Nicomedia AE 19 mm R: Stojící postava Herma čelně Sear 0
BMC 0 CNG 745, pěkná pat., RR
-1/2 300,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

218. Makedonie, minc. Thessalonika AE 26 mm R: Niké vpravo, drží věnec a
palmovou ratolest OEΣΣAΛONIKEΩN Vrb. 3025, pěkná pat., R
2/2 360,- --.-

Pol.

Faustina mladší

Stav

V.cena

D.cena

219. Thrakie, minc. Trajanopolis, AE 22 mm R: Demeter vlevo, drží pateru a obilné
klasy Vrb. 550, R
-1/1- 300,- 300,-

Pol.

Faustina mladší

Stav

V.cena

D.cena

220. Thrakie, minc. Trajanopolis, AE 22 mm R: Tyche vlevo, drží roh hojnosti
Vrb. 553, R
-1/1- 400,- --.-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

221. Thrácký Cherson, minc. Coela, AE 18 mm R: Próra, opis Vrb. 2420, R -1/1- 280,- --.-
222. Makedonie, minc. Thessalonika AE 26 mm R: Niké s věncem a palmovou
ratolestí vpravo, opis ΘEΣΣAΛONIKEΩN Vrb. 3029 BMC 87, R
2/2 400,- --.-

Pol.

Septimius Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

223. Dolní Moesie, minc. Nikopolis ad Istrum, AE 18 mm R: Stojící mladý Dioný-
sos drží hrozen a tirs Vrb. 1766
2/1- 180,- --.-
224. Dolní Moesie, minc. Nikopolis ad Istrum, AE 17 mm R: Heraklův kyj Vrb. 1791 -1/1- 200,- --.-
225. Dolní Moesie, minc. Nikopolis ad Istrum, AE 18 mm R: Demeter vlevo drží
klasy a dlouhou pochodeň Vrb. 1827
2/1- 180,- --.-

Pol.

Septimius Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

226. Thrákie, minc, Augusta Trajana ( Stará Zagora ) AE 29 mm R: Homonomia
s paterou nad oltářem a roh hojnosti Vrb. 169, R
2/2 500,- 600,-

Pol.

Septimius Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

227. Thrakie, minc. Perint AE 19 mm A: Atlet vlevo, s otočenou hlavou, ruka
vzhůru, ve druhé drží větev Vrb. 3813, R
1/1 280,- --.-
228. Thrakie, minc. Perint AE 24 mm R: Nahý Hermes sedí vlevo, rukou se
opírá o skálu Vrb. 3817, R
-1/1- 340,- --.-
229. Thrácký Cherson, minc. Coela, AE 18 mm R: Próra, opis Vrb. 2423, R 2/2 260,- --.-

Pol.

Julia Domna

Stav

V.cena

D.cena

230. Thrakie, minc. Perint AE 24 mm R: Homonomia vlevo, pateru nad oltářem,
roh hojnosti Vrb. 3870
2/1- 300,- --.-

Pol.

Julia Domna pod Septimiem Severem

Stav

V.cena

D.cena

231. Thrakie, minc. Trajanopolis AE 16 mm R: Had obtočený kolem Asklepi-
lovy hole Vrb. 584, R
1/1 280,- --.-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

232. Thrakie, minc. Trajanopolis AE 17 mm R: Telesphor čelně Vrb. 646, R -1/1- 280,- --.-
233. Thrakie, minc. Hadrianopolis AE 18 mm R: Had obtočený kolem Asklepiovy
hole Vrb. 1825
-1/1 280,- --.-
234. Thrácký Cherson, minc. Coela, AE 18 mm R: Próra, opis Vrb. 2424 2/1- 240,- --.-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

235. Thrácký Cherson, minc. Coela, AE 19 mm R: Próra, roh hojnosti, opis
Vrb. 2425, pěkná pat.
1/1- 300,- --.-
236. Bithynie, minc. Nicaea AE 16 mm R: Sedící Kyble vlevo Sear 0, pěkná pat. -1/1 240,- --.-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

237. Mysia, minc. Kyzikos AE 21 mm R: Caduceus, opis nepublikováno, nep.ned., RRR -1/1- 500,- --.-
238. Syrie, minc. Antiochia ad Oronte AE 16 mm, semis A: Hlava s paprsčitou
korunou vlevo R: SC Δ ve věnci Sear 0 Mc Alee 706, R
-1/1- 300,- --.-

Pol.

Geta 209 - 212

Stav

V.cena

D.cena

239. Thrakie, minc. Topir AE 23 mm R: Sedící Herakles na skále, s kyjem
v Av. kontramarka Vrb. 530, RR
2/2 400,- --.-

Pol.

Marcinus 217 - 218

Stav

V.cena

D.cena

240. Thrácký Cherson, minc. Coela AE 18 mm A: Próra, roh hojnosti, opis
Vrb. 2430, R
2/2 360,- --.-

Pol.

Elagabalus 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

241. Thrácký Cherson, minc. Coela, AE 18 mm R: Próra, opis Vrb. 2431, R 2/1- 280,- --.-
242. Troas, minc. Alexandia Troas AE 24 mm R: COL ALEX AVG pasoucí se
kůň vpravo Sear 0, R
-2/2 200,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

243. Bythinia, minc. Nicaea AE 21 mm R: Tři standarty NIKAIE / ΩN Sear 3287 2/1- 160,- --.-
244. Bythinia, minc. Nicomadia AE 20 mm R: Chrám o osmi sloupech, opis
Sear 0, R
-1/1 300,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

245. Makedonie, minc. Thessalonika AE 24 mm R: Doza s klasy, opis Vrb. 3142, R 2/2 240,- --.-
246. Galatia, minc. Germe AE 25 mm R: Tyche vlevo, drží kormidlo a roh
hojnosti, opis Sear 0, RR
-1/2 400,- --.-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

247. Pisidia, minc. Antiochia AE 21 mm R: Vexillum mezi dvěma standartami
Sear 0 SNG 1261, R
2/1- 260,- --.-

Pol.

Hostilianus 251

Stav

V.cena

D.cena

248. Horní Moesie, minc. Viminacium AE 27 mm R: Moesie mezi býkem a
lvem, v exc. r. XII Vrb. 187 Sear 429 var., pěkná pat., R
2/2 1200,- 1300,-

Pol.

Valerianus I. 253 - 260

Stav

V.cena

D.cena

249. Troas, minc. Alexandia Troas AE 20 mm R: COL AVG TRO pasoucí se
kůň vpravo Sear 0
1/1 340,- --.-

Pol.

Galienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

250. Troas, minc. Alexandia Troas AE 20 mm R: COL AVG TROAS Marsyas
vpravo s vakem na víno přes ramena Sear 4555, R:nep.ned.
1/1 340,- --.-

Pol.

Galienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

251. Troas, minc. Alexandia Troas AE 21 mm R: COL AVG TRO pasoucí se
kůň vpravo Sear 0, pěkná pat.
1/1 340,- 360,-

Pol.

Anastasius I. 491 - 518

Stav

V.cena

D.cena

252. AE 1/2 follis, malý typ, 20 mm K nahoře a dole hvězda, vlevo kříž, vpravo
of. A, minc. Constantinopolis Sear 24 AUS 1.20
2/1- 260,- --.-
253. AE pentanummium A: Opis DN ANA PP AV R: Velké Є, uvnitř dvě tečky,Γ
of. Γ minc. Constantinopolis Sear 29 AUS 1.29, pěkná pat.
2/1 200,- --.-

Pol.

Justinus I. 518 - 527

Stav

V.cena

D.cena

254. AE follis 32 mm R: Velké M, po stranách hvězdy, nahoře kříž, v exc. NOC
minc. Constantinopolis Sear 62 AUS 2.5, pěkná pat.
2/2 300,- --.-
255. AE pentanummium R: Є, vpravo NOC, odshora dolů a of. A minc. Constan-
tinopolis Sear 74 AUS 2.16, pěkná pat.
1/1 240,- --.-
256. AE pantonummium R: Є, minc. Constantinopolis, of. B Sear 72 AUS 2.15 1/1 120,- 120,-
257. AE pentanummium R: Christogram, vpravo Є, vlevo of Δ, minc. Constan-
tinopolis Sear 75 AUS 2.18, pěkná pat.
1/1 200,- --.-
258. AE pentanummium R: Christogram, vpravo Є, vlevo of B, minc. Constan-
tinopolis Sear 75 AUS 2.18, nep.nastř.
1/1 160,- --.-
259. Follis R: Malé M, nad ním kříž, po stranách hvězdy, of A, v exc. NIKM
minc. Nicomedia Sear 83 AUS 2.26, pěkná pat.
2/1 280,- 280,-

Pol.

Justinianus I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

260. AE follis 39 mm, rok vlády 13, of. Δ, minc. Constantinopolis Sear 163
AUS 4.20.3
1/1 600,- 1100,-
261. AE follis 34 mm, rok XЧII, of. A, minc. Constantinopolis Sear 163
AUS 4.20.6 stopy přeražby
1/1 400,- 400,-
262. AE follis 33 mm, of. Δ, rok XXI, minc. Constantinopolis Sear 163 AUS 4.20, pěkná pat. -1/1- 400,- 400,-

Pol.

Justinianus I. 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

263. AE 1/2 follis, rok 12, of. B, minc. Constantinopolis Sear 165 AUS 4.25.1, pěkná pat. 1/1 600,- 600,-
264. AE decanummium ( 10 nummi ), rok XXXЧI, minc. Ravena Sear 326
AUS 4.155, pěkná pat., R
-1/1 200,- 260,-

Pol.

Justinus II. 565 - 578

Stav

V.cena

D.cena

265. Follis, rok X, of. A, minc. Nicomedia Sear 369 AUS 5.26 2/1 240,- --.-

Pol.

Tiberius II. Constantinus 578 - 582

Stav

V.cena

D.cena

266. AE decanummium 2,44 gr R: Kříž nad X, minc. Nicomedia Sear 436 AUS 6.20 2/1 240,- --.-

Pol.

Constans II 641 - 668

Stav

V.cena

D.cena

267. Follis A: Constans a Constantinus IV. čelně R: Velké M, monogram 35,
Postavy Heraclia a Tiberia, minc. Syracusy, zřetelná přeražba Sear 1110
AUS 12.92, R
-1/1- 300,- --.-

Pol.

Constantin IV. 668 - 685

Stav

V.cena

D.cena

268. Ag hexagramm R: Kříž na globu na třech stupních mezi postavami Heracla
a Tiberia, minc. Constantinopolis Sear 1170 AUS 13.14 v Av. škr., nep.ned., R
2/2 1800,- --.-

Pol.

Constantinus V. 741 - 775

Stav

V.cena

D.cena

269. AE follis A: Poprsí Constantina a Lea IV. čelně R: Poprsí Lea III., pod ním
M, vlevo X, vpravo N minc. Constantinopolis Sear 1556 AUS 23.5, čištěn
-1/2 300,- --.-

Pol.

Leo IV. 776 - 780

Stav

V.cena

D.cena

270. AE follis A: Sedící postavy Lea IV. a Constantina VI. čelně R: Poprsí Lea III.
a Constantina V., pod ním velké M mezi X a N, minc. Constantinopolis
Sear 1587 AUS 24.5, R
-2/2- 260,- --.-

Pol.

Nicephoros I. 802 - 811

Stav

V.cena

D.cena

271. AE follis A: Poprsí Nicephora a Stauratia čelně, bez opisu R: Velké M,
nahoře kříž, dole A, vlevo XXX, vpravo N / N / N, minc. Constantinopolis
Sear 1607 AUS 27.3, nedor., R
-1/1 360,- 380,-

Pol.

Leo V. 813 - 820

Stav

V.cena

D.cena

272. Follis A: Poprsí Lea a Constantina čelně, opis R: Velké M, nahoře kříž,
dole A, vlevo XXX, vpravo NNN, minc. Constantinopolis Sear 1630 AUS 29.5.
-1/1- 400,- --.-

Pol.

Leo VI. 886 - 912

Stav

V.cena

D.cena

273. AE follis A: Poprsí čelně R: Čtyřřádkový nápis, minc. Constantinopolis
Sear 1729 AUS 34.6 zcela nep. nedor.
1/1 300,- 320,-

Pol.

Romanus III. 1028 - 1034

Stav

V.cena

D.cena

274. Anonymní follis třídy B A: Poprsí Krista čelně R: Kříž na třech stupních,
v úseči nápis, minc. Constantinoplis Sear 1823 AUS 40.4, pěkná pat.
1/1 340,- --.-
275. Anonymní follis třídy B A: Poprsí Krista čelně R: Kříž na třech stupních,
v úseči nápis, minc. Constantinoplis Sear 1823 AUS 40.4, pěkná pat.
-1/1- 280,- --.-

Pol.

Michael IV. 1034 - 1041

Stav

V.cena

D.cena

276. Anonymní follis třídy C A: Poprsí Krista čelně R: Kříž, v úsečích IC /
XC / NI / KA, minc. Constantinopolis Sear 1825 AUS 40.5
2/1 260,- --.-

Pol.

Constantinus IX. 1042 - 1055

Stav

V.cena

D.cena

277. AE follis třídy D A: Trůnící Kristus čelně R: Třířádkový nápis, minc. Con-
stantinopolis Sear 1836 AUS 40.6, pěkná pat.
1/1 400,- --.-

Pol.

Constantinus X. Ducas 1059 - 1067

Stav

V.cena

D.cena

278. AE follis A: Poprsí Krista čelně R: Poprsí Constantina čelně, opis minc.
Constantinopolis Sear 1854 AUS 52.7 stopy přeražby, pěkná pat.
1/1 400,- --.-
279. Anonymní follis typu F A: Trůnící Kristus čelně R: Třířádkový nápis, minc.
Constantinopolis Sear 1856 AUS 40.8
-1/1- 240,- --.-

Pol.

Romanus IV. 1068 - 1071

Stav

V.cena

D.cena

280. Anonymní follis třídy G A: Poprsí Krista čelně R: Poprsí žehnající Marie
čelně, minc. Constantinopolis Sear 1867 AUS 40.9, pěkná pat.
-1/1- 260,- --.-

Pol.

Michael VII Ducas 1071 - 1078

Stav

V.cena

D.cena

281. Anonymní follis třídy H A: Poprsí Krista čelně R: Patriarchální kříž, květi-
nový motiv, tečky minc. Constantinopolis Sear 1880 AUS 40.10, pěkná pat., R
-1/1 300,- --.-
282. AE follis typ H A: Poprsí Krista čelně R: Patriarchální kříž, tečky minc.
Constantinopolis Sear 1880 AUS 40.10, pěkná pat., R
-1/1 260,- --.-

Pol.

Nicephoros III Botaniates 1078 - 1081

Stav

V.cena

D.cena

283. AE follis A: Stojící Kristus čelně R: Kříž, X v kruhu C - Φ - N - Δ Sear 1888
Aus 56.5, pěkná pat.
-1/1 260,- --.-
284. Anonymní follis třídy I A: Poprsí Krista čelně R: Kříž v centru, X, květiny,
tečky, minc. Constantinopolis Sear 1889 AUS 40.11, pěkná pat.
1/1 340,- --.-

Pol.

Manuel I. Commenus 1143 - 1180

Stav

V.cena

D.cena

285. AE tetarteron A: Matka Boží stojí vpravo, MP - ΘV R: Postava Manuela
čelně, minc. Constantinopolis Sear 1968 AUS 61.13
-1/2 240,- --.-

Pol.

Elymais - království - Kamnaskires VI. konec 1. a poč. 2 stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

286. Billon tetradrachma 29 mm A: Portrét vlevo R: Portrét krále ve čtverci,
opis Sear 5888, st.kor, R
1/1 400,- --.-

Pol.

Tabaristan - Abbásovští guvernéři - Umar ibn Al´ 120 - 129 pye = 784 - 788 AH

Stav

V.cena

D.cena

287. Ag 1/2 drachma 125 pye, jméno po obvodu v arabštině i páhlaví Gaube 141, KRÁSNÝ, RRR 0/0 2600,- 2600,-

Pol.

Indie - království Avanti 400 - 312 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

288. Ag 1/2 karskapana = 16 ratis 1,65 gr. 13 x 6,5 mm, ryba nad lvem Mit.4099, R 1/ 400,- --.-
289. Ag 1/2 karskapana = 16 ratis 1,69 gr. 11 mm, ryba nad lvem Mit.4100, R -1/ 300,- --.-

Pol.

Indie - Hindu - 17. - 18. století

Stav

V.cena

D.cena

290. Chrámový medailon se závěsem 28 x 28 x 5 mm, sedící božstvo se čtyřma
rukama a chobotem, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 600,- --.-

Pol.

Indie - Bijapur - Ali Adil Shah II. 1656 - 1672 H 1067 - 1073

Stav

V.cena

D.cena

291. Ag larin 4,82 gr Mitch. 2321 1/1 600,- 650,-

Pol.

Chach ( Kang - Gho ) - neznámý vládce 3. - 5. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

292. AE 16 mm A: Hlava vládce vlevo R: Tangha, okolo soghský nápis, pěkná pat., RR 2/1- 200,- 200,-

Pol.

Urtukidé z Amidu - Nasir al din Mahmud 597 - 619 H 1201 - 1222 AD

Stav

V.cena

D.cena

293. AE dirham A: Dvouhlavá orlice R: Nápis, minc. Amid Mitch. 1112, nedor., R -1/1- 400,- --.-

Pol.

Zlatá horda - Uzbeg Chán 712 - 741 H

Stav

V.cena

D.cena

294. Ag dirham, minc. Qrim na čtyřech mincích kontramarky, 5 ks 2-3- 200,- --.-

Pol.

Girejovci - Krym - Qaplan Girei I. - 3. vláda 1143 - 1149 H 1730 - 1736 AD

Stav

V.cena

D.cena

295. Ag bešlik minc. Bachčisaraj Retovski 3 var., nedor. -1/1- 100,- --.-

Pol.

Axumské království ( Ethiopie ) následníci Ezanese 350 - 400

Stav

V.cena

D.cena

296. AE 13 mm A: Poprsí krále vpravo BACIΛEUC R: Kříž s kruhem okolo, opis
Mitch. 384, R
-2/2- 180,- --.-

Pol.

Axumské království ( Ethiopie ) Arman 700 - 730

Stav

V.cena

D.cena

297. AE 19 mm A: Sedící korunovaný král na trůnu vlevo s žezlem R: Kříž, ve
středu drobná tečka, obilné klasy Mitch. 426, RR
2/2 400,- --.-

Pol.

Arménie - Levon I. jako král 1199 - 121*9

Stav

V.cena

D.cena

298. Ag tram 2,86 gr. A: Sedící Levon čelně R: Lev a leopard, mezi nimi patriar-
chální kříž Mitch. 2394
1/1 900,- 1100,-

Pol.

Arménie - Hethoum I. 1226 - 1270

Stav

V.cena

D.cena

299. Ag tram 2,94 gr. A: Postavy Hethouma a Zabel čelně, mezi nimi kříž
R: Lev vpravo Mitch 0 AC 338
1/1 900,- 1200,-

Pol.

Armenie. Armenské království v Kilikii - Lev I. 1198 - Lev V. 1341

Stav

V.cena

D.cena

300. AE 19 až AE 26 nálezový stav, 5 ks -1-2 300,- 400,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor