Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2023

Pol.

Janované na Dněstru - Moncastro - Belgorod - Alba Cita 1423 - 1425

Stav

V.cena

D.cena

301. Kontramarka na dirhamu Zlaté Hordy, kříž se 4 čárkami Zeno 10037 kon.1/, RR 2/ 900,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

302. Dzmitrij Huletski: Early Russian coins and their values. Popis hřiven,
Červené Rusi, Litevského velkoknížectví atd., uvedeny ceny, 54 stran
N 160,- 180,-
303. Dzimitrij Huletski: Russian wire coins ( ruské drátěné kopějky ), popsáno
777 typů, ocenění ve třech stupních, 50 stran, anglicky. Výborná pomůcka
pro identifikaci a ocenění
N 200,- 300,-

Pol.

Vratislav II. 1061 - 1092

Stav

V.cena

D.cena

304. Denár C 354, koruna úzká, nedor. -1/1- 2200,- 2200,-

Pol.

Vladislav I. knížetem v Čechách 1109 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

305. Denár C 545 -1/2 1900,- 3400,-

Pol.

Vladislav I. knížetem v Čechách 1109 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

306. Denár C 559, nedor. -2/2 1700,- --.-

Pol.

Soběslav I. knížetem v Čechách 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

307. Denár C 572, nedor. -1/2 3200,- --.-

Pol.

Soběslav I. knížetem v Čechách 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

308. Denár C 572, nedor. 2/2 2000,- --.-

Pol.

Vladislav II. knížetem v Čechách 1140 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

309. Denár C 593 olámaný, nedor. 2/1- 1900,- --.-

Pol.

Vladislav II. knížetem v Čechách 1140 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

310. Denár C 593 tmavá patina, okr. 2/1- 1100,- 1100,-

Pol.

Přemysl II. asi 1260 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

311. Brakteát C 832 28 mm 2/ 3000,- 4200,-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

312. Brakteát C 1003 23 mm 2/ 1200,- 1400,-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

313. Pražský groš 3,78 gr.!! Sm 2 velmi vysoká váha, nep.nedor. 1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

314. Pražský groš 3,58 gr. Sm 2 zcela nepatrně nedor. okraj 1/1 2000,- 2600,-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

315. Pražský groš 3,48 gr. Sm 2, nep.nedor. 1/1- 1500,- --.-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

316. Pražský groš 3,36 gr. Sm 2, nep.nedor. 1/- 1500,- 2400,-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

317. Denár 0,45 gr. Sm 1 zcela nepatrně vylom. hrana -1/1- 1000,- --.-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

318. Denár 0,50 gr., nep.prohn. -1/1- 750,- --.-
319. Denár 0,49 gr. okrájený, dobově pevná váha 2/2- 500,- --.-
320. Denár 0,39 gr., okrájený 2/2 500,- --.-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

321. Pražský groš 3,62 gr. Sm 2, nep.nedor. -1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

322. Pražský groš 3,66 gr. Sm 1 nepatrný dvojráz, nep.nedor. -1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

323. Pražský groš 3,25 gr., nedor. -1/1- 1000,- 1300,-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

324. Pražský groš 3,50 gr. Sm 5, nep.nedor. 1/1- 1000,- 1600,-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

325. Pražský groš 3,41 gr. Sm 5 střed nepatrně nedoražen -1/1- 800,- 1100,-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

326. Pražský groš 2,83 gr. A: Av. ražený na rubu předchozí ražby R: částečně
inkusní ražba, R
2/2 500,- 750,-
327. Pražský groš 2,74 gr. Sm 1 příčka v N spíše jako H -2/2- 240,- 320,-
328. Pražský groš 2,66 gr. Sm 1 -2/2 200,- 200,-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

329. Pražský groš 2,79 gr. Sm 1 na Rv. opis rozdělený šesticípou hvězdou -2/3 200,- 340,-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

330. Pražský groš 2,81 gr. Sm 2, nedor. 2/2 240,- 240,-
331. Pražský groš 2,46 gr. Sm 2, nep.okr. -2/2- 260,- 260,-
332. Pražský groš 2,49 gr. Sm 2 -2/2 300,- 380,-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

333. Pražský groš 2,69 gr. Sm 2 2/2- 240,- 380,-
334. Pražský groš 2,82 gr. Sm 2, nep.nedor. 2/2 240,- 320,-
335. Pražský groš 2,74 gr. Sm 2 -2/2- 200,- 200,-
336. Pražský groš 2,58 gr. Sm 2, nedor. 2/2- 200,- 300,-
337. Pražský groš 2,95 gr. Sm 2, nedor. 2/2- 200,- 280,-
338. Pražský groš 2,84 gr. Sm 2 nedoražený střed 2/2 200,- 200,-
339. Pražský groš 1,88 gr. Sm 2 ? rozdělovací znaménka + 40 % nedor. 2/2 200,- 500,-
340. Pražský groš 2,38 gr. Sm 2 -2/2- 180,- 180,-
341. Pražský groš 2,70 gr. Sm 2 -2/3 160,- --.-
342. Pražský groš 2,52 gr. Sm 3, nedor. 2/2 240,- 420,-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

343. Pražský groš 2,76 gr. Sm 4 N = И -1/1- 400,- 1100,-
344. Pražský groš 2,63 gr. Sm 4 N = И -1/1- 400,- 1200,-
345. Pražský groš 2,42 gr. Sm 4 N = И -1/1- 400,- 800,-
346. Pražský groš 2,79 gr. Sm 4 N = И -1/1- 400,- 750,-
347. Pražský groš 2,36 gr. Sm 4 N = И, nep.nedor. -1/1- 360,- 440,-
348. Pražský groš 2,75 gr. Sm 4 N = И 2/2 340,- 440,-
349. Pražský groš 2,57 gr. Sm 4 N = И 2/2 340,- 550,-
350. Pražský groš 2,42 gr. Sm 4 N = И nep. napraský okraj 2/2 340,- 480,-
351. Pražský groš 2,49 gr. Sm 4 N = И 2/2- 300,- 300,-
352. Pražský groš 2,92 gr. Sm 4 N = И, nedor. 2/2 300,- 300,-
353. Pražský groš 2,84 gr. Sm 4 N = И, nep.nedor. 2/2 300,- 300,-
354. Pražský groš 2,34 gr. Sm 4 N = И, nedor. 2/2 360,- 360,-
355. Pražský groš 3,21 gr. !! Sm 4 N = И abnormální váha -2/2- 340,- 600,-
356. Pražský groš 2,80 gr. Sm 4 N = И, nedor. 2/2 340,- 500,-
357. Pražský groš 2,35 gr. Sm 4 N = И, nedor. 2/2 300,- 300,-
358. Pražský groš 2,70 gr. Sm 4 N = И -2/2- 300,- --.-
359. Pražský groš 2,48 gr. Sm 4 N = И -2/2- 300,- --.-
360. Pražský groš 2,62 gr. Sm 4 N = И -2/2- 280,- --.-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

361. Pražský groš 2,57 gr. Sm 4 v opise И ...Z ( obrácené N a S ), R:nep.ned. 2/2 240,- 700,-
362. Pražský groš 2,65 gr. Sm 4 v opise И ...Z ( obrácené N a S ), nep.nedor. 2/2 240,- 650,-
363. Pražský groš 2,68 gr. Sm 4, nep.nedor. 2/2 240,- 320,-
364. Pražský groš 2,33 gr. Sm 4 excentrická ražba 2/2 240,- --.-
365. Pražský groš 2,17 gr. Sm 4, nedor. 2/2 200,- 200,-
366. Pražský groš 2,76 gr. Sm 4, nedor. 2/2 200,- 400,-
367. Pražský groš 2,64 gr. Sm 4, nedor. 2/2- 200,- 300,-
368. Pražský groš 2,63 gr. Sm 4, nep.nedor. 2/2- 200,- 300,-
369. Pražský groš 2,78 gr. Sm 4, nedor. 2/2- 200,- 200,-
370. Pražský groš 2,72 gr. Sm 4 -2/2- 200,- 300,-
371. Pražský groš 2,62 gr. Sm 4 -2/2- 200,- 300,-
372. Pražský groš 2,45 2,32, 2,72, 2,31 gr. Sm 4, 4 ks 2-3 600,- 900,-
373. Pražský groš 2,49 2,84 2,63 2,49 gr. Sm 4 N = И, 4 ks 2-3 600,- 650,-
374. Pražský groš 2,09 2,18 2,49 2,57 gr. Sm 4 N = И, 4 ks 2-3 600,- 600,-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

375. Pražský groš 2,59 gr. Sm 5 N = Π nápadně malá koruna, nedor., R -2/2- 500,- --.-
376. Pražský groš 2,61 gr. Sm 5 N = Π dva kroužky nep. okr., nep.nedor. 2/2 360,- 440,-
377. Pražský groš 2,33 gr. Sm 5 N = Π 2/2 300,- 550,-
378. Pražský groš 2,53 gr. Sm 5 N = Π -2/2- 300,- --.-
379. Pražský groš 2,81 gr. Sm 5 N = Π -2/2- 300,- --.-
380. Pražský groš 2,59 gr. Sm 5 N = Π -2/2- 280,- --.-
381. Pražský groš 2,70 gr. Sm 5 N = Π, nedor. -2/2- 260,- --.-
382. Pražský groš 2,38 gr. Sm 5 N = Π 3/3 200,- --.-
383. Pražský groš 2,60 gr. Sm 5 N = Π 3/3 200,- --.-
384. Pražský groš 2,67 gr. Sm 5 N = Π normální velikost koruny -2/2- 280,- --.-
385. Pražský groš 2,72 gr. Sm 5 N = Π, nedor. 2/2 260,- 360,-
386. Pražský groš 2,25 gr. Sm 5 N = Π -2/2- 240,- --.-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

387. Pražský groš 2,56 gr. Sm 6 N = Π velká koruna 2/2 400,- 600,-
388. Pražský groš 2,52 gr. Sm 6 N = Π 2/2 340,- 600,-
389. Pražský groš 2,77 gr. Sm 6 N = Π dva kroužky -2/2- 300,- --.-
390. Pražský groš 2,33 gr. Sm 6 N = Π, nep.okr. -2/2- 260,- --.-
391. Pražský groš 2,62 gr. Sm 6 N = Π, nep.nedor. -2/2- 260,- --.-
392. Pražský groš 2,43 gr. Sm 6 N = Π -2/3 200,- --.-
393. Pražský groš 2,63 gr. ! Sm 6 N = Π nep. stopa kor. 3/3 160,- --.-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

394. Pražský groš 2,95 gr. Sm 7 N = II velká písmena, velká koruna, nep.nedor. 2/2 400,- 400,-
395. Pražský groš 2,58 gr. Sm 7 N = II -2/2- 300,- --.-
396. Pražský groš 2,43 gr. Sm 7 N = II -2/2 300,- --.-
397. Pražský groš 2,50 gr. Sm 7 N = II nep. okrojen, nep.nedor. 2/2- 300,- --.-
398. Pražský groš 2,29 gr. Sm 7 N = II nepatrně napr. okraj 2/2- 300,- --.-
399. Pražský groš 2,72 gr. Sm 7 napatrně napr. okraj, nep.nedor. 2/2- 300,- --.-
400. Pražský groš 2,70 gr. Sm 7 Z dvě tečky, nedor. -2/2- 240,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor