NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023

Pol.

Vyšehradská kapitula

Stav

V.cena

D.cena

401. Prokop Benedikt Henniger von Eberg (1801-1809) - Instalační žeton
1802, 11-řádkový nápis / Dva znaky s berlou a mitrou v ex. letopo
čet Ag 23 mm 2,218g Don.4698; Přibil 692
vada stř. hr.
1/1 3000,- --.-

Pol.

Würzburg - biskup., Adam Friedrich (1755-1779)

Stav

V.cena

D.cena

402. Tolar 1765 L / M.W.P. KM 392; Dav. 2899 27,883 g 1/1 7000,- --.-

Pol.

Würzburg - biskup., Adam Friedrich (1755-1779)

Stav

V.cena

D.cena

403. 1/2 Tolar 1764 INM-FHP KM 383 "R" 13,723 g 2/2 5000,- --.-

Pol.

Würzburg - biskup., Adam Friedrich (1755-1779)

Stav

V.cena

D.cena

404. 20 kr. 1774 RF MP KM 371; C 43a -1/1 2000,- 2600,-

Pol.

Jáchymov - Cons Welcz

Stav

V.cena

D.cena

405. Medaile 1545, Klanění pastýřů / Klanění tří králů oboustr. sign
. CW Ag litá 39 mm 17,344 g zvýšený okraj, kolmé ouško
Katz 231 / WWWIII-1; Killian 5769
-1/2 5000,- --.-

Pol.

Albrecht V. (1411-1439)

Stav

V.cena

D.cena

406. Fenik po r.1426, Niclas unterm Himmel Rad.VI/15
Bavorsko - Albrecht III. (1438-1460), Fenik se čtyyřrázem
jako Rad. VIII /23 2 ks
1-1- 130,- --.-

Pol.

Zikmund (1436-37) a Albrecht (1438-39)

Stav

V.cena

D.cena

407. Peníz se čtyřrázem, "RR" Rad. I/ 8; Cast. str. 200/ č. 57
0,372 g část. nedor.
-1/3- 600,- 600,-

Pol.

Sigmund - arcivévoda (1439-1496)

Stav

V.cena

D.cena

408. Sechser b.l., Tyroly Hall Sa 818/345; MT 2348 -1/1- 800,- 1700,-

Pol.

Maxmilian I. (1490-1519)

Stav

V.cena

D.cena

409. 1/2 Batzen MDXV B (1515), Štýrsko Bernhard Betheim Sa 730
"R" 1,944 g
1/1- 1200,- --.-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

410. 1/2 Tolar 1549, Jáchymov-Puellacher MKČ 127 var., opis: FERDIN
AND. DG. R () OM. BOE. HVN. &. R + / za AVS tečka 14,255 g
-1/1- 9000,- 13000,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

411. 3 kr. 1549 Vídeň, Hartmann mír. kraj. stř., dr. nedor. 1/1- 600,- 800,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

412. 1 Krejcar b.l., Tyroly Hall var. opisu: CO. TIR +
část. dvojráz v opisu, dr. nedor.
-1/2 380,- 380,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

413. 1 Krejcar b.l., Tyroly Hall var. opisu: CO. TIR + tém. 1/1 400,- 400,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

414. Pfennig 1531, Linz MAM 150 0,362 g -1/- 200,- 240,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

415. Pfennig 1534, Štýrsko Graz Sa -, obrázek 301 (tento roč. ne
uvádí) "R" 0,404 g
1/- 380,- 380,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

416. Pfennig 1550, Štýrsko Graz -2/- 100,- --.-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

417. Denár 1538 K-B +1/1 380,- 600,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

418. Denár 1558 K-B - Cu "dobové FAZUM" 2/2- 200,- --.-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

419. Početní groš Dolnorakouské komory 1562, ve vnitřním kruhu 5 erbů,
datace, opis / Korunovná orlice, opis bronz 26 mm 3,306 g
vada stř. v av.
1/1 2400,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

420. Medaile 1570, na válku proti Turkům, - poprsí císaře zleva, opis
/ stojící orel na zeměkouli, opis a datace Ag 24 mm 7,293 g
"R" ouško
1/1 8000,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

421. Zlatník (60 kr.) 1567, K.Hora-Ludvík Karel +Šatný MKČ 1567
24,521 g
-1/1- 38000,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

422. 2 kr. 1571, Vídeň-Hartmann M-A.56 (tab.7/4) 1,249 g 1/1 200,- 260,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

423. Bílý groš 1574, Praha-Harder MKČ 187 var.: minc. zn. doprava
opis: ARCHID. AVST. DVX. BVR. MA. M. 1574 / v av. pouze tečky
1,742 g
-1/1- 600,- 600,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

424. Bílý groš 1575, Praha-Harder MKČ 187 minc. zn. v kruhu doprava
opis: D. G. RO. IM. S. AV. G. HV. B. E. R / AVST. .... MA. M.
-1/1- 2000,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

425. Bílý peníz 1565, K.Hora-Lídl+Ludvík Karel 0,384 g 2/- 150,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

426. Bílý peníz 1567, K.Hora-Šatný+Ludvík Karel tém. 1/- 380,- 550,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

427. Bílý peníz 1568, K.Hora-Ludvík Karel+Šatný 0,328g
mělká ražba
+2/- 120,- 220,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

428. Bílý peníz 1569, K.Hora-Šatný+Vodolínský 0/- 440,- 850,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

429. Bílý peníz 1571, K.Hora-Šatný+Vodolínský 0,340g
mělká ražba
-1/- 200,- 250,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

430. Bílý peníz 1576, Č.Budějovice-Gebhart "R" 0,281 g 2/- 2400,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

431. Malý (černý) peníz 1565, K.Hora-Ludvík Karel+Šatný "RR"
Hal. 207 /0,256 g/ +starý podložní lístek
1/- 2900,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

432. Denár 1576 K-B Husz. 993 mí. exc. 1/1- 200,- 320,-

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)

Stav

V.cena

D.cena

433. Zlatník (60 kr.) 1572, Tyroly Hall "RR" var.: av. MzA 57
/ rv. M/T 221 - poprsí bez fleecových límců, kolem perličkový a h
ladký kruh, opis: FERDINANDVS:D:G: - : ARCHIDVX:AVSTRI /
ornamenty kolem erbu, rozděl. zn. dvojtečky 24,528 g
dr. vada stř.
1/1 7500,- --.-

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)

Stav

V.cena

D.cena

434. Zlatník (60 kr.) 1572, Tyroly Hall "RR" var.: koruna bez
perel s malým křížkem, žezlo protíná perličkový kruh, nevýrazný v
nitřní hladký kruh / bez arabesek kolem erbu, rozděl. zn. v opise
jetelové lístky 24,30 g vada stř. v rv.
1/1 11000,- --.-

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)

Stav

V.cena

D.cena

435. 2 Tolar tlustý b.l., Tyroly, Hall 57,42 g (4,84 výška stř.)
Davenport 8096 "RR" kraj. stř. z jedné strany
+2/1- 19000,- --.-

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)

Stav

V.cena

D.cena

436. Tolar b.l., Tyroly, Hall .DVX.BVRGVNDIAE()COMES.TIROLIS. /
:D:G:ARCHIDVX.AVSTRIAE. Moser-Tursky 270 /28,304 g/
1/1 5000,- 5000,-

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)

Stav

V.cena

D.cena

437. 3 kr. b.l., Tyroly, Hall opis: .FERDIN()D:G:AR.AVS / DVX.BVRGVN:C
O:TIROL 2,315g
-1/1- 400,- 400,-

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)

Stav

V.cena

D.cena

438. 1 kr. b.l., Tyroly Hall var.:v opisu tečky, .FER.DIN: D: G:ARC:
AVST: / s vnitřním kruhem DVX* BVR* COM* TIR*
mír. kraj. stř.
1/1- 280,- 280,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

439. Tolar 1593 KB jako Husz. 1030, opis: BO. REX+ , bez tečky
za HVN a II - svatozáře jsou pod korunou, nad hlavami orlů
28,131 g "R"
1/1 16000,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

440. Tolar 1608, Alsasko Ensisheim Voglhub.95/VII - datace pod ram
enem 28,149 g zc. nep. hr.
RL 16000,- 21000,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

441. 1/2 Tolar 1603, Tyroly Hall MT 273 "R" /14,248 g/
"pěkná patina
0/RL 32000,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

442. 1/4 Tolar 1584 KB "R" Husz. 1046 7,061 g nep. hr. 1/0- 12000,- 13000,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

443. Bílý groš b.l., zn. hvězda v kroužku, Č.Budějovice-Schönfeld
MKČ 442 var. opis: MA. M "R" 1,830 g mír. prohlý
1/1 600,- 1000,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

444. Bílý groš 1576, K.Hora-Šatný opis: MA. M 1,721 g -1/2+ 600,- 3400,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

445. Bílý groš 1580, K.Hora-Šatný 2/2 500,- 600,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

446. Bílý groš 1581, Jáchymov-Kádner opis: D. G. R. I () / B. M. M.
patina
1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

447. Bílý groš 1583, Jáchymov-Kádnerová "R" opis: H.B.RE / M. M.
1,91 g mír. nedor.
-1/1- 600,- 775,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

448. Bílý groš 1587, K.Hora-Šatný MKČ 376 1,788 g tém. 1/1 600,- 650,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

449. Bílý groš 1601, K.Hora-Spiess 1,85g zc. nep. nedor. 1/1+ 950,- 1100,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

450. Malý groš 1578, Praha-Gebhart HN 4a/6b "R" 0,688 g
nálitek po oušku
2/2- 800,- 800,-
451. Malý groš 1579, K.Hora-Šatný, líc bez opisu HN 1a/1 "RR"
0,744 g
1/1 6000,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

452. Malý groš 1579, Jáchymov-Kádner HN 2/7b "R" 0,989 g 1/1+ 2200,- 2200,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

453. Malý groš 1579, Č.Budějovice-Gebhart HN 1b opis 6b
tém.
1/1 1600,- 2200,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

454. Malý groš 1582, K.Hora-Šatný HN 2b/7a var.: čísl. 2 ražená jako
"Z", po stranách koruny tečky, před a za MALEY květinky / květink
a před RVDOL. 0,802g
1/1+ 700,- 850,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

455. Malý groš 1584, K.Hora-Šatný HN 3/7a 1,018 g
mír. nedor.
1/1 600,- 600,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

456. Malý groš 1586, Č.Budějovice-Mattighofer HN 25a var.: trojteč
ka před jménem 1,006 g
1/1 1300,- 1400,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

457. Malý groš 1589, Praha-Ercker HN 31/6e var.: před MALEY A GROS
S není tečka 0,939g mír. nedor.
0/1 1600,- 3100,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

458. Malý groš 1589, Č.Budějovice-Mattighofer HN 25a/7a
1,112 g
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

459. Malý groš 1590, K.Hora-Šatný HN 1b/7a bez teček, minc.značka
mezi nohama lva, perlovec nad korunou přerušen a nahrazen plnou
čárou, koruna lva se nedotýká perlovce
0/0 700,- 1100,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

460. Malý groš 1591, Praha-Ercker HN 21/7b tečky u letopočtu
mír.nedor.
1/1 650,- 700,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

461. Malý groš 1591, Č.Budějovice-Mattighofer HN 27 bez teček v av.
0,822 g
1/1 2200,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

462. Malý groš 1592, K.Hora-Šatný HN 1b/7a, bez teček
mír. nedor.
1/1 650,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

463. Malý groš 1593, Praha-Ercker HN 32 0,839 g 0/0 1600,- 1600,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

464. Malý groš 1593, K.Hora-Herold HN 8 zn. B 1,059 g
mělčí ražba
-1/2+ 1000,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

465. Malý groš 1593, Jáchymov-Hoffmann HN 8b/7c 0,839 g
mír. nedor. opis
1/1 800,- 800,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

466. Malý groš 1594, Jáchymov-Hoffmann HN 8b/7c 0,96g 1/1+ 750,- 950,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

467. Malý groš 1596, Č.Budějovce-Mattighofer HN 28a/7b var.: písmena
DG jsou u sebe - bez tečky 0,809g
1/1 1500,- 2400,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

468. Malý groš 1597, K.Hora-Herold HN 8/7a 0,916 g
mír. nedor.
1/1 700,- 1500,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

469. Malý groš 1599, K.Hora-Dominig HN 8/7a var.: převrácené písme
no L v RVDOL !! "R" 0,894g
1/1 1000,- 3000,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

470. 1 kr. 1604, Tyroly Hall - datace 04 pod poprsím, opis: DG - : ROI
M: S: A: G. H: B. RE. / .D: B: C: TI: "RR"
+2/2 3000,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

471. Početní groš 1600 K.Hora-Tubenreuter Mrštík 85; Don.1834
2,155 g
1/1 1200,- 1500,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

472. Početní groš 1604, K.Hora-Enderle Mrštík 66 (CZIESKE)
2,13 g tmavá patina, tém.
1/1 2800,- 2800,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

473. Denár 1581 K-B, datace pod madonou - chyboražba - převrácená data
ce jako Hal. 326 dvojráz
2/2- 60,- 130,-

Pol.

Ferdinand II. - arcivévoda (1592-1618)

Stav

V.cena

D.cena

474. Tolar 1617, Štýrsko Graz "R" Her. 54-58; Dav. 3311 28,26
1 g "pěkná patina"
+1/1+ 20000,- 20000,-

Pol.

Ferdinand II. - arcivévoda (1592-1618)

Stav

V.cena

D.cena

475. 3 kr. 1599, Štýrsko Graz "R" KM 15; Her. 88 1/1 1400,- --.-

Pol.

Matyáš II. (1611-1619)

Stav

V.cena

D.cena

476. Bílý groš 1617, Praha-Hübmer MKČ 514 var.: minc. zn. přerušuj
e vnitřní kruh, opis: MATTHI. D. G. R zn. I. S. A G. H BO. REX. -
dlouhý jazyk a jiný tvar ocasu 1,569 g
-1/2+ 1200,- 1200,-

Pol.

Matyáš II. (1611-1619)

Stav

V.cena

D.cena

477. Bílý groš 1618, Praha-Hübmer MKČ 514 var.: minc. zn. přerušu
je vnitřní kruh 1,329 g patina
1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Matyáš II. (1611-1619)

Stav

V.cena

D.cena

478. Malý groš 1612, K.Hora-Šultys HN 2 opis 2 "R" 0,946 g
+sbírkový sáček mír. nedor., tém.
1/1 1800,- --.-

Pol.

Matyáš II. (1611-1619)

Stav

V.cena

D.cena

479. Početní groš 1615, Kutná Hora-Šmilauer 1,826 g jako Mrš. 1
21 var. za CZESKE je rosea dírka, tém.
1/1- 400,- 440,-

Pol.

Maximilián - arcivévoda (1612-1618)

Stav

V.cena

D.cena

480. Tolar 1613, Tyroly Hall - typ datace pod poprsím (1613) Voglh.
122/III var.: TIROLI /28,452g/ tém.
1/1 10000,- 11000,-

Pol.

Maximilián - arcivévoda (1612-1618)

Stav

V.cena

D.cena

481. Tolar 1616 CO, Tyroly, Hall kombin. typ Hol. 122/IX - X
+var. v opisu, malé ozdoby po stranách erbu 28,756 g
0/0 14000,- 14500,-

Pol.

Maximilián - arcivévoda (1612-1618)

Stav

V.cena

D.cena

482. Tolar 1618 CO, Tyroly, Hall Voglh. 122/XIII-XIV poprsí jako XI
II, přereažba písm. N v CARN, minc. zn. v závorce / opis jako XIV
, jiné arabesky po straně erbu, koruna jako XIII "R"
28,385 g
-1/1- 8000,- --.-

Pol.

Maximilián - arcivévoda (1612-1618)

Stav

V.cena

D.cena

483. Tolar 1618 CO, Tyroly, Hall Voglh. 122/XIII-XIV poprsí jako XI
II, přereažba písm. N v CARN, minc. zn. v závorce nad perlič. kru
hem / opis jako XIV, jiné arabesky po straně erbu, koruna jako XI
II /28,291 g/
1/1 9500,- 10000,-

Pol.

Fridrich Falcký (1619-1620)

Stav

V.cena

D.cena

484. 24 kr. 1620, K.Hora-Hölzl - sedmiznak. MKČ 667 6,774 g
škr., mělčí ražba, tém.
1/1- 8000,- --.-

Pol.

Fridrich Falcký (1619-1620)

Stav

V.cena

D.cena

485. 24 kr. 1620, Jáchymov-Lengefelder, MKČ 682 dvouznakový 7,278 g
mír. nedor., excentr.
-1/1 8500,- --.-

Pol.

Leopold V. (1619-1625)

Stav

V.cena

D.cena

486. Quadrans b.l., Tyroly - var. opisu: TYR. MT 443; KM 235
0,34 g
+2/2 280,- 300,-

Pol.

Leopold V. (1619-1625)

Stav

V.cena

D.cena

487. Cu krejcar b.l., 0,849 g MT 442 "RR" 1/1 2000,- --.-

Pol.

České stavy (1619-1620)

Stav

V.cena

D.cena

488. 24 kr. 1619, Praha-Hübmer MKČ 570 var. 7,134 g
mírně nedor., RL v ploše
1/1- 6800,- --.-

Pol.

České stavy (1619-1620)

Stav

V.cena

D.cena

489. 24 kr. 1620, K.Hora-Hölzl - Ag 999 REPLIKA autor: Petr Souše
k 32 mm 7,336 g (puncováno)
0/0 550,- --.-

Pol.

České stavy (1619-1620)

Stav

V.cena

D.cena

490. 24 kr. 1620, Jáchymov-Lengefelder MKČ -, nejblíž typ 589, ale m
alý lev, šikmá ražba datace (dvojráz) 7,40 g
mír. excen. střížek
1/1 6000,- --.-

Pol.

České stavy (1619-1620)

Stav

V.cena

D.cena

491. 12 kr. 1619, Kutná Hora-Hölzl Ag 999 REPLIKA autor: Petr S
oušek 28,5 mm 3,556 g (puncováno)
0/0 350,- 460,-

Pol.

Moravské stavy (1619-1621)

Stav

V.cena

D.cena

492. 48 kr. 1620 BZ, Olomouc-Zwirner MKČ 610 "RR" 15,228 g
mělká ražba
2/1- 36000,- --.-

Pol.

Moravské stavy (1619-1621)

Stav

V.cena

D.cena

493. 12 kr. 1620 HP, Brno-Pecz MKČ 599 "R" 4,514 g
patina
-1/1- 500,- 4500,-

Pol.

Moravské stavy (1619-1621)

Stav

V.cena

D.cena

494. 12 kr. 1620 HP S, Brno-Pecz Ag 999 REPLIKA autor Petr Soušek
26,5 mm 3,629 g (puncováno)
0/0 350,- 460,-

Pol.

Moravské stavy (1619-1621)

Stav

V.cena

D.cena

495. 3 kr. 1620 HP, Brno-Pecz MKČ 602 /1,496 g/
mír. mělčí ražba, jinak
RL 6500,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637), mince kiprová

Stav

V.cena

D.cena

496. 3 kr. 1622, Kutná Hora b.zn. MKČ - neuvádí - jak typ 786,
ale hlava přerušuje vnitřní kruh, opis: FERDIN. II. D: G. R I S.
A. G. II. B. / .ARCHID. A D () BV, G. ? 1622 0,735 g
dr. vada stř.
1/1 600,- 650,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637), mince kiprová

Stav

V.cena

D.cena

497. 3 kr. 1622 b.zn., Olomouc "RR" MKČ 906 0,695 g -1/1- 2400,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637), mince kiprová

Stav

V.cena

D.cena

498. 3 kr. 1623 Praha-Hübmer MKČ 708 (datace 1623) var.: minc. zn
. v závorce, 1 tečka před FERDINAND "RR" 0,627g
v ploše zbatky RL
1/1- 700,- 700,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637), mince kiprová

Stav

V.cena

D.cena

499. 1/2 kr. 1622, K.Hora-Hölzl "RR" MKČ 788 0,256 g
tmavá patina
1/- 3800,- 3800,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637), mince kiprová

Stav

V.cena

D.cena

500. 1/2 kr. 1622, K.Hora-Hölzl "RR" MKČ 788 (0,330 g) +starý
podložní štítek fy. Ludwig Herinek Wien
1/- 4200,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 NUMMUS Olomouc