NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

501. Tolar 1621, Alsasko Ensisheim, Voglh. -, datace vlevo za ramenem
! opis: BOH: REX* (podobný typu 131/I) 28,959 g
1/1+ 14000,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

502. Tolar 1624, Vídeň-Fellner - typ s pěti štíty v reverzu ! "R"
Voglh. 154/IV 28,421 g tém.
1/1 18000,- 19000,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

503. Tolar 1626, K.Hora-Hölzl MKČ 798 var.: MAR. MO - minc. zn.
v kroužku, bez tečky před datací / tečka za REX. /28,996 g/
+starý podložní štítek
1/0 15000,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

504. Tolar 1634 NB, Nagybánya Husz. tento typ neuvádí - portrét j
ako typ 1183 (ale malý jako 1182), opis: D: G. RO: IM. S. AV: GER
. HVN. BO. REX. / jako typ 1183 ale jiný typ orlice "RR" 28,
262g mír. kraj. stř., nep. just.
0/0 30000,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

505. 1/2 Tolar 1624, Praha-Suttner jako MKČ 751 opis: MAR.MOR. 2/2 7500,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

506. 1/2 Tolar 1632 KB jako Husz. 1186 opis: HV - .BOH. /ARCHID. AV
. DVX. BV. MA. MOR. CO. TYR. 1632 14,261g hr. ražbou
1/1 13000,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

507. 24 kr. 1623, Hradec u Opavy-Zwirner+Raschke jako MKČ 1136 opis:
FERDI. D. GROMSE (24) ARG. H. REX. POPVSI zn. / ARGHI. DAVS. DVX.
PVR. MAMOR 1623 "RR" 2,524 g
-2/2 1000,- 4400,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

508. 3 kr. 1626, Hradec u Opavy-Zwirner+Raschke MKČ 1139 opis: ARCHI
DV. A.D.BVR.CO.TY.1626 - falešné mincování Cu střížek 1,323 g
-1/1- 600,- 650,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

509. 3 kr. 1626, Hradec u Opavy-Zwirner+Raschke MKČ 1139 opis: ARCHI
DV. A.D.BVR.CO.TY.1626 - falešné mincování Cu střížek 1,587 g
-1/1- 1800,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

510. 3 kr. 1626, Hradec u Opavy-Zwirner+Raschke MKČ 1139 opis: ARCHI
DV. A.D.BVR.CO.TY.1626 - falešné mincování Cu střížek 1,496 g
+2/2 800,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

511. 3 kr. 1627 HR, Vratislav-Riedel+Ziesler MKČ 1017 opis: D: G. R
() I.S...... /1,105 g/ dr. ox. skvr.
1/1 300,- 300,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

512. 3 kr. 1628, K.Hora-Hölzl jako MKČ 809, var.: nad hlavou roseta
, menší poprsí jako typ 810 / dlouhý jazyk lva, opis: ARCHD.A.DVX
()BVR.M.M. "R"
-1/1 500,- 600,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

513. 3 kr. 1630, Štýrsko Graz 1/1 460,- 750,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

514. 3 kr. 1632, Štýrsko Graz var. opisu: FERDII. I. D. G.R. () I. S.
A.G.H.B.REX. / ARCH.AVS.DVX.BVR.STYRIAE.163Z.
t ém.
0/0 550,- 600,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

515. 3 kr. 1634, Praha-Schuster 1,476 g -1/1 300,- 420,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

516. 3 kr. 1635, Praha-Schuster 1/RL 900,- 1200,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

517. 3 kr. 1636, Kutná Hora-Geronis "RR" MKČ 815 - větší hlava
1,455g mír. nedor.
1/1+ 6000,- 6000,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

518. 3 kr. 1636, Kutná Hora-Geronis "RR" MKČ 815 var. velký prsn
í štítek, obrácený av a rv "R" 1,319g zvlněný
1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

519. 3 kr. 1637, Praha-Wolker MKČ 763 -1/1 380,- 440,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

520. 3 kr. 1637, Jáchymov-Steinmüller jako MKČ 844, opis: D. G. R
() I. S...... / ARCH. AV. DV () BV. M. M. 1637
-1/1- 750,- 2800,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

521. 2 kr. 1627, Štýrsko Graz "R" v rv. vada stř. -1/1- 1300,- 2200,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

522. 1 kr. 1625 W/HR, Vratislav-Riedel MKČ 1031 "R"
mělká ražba
-2/1- 100,- 140,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

523. 1 kr. 1625 DvB, Nisa-von Brenen (2x) MKČ 1085 +1090 2 ks 1-2 360,- 400,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

524. 1 kr. 1625 SD, Ratiboř-Raschke+Dyringer MKČ 1125 "RR"
mělká ražba středu
-1/1- 1000,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

525. 1 kr. 1625 SD, Ratiboř-Raschke+Dyringer MKČ 1125 var.: FERD.II
.D. G. R.I.S () A.G.H.B.REX. DS / ARCHIDV.A.DV.BV.CO.TY.1625*
"R" 0,713 g mělká ražba
2/1- 600,- 600,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

526. 1 kr. 1626, Hradec u Opavy-Zwirner+Raschke jako MKČ 1141 opis
BVR. C. T. 1626 0,409 g "R" hr.
2/2- 500,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

527. 1/2 kr. 1625 HR, Vratislav-Riedel MKČ 1044 "R" 0,499
g minc. zn. slabě ražená, jinak
1/- 1600,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

528. 1/2 kr. 1625 HR, Vratislav-Riedel MKČ 1046 "R" tém. 1/- 500,- 500,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

529. 1/2 kr. 1625, Nisa- von Brenen MKČ 1094 "RR" 0,48 g 1/- 4500,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

530. 1/2 kr. 1631, K.Hora-Hölzl "RR" MKČ 820 1/- 2600,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

531. 1/4 kr. 1624 b.zn., Kutná Hora-Hölzl MKČ 823 "RR" 0,368
g mír. nedor.
-1/- 4800,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

532. 1/4 kr. 1624 b.zn., Vratislav-Riedel MKČ 1053 "RRR"
0,394 g
1/- 12000,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

533. Grešle 1625 b.zn., Vratislav-Riedel jako MKČ 1061, ale jiné, vět
ší ornamenty "R"
-1/2+ 160,- 260,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

534. Grešle 1625 zn. cány, Zaháň MKČ 1134 minc zn. v líci "RRR"
0,671 g
2/2 6500,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

535. Grešle 1625 AT, Vratislav-Tschorr MKČ 1059 var.: po stranách
kříže jsou tečky kraj. stř., tém.
1/1- 400,- 1300,-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

536. Grešle 1625 DR, Ratiboř-Raschke+Dyringer "R" MKČ 1128
0,749 g
+2/2- 500,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

537. 2 Pfennig 1624 M, Korutany Sv.Vít-Matz "R" 0,41g -1/- 280,- 280,-

Pol.

Leopold - arcivévoda (1619-1632)

Stav

V.cena

D.cena

538. Tolar 1632, Tyroly Hall Voglhub. 183/IV opis: LEOPOLDVS.
D:G:ARCHIDVX.AVSTRIAE. / DVX.BVRGVND: COMES.TYROLIS.
loket, žezlo a poprsí přerušují perličkový kruh / ve spodní části
koruny ornament /28,205 g/
1/1 8000,- --.-

Pol.

Leopold - arcivévoda (1619-1632)

Stav

V.cena

D.cena

539. Tolar 1632, Tyroly Hall Voglhub. 183/IV opis: LEOPOLDVS.
D:G:ARCHIDVX.AVSTRIAE. / DVX.BVRGVND: COMES: TYROLIS
loket, žezlo a poprsí přerušují perličkový kruh / 9 perel ve spod
ní části koruny /28,875 g/
1/1 8500,- 8750,-

Pol.

Leopold - arcivévoda (1619-1632)

Stav

V.cena

D.cena

540. 1/2 Tolar 1632, Tyroly Hall opis: AVSTRIAE "R"
M-A. 129; M-T. 467 14,162 g
0/0 6500,- 6500,-

Pol.

Leopold - arcivévoda (1619-1632)

Stav

V.cena

D.cena

541. 10 kr. 1628, Tyroly Hall 4,034 g mělčí ražba, jinak +1/0 1800,- 2200,-

Pol.

Leopold - arcivévoda (1619-1632)

Stav

V.cena

D.cena

542. 10 kr. 1629, Tyroly Hall - var.: nominál "01" MT 477 "RR"
4,168 g mělčí ražba, hr.
1/1- 3600,- --.-

Pol.

Leopold - arcivévoda (1619-1632)

Stav

V.cena

D.cena

543. 10 kr. 1632, Tyroly Hall var.: před dataci květinka, opis: G: (
) :ARC: D: AVSTRI: / DVX: BVRGVND: COMES: TYROL.
0/0 2000,- 2000,-

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

544. Dvoutolar b.l., Tyroly, Hall - typ s kloboukem MT 511; KM 9
85; Dav ECT 3364 56,66 g
1/1 40000,- --.-

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

545. Tolar 1646 Tyroly Hall 28,326 g Voglhub. typ 185/I;
Dav ECT 3365; MT 506 "pěkná patina"
1/1+ 10000,- 13000,-

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

546. 3 kr. 1639 Tyroly Hall 1/1+ 350,- 600,-

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

547. 3 kr. 1641 Tyroly Hall 1/1 500,- 500,-

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

548. 3 kr. 1645 Tyroly, Hall 0/0 800,- 850,-

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

549. 3 kr. 1649 Tyroly, Hall dr. vada stř. -1/1- 400,- 420,-

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

550. 3 kr. 1650 Tyroly, Hall - var.: TYROIS (schází písmeno L) 1,45
1 g
0/0 450,- 600,-

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

551. 3 kr. 1661, Tyroly, Hall "patina" mír. nedor., tém. 1/1 500,- 500,-

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

552. 1 kr. b.l., Tyroly Hall "R" (Aukce Lanz č. 89/1998, Sb.
1 krejcarů pol. 75 var. - 180 DM) 0,905g
-1/1 300,- 420,-

Pol.

Evangelické slezské stavy (1633-1635)

Stav

V.cena

D.cena

553. 3 kr. 1634 HR/W, Vratislav-Rieger MKČ 1146 var.:
(3)STAT . EVAN .SIL , v hrudí orlice tečka 1,707 g
1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Evangelické slezské stavy (1633-1635)

Stav

V.cena

D.cena

554. 3 kr. 1634 HR, Vratislav-Rieger MKČ 1147 - nápis / orlice
"RRR" 1,281 g vada stř.
2/2- 2800,- 2800,-

Pol.

Evangelické slezské stavy (1633-1635)

Stav

V.cena

D.cena

555. 3 kr. 1634 HR/W, Vratislav-Rieger MKČ 1146 var.: bez tečky za
datací STAT. EVAN. SIL *
+2/2+ 1800,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

556. Tolar 1658 KvB - Kremnica Husz. 1244 "R" 28,663 g 0/0 14000,- 36000,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

557. Tolar 1659 KvB - Kremnica (posmrtná ražba) Husz. 1244 "R"
28,345 g
+1/0 18000,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

558. 3 kr. 1627, Kladsko-Huser+Peter, mincm.zn. v Rev. MKČ 1328 var.:
za dataci kytička, oboustr. hladké a perlič. kruhy "R"
-2/2 900,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

559. 3 kr. 1629 PH, Kladsko-Hema MKČ 1335 zn. č. 2, jiné poprsí, n
ominál v závorce MKČ tento typ neuvádí "R" 1,524 g
dr. vada střížku
+1/1 750,- 800,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

560. 3 kr. 1636 HR, Kladsko-Rossner MKČ 1335 "R" 1,441g 1/ 1200,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

561. 3 kr. 1637, Štýrsko Graz dr. vada stř. 1/0 420,- 460,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

562. 3 kr. 1637 O, Olomouc-Sonnenschein, MKČ 1237
mělká ražba
-2/2 320,- 320,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

563. 3 kr. 1637 HR, Kladsko-Rossner "R" MKČ 1335
nep. vady materiálu
-1/1 600,- 600,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

564. 3 kr. 1644, Śtýrsko Graz 1,963 g 0/RL 700,- 1200,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

565. 3 kr. 1650, Praha-Wolker jako MKČ 1181 var. minc. zn v oválu
1,879 g mír. excentr.
1/1+ 2000,- 2200,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

566. 3 kr. 1656 b.zn., Vratislav-Hübner MKČ 1294 /1,212 g/
vylom. kraj, tém.
1/1 170,- 260,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

567. 3 kr. 1657 HCK, Śtýrsko Graz "R" Herinek 716 1/1+ 3000,- 3000,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

568. 3 kr. 1657, K.Hora-Hackl "R" jako MKČ 1197 opis: IMPER. S.
A "R" 1,733 g
1/1 7000,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

569. 1 kr. 1629 PH, Kladsko-Hema jako MKČ 1344 ale AVST: & .1629
0,783 g
1/1 1300,- 1300,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

570. 1 kr. 1640 (nebo 39?) O, Olomouc-Schäfer MKČ 1241 0,728g
exc., mělká ražba, v ploše RL
2/1- 200,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

571. 1 kr. 1642, Praha-Wolker MKČ 1183 "R" dvojráz +2/2 1300,- 1500,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

572. Grešle 1650 GG, Těšín-Görloff "R" MKČ neuvádí; Sa 111/ 4
4 tém.
1/1 900,- 900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

573. 2 Tolar 1682 IA N, Štýrsko Graz-Nowak (široký 58,5 mm) "RR"
57,28 g Herinek 567; CNA 54-b-6; Davenport 292
1/1+ 80000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

574. 2 Tolar b.l., Tyroly Hall - 5 prstenců na rameni, opis: LEOPOLDVS
: D: G: ROM: IMP: SE: A: G: H: B: REX: 56,60 g
M-T 762; Dav. 3252; Her. 570 před poprsím jemně škr. číslo
1/1+ 36000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

575. Tolar 1670 Vídeň-Faber, lví hlava v rameni "R" 28,529 g
Voglh. 234/III; Her. 587; Dav. 3226
1/1 16000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

576. Tolar 1691 KB Husz. 1372 var. A - odlišná kresba brnění
28,197 g
1/1 15000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

577. Tolar 1692 KB - lví hlava v rameni Husz. 1373 28,624 g
mírně hlazen
+1/1 12000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

578. Tolar 1693, Štýrsko Graz "R" Voglh. -, jako typ IV., ale bez
arabesky pod poprsím, opis: D: G - . R: I: S: A: G: H: B: REX.
27,914 g mír. kraj. stř.
1/0 16000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

579. Tolar 1693 KB - široký jako typ Husz. 1373 - chybná oprava opisu
v rv.: MAR. MORVEO. TY. (po sponě) 28,118 g 2x punc. značka
1/1 9000,- 9000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

580. Tolar 1695 b.zn., Vídeň kombinace Voglh.234/ av. typ V - rv
. VI var. opis končí TYRO : 28,229 g
1/1 11000,- 11000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

581. Tolar 1699 KB Husz. 1374 var.: v rameni 6 teček, opis: b
ez tečky před D: G. ROM: IMP: S: A: - GE. HV: BO: REX bez rečky
28,697 g
1/0 15000,- 18000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

582. 1/2 Tolar 1698 KB tento typ MKČ neuvádí !! - Av.: hladký a per
lov. kruh je přerušen poprsím, v opise dvojtečky, před a za hlavo
u tečka / Rv.: koruna bez stuh (jako typ 1403), rozděl. znam. teč
y 14,304 g "RR"
1/1 9500,- 13000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

583. 1/2 Tolar 1703 KB Husz. 1404 (opis 1403) var.: tečka za d
atací 13,997 g "R"
-1/1- 5000,- 5000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

584. 1/2 Tolar 1703 KB Husz. -, minc. zn. výš, po stranách vnit
řní strany mečů jako typ 1404 A) "R" 14,413 g
1/1 6000,- 6000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

585. 1/4 Tolar 1701 KB - nerozdělená datace Husz. 1412 var.: dvoj
tečka za BV: / bez tečky před LEOPOLD 6,743 g
1/1 6000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

586. XV kr. 1660 b.zn., Vídeň "R" Hol.60.3,1 mělčí ražba +2/1- 480,- 1100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

587. XV kr. 1661 CA, Vídeň-Cetto Hol.61.1,1 kraj. stř. 1/1- 900,- 1100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

588. XV kr. 1661 CA, Vídeň-Cetto Hol.61.1,3 1/1 2400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

589. XV kr. 1661 G-H, Vratislav-Hübner Hol. 61.1,1 "RR"
5,982 g
1/1 4600,- 4600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

590. XV kr. 1661 G-H,Vratislav-Hübner jako Hol.61.1,3 var. tečka za
REX. (neuvádí !) 5,93 g dr. rys. v rv.
+1/1 2200,- 2800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

591. XV kr. 1662 CA, Vídeň-Cetto Hol.62.4.1 typ se zatočenou stuh
ou v Rv. "RR" 6,127 g mělčí ražba
-1/1- 8000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

592. XV kr. 1662 G-H, Vratislav-Hübner Hol.62.1,2 +2/2 700,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

593. XV kr. 1662 G-H, Vratislav-Hübner Hol.62.1,2 2/2 800,- 900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

594. XV kr. 1662 G-H, Vratislav-Hübner, Hol.62.3,1 avers / rv. var.
b - ARCHIDUX . AUST. bez tečky za dataci 5,837 g +podložní š
títek z části mělká ražba
-1/1- 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

595. XV kr. 1663 CA, Vídeň-Cetto Hol.63.5,2 6,086 g 1/1 1500,- 1550,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

596. XV kr. 1663 CA, Vídeň-Cetto Hol.63.5,3 mír. kraj. stř. 1/0 1400,- 2000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

597. XV kr. 1663 CA, Vídeň-Cetto, Hol. tuto variantu neuvádí: nad hl
avou roseta, opis: LEOPOLDVS.D.G.R.I.S. - .A.G.H.E.B.REX. / . ARC
HI. D. AVST. () DVX. B. CO. TYR.
2/2 800,- 900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

598. XV kr. 1663 KB Hol.63.1,2 "R" +starý podlož. štíte
k
-1/2 1400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

599. XV kr. 1663 KB Hol.63.1,2 A "R" napr. stř. ražbou u hr. -1/1 1000,- 1800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

600. XV kr. 1664 CA, Vídeň-Cetto Hol.64.3,10 var. bez tečky za A
VS, datace jako typ 3,9 (.16 . 64.) "R" 5,493 g
-2/2 600,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 NUMMUS Olomouc