NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

601. XV kr. 1664 CA, Vídeň-Cetto Hol.64.3,3 "pěkně válcovaná r
ažba"
+1/1 1100,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

602. XV kr. 1664 CA, Vídeň-Cetto jako Hol.64.3,7 A, ale bez te
čky před DVX. mír. kraj. stř.
RL 2400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

603. XV kr. 1663, Štýrsko-Graz Hol. 63.1.3 var. A "R" 1/1+ 3500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

604. XV kr. 1664 L, Štýrsko-Graz Hol. 64.5,1 / 64.4.1 - hybridn
í ražba 5,145 g mělká ražba "R"
2/2 600,- 700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

605. XV kr. 1665 S-H, Štýrsko Graz-Haydt Hol. 65.2.2 "R"
patina
1/1 4800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

606. XV kr. 1667 KB Hol.67.1,1 "R" tém. RL 3000,- 3400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

607. XV kr. 1675 KB Hol.75.1,1 5,921 g 1/1 1800,- 2200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

608. XV kr. 1675 NB - LM Hol.75.1,2 "RR" kraj. stř. 1/1 2000,- 4200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

609. XV kr. 1677 KB Hol.77.1.1 1/1 1100,- 1100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

610. XV kr. 1677 KB Hol.77.1.1 patina /1 850,- 1100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

611. XV kr. 1677 KB Hol.77.1,2 "R" hr. ražbou RL 2000,- 2900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

612. XV kr. 1677 NB IS Hol.77.2,1 "RR" mír. kraj. stř. -0/0 4000,- 4200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

613. XV kr. 1678 KB jako Hol.78.1.1, var.: minc. zn. posunuta níž (
u čtvrtého blesku) tém.
1/1 2200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

614. XV kr. 1681 KB Hol. 81.1,1 E (PATRONA:) tém. 1/1 1400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

615. XV kr. 1683 KB Hol.83.1,1 mír. kraj. stř. -1/2+ 800,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

616. XV kr. 1684 MM, Vídeň Mittermayer Hol. -, jako 1,2 - opis: D.G.
R. I () . S. A..... 6,061 g kraj. stř.
1/1- 1500,- 1500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

617. XV kr. 1685 a, Würzburg Hol.85.1,3 A "R" -1/2+ 900,- 2200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

618. XV kr. 1686 KB Hol.86,2.2 (datace ve stuze)
hr. ražbou
RL 1800,- 2800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

619. XV kr. 1687 KB jako Hol.87.1,1 var. písmeno B ve značce je p
od druhým bleskem, proti písmenu R v opisu, erb nepřerušuje blesk
y, svatozář je téměř u obvodu mince 5,613 g
rysky v av., mělčí ražba
-1/2 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

620. XV kr. 1689 KB Hol.89.1,2 var. A (kresebné rozdíly) 5,173
g
-1/1- 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

621. XV kr. 1690 b.zn., Tyroly, Hall Hol.90.1,1 var B (6 teček na
oděvu "R" vada stř., tém.
1/1 2800,- 4200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

622. XV kr. 1690 KB - nepublikovaný typ, podobný Hol.90.4,3 , ale
úzké poprsí v téměř elipsovitém perličkovém provazci, opis: D. G.
R. () 6,048 g
-1/1- 1800,- 1800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

623. XV kr. 1691 KB jako Hol. 91.2,2 opis: PATRONA. HUN - GARIAE.
, prolamovaný erb 5,913 hr.
-1/1- 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

624. XV kr. 1691 KB jako Hol. 91.2,2 opis: PATRONA. HUN - GARIAE.
, minc. zn. pod 5 plamenem, jiný typ poprsí, nápadně úzká a tenká
hodnota XV zbytky nález. patiny
2/2 800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

625. 15 kr. 1693 b.zn., Korutany St. Veit Hol. 93.2,1 "R"
mír. nedor.
-1/1 3900,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

626. XV kr. 1694 b.zn., Vídeň Hol.94.1,1 "R"
mírně nedor. opis, jinak
1/1- 900,- 1400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

627. XV kr. 1694 CB, Břeh-Brettschneider Hol.94.1,8 "R"
mír. nedor.
+2/1- 2800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

628. VI kr. 1669 KB var.: bez tečky za datací a před PATRONA, úzké po
prsí Husz. 1450 2,97g
0/0- 900,- 1700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

629. 6 kr. 1672 b.zn., Korutany, St.Veit "R" 2,99g dr. hr. -1/1- 650,- 850,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

630. VI kr. 1672 KB var.: 3+3 paprsky vpravo od Madony, v dataci mís
to číslice "2" písmeno "Z" !! "R"
1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

631. 6 kr. 1673, Korutany, St.Veit "R" dr. vada razidla, mír. nedor. -1/1- 900,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

632. VI kr. 1673 KB var.: vpravo dva plameny "R" pěkná válcovaná
ražba nep. vada materiálu
0/0 900,- 1600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

633. VI kr. 1673 KB var.: vpravo dva plameny "R" RL 3000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

634. VI kr. 1673 KB var.: výrazně menší poprsí, vpravo i vlevo 3+3 p
lameny "R" ryska
1/1+ 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

635. VI kr. 1674 IAN, Štýrsko Graz - Nowak, orlice, minc. zn.v oválu
vada stř. v av., jinak tém.
RL 1400,- 1700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

636. VI kr. 1675 CC, Bratislava-Cetto jako Husz. 1459 var.: bez tečk
y před a za nominálem a PATRONA tém.
1/1- 2600,- 2600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

637. VI kr. 1676 CC, Bratislava-Cetto +2/2- 250,- 900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

638. VI kr. 1676 CG, Bratislava-Cetto jako Husz. 1459 var.: za REX
hvězdička, opis: D.G.R.I. () .S.A..... / 76.PATRONA. - HVNGARIAE
16 3,302 g
+1/1 2400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

639. VI kr. 1676 CG, Bratislava-Cetto jako Husz. 1459 var.: za REX
kosočtverec 3,596 g nep. rys., tém.
1/1 1800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

640. VI kr. 1677, Vídeň-Faber jako Nech. 1935 var.: D.G.R.I.S. -
.A.G.H.B.REX / AVS . () . DVX patina, tém.
1/1 600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

641. VI kr. 1677 NB-LM, Velká Baňa Husz. 1452 "R" 2,942 g
zbytky patiny v av.
-1/2 1800,- 1800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

642. VI kr. 1678 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ -, nepublik.typ
. LEOPOLDVS.DG. () R.I.S.A.G.H.B.R. / ARCHID.AV. ()D.BVR.&.SIL.
16 - 78. (bez teček mezi 6 - 7) interpunkce z kosočtvertců
dr. hr.
-1/0- 600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

643. VI kr. 1679 MM, Vídeň-Mittermayer +1/0 2400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

644. VI kr. 1681 KB Husz. tento typ neuvádí !, poprsí v brnění (pod
obný 1447), nad hlavou květinka, opis: LEOPOLD. D. G. R. I. () S.
A. G. H. B. REX. / jako typ 1450, za datací tečka (zkrácený opis
neuvádí !) 3,004 ge
-1/1- 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

645. VI kr. 1684 I-R, Korutany-Rabenstein var.: v Av. hladký kruh,
opis: LEOPOLDVS.D.G.R.I()S.A.G.H.B.REX* / .ARCHI.AVS.E.CARIN.
D.BVR. - bez vnitřního kruhu, nominál v dvojité elipse "RR"
mír. kraj. stř., při hr. nedor. od kleští
-1/1- 3600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

646. VI kr. 1688 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ neuvádí ! - jak
o typ 1608 ! "R" 3,021g
1/1- 1600,- 1700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

647. VI kr. 1693 MMW, Vratislav-Wackerl MKČ -, poprsí jako typ 1
611b, opis: LEOPOLDVS. D.G.R. () I. .... / ARCHID. AU () DUX. BU.
&. SI. 16 - 93. bez stuh pod korunou "R" 2,926g
dr. vada střížku, mír. excentr.
1/1- 1100,- 1300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

648. VI kr. 1693 NB, Nagybánya "RR" Husz. 1458 +2/2+ 3600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

649. 3 kr. 1659 b.zn., Korutany St.Veit "R" 1,657 g 0/RL 1400,- 3900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

650. 3 kr. 1661 KB - PATRONA Husz. 1463; Hal. 387 var.: tečka
za R v R. EX. / tečka za PATRONA. "R"
+1/1 3000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

651. 3 kr. 1662 CA, Vídeň-Cetto var.: v Av. perlovcový a hladký kruh,
nad hlavou arabeska, opis: LEOPOLDVS.D.G.R.I.S. () . A.G.H.B.REX
/ datace dělená korunou 16-62 opis: ARCHID. AVS. () . DVX. B. CO
. TYR. "R"
-2/2 1600,- 2000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

652. 3 kr. 1665 CA, Vídeň-Cetto var.: velká "3" +chyboražba v Rev.:
B.CO.TVR. (V místo Y !) "R" mírně exc., tém.
0/0 750,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

653. 3 kr. 1665, Neuburg am Inn-Triangel "R" var.: D.G.R.I.S. ()
. A (ražené obrácené V) . G.H.B.R. -portrét a nominál v dvojitém
kruhu / ARCHID. AV () DEVX. B. C. TVR 16
+2/2+ 1300,- 1600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

654. 3 kr. 1665, Neuburg am Inn-Triangel "R" var.: D. G. R. I ()
1,591 g zbytek patiny v rv.
+2/1- 2200,- 2400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

655. 3 kr. 1666 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ -, oděv přerušuje
jemně perlič. kruh na A. / datace rozdělená tečkou 16. 66. opis
: .G .R. () . I. S. / .AV () D. BVR. E. SI: 1,526 g
-1/1 280,- 290,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

656. 3 kr. 1667 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1619 1,233g 1/0- 280,- 390,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

657. 3 kr. 1667 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1619, tečka před LEO
POLD / DVX. BVR. E. SI : (dvojtečka) zbytky patiny
1/1 420,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

658. 3 kr. 1667 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1619 var.: ARCHID.A
. ()D. BVR. E. SIl. 16 . 67. (tečka rozděluje dataci)
dr. vada stř. v av.
1/0 550,- 650,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

659. 3 kr. 1668, K.Hora-Hackl, jako MKČ 1452 ale minc. zn. a nominál
v kroužku
2/2 1600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

660. 3 kr. 1669 IGW, Štýrsko-Graz, Weiss M-A 168, Nech. 2213
1,516 g "R"
1/1 900,- 900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

661. 3 kr. 1670, Tyroly, Hall 1,632 g 1/0 700,- 900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

662. 3 kr. 1670, K.Hora-Hackl MKČ 1452, var.: rozděl. zn. v av.
tečky hr. ražbou
-1/2+ 1600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

663. 3 kr. 1670 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ - (1625),
nepublik.typ: .LEOPOLDVS.D.G.(3).R.I.S.A.G.H.B.R.
rev.:.ARCHID.AV(SHS)DVX.B.&.SIL.16-70 nominál v kruhu
prsní štítek s křížkem 1,599 g dr. vada mat.
1/1 340,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

664. 3 kr. 1670 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ -,
nepublik.typ: .LEOPOLDVS.D.G./3/.R.I.S.A.G.H.B.R.
Rv.: .ARCHID.AV/SHS/DVX.B.&.SIL.16-70 nominál v ozdobné kartuši,
v prsním štítku v horním čterci tečka, v prostředním křížek "R"
"sbírkový stav"
RL 2000,- 2400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

665. 3 kr. 1674, Tyroly Hall var.: D: B: CO: TY. 1,716 g 0/RL 600,- 700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

666. 3 kr. 1676, Tyroly-Hall 1,509 g RL 400,- 825,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

667. 3 kr. 1678, Tyroly, Hall RL 800,- 1100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

668. 3 kr. 1690, Tyroly-Hall "sbírkový stav" RL 1300,- 1600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

669. 3 kr. 1690, Tyroly-Hall 0/0 1200,- 1400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

670. 3 kr. 1690 CK, K.Hora-Krahe "R" "excelentní stav" RL 7500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

671. 3 kr. 1691, Tyroly-Hall M-A 190 zvlněný RL 1300,- 1500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

672. 3 kr. 1692, Tyroly-Hall -0/0+ 1000,- 1500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

673. 3 kr. 1694, Tyroly-Hall, opis: R. I. () . S. A. 1,460 g 0/0 700,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

674. 3 kr. 1695, Vídeň-Mittermayer M-A 194, Nech. 1976
mír. kraj. stř., tém.
0/0 600,- 1100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

675. 3 kr. 1695 CK, K.Hora-Krahe MKČ 1458 var.: bez tečky za R a A
v av. "excelentní stav"
RL 8000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

676. 3 kr. 1695 MMW, Vratislav-Wackerl MKČ 1629 typ s psaným "et" !
var. DG. R. I () .S. "R" 1,722 g
1/1 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

677. 3 kr. 1695 MMW, Vratislav-Wackerl podobný MKČ 1628 var. AVS
1,026 g exc. ražba
-1/1 250,- 250,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

678. 3 kr. 1695 NB/PO, Nagybánya jako Husz.1469 opis: LEOPOLD.D.G.
R.I.()S.A.G.H.B.REX / S. IMAC. VIR. M. - MAT. D. P. HV.
1/2+ 1500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

679. 3 kr. 1696 CK, K.Hora-Krahe MKČ 1460 patina -1/1 1500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

680. 3 kr. 1696 CB, Břeh-Brettschneider MKČ 1702 var.: v Rv. perlič
kový kruh, opis: ARCHIDVX.AV(C.B)DVX.BVR.E.SI.16 - rozdělovací zn
. v Av. i Rv. kosočtverce
1/0- 380,- 420,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

681. 3 kr. 1697 CH / CSH, Bratislava-Hunger Hal. 392; Husz. 1478
vada razidla, exc. ražba
+2/1- 320,- 380,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

682. 3 kr. 1697 IA, Štýrsko-Aigmann var.: LEOPOLDUS.D:G:R:I:S:A:()
G:H:BO:REX. / ARCHID:AUS:D:()BURG:STYRIAE. 1,497 g
0/0 600,- 650,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

683. 3 kr. 1697 GE, Praha-Egerer MKČ 1425 1,555 g 1/0 1100,- 1100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

684. 3 kr. 1697 CH/CSH, Bratislava-Hunger jako Husz. 1478, jiné zdo
bení pláště, opis. R.I.S.A. () . G. mělčí ražba
1/1 1300,- 1550,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

685. 3 kr. 1698 GE, Praha-Egerer MKČ 1425 var.: D: G: RO () -1/2+ 360,- 380,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

686. 3 kr. 1699 FN, Opolí-Nowak MKČ 1666 "R" 1/1 1300,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

687. 3 kr. 1700 CB, Břeh-Brettschneider MKČ 1701 0/1+ 2200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

688. 3 kr. 1701 CB, Břeh-Brettschneider var.: AVS () DVX. BVR. SIL -0/0 1300,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

689. 3 kr. 1704 b.zn. (neznámá mincovna), uherský typ - Madona
Novotný 16 (T.C.),; Husz. 1461; Monten. 1008; "RR"
(1,516 g) mír. nedor., tém.
-1/1 3600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

690. 3 kr. 1705 GE, Praha-Egerer MKČ 1429 var.: velký prsní štítek
ve štítu, opis: GER: HUN:
0/0 2500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

691. 1 kr. 1665, K.Hora-Hackl jako MKČ 1463, opis: D: G: R.
kraj. stř.
2/2+ 2000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

692. 1 kr. 1666, Štýrsko Graz 0,737 g napr. hr. 1/1 1300,- 1300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

693. 1 kr. 1693(?), Tyroly Hall "RR" 0,743 g 1/1+ 400,- 550,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

694. 1 kr. 1695 GE, Praha-Egerer LANDMÜNTZ MKČ 1432
tmavá patina
2/2 850,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

695. 1 kr. 1696 GE, Praha-Egerer "RR" 0,817 g
Don.-,Hor.-,ČS -, není v žádné větší sbírce dr. vada stř.
1/1 7000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

696. 1 kr. 1699 IA, Štýrsko, Graz-Aigmann "R" 0,873 g Her. 1699
+podlož. štítek fy. Herinek
-0/0 3400,- 4000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

697. 1/2 kr. 1665, Praha-Margalík "RR" MKČ 1436 0,281 g 1/- 6000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

698. 1/2 kr. 1679, Opolí-Kirschenhofer MKČ -. jako typ 1678 - dat
ace v rovině, jiné ornamenty vedle nominálu "R" 0,574 g
+1/- 700,- 800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

699. 1/2 kr. 1689 CK, K.Hora-Krahe "RR" 0,531 g 0/- 11000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

700. 1/2 kr. 1690 CK, K.Hora-Krahe "R" MKČ 1477 0,407 g
neprav. okraj, tém.
0/- 3800,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 NUMMUS Olomouc