NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

701. 1/2 kr. 1695 GE, Praha-Egerer "RR" MKČ 1437 var. s vnitřní
m kruhem 0,488 g prohlý, patina
+2/- 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

702. 1/2 kr. 1700 GE, Praha-Egerer "RR" MKČ 1437 0,443 g 1/- 3000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

703. Grešle 1669, Opolí MKČ - neuvádí, nad dataci tečky, vespod sc
hází tečky / markantně velká orlice podobný jako typ MKČ 1684
-1/1- 320,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

704. Grešle 1670, Opolí MKČ 1683 - s korunkou, v prsním štítku
křížek "R"
1/1 180,- 650,-
705. Grešle 1670, Opolí MKČ -, jako 1683, ale orlice bez koruny
vada stř. v av., jinak
0/RL 280,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

706. 2 Pfennig 1672, Vídeň "R" /0,383 g/ 1/- 360,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

707. 2 Pfennig 1683, Vídeň /0,509 g/ zvlněn 1/- 400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

708. 2 Pfennig 1698, Vídeň Her. 2062; Nech. 2027 0,493 g 1/- 750,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

709. 1 Pfennig 1682, Štýrsko,Graz "RR" 1/- 3600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

710. Poltura 1700 ICB NB, Nagybanya jako Husz. 1484, opis: GE. HV.
BO. REX. / bez tečky za datací "R" mírně kraj. stř., patina
1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

711. Poltura 1703 N-B, Nagybánya Husz. 1486 var. bez vnitřího kru
hu, bez teček v dataci (jako 1485) 0,939 g mír.kraj.stř.
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

712. Denár 1678 K-B Husz. 1509; Hal. 402 var.: tečka před a za d
atací 0,576 g tém.
RL 400,- 750,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

713. Denár 1679 K-B Husz. 1508 var.: LEOP. D. G....(jako 1509)
0,513 g oxyd. skvr.
1/1+ 200,- 310,-

Pol.

Sigmund František - arcivévoda (1662-1665)

Stav

V.cena

D.cena

714. Tolar 1665, Tyroly, Hall "R" 28,481 g mírně kraj. stř. 1/1+ 18000,- 18000,-

Pol.

Sigmund František - arcivévoda (1662-1665)

Stav

V.cena

D.cena

715. XV kr. 1664, Tyroly, Hall var.: D: G () :ARCHIDVX. AVST. 0/0- 3600,- 4000,-

Pol.

Sigmund František - arcivévoda (1662-1665)

Stav

V.cena

D.cena

716. 3 kr. 1663, Tyroly, Hall var.: ARCHID: AV: tém. 1/1 400,- --.-

Pol.

Sigmund František - arcivévoda (1662-1665)

Stav

V.cena

D.cena

717. 3 kr. 1664, Tyroly, Hall 1/1 460,- --.-

Pol.

Sigmund František - arcivévoda (1662-1665)

Stav

V.cena

D.cena

718. 3 kr. 1665, Tyroly, Hall 1/1 400,- 400,-

Pol.

Malkontenti (1704-1708)

Stav

V.cena

D.cena

719. XX Poltura 1705 PH - CM - s kontramarkou Madona Husz. 1532
"RR" 13,741 g dírka v kontramarce
2/1- 1200,- 8000,-

Pol.

Malkontenti (1704-1708)

Stav

V.cena

D.cena

720. Poltura 1705 KB Husz. -, pod Madonou 4 mm dlouhý nepublik.
ornament !! "R" mír. ox.
1/1 600,- --.-

Pol.

Malkontenti (1704-1708)

Stav

V.cena

D.cena

721. Poltura 1706 C-M, Košice var. opis: . Ao . 1.706 (pod o tečka,
datace ražená jako 1700, upravená bočním břevnem na "6")
1/1 1400,- 1500,-

Pol.

Malkontenti (1704-1708)

Stav

V.cena

D.cena

722. Poltura 1707 KB - dítě v levé náručí jako Husz. 1549 opis: H
VNGARIAE (místo U je V) / tečka za POLTURA . a ornamentem
hr. ražbou
1/1 300,- 300,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

723. Korunovační medaile na římského krále v Augsburgu 26.1. 1690, pop
rsí v rouchu s korunou na hlavě / klečící císař na podušce ozářen
Božím světlem sign.: G.H. Ag 45 mm s opisem na hraně 35,6
55 g "RR" Nov. X/B/14a hlazeno v ploše
1/1 9000,- 9000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

724. Medaile 1708, K povýšení barona Henninga v. Stralenheim na říšsk
ého hraběte a splnění nadějí prtestantů ve Slezsku. A: Poprsí bar
ona v. Stralenheim zprava, opis / R: Bohyně zapaluje na oltáři oh
eň, opis CITIVS FORTIVS, vespod 4řádk. nápis s datací sign.: H
(Hautsch) Ag 43 mm 29,416 g oprav. dír.
1/1- 4000,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

725. Tolar 1706 IAK, Tyroly Hall Voglhuber 245/1 27,851 g
dr. vada stř. na hr.
+1/0 12000,- 12000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

726. Tolar 1707 Tyroly, Hall Dav. 1018; Voglh. 245 /I 28,194
g
1/1- 12000,- 12000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

727. Tolar 1711 M:*.H., Vídeň-Hoffmann (28,73 g) CNA 148-a-7
+ starý podložní štítek "zlaceno" na hr. stopa
1/1 7000,- 7000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

728. Tolar 1711 b.zn, Tyroly, Hall Voglh. 245/I; Her. 132
28,173 g "pěkná patina"
1/1 14000,- 16000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

729. 1/2 Tolar 1710 KB - přeražba letopočtu z r. 1700 14,154 g
Husz. 1576; Her. 168 zc. nep. kraj. stř.
0/0 12000,- 16000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

730. VI kr. 1707, Tyroly Hall "R" M-A 206 mír. zvlněný 1/1 3000,- 3400,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

731. 3 kr. 1705 zn.hvězda, Mnichov RL 1800,- 1800,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

732. 3 kr. 1706 BW, K.Hora-Wohnsiedler jako MKČ 1731, ale jiný typ
poprsí - opis: IMPER.S.A. hr.
1/1 400,- 600,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

733. 3 kr. 1706 FN, Vratislav-Nowak MKČ 1758 - mosazný (Cu ?) odr
ažek - dobové falzum ? 1,489 g
2/1- 350,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

734. 3 kr. 1706 FN, Vratislav-Nowak MKČ 1758 var. nominál v dvoji
tém kroužku, opis: H. BO : REX. / velká orlice přerušuje perlič.
kruh
2/2 160,- 220,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

735. 3 kr. 1707 IP, Korutanny - Preiss "RR" /1,382 g/ 1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

736. 3 kr. 1707 IP, Korutanny - Preiss var.: rozdělovací zn. kosočtve
vce, vlasy překrývají ramena, oděv ze tří vlnovek "RR" 1,098
g hr.
1/1 1800,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

737. 3 kr. 1707 IP, Korutanny - Preiss vr.: rozděl. zn. tečky, hustý
oděv s brněním na rameni, na prsou Řád zlatého rouna "R"
1,726 g
-1/2 1800,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

738. 3 kr. 1707 zn. hvězda, Mnichov var.: minc. zn. volně, opis:
IOSEPH, D.G.()R.I..... tém.
1/0 400,- 480,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

739. 3 kr. 1707 BW, K.Hora-Wohnsiedler "R" MKČ 1731 var.: IMPER.
S. A.
2/2+ 200,- 220,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

740. 3 kr. 1707 FN, Vratislav-Nowak "mosazný ? odražek" - dobové f
alzum (zn. F : N) 1,669 g
-1/1- 400,- 480,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

741. 3 kr. 1707 FN, Vratislav-Nowak MKČ - . ve značce 3 tečky (.
F .N. ), opis: IOSEPHUS. DG*R.I.S. (3) .A.G.H. BO: REX* / 07.ARC
HID. AUS ( . F.N. )DUX. BUR. SIL. 17 - bez kuličky nad korunou,
orlice přerušuje dole perlič. kruh 1,581 g tém.
-1/1 400,- 950,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

742. 3 kr. 1707 FN, Vratislav-Nowak MKČ - . ve značce 3 tečky (.
F .N. ), opis: IOSEPHUS. DG. R.I. (3) .S.A.G.H. BO. REX. / 07.AR
HID. AUS ( . F.N. )DUX. BUR. SIL. 17 - kulička nad korunou, orlic
e nepřerušuje perlič. kruh, 1,629 g
2/1- 300,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

743. 3 kr. 1707 FN, Vratislav-Nowak MKČ -, obrácené písmeno N ve
jménu !! av. podobný 1760, opis: R.I.S. () . A. - rv. typ 1759
1,598 g
1/1- 600,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

744. 3 kr. 1707 FN, Vratislav-Nowak MKČ 1760 var.: *DG.R. (3) .I
.S..A.G.H.BO.R. / .AU (F*N) DUX. BUR. SIL. 17 - ve značce růžička
1,404 g
-1/1- 400,- 850,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

745. 3 kr. 1708 IA, Štýrsko-Aigmann 1,269 g rovnaný stř. 1/1- 320,- 320,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

746. 3 kr. 1708 BW, K.Hora-Wohnsiedler var. opis: IMPER. S. A.
exc. ražba
-1/1- 400,- 750,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

747. 3 kr. 1708 FN, Vratislav-Nowak MKČ 1759a mír. nedor. -1/2+ 340,- 340,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

748. 3 kr. 1708 FN, Vratislav-Nowak MKČ kombinace -av. 1762 / rv. 1
759 1,622 g "krásná patina" tém.
0/0 500,- 1700,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

749. 3 kr. 1708 FN, Vratislav-Nowak MKČ neuvádí: koruna bez stuh, or
lice nepřerušuje perlič. kruh, opis: IOSEPHUS. DG. R. I. S. () .A
. G. H. B. REX. / . AU () DUX. BUR. SIL. 17 - v dataci velká 8
"R" 1,655 g
+1/1 500,- 875,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

750. 3 kr. 1709 IA, Štýrsko-Aigmann M-A. 208 1,376 g 1/1 550,- 700,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

751. 3 kr. 1709 GE, Praha-Egerer jako MKČ 1723 - široký prsní štít
ek, velký lvíček se zřetelnou korunou hr.
2/1- 220,- 220,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

752. 3 kr. 1709 FN, Vratislav-Nowak MKČ kombinace 1762/1759
opis: R. I. S. () .A. G. H. B. REX. / .ARCHID. AU. () - koruna s
kuličkou 1,695 g
1/1 500,- 1200,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

753. 3 kr. 1710 FN, Vratislav-Nowak jako MKČ 1763, ale ve značce je
mezi F a N dvojtečka "R" 1,716 g
-1/1- 400,- 950,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

754. 3 kr. 1710 FN, Vratislav-Nowak MKČ - , Av. podobný 1762, vlajíc
í stuhy, kulička nad korunou, velká vzdálenost ve zn. mezi F . N,
větší prsní štítek 1,727 g "patina"
1/1 500,- 500,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

755. 3 kr. 1710 FN, Vratislav-Nowak MKČ - , Av. podobný 1762, nominá
l v ozdobné kartuši, dvojtečka za BO: REX. / rv. 1759 var. SILE.
1,700 g patina tém.
0/0 500,- 525,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

756. 3 kr. 1711 BW, K.Hora-Wohnsiedler 1/1 3000,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

757. 3 kr. 1711 FN, Vratislav-Nowak MKČ -, av. jako 1763, ale "
U" v IOSEPHUS. DG. R.I.S.A. (3) G... / rv. vlající stuhy jako typ
1761, opis: ARCHID. AV () - kresebné rozdíly značky 1,792 g
tém.
1/1 400,- 400,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

758. 1 kr. 1705 zn.hvězda, Mnichov M-A 204 "R" tém. 0/0 500,- 900,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

759. 1 kr. 1706 GE, Praha-Egerer MKČ 1725 var.: minc. zn. rozd
ělena tečkou G.E "RR" tmavá skvr., jinak
+1/1+ 6000,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

760. 1 kr. 1707 b.zn., Vídeň "RR" Her. 248 0,939 g 1/1- 1400,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

761. 1 kr. 1707, K.Hora-Wohnsiedler tém. 1/1- 1400,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

762. 1 kr. 1707 zn. hvězda, Mnichov "R" dr. nedor., dr. hr. -1/1- 380,- 600,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

763. 1 kr. 1708 IA, Štýrsko Graz-Aigmann "R" tém. -1/1 380,- 380,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

764. 1/2 kr. 1707 b.zn., Vídeň "R" 0,519 g 1/- 1400,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

765. Poltura 1709 PH, var.: za JOSEPH trojtečka "R" 1,169 g 1/1 1400,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

766. Poltura 1709 PH, var.: za IOSEPH dvojtečka 1-2 170,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

767. Poltura 1709 PH, var.: za REX tečka, před a za PH a datací tečky,
tečka za POLTURA, pod datací kosočtverec "R" mělčí ražba
-1/2 220,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

768. Poltura 1710 PH - Ag var.: bez teček před a za P H, před, pod a
za datací hvězdičky / bez tečky za REX Husz. 1579 1,034 g
+starší podlož. štítek mělčí ražba
1/1- 250,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

769. Poltura 1711 PH - Ag var.: bez teček před a za P H, jiný typ ru
kávu, za jménem a REX tečka, jinak dvojtečky Husz. 1579
0,904 g +starší podlož. štítek mírně prohlý, tém.
1/1 250,- 340,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

770. Malý žeton na holdování dolnorakouských stavů 8.11. 1712 ve Vídni
Ag 19 mm 1,906g Novák XI/N/5b odstr. ouško
1/1 280,- 800,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

771. Tolar 1713 A, Augsburg Voglh. 255 "RR" 28,335 g tém. 1/1 24000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

772. Tolar 1714 b.zn., Tyroly-Hall Holh. 259/II 28,809 g tém. 1/1 7500,- 9500,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

773. Tolar 1715 C-H / PW - I.G.S., Bratislava Wödrödi - Johann Georg S
eidlitz Husz. 1607 "RR" zasazen v pleteném rámečku s
kolmým pleteným ouškem 35,037 g dr. ůhozy v ploše, tém.
1/1 20000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

774. Tolar 1716 b.zn., Vratislav-Nowak var.: vlasy i na levém rameni
opis: DVX*BVRG*&*SILES* 28,629 g
1/0- 23000,- 23000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

775. Tolar 1717 b.zn., Vratislav-Nowak "R" MKČ 1905; Her. 406
28,702 g
1/1 11000,- 11000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

776. Tolar 1718/7 b.zn., Tyroly-Hall Herinek 337 28,825 g 1/1+ 12000,- 12000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

777. Tolar 1719, Tyroly Hall "RR" Voglh. -, kombinovaný typ
av. 259/ II - rv. 259/ III (ocas orlice přerušuje opis) ARCHID:A
UST:DUX. - BU:COM:TYROL:1719 Her. 338; Dav. 1053 "R"
/28,711 g/
1/0 12000,- 13000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

778. Tolar 1720 b.zn., Vratislav-Nowak MKČ 1908 opis: CAROL. VI:D
:G: - .R.I..... / ARCHID.AVST.DVX: - :BVR. &. SILESIAE. 28,734
g
-1/1 14000,- 14000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

779. Tolar 1721, Tyroly Hall Voglh. 259/2-3 var. 28,666 g 0/0+ 14000,- 16000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

780. Tolar 1725, Tyroly Hall Voglh. 259/ III - hlava přerušuje o
pis začínající zprava nahoře 28,903 g
0/RL 16000,- 17000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

781. Tolar 1725, Tyroly Hall - opis začíná zleva od ramene, hlava nepř
erušuje opis kombinace razidel - Voglh. av. 259/ II - rv. II
I 28,508 g
0/0 14000,- 14000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

782. Tolar 1728, Štýrsko Graz "R" 28,710 g !pěkný" 1/1 15000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

783. Tolar 1728 KB, Kremnica 28,785 g Husz. 1604; Her. 442
just. v av., škr.
-1/1 7000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

784. Tolar 1731 b.zn., Vídeň Holh. 267/III 28,624 g -1/1 11500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

785. Tolar 1740 KB, Kremnica Husz. 1606; Her. 455 /28,762 g/ 0/RL 10000,- 17000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

786. 1/2 Tolar b.l., Tyroly Hall Her. 484-485; KM 1547 "R"
14,205 g "pěkná patina"
1/1+ 4000,- 4000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

787. 1/2 Tolar b.l., Tyroly Hall - typ mladý portrét / malý znak, nep
řerušuje opis ARCHIDUX. AVSTRIAE. DUX. BVRGUNDIAE. COMES. TYROLIS
/ CAROLUS. VI. D: G: ROM: IMP: SE: AV: G: H: B: REX. "R"
14,188 g
0/0 10000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

788. 1/2 Tolar 1713 KB Husz. 1609 var. opisu: I:S: / CO:TY.1713.
- tečka za datací důlek ve vlasech
1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

789. 1/2 Tolar 1714 KB Husz. 1609 14,445 g pěkná patina 1/1 6800,- 7000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

790. 1/2 Tolar 1722 KB 14,333 g Husz. 1611; Her. 539 +2/1 4500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

791. 1/2 Tolar 1733, Sedmihrady-Karlovský Bělehrad Her. 571; M-
A 233 14,342g hr. ražbou
1/1 12000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

792. 1/2 Tolar 1739 KB Husz. 1614 14,295 g "pěkná patina" 1/1+ 6000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

793. 1/4 Tolar 1740, Tyroly, Hall opis: ARCHID: AUST: DUX. - .BU:COM.
TYROL. 7,112 g
RL 9000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

794. 1/4 Tolar 1740, Tyroly, Hall opis: ARCHID: AUST: DUX. - .BU: COM
. TYROL. 7,221 g
1/1 3500,- 3500,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

795. 1/4 Tolar 1740, Tyroly, Hall opis: ARCHID. AVST. DVX. - .BV.COM.
TYROL. (písmeno V místo U) 7,357 g
+1/0 4400,- 4600,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

796. 30 kr. 1740 KB "R" Husz. 1625 7,192 g tém. RL 5000,- 19000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

797. XV kr. 1735 b.zn., Vratislav "R" dr. vada stř., hr., tém. 1/1 3800,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

798. XV kr. 1737 b.zn., Vratislav MKČ 1914 var.: GE. HI. HU. / AU
ST. DUX. BUR. &. SILESIAE. 6,381 g "R"
1/0 6000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

799. 3 kr. 1712 FN, Vratislav-Nowak MKČ 1925 var.: R. I. S. A.() G.
H. H. / BUR. SILE 17 - hranatý prsní štítek mělčí ražba, tém.
1/1 900,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

800. 3 kr. 1712 CH -PW, Bratislava Wödrödi jako Husz. 1629, ale dv
ojtečka za CAROLVS: VI. D:G.R. IS. A - G. HISP. H: B: REX /
dvojtečka před :PATRONA. "R"
+2/2 1000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 NUMMUS Olomouc