NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

801. 3 kr. 1712 zn.hvězda, Mnichov "R" Her. 856 1/1 600,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

802. 3 kr. 1715, Vídeň "sbírkový stav" 0/RL 3000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

803. 3 kr. 1715 CH - PW, Bratislava Wödrödi Husz. 1629 1,
528 g tmavá patina
-1/2 600,- 950,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

804. 3 kr. 1716, Praha-Scharff MKČ 1830 "R" mělčí ražba 2/2 420,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

805. 3 kr. 1716, Praha-Scharff MKČ -, av.: jako typ 1829 / rv: j
ako 1830, ale koruna bez stuh, opis: ARCHID. AVST. DVX. B. ET. SI
L. MAR. MOR. 1716. (nepublik. typ av. i rv.) "R" 1,638 g
1/1 2400,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

806. 3 kr. 1716 CH - PW, Bratislava Wödrödi Husz. 1630 var.: v op
ise Av. pouze tečky (za REX schází) / tečka za HVNGARIAE. (jinak
bez teček) "RRR" hr., mělčí ražba
1/1- 6000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

807. 3 kr. 1718(6?), Vratislav-Nowak MKČ 1929 var.: AVSTRIE. 0/1 800,- 1400,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

808. 3 kr. 1720 b.zn., Praha-Scharff MKČ 1835 1,33g m. hr. 1/1 900,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

809. 3 kr. 1723 FS, Praha-Scharff MKČ 1838 var.: HI. HV. B. REX /
DVX. B. () kraj. stř.
1/0- 850,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

810. 3 kr. 1723 b.zn., Vratislav-Nowak jako MKČ 1930, ale BVR (písme
no V místo U
1/1+ 2000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

811. 3 kr. 1725, Vídeň mír. kraj. stř. RL 1800,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

812. 3 kr. 1725 FS, Praha Scharff jako MKČ 1838, opis: I. S. A. -
G. HI. HV. B. REX / DVX. B. () "R"
1/1+ 2000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

813. 3 kr. 1727 b.zn., Vratislav 1,679 g RL 2000,- 2000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

814. 3 kr. 1733, Vídeň 0/RL 2400,- 2600,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

815. 3 kr. 1733, Tyroly, Hall -1/1 500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

816. 3 kr. 1734, Štýrsko, Graz "RR" 1,584 g mír. kraj. stř. 1/1 3600,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

817. 3 kr. 1740 b.zn., Praha-Scharff jako MKČ 1840, ale všechna písm
ena H jsou ražená jako římská II - opis: D: G. R. - I. S......
RL 2200,- 2200,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

818. 3 kr. 1740 b.zn., Praha-Scharff jako MKČ 1840, opis: D: G. R. -
I. S. A. G. H. H. BOH REX / ARCHID. AUST. DUX. - .....
0/0 2200,- 2600,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

819. 1 kr. b.l., Tyroly, Hall Herin. 888 2/2 140,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

820. 1 kr. 1712 zn. hvězda, Mnichov -1/1 380,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

821. 1 kr. 1719, Kutná Hora-Weyer 0,787 g 1/1- 650,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

822. 1/2 kr. 1713 b.zn., Praha-Ritter "R" mělká ražba 2/- 1600,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

823. 1/2 kr. 1715 b.zn., Vídeň 0,69g 0/- 400,- 400,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

824. 1/2 kr. 1720 Praha-Scharff "R" 0,424 g patina 1/- 2300,- 2300,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

825. 1/2 kr. 1722, Kutná Hora-Weyer "R" 0554 g "patina" -1/- 2600,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

826. 1/2 kr. 1732, Štýrsko Graz "R" 0,531 g 1/- 600,- 800,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

827. 1/2 kr. 1738, Štýrsko Graz "R" Her. 967 0,536 g +1/- 600,- 650,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

828. 1/2 kr. 1738, Štýrsko Graz "R" Her. 967 0,474 g
+sbírkový sáček patina
+1/- 2000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

829. 1/2 kr. 1740, Praha-Scharff 1/- 1200,- 1500,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

830. Poltura 1714 NB "RR" Husz. 1632 ohlý a rovnaný, tém. 1/1 800,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

831. Poltura 1730 PH Husz. 1631 "RR" 2/1- 700,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

832. Denár 1734 b.zn. Husz. 1639 "R" 1/1- 440,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

833. 10 Soldi (1/2 Lira) 1732 MA, Lombardsko Milán Novot. 46
"R" 1,972 g
2/2 2000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

834. Medaile 1757 (Toda) - K 600. výročí přenesení zázračného obrazu z
e St. Lamberta do Mariazell, Av: Zázračný obraz nad kostelem, opi
s / 10-ti řádkový nápis a opis Cu zlacené 50,5 mm 31,813 g
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

835. Žeton b.l. - Ag odražek dukátu raženého na počest nástupu Josefa
II. na trůnv r. 1780, Av: portrét M. Terezie zprava, opis / portr
ét Fr. Lotrinského zprava, opis b.l. Ag 21 mm 2,681 g jako N
ov. 245 "R"
-1/1- 7500,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

836. Tolar 1742 K-B, Kremnica - typ MA. THERESIA Husz. 1667
28,783 g
1/1 7500,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

837. Tolar 1753 b.zn., Tyroly Hall 27,941 g -1/1- 8000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

838. Tolar 1757 b.zn., Praha 27,707 g Fr. 859; Her. 524
"R"
+2/1 17000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

839. Tolar 1757 b.zn., Praha Fr. 859; Her. 524
"R" dobové kolmé ouško, mírně hlazen
-1/1 4000,- 4800,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

840. Tolar 1763 K-B, Kremnica Husz. 1676 (bohatě zdobené šaty)
"R" 28,108 g
RL 40000,- 40000,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

841. Tolar 1765 K-B, Kremnica jako Husz. 1676 (minc. zn. výš, nad
písmeny T - D) ročník 1765 v tomto typu neuvádí "R" 27,895 g
hr.
1/1 6500,- 9500,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

842. Tolar 1767 I.C.-S.K., Vídeň 28,007 g
jemně just., vlas. rys., nep. hr., tém.
1/1 8000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

843. Tolar 1770 IC-SK, Vídeň 28,010 g tmavá skvr., jinak 0/RL 9000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

844. Tolar 1780 IC-FA, Vídeň var.: oválná brož s perlami 27,797 g 1/1 3000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

845. Tolar 1780 PS-IK, Praha MKČ 1945 /28,005 g/ 1/1 7000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

846. Tolar 1780 PS-IK, Praha MKČ 1945 v pouzdru NGC VF35 VF35 7000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

847. Tolar 1780 B/SK-PD, Kremnica - Madona Husz. 1680 28,023 g 1/1 4500,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

848. Tolar křížový 1765 zn.hlava, Brusel 29,538 g nep. rys. -0/0- 4000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

849. Tolar křížový 1771 zn.hlava, Brusel -2/2 700,- 1600,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

850. 1/2 Tolar 1751 b.zn., Štýrsko Graz Her. 647 "R" 13,951 g 1/1 8500,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

851. 1/2 Tolar 1758 K-B, Kremnica "R" Husz. 1687 /13,9
9 g/
1/1 15000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

852. 1/2 Tolar 1767 A.S., Tyroly Hall Nov. 92 14,011 g
neznat. stopa
1/1 6000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

853. 1/2 Tolar křížový 1766 zn.hlava, Brusel dírka -2/3 260,- 400,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

854. 1/4 Tolar 1742 b.zn., Tyroly Hall "R" 7,285g 0/RL 10000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

855. 1/12 Tolaru 1741 b.zn., Tyroly Hall "R" Nov. 62 2,318 g 1/1- 6500,- 7000,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

856. 30 kr. 1742 b.zn., Vídeň Her. 758; Eyp. 20 +1/0 4000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

857. 30 kr. 1765 b.zn., Vídeň "R" 6,951 g 1/1 4500,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

858. 30 kr. 1767 IC-SK, Vídeň just. při kraji, tém. -1/1 2500,- 3200,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

859. 30 kr. 1775 IC-FA, Vídeň pro Halič "R" nep. stopa na hr. 1/0- 2200,- 2200,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

860. 30 kr. 1776 IC-FA, Vídeň pro Halič "R" hry. 2/1- 400,- 1500,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

861. 30 kr. 1776 IC-FA, Vídeň pro Halič "R" -1/1 500,- 1800,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

862. 20 kr. 1763 b.zn., Praha mír. kraj. stř., ox. ďub. 1/1+ 3800,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

863. 20 kr. 1764 b.zn, Praha-Erdmann MKČ 1950 dr vady mater. 1/1 800,- 1200,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

864. 20 kr. 1764 K-B, Kremnica Husz. 1699 0/0 3000,- 3000,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

865. 20 kr. 1765 b.zn., Vídeň Nov.79 vryp 2/2- 200,- 360,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

866. 20 kr. 1765 b.zn., Vídeň Nov.79 var.:jiný typ stuhy
nápadně úzké Y v TYR. dr. hr.
0/RL 1000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

867. 20 kr. 1771 EvS-AS, Praha +2/1 1300,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

868. 20 kr. 1780 VC-S, Tyroly Hall "sbírkový stav" mír. just. v av. RL 3800,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

869. XVII kr. 1761 K-B, Kremnica just., tém. 1/1 2800,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

870. XVII kr. 1761 K-B, Kremnica Husz. 1708 1/0 3800,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

871. XVII kr. 1762 b.zn., Vídeň 5,832 g nep. just. 1/1 3000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

872. XVII kr. 1762 b.zn., Praha Hal. 1956 -1/1 1600,- 2400,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

873. XV kr. 1743 K-B, Kremnica Nov. 96; Husz. 1711
mělčí ražba Madony, tém.
1/1 1900,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

874. XV kr. 1744 b.zn., Praha "RR" 6,23 g
dr. just. a vada stř. v av., škrt. v rv., jinak
1/0 6000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

875. XV kr. 1744 K-B, Kremnica Nov. 95; Husz. 1711 -0/0- 2800,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

876. XV kr. 1744 K-B, Kremnica Nov.96 "R" -2/2 400,- 650,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

877. XV kr. 1745 K-B, Kremnica Husz. 1711 var. A; Nov. neuvádí
"R" 6,128 g
1/1 750,- 1100,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

878. XV kr. 1747 K-B, Kremnica po oušku -2/2- 100,- 400,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

879. XV kr. 1749 K-B, Kremnica 0/RL 8000,- 9000,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

880. 10 kr. 1765 K-B, Kremnica 2/2+ 200,- 400,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

881. VII kr. 1762 b.zn., Tyroly Hall "R" 3,213 g tém. -1/1 3000,- 4000,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

882. VII kr. 1765 K-B, Kremnica Husz. 1720 3,224 g 1/1+ 3000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

883. VI kr. 1742 b.zn., Vídeň tém. 0/RL 3000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

884. VI kr. 1743 b.zn., Tyroly Hall Fr. 663; Her. 1268 -0/0- 1700,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

885. VI kr. 1743 b.zn., Praha-Scharff "RRR" jako MKČ 1965, tečka
za THERESIA. - . D: G: REG: HUN: BOH: 3,264 g nastř., m. hr.
1/1- 6500,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

886. VI kr. 1745 b.zn., Tyroly Hall 1/1 1300,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

887. 3 kr. 1741 b.zn., Vídeň "R" 1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

888. 3 kr. 1745 b.zn., Tyroly Hall "R" dr. vada mat. v ploše 1/1 1600,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

889. 3 kr. 1762 b.zn., Praha-Erdmann "R" část. nedor. opis +2/1 1200,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

890. 3 kr. 1765 K-B, Kremnica Husz. -, minc. zn. uprostřed ! (po
ti A - A v opisu) 1,689 g
1/1+ 2500,- 2500,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

891. 3 kr. 1779 B/K-D, Kremnice "R" just. -1/1- 1800,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

892. 3 kr. 1779 B.-V., Nagybanya "R" Husz. 1733 2/1- 1800,- 1800,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

893. 1 kr. 1742 b.zn., Tyroly Hall - místo velkého znaku orlice M-A
243, N.15 "R"
1/1+ 1800,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

894. 1 kr. 1745 b.zn., Tyroly Hall Nov. 54 1/1 2400,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

895. 1 kr. 1750 b.zn., Tyroly Hall "R" 1/1 2800,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

896. 1 kr. 1757 K-B, Kremnica "R" Husz. 1745 /0,837 g/
+starý podložní štítek
1/0- 3800,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

897. 1 kr. 1761 P, Praha hr. ražbou -0/1 2000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

898. 1 kr. 1762 W, Vídeň hr. 1/1- 200,- 200,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

899. 1 kr. 1762 G, Graz kraj.stř. 1/0 500,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

900. 1 kr. 1763 G, Günzburg -1/1 3000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 NUMMUS Olomouc