NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1901. 1 Fillér 1901 KB "R" 0/0 500,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1902. 1 Fillér 1906 KB "RR" 1,657 g 1/1 11000,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1903. 1 Fillér 1914 KB "RR" -0/0 16000,- 16000,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1904. 1 Fillér 1914 KB "RR" 1,655 g +1/1 15000,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1905. Konvolut: 8 ks Ag mincí + 1/2 kr. 1851 B; +Al kopie tolaru Rudol
f II. 1580 Praha
-1-3 30,- 180,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1906. F.J.I. a Ferdinand V. - K 170. výročí předání vlády v Olomouci 2.
XII. 1848 (2018), Dvojportrét zleva, opis / Veduta Olomouce, čtyř
řádk. nápis, dle návrhu Z. Kalety ručně ryl a razil P. Soušek
Ag 45 mm 45,557 g (raženo 30 ks +2 ks na zkoušku !) - punc na
hr. +označení Z 2 +certifikát Z 2
RL 12000,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1907. F.J.I. a Ferdinand V. - K 170. výročí předání vlády v Olomouci 2.
XII. 1848 (2018), Dvojportrét zleva, opis / Veduta Olomouce, čtyř
řádk. nápis, dle návrhu Z.Kalety ručně ryl a razil P.Soušek Cu
45 mm (limitovaný náklad 50 ks) číslo 30 na hraně +certifikát
se suchou pečetí na ručmím papíru č. 30
RL 2000,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1908. F.J.I. a Ferdinand V. - K 170. výročí předání vlády v Olomouci 2.
XII. 1848 (2018), Dvojportrét zleva, opis / Veduta Olomouce, čtyř
řádk. nápis, dle návrhu Z.Kalety ručně ryl a razil P.Soušek Sn
45 mm (raženo 56 ks !)
RL 650,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1909. F.J.I., poprsí zleva, opis / K udělení práv Vysoké technické škol
e k udělování titulů 13.4. 1901 sign.: HUJER Ag 43,5 mm
35,944 g n. hr.
1/1 6000,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1910. F.J.I., poprsí zprava, opis / Na památku inaugurace školy císaře
F.J.I. v Dolních Věstonicích (Wisternitz) 29.10. 1899, 9-ti řádk.
německý nápis mosaz 37 mm původní ouško
2/2 120,- 200,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1911. F.J.I., poprsí zprava, opis / V upomínku na návštěvu jeho veličen
stva a svěcení mostu císaře Františka v Praze v červnu 1901, opis
a sedmiřádkový český nápis bronz 28,5 mm na červené stužce
1/1/1 700,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1912. 60. výročí vlády F.J.I., 1848 mladý portrét / starý portrét 1908
Ag 29 mm 13,673 g orig. ražené ouško
1/1 1200,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1913. Jubilejní výstava hospodářsko-průmyslová v Kroměříži 1908, 5-ti ř
ádkový nápis, opis: Knížecí arcibiskupské železárny ve Frýdlntě /
R: Monogram F.J.I. s datací 1848-1908 v otevřeném věnci. opis: Na
oslavu panovnického jubilea jeho veličenstva císaře a krále
litý bronz 85 mm
1/1 800,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1914. Carl Ludwig (1771-1847), vévoda Rakouský a Těšínský, poprsí zprav
a a opis / Medaile 1797 na mír v Campo Formio, stoj. postava obě
tuje u oltáře, opis Pb 32 mm
2/2- 700,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1915. Richard rytíř v. Dotzauer, poprsí zleva / 30. výročí založení Obc
hodní a živnostenské komory v Praze 1880 sign.: A.SCHARFF
bronz 64 mm 112,05 g Hauser 1680
0/0 2900,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1916. Rudolf a Stefanie, dvojportrét zprava, nápisy / Kalendářní medail
e 1881 Ag punc. 38 mm 12,161g zc. nep. rys.
-0/0 800,- 1500,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1917. Theodorus Eques de Oppolzer, (astronom a matematik) poprsí ze tří
čtvrtin vlevo, opis / Ve vavřín. věnci legenda o 19-ti řádcích (
k úmrti r. 1886) sign.: A. Scharff bronz 65 mm 109,75 g
Hauser 7703; Würz 6964
0/0 2200,- 3200,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1918. Josef Alexander Helfert, busta zleva, opis a datace / 25. výročí
státního úředníka 1888, rodový znak Cu 50 mm (59,95 g)
sign.: A. Scharff Hauser 7439; Wb. 3663
0/0 3000,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1919. Edvardus Albert, 10. výročí výuky na Vídeňské univerzitě 1891. Po
prsí zprava a opis / 14-ti řádkový latinský nápis, opis sign.:
A. SCHARFF patin. bronz 62,5 mm (103,45) "R"
1/1+ 2200,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1920. Antinio Rosmini - Serbati, poprsí zleva, opis / Město Rovereto k
100. výr. narození italského filosofa, theologa a státníka 1897,
7-mi řádk. nápis ve věnci sign.: JOHNSON Ag 47,5 mm 40
,35 g "R" Wurzbach 7989 "patina"
0/0 2400,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1921. CERES, busta bohyně zleva / alegorie zemědělství a opis: DES FLEI
SSES SEGEN DER ARBEIT LOHN, ve spodní úseči GEDEIHT DEM GUTEN,
b.l. sign.: F. ST. (Franz Stuckart) Ag 32 mm 9,443 g
1/0 1600,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1922. Polní maršál arcivévoda Friedrich von Teschen, poprsí v uniformě
zprava / Povolán k vojsku 8.12.1914, těšínský zámek, nápisy
sign.: SCHOLZ punc Ag 55 mm 67,77 g
1/1 4000,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1923. Medaile na Rakousko-Italskou válku 1915, A: Nejsvětější Trojice u
zeměkoule, opis / Přímluvné texty na vítězství (v italštině)
Al 26 mm pův. ouško vada stř. v ploše, hry.
-1/1- 50,- 360,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1924. Mistelbach - Zemská lesnická a průmyslová výstava 1895, alegorie,
nápis / Čestná cena spolku "VIERTEL UNT. MANHARTSBERG", 5ti řádko
vý nápis v dubovém věnci sign.: Christlbauer zlacené Cu 60
mm 76,11 g "sbírkový stav"
RL 2400,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1925. Uhry - JÓZSEF MAGYAR ORSZÁG NÁDORA ÉS FÖ KAPITANJA
VÁLASZTATOTT NOV. 12. 1796, portrét zleva / EMLÉKÜL
FÉL SZÁZADOS ÉRDEMÉRT 1846 sign.: BOEHM bronz hnědě patinov
aný 53 mm "R"
0/RL 2200,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1926. Uhry - Kazinczy Ferenc naroz. 27. 10. 1759, busta zleva, opis / K
100. výr. narození vydala Maďarská akademie věd r. 1859, stoj. an
tická postava pozvedá kalich, druhou rukou se opíra o štít s uher
ským znakem sign.: A. FABRIS bronz 50 mm 72,38 g "RR"
dr. hry., úhozy
-1/1- 1200,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1927. Uhry - Pulszky Ferenc, poprsí zleva, nápis ve dvou řádcích / Za 5
0 let literání práce věnuje archeologická společnost 1834-1884, 7
mi řádk. maďarský nápis ve věnci sign.: A.SCHARFF Cu pati
n. bronz 47 mm 45,39 g (m.j. rodák z Prešova) "R"
1/0- 1900,- --.-

Pol.

Vládní ražby medailového charaktderu

Stav

V.cena

D.cena

1928. Uhry - Luisa, (vévodkyně Sasko-Coburg-Ghota), patronka výstavy, b
usta zprava / Výstava ženských řemesel v Budapešti 1881, 4-řádk.
maďar. nápis pod korunovaným erbem podlož. dubovou a vavřín. větv
ičkou autor: Scharff Wurzbach 1425; Loehr 57. zlacený
bronz 36 mm 19,90 g "R" nep. rys. v av.
0/RL 1600,- --.-

Pol.

Stephan IV. (1162-1163), nebo Béla III. (1173-1296)

Stav

V.cena

D.cena

1929. Cu peníz byzantsképo typu Rethy 98, Husz.72 2 ks - varian
ty
2-3 500,- --.-

Pol.

Béla III. (1173-1296)

Stav

V.cena

D.cena

1930. Cu mince byzantského typu, dvě korun. trůnící postavy / Madona
Husz.72; Ung. 122
1/1 600,- 650,-

Pol.

Béla III. (1173-1296)

Stav

V.cena

D.cena

1931. Brakteát, hlava zleva Hus. 192; U 107 1/- 800,- 800,-

Pol.

Ladislaus III. (1204-1205)

Stav

V.cena

D.cena

1932. Denár, podobný Husz. 103 var. klínky v polich kříže 0,3
03 g
1/1 380,- 380,-

Pol.

Béla IV. (1235-1270)

Stav

V.cena

D.cena

1933. Denár, Hus.306 Unger 238 mír. nedor. -1/1- 600,- 600,-

Pol.

Maria (1385-1395)

Stav

V.cena

D.cena

1934. Obol, zn. A Rethy XXVIII/117; Husz. 569 1/1 380,- --.-

Pol.

Zikmund (1386-1437)

Stav

V.cena

D.cena

1935. Obol, 0,252 g Rethy 125a -1/1 160,- --.-

Pol.

Vladislav II. (1490-1516)

Stav

V.cena

D.cena

1936. Denár 1511 KG Husz. 811 byl prohlý 1/1+ 280,- --.-

Pol.

Vladislav II. (1490-1516)

Stav

V.cena

D.cena

1937. Denár 1513 KG Hus.811 RL 350,- 350,-

Pol.

Vladislav II. (1490-1516)

Stav

V.cena

D.cena

1938. Denár 1514 KG Hus.811 RL 350,- 360,-

Pol.

Vladislav II. (1490-1516)

Stav

V.cena

D.cena

1939. Denár 1515 KG Hus. 811 RL 350,- 350,-

Pol.

Ludvig II. (1516-1526)

Stav

V.cena

D.cena

1940. Groschen 1522 L B Rethy 299 "RR" mělká ražba -2/2 2800,- --.-

Pol.

Ludvig II. (1516-1526)

Stav

V.cena

D.cena

1941. Obol b.l., K-G Husz. 855 1/1 1200,- --.-

Pol.

Gabriel Bathory (1608-1613)

Stav

V.cena

D.cena

1942. Groschen 1612 NB, Nagybanya tém. 1/1 700,- --.-

Pol.

Gabriel Bethlen (1613-1630)

Stav

V.cena

D.cena

1943. Groschen 1627 NB, Nagybánya Resch 428 2,348 g tém. 1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1944. 2 hal. 1923 1/1+ 50,- 100,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1945. 2 hal. 1923, 1925 2 ks 1-1 100,- 370,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1946. 5 hal. 1923 RL 200,- 200,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1947. 5 hal. 1924 - novoražba (Charvát) 1,392 g RL 600,- 600,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1948. 5 hal. 1924 "Falzum" 1,86 g 1/1 300,- 550,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1949. 5 hal. 1924 "Falzum" 1,830 g 1/1 300,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1950. 5 hal. 1927; +20 hal. 1927 2 ks 1-1- 100,- 155,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1951. 5 hal. 1928 1/1- 50,- 53,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1952. 5 hal. 1928 0/RL 550,- 550,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1953. 5 hal. 1928 1/0 150,- 155,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1954. 5 hal. 1929 rys. 1/1 50,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1955. 5 hal. 1929 0/RL 120,- 170,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1956. 5 hal. 1929 0/0+ 60,- 60,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1957. 5 hal. 1929 RL 70,- 160,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1958. 5 hal. 1929 +0/0 140,- 150,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1959. 5 hal. 1929 0/RL 100,- 170,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1960. 5 Kč 1929 0/0 200,- --.-
1961. 5 Kč 1929 -0/0- 160,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1962. 5 hal. 1929 0/0 200,- 200,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1963. 5 hal. 1930 hr. 1/1 600,- 700,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1964. 5 hal. 1931 1/0 100,- 100,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1965. 5 hal. 1932 "R" 1/1 400,- 600,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1966. 5 hal. 1932 "R" 0/RL 1200,- 2200,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1967. 5 hal. 1938 dr. skvr. 1/1+ 30,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1968. 5 hal. 1938 "pěkná patina" 0/RL 65,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1969. 5 hal. 1938 "sbírkový stav" 0/RL 60,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1970. 5 hal. 1938 "sbírkový stav" 0/RL 50,- 100,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1971. 10 hal. 1922, 1938 2 ks 0-1 40,- 40,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1972. 10 hal. 1922 tém. RL 300,- 300,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1973. 10 hal. 1923 "R" tém. 1/1 60,- 80,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1974. 10 hal. 1923 "R" 1/1 130,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1975. 10 hal. 1923 "R" 1/1 100,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1976. 10 hal. 1924, 1938 2 ks -0-1 30,- 130,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1977. 10 hal. 1925 -1/1 30,- 30,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1978. 10 hal. 1925, 1928, 1934 3 ks 1-1- 60,- 80,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1979. 10 hal. 1925 1/1 100,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1980. 10 hal. 1926 +2/1- 20,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1981. 10 hal. 1926 -1/1 80,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1982. 10 hal. 1926 -1/1 150,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1983. 10 hal. 1926, 1938 2 ks +0-1 60,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1984. 20 hal. 1926 1/1 400,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1985. 10 hal. 1927 dr. flíčky 1/1 80,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1986. 10 hal. 1927 -0/0 200,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1987. 10 hal. 1928, 1936; +2 hal. 1924 1-1 50,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1988. 10 hal. 1928 0/0 90,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1989. 20 hal. 1928 0/RL 500,- 500,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1990. 10 hal. 1928 1/1 40,- 40,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1991. 10 hal. 1929 -1/1- 260,- 260,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1992. 10 hal. 1929 1/1+ 440,- 600,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1993. 10 hal. 1929, 1937, 1938 3 ks 0-1 400,- 440,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1994. 10 hal. 1929 -1/1 320,- 320,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1995. 10 hal. 1929 -0/0 600,- 1300,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1996. 10 hal. 1931, 1932 2 ks 1-1 50,- 140,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1997. 10 hal. 1932 1/0 50,- 50,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1998. 10 hal. 1932, 1936 2 ks 1-1 80,- 80,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

1999. 10 hal. 1932 -1/1- 40,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2000. 10 hal. 1932 RL 300,- 340,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 NUMMUS Olomouc