NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2001. 10 hal. 1932 -1/1 40,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2002. 10 hal. 1933 "R" èást. tmavá patina 1/1- 110,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2003. 10 hal. 1933 "R" 1/1 160,- 190,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2004. 10 hal. 1933 "R" -1/1 50,- 53,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2005. 10 hal. 1933 "R" 1/0 200,- 240,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2006. 10 hal. 1933 "R" 1/0 200,- 200,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2007. 10 hal. 1933 "R" 1/1 200,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2008. 10 hal. 1933 "R" +1/0 340,- 420,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2009. 10 hal. 1933 "R" 1/1+ 180,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2010. 10 hal. 1933 "R" 0/0 600,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2011. 10 hal. 1934, 1937 2 ks 0-1 70,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2012. 10 hal. 1934 1/1+ 60,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2013. 10 hal. 1934 -1/1- 40,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2014. 10 hal. 1935 "R" 1/1 200,- 200,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2015. 10 hal. 1935 "R" +1/0 200,- 260,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2016. 10 hal. 1935 "R" RL 1600,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2017. 10 hal. 1935 "R" 0/RL 700,- 700,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2018. 10 hal. 1936 1/1 60,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2019. 10 hal. 1936 0/RL 100,- 100,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2020. 10 hal. 1937, 1938 2 ks RL-0 30,- 33,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2021. 10 hal. 1937 1/1 30,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2022. 10 hal. 1937 1/1 40,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2023. 10 hal. 1937 "patina" RL 160,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2024. 20 hal. 1921 1/1 50,- 55,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2025. 20 hal. 1921 -1/1- 28,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2026. 20 hal. 1921 +2/2 30,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2027. 20 hal. 1921 RL 300,- 300,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2028. 20 hal. 1921(1/0), 1924, 1927 3 ks 0-1- 140,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2029. 20 hal. 1924, 1927, 1928, 1937 4 ks 1-2 50,- 55,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2030. 20 hal. 1924, 1937 2 ks 1-1 50,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2031. 20 hal. 1924, 1926, 1927, 1928, 1931 5 ks 1-2 120,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2032. 20 hal. 1924, 1927, 1928, 1929, 1937, 1938 6 ks 1-2 400,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2033. 20 hal. 1924 -1/2 40,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2034. 20 hal. 1925 "R" 1/2+ 900,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2035. 20 hal. 1925, 1927 "R" 2 ks tém. 1-1- 1200,- 1250,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2036. 20 hal. 1925 "R" tém. 1/1 2000,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2037. 20 hal. 1926 -1/1- 100,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2038. 20 hal. 1926 1/1 100,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2039. 20 hal. 1926 -1/2 40,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2040. 20 hal. 1927, 1938 2 ks 1-2 12,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2041. 20 hal. 1928 1/1 40,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2042. 20 hal. 1929 1/1 300,- 360,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2043. 20 hal. 1929 1/1- 200,- 230,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2044. 20 hal. 1933 "R" 3,293 g 1/1+ 12000,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2045. 20 hal. 1933 "FALZUM" 20 mm 4,129 g 1/1 300,- 300,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2046. 20 hal. 1937 1/1+ 80,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2047. 20 hal. 1937 1/1 60,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2048. 20 hal. 1937, 1938 2 ks 0-RL 110,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2049. 20 hal. 1938 +0/RL 20,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2050. 20 hal. 1938 1/0- 30,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2051. 20 hal. 1938 RL 120,- 120,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2052. 25 hal. 1932 "Falzum" 3,759 g 20,5 mm 1/1 1400,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2053. 50 hal. 1921, 1922, 1924; +25 hal. 1933 4 ks 1-2 60,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2054. 50 hal. 1921, 1922, 1924; +25 hal. 1933 4 ks 1-2 60,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2055. 50 hal. 1921, 1922, 1924; +25 hal. 1933 4 ks 1-2 60,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2056. 50 hal. 1921, 1922, 1924; +25 hal. 1933 4 ks 1-2+ 14,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2057. 50 hal. 1921, 1922, 1924, 1927; +25 hal. 1933 5 ks +1/1- 200,- 230,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2058. 50 hal. 1921, 1925, 1927, 1931 4 ks 0-2 1300,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2059. 50 hal. 1921, 1922, 1924, 1931 4 ks 0-2 120,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2060. 50 hal. 1922 RL 300,- 380,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2061. 50 hal. 1924 RL 480,- 600,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2062. 50 hal. 1925 m. hr. -1/1 350,- 460,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2063. 50 hal. 1927 1/1 250,- 290,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2064. 50 hal. 1927 1/1 800,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2065. 50 hal. 1927 -1/1 300,- 300,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2066. 50 hal. 1927 1/1 700,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2067. 50 hal. 1931 RL 120,- 120,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2068. 50 hal. 1931; +10 hal. 1938 2 ks RL-0 70,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2069. 1 Kè 1922 1/1+ 40,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2070. 1 Kè 1922 "sbírková" RL 480,- 500,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2071. 1 Kè 1922, 1923, 1924, 1937 4 ks 1-2 50,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2072. 1 Kè 1922, 1923, 1924, 1929 4 ks +2-2 40,- 40,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2073. 1 Kè 1922, 1923, 1924, 1929 4 ks 1-2 60,- 60,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2074. 1 Kè 1922, 1924 2 ks -1-1- 80,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2075. 1 Kè 1922, 1923 8 ks 1-2 70,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2076. 1 Kè 1923 +2/1- 40,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2077. 1 Kè 1924 RL 380,- 400,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2078. 1 Kè 1929 -1/1- 80,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2079. 1 Kè 1929 1/1 300,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2080. 1 Kè 1929, 1922 2 ks hr. 1-1- 240,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2081. 1 Kè 1929 vada stø. v rv. 1/1 260,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2082. 1 Kè 1929 +2/1- 40,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2083. 1 Kè 1929; +50 hal. 1949 2 ks 1-1- 110,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2084. 1 Kè 1937 1/1+ 70,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2085. 1 Kè 1937, 1938 2 ks 1-1+ 30,- 30,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2086. 1 Kè 1938 0/0 40,- 40,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2087. 1 Kè 1938 0/0 30,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2088. 5 Kè 1925 1/0 160,- 320,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2089. 5 Kè 1925 (vlas. škrty), +1938 2 ks 1-2+ 200,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2090. 5 Kè 1925 1/1 200,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2091. 5 Kè 1926 -1/1- 80,- 240,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2092. 5 Kè 1927 "R" nep. rys. 1/1 5000,- 5000,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2093. 5 Kè 1928 var. B - velká vlnovka na hranì 1/1 200,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2094. 5 Kè 1928 var.: velká +malá vlnovka na hranì 2 ks RL 750,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2095. 5 Kè 1929 -0/1+ 240,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2096. 5 Kè 1929 1/0 100,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2097. 5 Kè 1929 0/0 120,- 135,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2098. 5 Kè 1929 -1/1- 70,- --.-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2099. 5 Kè 1929 0/0 100,- 160,-

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2100. 5 Kè 1929 tém. 0/0 160,- --.-


Pøedchozí strana

Na zaèátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 NUMMUS Olomouc