NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023

Pol.

Rakousko - nouzovky

Stav

V.cena

D.cena

4201. 100 Shilling 1985, Wiener Opernball. Av: Tanečnice, opis / Casino
Austria Sonder jeton Ag punc 835 30 mm 9,946 g
RL 160,- 200,-

Pol.

Rakousko - nouzovky

Stav

V.cena

D.cena

4202. Vídeň - Floridsdorf, Lebensm.-Mag. K. F. Nordbahn / 2 HELLER
Cu osmihran 20x20 mm
1/1 80,- 320,-

Pol.

Rakousko - nouzovky

Stav

V.cena

D.cena

4203. Vídeň - Jacob Rothberger, obchodní reklamní známka majitele oděvn
ího obchodu a c.k. královského dodavatele. A: Průčelí obchodního
domu, bez textu / R: Pětiřádkový německý nápis mosaz 24 mm
5,11 g
1/1 120,- --.-

Pol.

Rakousko - nouzovky

Stav

V.cena

D.cena

4204. Vídeň - Julius Meinl, 500 Kronen b.l., oranžová známka, nápisy pr
oti sobě / 5-ti řádkový nápis, opis obecný kov s barev. tiskem
37 mm (H.D. Rauch E-Auction 35 17-19 Sep 202 Lot 2485)
mírně otřelý rev.
0/1 280,- 280,-

Pol.

U.S.A. - nouzovky, žetony

Stav

V.cena

D.cena

4205. 20 Cent b.l. / CAILLE Ni 21 mm "RR" dr.úh. -1/1- 200,- 200,-

Pol.

Psí známky

Stav

V.cena

D.cena

4206. Bobnitz bez. Neuenburg - Bobnice oks. Nymburk, č. 379 / ležící pe
s zprava Zn kosodélník 40x27 mm +závěs
1/1 110,- 110,-

Pol.

Psí známky

Stav

V.cena

D.cena

4207. Otrokovice - město 4810, 3-řádk. nápis / hlava psa zleva
mosaz 26,5 mm s ouškem tém.
1/1 80,- --.-

Pol.

Československo - odznaky, hudební

Stav

V.cena

D.cena

4208. Olomouc - "N J" (Národní jednota) - dvě barevné varianty, světlé
modrá a tyrkysová 18x26 mm jehlice 2 ks
1-1 140,- 140,-

Pol.

Československo - odznaky, hudební

Stav

V.cena

D.cena

4209. Hrushau (Hrušov okr. Ostrava) - DEUTSCHER GESANGVEREIN, nápis v č
erveném smaltu, zlatá Lyra v bílém smaltu sign. výrobce: Franz
Kroul / Mähr. Schönberg smalt bronz 34,5 mm zapín. sponka
1/ 2000,- 2000,-

Pol.

Československo - odznaky, hudební

Stav

V.cena

D.cena

4210. Jablunkov - MÄNNER GESANG VEREIN / JABLUNKAU, nápis v bílém smal
t. štítku na krátké černo-červené stužce s kov. zakončením a zavě
šenou lyrou 40x95 mm
1/- 2000,- --.-

Pol.

Československo - odznaky, hudební

Stav

V.cena

D.cena

4211. Neutitschein (Nový Jičín) - "GESANG VEREIN NEUTITSCHEIN"
Lyra 34x54 mm na žluto-črveno-černé stužce zakončené kovov. třásn
ěmi zapín. sponka
-1/- 1880,- --.-

Pol.

Československo - odznaky, hudební

Stav

V.cena

D.cena

4212. Neutitschein (Nový Jičín) - "A. T. GES. S. NEUTITSCHEIN", barevně
smalt. Lyra, ve stuze nápis zn. výr. : J. WICK / SCHLAG 24,5
x27,5 mm zapín. sponka
1/- 300,- 480,-

Pol.

Československo - odznaky, hudební

Stav

V.cena

D.cena

4213. Vítkovice (Ostrava) - " D´ MÜRZTHALLEN" WITKOWITZ i. M. 1885
zlatá lyra v bílé smalt. stuze s nápisem, s barevnými květy na ze
leno-bílé stuze, zakončené zlatými střapci 34,5x 83,5 mm
1/- 1500,- 1800,-

Pol.

Československo - odznaky náboženské

Stav

V.cena

D.cena

4214. Pouť katolického učitelstva do Říma 1933, průčelí baziliky sv. Pe
tra, třířádk. nápis R: sign.: A. LOUDA / Žel. Brod mosaz 23
x43,5 mm, zavěšena českoslov. vlaječka s kovovými třásněmi
1/1 90,- --.-

Pol.

Československo - odznaky náboženské

Stav

V.cena

D.cena

4215. Roudnice - SV. JOSEFSKÁ JEDNOTA, nápis v bílém smaltu, na vyvýšen
ém modrém štítu zlacená polopostava sv. Josefa ss Ježíškem, vespo
d v červené stuze nápis V ROUDNICI bronz 30x40 mm připínací s
ponka
0/- 200,- 480,-

Pol.

Československo - odznaky náboženské

Stav

V.cena

D.cena

4216. Svatá Hora u Příbrami - Jubileum 200 let korunovace Matky Boží 19
32, Zářící milostná soška nad svatou Horou mosazný plech ve tv
aru zvonu s provlečenou bílou stuhou s mosaznou imitaci třepení
37x48 mm
1/- 120,- 170,-

Pol.

Československo - odznaky, sportovní

Stav

V.cena

D.cena

4217. Praha - Sedmý všesokolský slet 1920 sign.: Ladisl. Toman
bronz lichoběžník 36x49 mm +bílo-modro-červená stužka
Novák VII.02
1/-/1 20,- 28,-

Pol.

Československo - odznaky, sportovní

Stav

V.cena

D.cena

4218. I. Celostátní spartakiáda 1955, nápis v modrém smaltu, bronz stře
d, barvné vlajky masívní bronz 29x37 mm připínací sponka
2/ Dtto, ale vylisovaný bílý kov, barevné vlajky 29x37 mm 2
ks
1-1 150,- 300,-

Pol.

Československo - odznaky, sportovní

Stav

V.cena

D.cena

4219. I. Celostátní spartakiáda 1955, vylisovaný bílý kov, barevné vlaj
ky 29x37 mm připínací sponka
2/ Dtto, ale vylisovaný bronz, barevné vlajky 29x37 mm sponk
a 2 ks
1-1 110,- 110,-

Pol.

Československo - odznaky, sportovní

Stav

V.cena

D.cena

4220. II. Celostátní spartakiáda 1960, barevný bílý kov 29x30 mm
raž. Kremnica připín. sponka
2/ Obvodní spartakiáda Praha 90´ barev. elox. mosaz 31 mm
připín. sponka 2 ks
0-1 60,- 60,-

Pol.

Československo - odznaky, sportovní

Stav

V.cena

D.cena

4221. II. Celostátní spartakiáda 1960, "ZA ZÁSLUHY"
barevný smalt se zlatým středem bronz 26 mm zapín. sponka
0/- 200,- --.-

Pol.

Československo - odznaky, sportovní

Stav

V.cena

D.cena

4222. II. CS - "Sportovní soutěže ČSTV" barevný bronz 30x38 mm
připínací sponka
1/- 90,- 320,-

Pol.

Československo - odznaky, sportovní

Stav

V.cena

D.cena

4223. II. CS - "Sportovní soutěže ČSTV" barevný smalt s červenou stužk
ou se smalt. štítkem s nápisem ČINOVNÍK 30x38 mm připínací spo
nka
0/- 110,- 300,-

Pol.

Československo - odznaky, sportovní

Stav

V.cena

D.cena

4224. II. CS - "Sportovní soutěže ČSTV" barevný smalt s červenou stužk
ou se smalt. štítkem s nápisem ROZHODČÍ 30x38 mm připínací spo
nka
0/- 110,- 420,-

Pol.

Sokolské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

4225. Zájezd Č.O.S. do Plzně 1929 sign.: KOUKOLÍČEK
razil: PICHL bronz 50x32 mm spín. špendlík
1/- 20,- 28,-

Pol.

Sokolské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

4226. "ZA ZÁSLUHY" - TŠO SÚV SOKOL (Tělovýchovná športová organizácia-
slovenský ústredný výbor Sokola) - hvězda - zlacená smalt. bronz
43 mm sign.: MINCOVNA KREMNICA původní etue bez uzávěru
1/- 1200,- 1200,-

Pol.

Sokolské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

4227. IV. Středoškolské hry při X. Všesokolském sletu v Praze 1938
bronz 36 mm raž.:Kremnica sign.:ŠTÁBLA PŠ 70
trikolorní stužka
1/- 30,- 30,-

Pol.

Německo, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

4228. Adolf Hitlera, poprsí zleva, dvouřádk. nápis
bronz. tlačený plech 31x40 mm pack. úchyt
1/- 280,- 280,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, odznaky

Stav

V.cena

D.cena

4229. Vídeň - "OTTAKRINGER MUSIKFREUNDE", zlacená Lyra překrytá stříbrn
ou větvičkou, vespod v bílé smalt. stuze nápis sign. výrobce: A
D. BELADA / BURGGASSE 40 / WIEN 35x49 mm zapínací sponka
1/- 200,- 220,-

Pol.

Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

4230. Župný sjazd "H.S.Ľ.S." 7.-8.9. 1940, odznak b. kov 21mm jehlice
raž. Kremnica
1/- 100,- 360,-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

4231. Vojenský záslužný kříž, stříbrný III. třídy s válečnou dekorací,
Ag punc. VM2/ 5-D-30; Marko 136g
1/1/1 4800,- --.-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

4232. Jubilejní kříž z r. 1908 na vojenské stuze bronz zlacená
VM I/37a; Marko.402a
1/1/1 380,- 500,-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

4233. Tyrolská stříbrná pamětní medaile z roku 1848 (založena v Olo-
mouci 10.1.1848) "R" VM 1/23 bez stuhy
1/1/- 5500,- --.-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

4234. "SIGNVM LAVDIS" bronzová, zlacená na válečné stuze VM 1/29-A 1/1/1 2000,- --.-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

4235. Jubilejní pamětní medaile "SIGNVM MEMORIAE" 1898 - bronz
neznačená VM 1/32 A; Marko. 397b
1/1-/1 200,- 320,-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

4236. Zlatý "Záslužný kříž" bez koruny (1860-1914) na mírové stuze
VM 2-6/ B5
1/1/1 4800,- --.-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

4237. Pochvalné uznání , Spolek pro zvelebení chovu koní na Moravě,
klisna s hříbětem / 5-ti řádkový český nápis a německý opis
Ag 34 mm 12,25g orig. ouško +drobná stužka "pěkná patina"
tém.
0/0/2 650,- 800,-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

4238. Medaile "K.u.K. 1. R. HOCH-UND DEUTSCHMEISTER No. 4"
k 200. výročí založení regimentu 1896 bronz Marko 179
bez stuhy
-1/1-/- 850,- 950,-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

4239. Odznak - "Kriegsfürsorge der Stadt Iglau 1914", na dubovém věnci
černo-bílé smalt. tlapatý kříž, uprostřed v zlatém štítku městský
nak, v horním poli kříže zlatá koruna, ve spodním datace 1914
30x30 mm zapínací sponka
1/- 5000,- 5000,-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

4240. Odznak - "Kriegsfürsorge der Stadt M. Trübau 1914 / 15" (M.Třebov
á), na dubovém věnci bílo-černý smalt. tlapatý kříž, uprostřed v
modrém štítku městský znak, v horním poli kříže iniciály F.J.I.,
ve spodním datace 1914/15 30x30 mm zapínací sponka
1/- 5000,- --.-

Pol.

Veteránské spolky

Stav

V.cena

D.cena

4241. Spolek vojen. vysloužilen fárnosti Tuřanské - Na památku 25. leté
ho trvání spolku dne 26. září 1897, šesti řádkový nápis +opis / V
ojenské atributy a opis S BOHEM PRO CÍSAŘE A VLAST mosaz 31
mm orig. ražené ouško
1/0 160,- --.-

Pol.

Veteránské spolky

Stav

V.cena

D.cena

4242. Spolek vojen. vysloužilen fárnosti Tuřanské - Na památku 25. leté
ho trvání spolku dne 26. září 1897, šesti řádkový nápis +opis / V
ojenské atributy a opis S BOHEM PRO CÍSAŘE A VLAST mosaz 31
mm orig. ražené ouško
0/0+ 150,- 180,-

Pol.

Veteránské spolky

Stav

V.cena

D.cena

4243. Vršovice - Spolek vojen. vysloužilců arcivévédy Rainera, monogram
a opis / Na památku dvacetiletého trvání 23.6. 1895, uprostřed ve
štítku datace, opis Ag 32 mm 13,454g punc v orig. oušku
jemné rysky
1/1 800,- 1200,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4244. Medaile "Za chrabrosť" - slovenský nápis, (vydání Londýn 1940-41)
VM III/ 12-A-1; Nov. 18 A-1
0/0//1 800,- 1300,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4245. Medaile "Za chrabrosť" - slovenský nápis, (vydání Londýn 1940-41)
VM III/ 12-A-1; Nov. 18 A-1
1/1-/1 500,- 1100,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4246. Pam.medaile "Čs.armády v zahraničí" lodýnské vydání - na stuze
štítek SSSR. VM III/14a, Nov. 20a
1/1/1 700,- 1600,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4247. Pam.medaile "Čs.armády v zahraničí" pražské vydání 1945
VM III/14b, Nov. 20b
1/1/1 500,- 1100,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4248. Řád "SNP" I. třída matr. č. 761 "R" VM III/16, Nov.25 1/1/1 9000,- 11000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4249. Řád "SNP" II. třída VM III/16; Nov. 26 1/1/1 600,- 600,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4250. Řád "SNP" - pamětní medaile VM III/16; Nov. 27 1/1/1 300,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4251. Řád "SNP" - pamětní medaile VM III/16; Nov. 27 var. tmavš
í kov
-1/1-/1 300,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4252. Pam.medaile "Druhého národního odboje" VM III/20, Nov. 35 1/1/1 200,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4253. "Československá Jánošíkova medaile" VM III/21; Nov. 36 0/1/1 3500,- 7000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4254. "Zborovská pamětní medaile" VM III/23; Nov. 37 0/0//1 1100,- 1300,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4255. "Bachmačská pamětní medaile" VM III/24 Nov. 38 0/0/0 1500,- 1500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4256. "Řád práce" II. vydání, číslo 5968 VM IV/32; Nov. 129
Ag punc stužka
1/1/1 1500,- 2300,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4257. Vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" I. typ VM IV/33; Nov. 130
č. 0373 Ag punc
1/1/1 600,- 800,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4258. Vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" II. typ VM IV/33; Nov. 131
č. 11959 Ag punc
1/1/1 300,- 500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4259. Vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" II. typ VM IV/33; Nov. 131
č. 23285 Ag punc +malá stužka orig. etue
1/1/1 300,- 525,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4260. Vyznamenání "Za vynikající práci" I. vydání VM IV/34-I; Nov. 13
2 bez čísla
1/1/1 700,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4261. Vyznamenání "Za vynikající práci" II. vyd. VM IV/34, Nov.133
č. 18237
1/1/1 200,- 200,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4262. Vyznamenání "Za vynikající práci" II. vydání VM IV/34; Nov. 133
č. 22179
1/1/1 200,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4263. Vyznamenání "Za vynikající práci" II. vydání VM IV/34; Nov. 133
č. 15512 orig etue
1/1/1 200,- 200,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4264. Vyznamenání "Za statečnost" II. vydání VM IV/35-II; Nov. 135
č. 3197 Ag punc
1/1/1 600,- 2900,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4265. Řád "Rudé zástavy" II. vydání, číslo 377 Ag zlacené punc
VM IV/41-II; Nov. 139
1/1/1 12000,- 14000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4266. Řád "Rudé hvězdy" II. vydání, číslo 3119 Ag punc 900 raž
. ZUKOV VM IV/42-II; Nov. 141
1/1/1 1600,- 3000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4267. Medaile "Za zásluhy o obranu vlasti" Ag I. vydání
VM IV/43 Nov.142
1/1/1- 400,- 420,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4268. Medaile "Za zásluhy o obranu vlasti" I. vydání Ag punc
VM IV/43-I; Nov. 142
1/1/1 400,- 460,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4269. Medaile "Za zásluhy o obranu vlasti" Ag II. vyd. punc v ploše
VM IV/43 Nov.144
1/1/1 300,- 400,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4270. Medaile "Za zásluhy o obranu vlasti" II. vydání Ag punc v plo
še VM IV/43-II; Nov. 144
1/1/1 200,- 400,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4271. Medaile "Za službu vlasti" I. vydání VM IV/44-I; Nov. 145 1/1/1 200,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4272. Medaile "Za službu vlasti" I. vydání VM IV/44-I; Nov. 145 1/1/1 70,- 70,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4273. Medaile "Za službu vlasti" II. vydání VM IV/44; Nov. 147
mír. otřelá
-1/1-/1 40,- 40,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4274. Medaile "Za službu vlasti" II. vydání VM IV/44; Nov. 147
+2x malá stužka +udělovací dekret +orig. etue
1/1/1 100,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4275. Medaile "Za pracovní věrnost" II. vydání VM IV/47a, Nov.155
+malá stužka orig. etue
1/1/1 200,- 420,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4276. Vyznamenání "Za Zásluhy 10 let Lidových milicí" II. třída "R"
VM IV/49, Nov.160
1/- 500,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4277. "Dukelská pamětní medaile" VM IV/51, Nov. 169 0/0/1 500,- 500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4278. Pam.medaile "20. výročí osvobození Československa" VM IV/53
Nov. 171
1/1/1 200,- 220,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4279. Medaile "Za upevňování přátelství ve zbrani" I. třída - zlatá
VM IV/55-I; Nov. 166
1/1/1 500,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4280. Medaile "Za upevňování přátelství ve zbrani" II .třída -stříbrná
VM IV/55-II; Nov. 167
1/1/1 400,- 400,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4281. Medaile "Za upevňování přátelství ve zbrani" III. třída bronz
VM IV/55, Nov.168 +malá stužka
1/1/1 400,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4282. Medaile "Za upevňování přátelství ve zbrani" III. třída -bronz
VM IV/55-III; Nov. 168
1/1/1 150,- 170,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4283. Pam.medaile "50. výročí založení KSČ" VM IV/56; Nov. 172
+ 2x malá stužka původní etue
1/1/1 30,- 120,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4284. Pamětní medaile "25. výročí Vítězného února" VM IV/57 Nov. 173
+malá stužka orig. etue
1/1/1 30,- 120,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4285. Pamětní medaile "25. výročí Vítězného února" VM IV/57 Nov. 173
+malá stužka orig. etue
1/1/1 60,- 120,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4286. Řád "Vítězného února" č. 438 VM IV/58; Nov. 127 "R"
Ag punc stužka
1/1/1 11000,- 12000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4287. Medaile "Za obětavou práci pro socialismus" VM IV/62, Nov.158 1/1/1 200,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4288. Medaile "Za obětavou práci pro socialismus" VM IV/62, Nov. 158 1/1/1 60,- 80,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4289. Pam.medaile "10. Střelecký pluk Jana Sladkého Koziny"
VM V/92; Nov. 57
1/1/1 1300,- 1300,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4290. Pam.medaile "11. Střelecký pluk Františka Palackého" VM V/93
Nov. 58
1/1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4291. Pam.medaile "21. Střeleckého pluku Terronského" VM V/103;
Nov. 68
0/0/1 1600,- 1900,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4292. Pam.medaile "22. Střeleckého pluku Argonského" VM V/104; Nov.
69
1/1/1 1700,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4293. Pam.medaile "30. pěšího pluku A. Jiráska" VM V/106, Nov. 71 1/1/1 1600,- 2600,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4294. Pam.medaile "Českoslov. dobrovoleckého sboru v Itálii"
VM V/113, Nov.78
1/1/1 400,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4295. Medaile "Za Zásluhy o ČSLA" dukel. památník / F M N O, I. stupeň
zlatá +malá stužka orig. etue
0/0/1 150,- 150,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4296. Medaile "Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR" bronz
VP-C 18; Nov. 177
1/1/1 800,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

4297. Plaketa "Československý odboj 1938-1945", znak / Svaz národní rev
oluce, alegorie sign.: F.CIM bronz 76 mm
1/1 700,- --.-

Pol.

Českoslov. milice SNB

Stav

V.cena

D.cena

4298. Pamětní odznak " Vzorný pracovník V B" elox. Al hvězda 45 mm 0/- 40,- 140,-

Pol.

Českoslov. milice SNB

Stav

V.cena

D.cena

4299. Pamětní medaile PS VB "Za dobrovolnou práci ve prospěch social. s
polečnosti" postř. bronz, stuha s jedním proužkem +malá stužka
s miniaturou orig. etue schází upín. jehlice
1/1/1 60,- 90,-

Pol.

Českoslov. SČSP,SSM,ČSM

Stav

V.cena

D.cena

4300. Odznak "Čestný odznak ČSM" - 30x42,7 mm ražebna bižuterie Jab
lonec připínací spona Krubl VIII-29/ I-1
1/- 110,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 NUMMUS Olomouc