NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023

Pol.

Pichl (1850-1923)

Stav

V.cena

D.cena

4101. Ústřední hospodářská společnost pro království české , Korunovaný
český znak, česko-něm. opis / ZA ZÁSLUHY, Alegorie zemědělství a
průmyslu, česko-německý opis Ag 52 mm 45,19 g (punc. na
hraně)
0/0 4000,- 4200,-

Pol.

Prádler Jiří (1929-1993)

Stav

V.cena

D.cena

4102. Klement Gottwald 1896-1953, portrét prezidenta zprava / Čtyřřádko
vý nápis: PROLETÁŘI / VŠECH ZEMÍ / SPOJTE SE ! / 1971
sign.: JP (k 50. výr. založení KSČ) Novák 04.019 bronz 5
0 mm
0/0 100,- --.-

Pol.

Prádler Jiří (1929-1993)

Stav

V.cena

D.cena

4103. Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, hlava prezidenta zprava
/ Uprostřed pěticípá hvězda se srpem a kladivem, opis: PAMĚTNÍ ME
DAILE PV KSČ VŽKG b.l. (1972) patin. tombak 50 mm 57,0 g
Novák 04.024 b původní etue
0/0 100,- 100,-

Pol.

Seidan Václav (1817-1870)

Stav

V.cena

D.cena

4104. 500. výročí založení Karlovy univerzity v Praze 1848, 5-ti řádkov
ý nápis / Novogotický pomník Karla IV. bez signatury ! br
onz 52 mm NL; Taul 1954 nep. hr.
1/1 500,- 500,-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

4105. Carolo de Littrow, poprsí mírně zleva, opis / budova nové hvězdár
ny, dvouřádk. nápis: HARVM AEDIVMAVCTORI MDCCCLXXVIII
sign. bronz 64 mm 112,25 g Hauser 2304
0/0 2000,- 2000,-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

4106. Arciv. František Salvator a arciv. Marie Valérie, dvojportrét zle
va - ke svatbě v Ischlu 1890 / Amor, Hymen a ženská postava se z
naky, ve stuze opis Ag 43 mm 40,012 g Horsky 4017
dr. hr., rysky, škr.
1/1 7000,- 8500,-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

4107. IV. spolkové německé pěvecké slavnosti ve Vídni 1890, vznášející
se Múza nad siluetou Vídně drží v ruce palmový list a druhé lyru,
napravo Putti s erbem, opis / Korunovaný erb v kartuši v otevřené
m dubovo-vavřín. věnci se stuhou s nápisy sign.: Scharff / Sc
hwerdtner brnz 60 mm 85,96 g původní ouško
1/0 1800,- --.-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

4108. Anna von Ernst, busta zleva, nápiss / K výročí stříbrné svatby 18
93 od přítele Antona Scharffa Hauser 7332; Wurzb. 1903
Ag 30x40 mm 19,36 g
1/0 1500,- 3200,-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

4109. Ferdinand I. král Rumunska a princezna Marie z Edinburghu - svate
bní medaile - Spojené busty zleva, kolem 2-řádk. opis / Amor koru
nující královský erb Rumunska a Anglie, ve stuze datace 1892-1893
Wurzbach 2074; Eimer 1779 bronz 50 mm 56,98 g "R"
0/0 6500,- 6500,-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

4110. Carl Ritter von Ernst, busta zprava, nápis / Zasloužilý člen numi
smatické společnosti ve Vídni 1894, 8mi řádkový němec. nápis
Ag 30x40 mm 24,12 g
1/1 1500,- 2200,-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

4111. Leopolda von Dittel, profesor urologie Vídeňské univerzity - K 80
0. narozeninám 1895, poprsí zprava, nápisy / 14ti řádk. nápis, du
bová a vavřín. ratolest bronz 58 mm 81,12 g
0/0 2500,- 2500,-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

4112. Josef Wünsche, poprí zprava, nápis / K 80. narozeninám v r. 1896
věnuje rodina Carla Hielle, 8-mi řádk. nápis, dole atributy H
auser 8013 bronz 33x42 mm 24,84 g
1/1 800,- 900,-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

4113. Josef Ritter von Storck. Památka k oslavám 70. výročí narození -
1900, Poprsí zprava, nápis / 9-řádkový nápis bronz 61 mm 8
2,05 g
1/1 1800,- --.-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

4114. Paul Krüger, jihoafrický president. Poprsí čelně, nápisy / Dub, 6
ti řádkový nápis a datace 1899-1900 bronz 39 mm
25,29 g
1/1 700,- --.-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

4115. 50.výročí vlády F.J.I., po stranách koruny datace 1848-1948, vesp
od alegorie zemědělství / Čestná cena K.K. ministerstva zemědělst
ví, oráč s dvojspřežím v popředí hříbě, v oblacích triga, 2řádk
. nápis sign.: Scharff / R.Konopa bronz 99 mm 211,7
5 g etue
1/1 3500,- 15000,-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

4116. Vítězi v armádních závodech, Stojící voják s puškou a věncem, opi
s / Státní znak, ospis: Republiky československé 1923
bronz 55 mm Bo. 111c (raženo 365 ks) původní etue
1/1 1800,- 4400,-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

4117. VII. slet 1920, sportovec s lipovou ratolestí a čtyřřádk. nápis /
Voják s puškou a granátem, opis bronz 50 mm 55,55 g
BO. 117
1/1 3800,- --.-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

4118. Obchodní a živnostenská komora v Plzni 1924, Sedící dívka s ratol
estí zprava, znak, opis / Merkur a kovář si podávají ruce, v poza
dí město, v ex. nápis Ag 0,750 50 mm 56,74 g Bo. 127c
(Boháč uvádí pouze 6 ražených kusů) "RR" původní etue
1/1 6000,- 11000,-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

4119. Antonín Švehla, 1873 / Vyšel rozsévač 1933 "NOVORAŹBA 2021"
Ag punc 999 30 mm (náklad 250 ks) certifikace NGC MS 68
(při ražbě medailí bylo použité originální nářadí z roku 1933)
RL 14000,- --.-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

4120. T.G.Masaryk, 85.narozeniny 1935 Ag 987 50 mm 49,20 g matná
+orig. etue
1/0 3400,- --.-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

4121. T.G.Masaryk, Na paměť 85. narozenin 1935 Ag 32 mm lesklá 1/1 280,- 650,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

4122. T.G.Masaryk, Na paměť 85. narozenin 1935 bronz 50 mm 1/0 200,- 260,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

4123. T.G.Masaryk, Na paměť 85. narozenin 1935 bronz 50 mm 1/1 100,- 280,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

4124. Dukát 1937 - sv.Václav odražek - žlutý kov 3,18g 1/1 500,- --.-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

4125. 2 Dukát 1932 - sv. Václav održek - žlutý kov 6,30 g 0/0 500,- 500,-

Pol.

Tříska Jan (1904-1976)

Stav

V.cena

D.cena

4126. "PUTOVNÍ CENA", Žena s mužem přebírají dárkový koš pod rozvinutou
zástavou s nápisem: NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PRODEJNĚ UMÍSTĚNÉ VE VNITŘNÍ
SOUTĚŽI NA PRVNÍM MÍSTĚ, vpravo dole velké písmeno "R" (Rolný ?),
na pozadí silueta města postř. bronzová plaketa 87x82,5 mm
0/- 140,- 600,-

Pol.

Anglie

Stav

V.cena

D.cena

4127. Sir Moses Montefiore, poprsí zprava / 100. výročí narození 27.X.
1884, nápisy raž.: Loewenstark & Sons London Cu 40 mm
"RR"
0/0 2400,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

4128. Ludvík XIV, poprsí zprava / pohled na město, opis IIOSTES QVE ARC
ET ....... datace 1695 sign.: N mosaz 27 mm
-1/3- 100,- 100,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

4129. "FIDÉLITÉ BONHEUR" (věrnost a štěstí) - manželský pár skládá přís
ahu na zdobeném oltáři, opis / dubový věnec, bez nápisu sign.
: PETIT F. b.l. (19. stol.) Ag 33,5 mm 16,071 g punc na h
r.
1/0 700,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

4130. Napoleon Bonaparte, plastické poprsí v uniformě zprava, na hlavě
dvourohý klobouk, opis / 30-ti řádkový nápis, vespod miniatura lo
di na moři a ostrova sign.: E. ROGAT patin. bronz 51 mm
70,16 g "R"
1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

4131. Henri Germain - zakladatel Credit Lyonnais, poprsí zprava, opis /
Za 25 let služby, štíty s erby Lyonu a Paříže u kořene stromu, v
kartuši věnování: M.VENTURINI Ambroise, níže KREDIT. LYONNAIS
sign.: CH. PILLET/ 1910 bronz 81 mm 251 g původní etue
1/1 280,- 280,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

4132. Loire - Medaile zkušební komise základního vzdělání, A: Alegorie
vzdělávání, opis / R: Nápis ve dvou řádcích, opis Ag 32 mm 1
2,517 g
1/1 850,- --.-

Pol.

Itálie

Stav

V.cena

D.cena

4133. Řím - Mezinárodní výstava 1909, alegorie, nápisy / Vittorio Emanu
ele III. poprsí zprava, opis sign.: Frat. Gori zlacené P
b 66x66 mm 168,20 g mírně otřelá
1/1 200,- 420,-

Pol.

Jugoslávie

Stav

V.cena

D.cena

4134. Josip Broz Tito, poprsí v uniformě mírně zleva, 3-řádk. nápisy v
azbuce a latince / 30. výr. vyhlášení republiky 1943-1978, pohled
na město, opis Ag 925 24 mm 4,941 g (3x punc)
0/0 220,- 500,-

Pol.

Maďarsko

Stav

V.cena

D.cena

4135. Budapest - FELSZABADULÁSÁNAK 10 ÉVFORDULÓJÁRA / FÖVÁ-
ROS TANÁCSA 1955 sign.: BFS bronz 60 mm orig. etue
1/1 50,- 120,-

Pol.

Maďarsko

Stav

V.cena

D.cena

4136. Kalendářní maile pro rok 1979 / Názvy evropských měst a otisk peč
eti Ag 8235/1000 24 mm 5,46 g
Proof 120,- 460,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

4137. Johannes Gutenberg, portrét mírně zprava, opis / erb, opis
dutá - šroubovací medaile postř. bronz 38 mm 16,92 g
uvnitř vlepena miniaturní šachovnice
1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

4138. Wilhelm I., poprsí zprava v přilbici, nápisy / Na památku 100. vý
r. narození 1797-1897, korunovační klenoty na dubovo-vavřín. větv
ička, 6-ti řádk. nápis bronz 40 mm pův. ouško +závěs
1/1 100,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

4139. Spolek německých lékařů, poprsí Asklépia zprava, opis: Kränken De
utscher Mediziner, vlevo datace MCMVI, napravo sign. značka
pnc. zn A 32 mm 11,593 g perf. odstr. ouško
1/- 280,- 280,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

4140. Friedrich der Grosse 1712-1786, hlava zleva, opis / V upomínku 15
0. výročí úmrti 1936, alegorie sign.: K. GOETZ Ag 36 mm 1
9,583 g (na hr. BAYER. HAUPTMÜNZAMT. FEINSILBER)
1/1 3200,- 3600,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

4141. Adolf Hitler 1889-1945, hlava zprava / EIN VOLK EIN.......
KOPIE zlac. kov 36 mm 14,981g
0/0 150,- 800,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

4142. Drážďany - Pamětní žeton 10.9. 1830 pro věrné úřeeníky, 5-ti řádk
. nípis v oevřeném věnci / 4-řádk. nápis sign.: T Ag 21 m
m 3,14 g
0/0 1000,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

4143. Frankfurt am Main - 300. výročí Německé reformace 1817, Pětiřádko
vý němec. nápis +opis / Pětiřádkový němec. nápis +opis Ag 38,5
mm 21,657 g hry.
-1/1- 460,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

4144. Frankfurt am Main - 300. výročí Německé reformace 1817, Pětiřádko
vý němec. nápis +opis / Pětiřádkový němec. nápis +opis Ag 25
mm 4,817 g Schnell: 286
1/1 700,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

4145. Hamburg - "Naděje na lepší časy", A: Žena sedící na přídí lodi s
hradební korunou na hlavě, opírá se o globus, u nohou kotva a pra
por, rukou ukazuje směrem k městu, v úseči městský znak rozděluje
dataci 1558 - 1841 / / R: V dubovém věnci osmiřádkový nápis
sign.: G. LOOS D. - H. LORENZ Ag 42,5 mm 28,915 g
1/1 1800,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

4146. Hamburg - Fridrich v. Schiller Geb. 11 Nov. 1759, busta s vavříno
vým věncem na hlavě zleva, opis / Zavěšení zvonu Concordia 11.11.
1859 sign.: G. LOOS. DIR. - A.FISHER INV. Ag 41,5 mm 28,976
g
1/1 1800,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

4147. Sársko - "Die Saar für Hitlerdeutschland 13.1. 1935, prozářená sv
astika nad továrnou. opis / Volk will zu Volk, nápis na svastice,
opis Al 23 mm
1/1 200,- 750,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

4148. Adolf Hitler 1889-1945, hlava zprava / EIN VOLK EIN REICH
EIN FÜHRER Ag 36 mm 15,99 g vroubkovaná hrana
0/0 460,- 1700,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

4149. Albrecht Dürer - Jahr Nürnberg 1928, poprsí čelně / nad dvěma ští
ty nápis EHRT EVRE DEVTSCHEN MEISTER Ag 900 36,5 mm 25,00 g
RL 600,- 675,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

4150. Haar - II. mezinárodní zimní turistické setkání 1973, štítek s ná
pisem na černo-červeno-žluté stuze, na ní je zavěšen medailon s p
ortrétem brankáře Seppa Maiera 70x70 mm
1/-/1 120,- --.-

Pol.

Německo, porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

4151. Stadttheater Baufond 1922, míšeňský hnědý porcelán se zlacenou
hranou 51 mm Scheuch 803d "R"
0/0 300,- --.-

Pol.

Německo, porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

4152. DRESDEN - "Für das Kriegerdenkmal der Dresdner Jäger" "R"
míšeňský bílý porcelán 42 mm, se zlacenými paprsky a hranou
1/1 200,- --.-

Pol.

Německo, porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

4153. MEISSEN - Höhere Mädchenschule, třířádkový nápis / tančící dívka
, opis SCHULFEST 1921 míšeňský hnědý porcelán se zlaceným okra
jem a květy 37 mm
0/0 150,- --.-

Pol.

Německo, porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

4154. Sohland an der Spree (Horní Lužice) - 700. výročí obce 1922, dvě
dubové a dvě vavřínové ratoleti, nápis ve třech řádcích / Znak ob
ce, opis míšeňský bílý porcelán 38,5 mm se zlatým zdobením
1/1 200,- --.-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

4155. 500. výročí bitvy u Grundwaldu, dvojpoprsí zprava, opis: KRÓL JAG
IEŁŁO W KS WITOLD 1410 - 1910 / dva rytíří se standartou a štítem
na bojišti, opis bronz 32 mm Strzałkowski 158
odstr. ouško, dr. hr.
1/1 300,- --.-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

4156. "Poległym na polu chwały", symbolická postava řeckého bojovníká p
okládá věnec na prsa padlého legionáře, opis / Obraz Panny Marie
Czenstochowské, opis sign.: Lewandowski 1915/1916
postř. zinek 50 mm 39,085g Strzałkowski 321
0/0 3500,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

4157. Vídeň - Upomínka na cyklo jízdu po Blumen-Corso 1897, 7-mi řádkov
ý němec. nápis / Jízdní kolo v kruzích a nápis ALL´ HEIL sign.
: Zimbler stříbřený kov 31 mm orig. ražené ouško
0/0 200,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

4158. Vídeň - Upomínka na cyklo jízdu po Blumen-Corso 1897, 7-mi řádkov
ý němec. nápis / Jízdní kolo v kruzích a nápis ALL´ HEIL sign.
: Zimbler stříbřený kov 31 mm orig. ražené ouško
+1/1+ 200,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

4159. Vídeň - 200. výročí zřízení dvorní knihovny Karlem VI. 1726-1926,
osmiřádk. latinský nápis / pohled do knihovny, bez textu sign
.: A.HARTIG na hr. MÜNZAMT WIEN Cu 80 mm 165,25 g
0/0 2000,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

4160. "10. Deutsches Sängerbundesfest in Wien 1928", Franz Schubert hla
va zleva, dole podpis, opis / Lyra, po stranách prapory sign.:
Karl Perl bronz 90 mm 225 g "RR"
odstraněné ouško, dr. rysky
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

4161. Vídeň - Spolek chovatelů drobného zvířectva WASSERWIESE, budova,
3-řádk. nápis, symbolika / Za mimořádné zásluhy jmenuje obecníh
radního Karla Hofbauera česným členem spolku 8.6. 1930, 9-ti řád
k. němec. nápis postř. plaketa (Ag bez puncu ?) 80x54 mm
1/1 700,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

4162. "25 Jahre Del-Ka", datace ve věnci a 2-řádk. nápis / Ve věnci náp
is: Del-Ka / Jubiläum / 1933, a opis sign.: J.P. - mincovna Ví
deň Ag 900 35 mm 16,335 g
0/0 260,- 260,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

4163. Vídeň - Kalendářní medaile na rok 1956 - Merkur
sign.: Köttenstorfer patin. bronz postř. 40 mm 21,59 g
1/1 30,- 170,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

4164. Vídeň - kalendářní medaile na rok 1987, Stojící Jupiter mezi znak
y zvěrokruhu / symbolika punc. Ag 900 40 mm 25,925 g
Proof 500,- 850,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4165. Petr Alexejevič ruský car a kníže moskevský , poprsí zprava / obs
azení Rigy, scéna z obléhaní města (1710) Cu galvano 45,5 mm
58,05 g jako Diakov 32.7
1/1 700,- 1300,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4166. Generál feldmaršál kníže Kutuzov Smolenský, poprsí v uniformě /
Na památku od staršího vnuka 27.7. 1774, / památník mezi stromy
Cu galvano 74 mm 166,75 g
1/1 500,- 1000,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4167. Medaile 1812 podle modelu hraběte Tolstého - Bitva u Krasného
voják s kopím a štítem zleva / alegorie bitevní scény
sign.: Ljalin 1834 Cu patin. galvano 64,5 mm 158,50 g
1/1 500,- 600,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4168. Medaile 1812 podle modelu hraběte Tolstého - Ústup u řeky Němen
voják s kopím a štítem zleva / ustupující a poražený voják na sty
liz. vodní hladině sign.: Klepnikov 1835 Cu patin. galvano
64 mm 198,65 g
1/1 500,- 550,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4169. Medaile 1813 podle modelu hraběte Tolstého - Trojdohoda, voják s
kopím a štítem zpava / stoj. bojovníci aliance Ruska, Rakouska a
Pruska si podávají ruce sign.: RAKAC / Klepikov 1835
Cu patin. galvano 64 mm 154,80 g jako Smirnov 380
1/1 500,- 650,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4170. Medaile 1813 podle modelu hraběte Tolstého - Bitva u Kulm (Chlum
ce - voják v přilbici s oštěpem a štítem zleva / voják v brnění s
mečem poráží nepřítele sign.: KAE 1836 Cu patin. galva
no 65 mm 177,40 g
1/1 500,- 650,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4171. Medaile 1814 podle modelu hraběte Tolstého - Dobytí Paříže,
voják v přilbici s oštěpem a štítem zleva / vojík se standartou v
pravé ruce, levou podává větvičku klečící postavě přinášející klí
č od města sign.: Ljalin 1836 Cu galvano 65 mm 165,55 g
1/1 500,- 550,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4172. Medaile 1829 podle modelu hraběte Tolstého na úplné poražení ture
cké armády, symbolika / carská orlice, bez textu sign.: Klepik
ov 1837/Ljalin 1839 Cu patin. galvano 64 mm 174,65 g
jako Smirnov 442
1/1 600,- 700,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4173. Alžběta, portrét zprava a opis / Petr II., portrét zprava a opis
sign.: C. JU. F. (V.Julin) jako Diakov 86.5 postř. ga
lvano 59,5 mm 100,95 g
1/1 600,- 650,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4174. Mikuláš I. a Alexandr I., portréty proti sobě s datací 1802-1902
/ Námořní ministerstvo 1802-1902, žena s pochodní a kormidlem, na
pozadí křižník sign.: AB Cu galvano 63 mm 103,10 g
1/1 600,- --.-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4175. Mikuláš I. a Alexandr I., portréty proti sobě s datací 1802-1902
/ Námořní ministerstvo 1802-1902, žena s pochodní a kormidlem, na
pozadí křižník sign.: AB Cu galvano 63 mm 108,95 g
1/1 800,- --.-

Pol.

Srbsko

Stav

V.cena

D.cena

4176. Pamětní žeton - Kníže Štěpán Lazar I. (padl v bitvě na Kosově pol
i 1389), korunovaný portrét, opis / Klášter Ravanice (kde je poch
ovám) sign.: J P B mosaz 23 mm
1/1 50,- 50,-

Pol.

Švýcarsko

Stav

V.cena

D.cena

4177. "CHALANDA MARZ 1978" - (festival ohlašující konec zimy), v prořez
ávaném čtveci chlapci s kravskými zvonci, na červené stužce helve
tský kříž, na horním štítku 3-řádk. nápis sign.: Lenz Huguenin
37x37 mm
0/-/1 150,- 150,-

Pol.

Švýcarsko

Stav

V.cena

D.cena

4178. Genéve (Ženeva) - Podporovat umění, malíř u stojanu / nahoře v
otevřeném věnci městský erb a stuha s nápisem Sn 8-mi úhelník
36 mm
0/0- 100,- 300,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

4179. Leo XIIII. - medaile k I. roku episkopátu (1888), Poprsí papeže z
leva, opis / v perlič. kruhu 4-řádk. nápis, opis sign.: BIANCH
I bílý kov 31 mm 12,91 g pův. ouško +závěs tém.
0/0 260,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

4180. Pius XI., medaile na Svatý rok 1925, A: Poprsí papeže a 4 římské
baziliky (sign.: HK) / R: Poprsí Panny Marie Immaculaty zprava od
ěné v marforiu. MARIA - IMMAC alpaka 40 mm podélné ouško
1/1 120,- 120,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

4181. Pius XI., medaile na Svatý rok 1925, A: Poprsí papeže a 4 římské
baziliky (sign.: HK) / R: Obraz Matky Ustavičné pomoci z kostela
Nejsvětějšího Vykupitele a sv. Alfonse na pahorku Esquilino v Řím
ě alpaka 40 mm podélné ouško
1/*1 120,- 140,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

4182. Pius XI., medaile na Svatý rok 1925, A: Poprsí papeže a 4 římské
baziliky (sign.: HK) / R: Obraz Matky Ustavičné pomoci z kostela
Nejsvětějšího Vykupitele a sv. Alfonse na pahorku Esquilino v Řím
ě alpaka 40 mm podélné ouško
1/1 180,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

4183. Paulus VI., Pontifikační medaile b.l., A: Poprsí papeže zleva, op
is / R: Panna Maria Ustavičné pomoci z kostela sv. Alfonse v Římě
bronz postříbřený 22 mm závěs
1/1 30,- --.-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4184. "J P" osmihranná plechová známka 27x23 mm původní dírka 1/- 15,- --.-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4185. Kyjov - "1 Litr", ZAS. SPOL. SKLÁŘ mosaz známka 25x25 mm
2/ "ZBROJOVKA" Ing. F. Janeček b. kov 32 mm s původní dírko
u 2 ks
1-1 120,- --.-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4186. Olomouc - Sigmund "3" / dataci 19-30 rozděluje fy. značka
Al 28,5 mm dr. vada kovu
-1/1- 100,- 120,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4187. Opava - Městská pouliční dráha, česko-němec. opis (cca 1920-40)
Cu 20 mm
1/1 180,- 190,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4188. NHKG N.P. (Ostrava), Výdejna Čís. 23-1/579 Al 28 mm
2/ NHKG N.P., Výdejna - SPRÁVKA čís. Al trojúhel. 30 mm 2 k
s
0-0 30,- 30,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4189. NHKG n.p.(Ostrava), Výdejna Čís. 23-1/375, +23-1/587 Al 28 mm
2/ NHKG n.p., Výdejna - SPRÁVKA čís. 1 Al trojúhel. 30 mm
4/ NHKG n.p., Výdejna - SPRÁVKA č. Al trojúhel. 30 mm 4 ks
0-0 80,- 80,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4190. Pivní známka - "Záloha K 1.50 na 1 láhev", Zem. jed. společenstev
hostinských v Praze / 7-mi řádkový nápis Al 26 mm
0/RL 180,- --.-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4191. Soběchleby - "1 ŽOČEK" mosaz 25 mm
2/ "E. K. / 1/4 Zn 25 mm 2 ks
1-2 60,- --.-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4192. Soběchleby - 1/8 / JZD Soběchleby, s kontrarkou * (10x) Al 18
mm; +"1 ŽOČEK Soběchleby" mosaz plech 25 mm 11 ks
1-1 80,- 80,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4193. Teschen (Těšín) - Städtische Strasen-Bahn / Giltig für 12 Heller
Al 20x20 mm
1/1 280,- 900,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4194. Tršicko - Penčičky 1939, moravský chmel čís. 69 - Protektorát Čec
hy a Morava plech. ovál 138x78 mm 2x dírka pro úchyt
1/- 440,- --.-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4195. Třinec - "2", hodnota bez textu / EISENWERK TRZYNIETZ Cu 20 m
m
1/1 80,- 85,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

4196. Witkowitz (Ostrava) - Eisenwerk / 1 SUPPE mosaz 20 mm
2/ 1 SUPPE Cu kosočtverec 22 mm 2 ks
1-1- 260,- 260,-

Pol.

Dánsko - nouzovky

Stav

V.cena

D.cena

4197. 50 Öre b.l., Kjobenhavns National / Kjobenhavn 1888, pohled na mě
sto mosaz 24 mm orig. ouško
1/1 80,- --.-

Pol.

Německo - nouzovky a účel.známky

Stav

V.cena

D.cena

4198. Konvolut 18 kusů nouzovek a žetonů pro štěstí 1-1- 30,- 170,-

Pol.

Rakousko - nouzovky

Stav

V.cena

D.cena

4199. "NORD-BAHN" / 1 SP. A. mosaz 27 mm 1/1 180,- 320,-
4200. "W St B" (Wiener Stadtbahn ?), nápis / Nad okřídleným kolem datac
e 1938 Cu 21 mm
1/1 80,- 200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 NUMMUS Olomouc