Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 24. června 2023

Pol.

Newfoundland

Stav

V.cena

D.cena

1001. 20 Cents 1912, KM:15 1-1- 240,- 240,-

Pol.

Uruguay

Stav

V.cena

D.cena

1002. 10 Centiesimos 1877, Ag 1-1- 60,- 60,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1003. 1/4 Dollar 1908 O 0-1 240,- 650,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1004. 1/4 Dollar 1919 0-1 220,- 380,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1005. 1/4 Dollar 1946 1/1 170,- --.-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1006. 1/4 Dollar 1964 0/0 160,- --.-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1007. 1/2 Dollar 1894 S 2-2- 300,- 360,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1008. 1/2 Dollar 1964, 1966, Ag, 2ks 0/0 320,- --.-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1009. 1/2 Dollar 1964, Ag, začínající zlatistá patina 0/0 240,- --.-
1010. 1/2 Dollar 1964, Ag, začínající zlatistá patina 0/0 240,- --.-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1011. 1 Dollar 1921 D, Morgan, plocha téměř PROOF 0-1 1000,- 1200,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1012. 1 Dollar 1922 D, Mírový, plocha téměř PROOF 0-1 800,- 1000,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1013. 1 Dollar 1987, kráčející Liberta, 1 Oz Ag, plast.kapsa s potiskem 0/0 600,- 1200,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1014. 1 Oz 2017, prezident Trump / znak USA, napodobenina, BK37, kapsle 0/0 100,- 100,-

Pol.

Venezuela

Stav

V.cena

D.cena

1015. 25 Centimos 1954, Ag, patina 0-1 70,- 70,-

Pol.

Cejlon (Sri Lanka)

Stav

V.cena

D.cena

1016. 1/2 Cent 1870,1917, 2ks 1/1 100,- 160,-

Pol.

Cejlon (Sri Lanka)

Stav

V.cena

D.cena

1017. 1 Cent 1912, 10 Cents 1944, 2ks 1-1- 80,- 80,-

Pol.

Cejlon (Sri Lanka)

Stav

V.cena

D.cena

1018. 25 Cents 1893, Victoria, začín.patina 0-1 150,- 150,-

Pol.

Cejlon (Sri Lanka)

Stav

V.cena

D.cena

1019. 25 Cents 1917, George V., téměř 0/0 140,- 140,-

Pol.

Cejlon (Sri Lanka)

Stav

V.cena

D.cena

1020. 25 Cents 1920, B v koruně (Bombaj), George V., téměř 0-1 140,- --.-

Pol.

Cejlon (Sri Lanka)

Stav

V.cena

D.cena

1021. 50 Cents 1919, B v koruně (Bombaj), George V., začín.patina 0-1 200,- 280,-

Pol.

Cejlon (Sri Lanka)

Stav

V.cena

D.cena

1022. 50 Cents 1920, B v koruně (Bombaj), George V., začín.patina 0-1 200,- 220,-

Pol.

Čína

Stav

V.cena

D.cena

1023. Čína - neurčeno, 4 ks, různá kvalita - 50,- --.-

Pol.

Čína

Stav

V.cena

D.cena

1024. Čína, Japonsko - neurčeno, 5 ks, různá kvalita - 60,- 60,-

Pol.

Čína

Stav

V.cena

D.cena

1025. Juan rok 23 (1934), prezident Sunjatsen, KM:345, zlatistá patina, téměř 0/0 600,- 1900,-

Pol.

Francouzská Indočína

Stav

V.cena

D.cena

1026. 1 Centime 1888 A 1-1- 60,- --.-

Pol.

Francouzská Indočína

Stav

V.cena

D.cena

1027. 1 Centime 1889 A 1-2 60,- --.-

Pol.

Hong Kong

Stav

V.cena

D.cena

1028. 1 Cent 1931, George V., patina 0/0 100,- --.-

Pol.

Hong Kong

Stav

V.cena

D.cena

1029. 10 Cents 1900, Victoria 1-1- 60,- 60,-

Pol.

Indie

Stav

V.cena

D.cena

1030. 1/12 Anna 1920, George V., KM:509, patina 0/0 100,- --.-

Pol.

Indie

Stav

V.cena

D.cena

1031. 1/12 Anna 1920, George VI., KM:509, patina 1/1 50,- 50,-

Pol.

Indie

Stav

V.cena

D.cena

1032. 1 Rupee 1941, Ag, George VI., KM:557 0-1 150,- 180,-

Pol.

Nizozemská východní Indie (Indonésie)

Stav

V.cena

D.cena

1033. 1/10 Gulden 1945, Wilhelmina 0/0 50,- 50,-

Pol.

Palestina

Stav

V.cena

D.cena

1034. 100 Mils 1935, Ag, KM:7, n.vada 1/1 420,- 460,-

Pol.

Straits Settlements

Stav

V.cena

D.cena

1035. 1/4 Cent 1884, Victoria, KM:7a 1/1 400,- 550,-

Pol.

Straits Settlements

Stav

V.cena

D.cena

1036. 5 Cents 1918, 10 Cents 1919, George V., 2ks 0/0 200,- --.-

Pol.

Straits Settlements

Stav

V.cena

D.cena

1037. 5 Cents 1919, 10 Cents 1919, George V., 2ks 0/0 200,- --.-

Pol.

Straits Settlements

Stav

V.cena

D.cena

1038. 20 Cents 1884, Victoria, KM:12 1-1- 400,- 550,-

Pol.

Austrálie

Stav

V.cena

D.cena

1039. 1/2 Penny 1936, 1 Penny 1936, George V., 2ks 1/1 100,- --.-

Pol.

Austrálie

Stav

V.cena

D.cena

1040. 1 Penny 1942, 1 Florin 1951, George V., 2ks 1/1 260,- 280,-

Pol.

Austrálie

Stav

V.cena

D.cena

1041. 3 Pence 1910,1963, 2ks 0-1 80,- 80,-

Pol.

Austrálie

Stav

V.cena

D.cena

1042. 3 Pence 1936,1943, patina, 2ks 0-1 80,- 80,-

Pol.

Austrálie

Stav

V.cena

D.cena

1043. 1 Florin 1927, George V., znovuotevření starého parlamentu, KM:31, patina 0-1 400,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1044. Korunní princ Rudolf - úmrtní medailka 30.1.1889,
hlava Rudolfa, opis / koruna, ratolest, meč, datace, n.hry, m.o., Br26
1-1- 50,- 115,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1045. Arcivévoda Rudolf - úmrtní medailka 30.1.1889 - poprsí / rakouský orel, BK27 1-1- 80,- 140,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1046. Deák Ferencz - úmrtní medailka 28.1.1876 - poprsí / data narození, úmrtí, Sn37 1-1- 60,- 110,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1047. Ústí n.L. - 50.výr.založení pěveckého spolku 1848-1898, zlac.Br29, skvrnky 1-1- 70,- 150,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1048. Fürstin Pauline von Metternich-Sándor, májová slavnost 1898 v Rajské zahradě
na Belvederu, poprsí, opis / Belveder, opis, střibř.ŽK24
1-2 70,- 140,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1049. Vídeň - slanost ve Schwarzenberské zahradě, máj 1898, celkový pohled na palác,
nápisy / nápisy, opis, ŽK23, skvrnky
0-1 50,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1050. Jubilejní výstava Praha 1898 - I.cena řecko-řím.kuželník / erb s čs.lvem,
nad nim andělé nesoucí svatováclavskou korunu, Cu26
0-1 100,- 400,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1051. Karel Ludvík Rakousko-Těšínský, neurčeno, asi upomínková medailka 1809,
na vítězství nad Napoleonem v bitvě u Aspernu, poprsí Karla, opis, datace /
/ žena držící misku s ohněm nad stolkem, opis, BK32, pův.ouško, n.kor.
0-1- 300,- 400,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1052. Krymská válka - pamětní medaile, Boží oko, pod ním monogramy Mikuláše I.
a Alexandra II., datace 1853-1854-1855-1856 / nápisy, ŽK29, m.o.?
1-1- 300,- 300,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1053. Pamětní medaile 1904-1905 - neurčeno, kotva, datace / mapa zeměkoule, BK29 1-1- 300,- 320,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1054. Fridrich II. Veliký - upomínková medaile na pruského krále 1740–1786,
poprsí, opis / pruská orlice v korunovaných ratolestech, zlac.Br30
0/0 60,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1055. Karel IV. 1348 - upomínková medailka, hlava se svatováclav. korunu, opis /
/ pohled na hrad Karlštejn ještě před celkovou opravou (cca 1875), BK26
0-1 70,- 150,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1056. Lipany - pamětní medailka 29.5.1870 - poprsí Prokopa Holého, opis /
/ nápis a datum ve věnci, Sn27, m.o., hr.
0-1 50,- 300,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1057. Praha - odhalení pomníku Josefa Jungmanna 15.5.1878,
pomník, opis / nápisy, Sn27 pův.ouškem, tmavá patina
1-2 50,- 80,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1058. Národopisná výstava Českoslovanská v Praze 1895 - v kartuši nápis, opis /
/ pomník sv.Václava na koni, opis, Sn31, pův.ouško
0-1- 90,- 130,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1059. Albrecht z Valdštejna - replika tolaru, Hana Válková 1993, BK30 0/0 60,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1060. Štěpán Šlik - replika tolaru 1520, BK42 0/0 50,- 160,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1061. Rudolf II. - replika tolaru 1609, BK42 0/0 60,- 130,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1062. Albrecht z Valdštejna - replika tolaru 1626, BK43 0/0 60,- 150,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1063. Moravští stavové - replika tolaru 1609, BK40 0/0 60,- 100,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1064. Čeští stavové, replika 12 krejcaru 1619, BK40 0/0 50,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1065. Duhovka,solidus,denár,pražský groš,dukát,malý groš-repliky, různé kovy, 6ks 0/0 60,- 70,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1066. Keltové,denár,solidus,brakteát,půlgroš,dukát - repliky, různé kovy, 6ks 0/0 60,- 70,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1067. Německá obchodní výstava 1896 - medaile továrny C&G Müller, výroba tuků,
Rixdorf, Berlín a Štětín, ruka držící kladivo, v pozadí město, opis /
/ prase s cylindrem, opis, nápisy, Sn35, hry, patina
0-1- 60,- 110,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1068. Čsl.stát.dráhy - medailka Propagujeme Československo, mapa ČSR do 1939,
okřídlený znak, opis,Br30, 2 pův.dírky
1/- 60,- 240,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1069. Vatikán - Jan Pavel II. - poprsí papeže, opis / PIETA - truchlící Panna Marie
s Kristem na klíně, opis, BK35
0/0 50,- 50,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1070. Írán - neurčeno, asi vyznamenání, Rezá Šáh Pahlaví, může to být také Irák,
Faisal II. (kluci si jsou podobní), hlava / hlava vojáka, opisy, ŽK31, pův.ouško
1-1- 100,- 130,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1071. Světový pohár - Skotsko 1990, na fotbalovém míči 1990, opis, sign.PM /
/ fotbalista na mapě Skotska, opis, BK27
0-1 50,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1072. Hotel Alcron - Praha, firemní známka, pokovené Fe25, BK25, 2ks 0-2 60,- 75,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1073. Viktorie - královna GB a princ Albert - pamětní medailka, Viktorie, opis /
/ Albert, dat.narození 26.8.18019 (asi ražba 1844 k 25 narozeninám, Br23
1/1- 50,- 50,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1074. Otevření tunelu na Temži - Viktorie, opis / pohled na tunel, zahájení stavby 1824,
ukonkončení a otevření 1842, Br22
1/1 50,- 60,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1075. Otevření výstavní budovy v Londýně 1.5.1862 - Viktorie, opis /
pohled na výstavní budovu, opisy, nápisy, Br23
1/1 50,- 100,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1076. Medailka 1848, neurčeno - hlava královny Viktorie,opis /
/ hlava Fridricha Viléma IV. (Prusko), opis, Sn22
0-1 50,- 75,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1077. Světová výstava 1878, Paříž - medailka firmy Slévárna Thiebaut & Son,
král na koni, dva vojáci / nápisy, opis, ŽK27
0-1 50,- 130,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1078. Marie Terezie - medailka 1700, napodobenina 4 dukátu, ŽK34 0-1- 50,- 130,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1079. Marie Terezie - medailka 1700, napodobenina 4 dukátu, Br34 0-1- 50,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1080. Ústí n/Orl. - Konsumní jednota, známka 5 Korun, ŽK24,5 0-1 50,- 80,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1081. Dotkni se Písku 2011 - upomínková medailka, hlava Švejka, budovy, opis /
/ ve spirále text: rum, kontušovka, čert atd., ŽK25, patina
0-1 50,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1082. První pivní festival Praha 2008 - Tolar - obrysy Hradčan, nápisy, opis /
/ orloj, opis, datace, ŽK30
0-1 50,- 50,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1083. Známky na pivo - 1/2, opis / Wenzel Richter, Tscheskonitz, 1L, ratolesti /
/ J.Jermář , U ZLATÉ PRAHY, V.TOMEK / půllitr, BK,ŽK,ŽK22, 3ks
0-1 100,- 650,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1084. Lanškroun (Landskron) - knížecí pivovar, koruna, opis / perlovec, ŽK24 0/0 400,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1085. Jordan & Timaeus - údajně známka továrny na čokoládu, cukrovinky, cikorku
a podobné výrobky v Podmoklech, ŽK16, místy zprohýbaná
1-2 100,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1086. D. NILES W. - Deutsche Niles Werk, hodnota 50, neurčeno, Br22 0-1- 50,- 90,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1087. Herní známka - PRÄZISIONS SCHIESSSTAND / WERT MARKE,
pro hrací střelecké automaty s puškou nebo revolverem, ŽK22
1-2 100,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1088. Vratislavice n.Nisou - J.Ginzcky, továrna na koberce, 5 haléř,
5 / J. GINZKEY M., modré sklo 18 mm, zřídka se vyskytujíc platidlo
zachov. 600,- 1100,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1089. Vratislavice n.Nisou - J.Ginzcky, továrna na koberce, 10 haléř,
10 / J. GINZKEY M., hnědočerné sklo 18 mm, zřídka se vyskytující platidlo
zachov. 600,- 1300,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1090. Vratislavice n.Nisou - J.Ginzcky, továrna na koberce, 50 haléř,
50 / J. GINZKEY M., oranžovočervené sklo 18 mm, zřídka se vyskyt. platidlo
zachov. 600,- 1300,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1091. AUG. VLK, v ratolestech 10 KOR. / dtto - neurčeno, ŽK36, hry 2/2 100,- 260,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1092. Mladá Boleslav - Laurin a Klement, 4 haléř,
4 / v ratolestech L & K, Fe19, patina
1-1- 80,- 150,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1093. Mladá Boleslav - Laurin a Klement, 10 haléř,
10 / v ratolestech L & K, Zn19, patina
1-1- 80,- 200,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1094. Mladá Boleslav - Laurin a Klement, 20 haléř,
20 / v ratolestech L & K, Zn22, n.kor., patina
1-1- 80,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1095. Pardubice - Rolnické družstvo, 1, 2, 5 kg CHLEBA, BK24,28,35, 3ks 0-1 80,- 80,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1096. Břasy - hornický zásobní spolek HVĚZDA, 5 krejcarů
v ratolestech ZNÁMKA 5 kr. / hvězda, kladiva, opis, ŽK18
1-1- 120,- 320,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1097. Břasy - hornický zásobní spolek HVĚZDA, 10 krejcarů
v ratolestech ZNÁMKA 10 kr. / hvězda, kladiva, opis, n.kor.. ŽK21
1-1- 120,- 240,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1098. Plzeň - Potravní skladiště C.K. státní dráhy, 2 haléře,
korunované okřídl.kolo, 2h, opis / poprsí ženy, opis, BK28
1-2 100,- 140,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1099. Plzeň - Potravní skladiště C.K. státní dráhy, 100 haléřů,
korunované okřídl.kolo, 100h, opis / poprsí ženy, opis, n.kor., n.škr., BK28
1-2 100,- 150,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1100. Červený Kostelec - Družstevní konzumní spolek,
jednostranně vyražené D.K.S., obdélníkový osmiúhelník ŽK43x30
1-1- 100,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky