Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 24. června 2023

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1101. Podmokly - Leonard Tinten, obchodní známky 2 a 5 haléřů,
2, opis / Davidova hvězda opis, ŽK16, 5 dtto, ŽK16, 2ks
0-1 80,- 190,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1102. Nacionálně socialistická německá dělnická strana - propagandistická medaile
NSDAP pro volby do Reichstagu 24. dubna 1932, nahý muž zabíjí hada /
/ nápisy, opis, datace, BK33
0-1 100,- 160,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1103. NSDAP - Vídeň, propagandistická medaile, Sársko je svobodné 1.III.1935,
továrna, ozubené kolo, svastika, opis / nápisy, opis, BK23
1-1- 100,- 240,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1104. Německo 3.říše - propagandistická medaile 1.III.1935,
továrna, svastika, datace, opis / svastika, nápisy, opis, BK23
1-1- 100,- 220,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1105. 1 Schilling Winterhilfe 1936-1937, 1, klasy, opis / slunce, svastika, opis, BK25 0-1 100,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1106. 1 Stephans Gross 1950, v ozubeném kruhu 1, klas, znak Rakouska, nápisy /
/ Svatoštěpánský chrám, opis, + dtto bez znaku Rakouska, BK27, 2ks
0-1 60,- 80,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1107. Chemnitz - Stavební fond Der Kämpfer 1925, 50 Pf.,srp,kladivo hvězda,opis /
trojdům s firmou, opis, hry, n.škr., BK32
1-1- 100,- 300,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1108. Chemnitz - Stavební fond Der Kämpfer 1925, 1 Mk.,srp,kladivo hvězda,opis /
trojdům s firmou, opis, ŽK32
1/1 160,- 300,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1109. Francie - Všeobecná výstava ke stému výročí francouzské revoluce 1789,
hlava Republiky,opis,sign.Barre / hvězda v ratolestech,nápisy,opis,n.hr., Br33
0-1 70,- 110,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1110. Velká Británie - 1 Penny cca 1940 - hrací žeton, hodnota 1 v listech, opis /
/ Samson ničí Dagonův chrám odtlačením sloupů od sebe, opis, ŽK30
1/1 90,- 260,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1111. USA - 20 CAMEL 1913 - reklamní žeton na cigarety, 20, tabákový list, opis /
/ velbloud, palmy, pyramida, opis, ŽK30
0-1 90,- 140,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1112. Známky neurčeno - 1 v kruhu / JS, 1 OBĚD / JH, asi RU a RČS, ŽK23, 2ks 1-2 100,- 320,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1113. GRANDPODNIKY DRAHOŇIOVSKÝ, 1,5,10 / mlýn, opis, ŽK,Cu30, 3ks 1-2 50,- 340,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1114. PLZEŇSKÉ LEDÁRNY, 10,20,40 / monogram PR, opis, BK,Cu,ŽK, 3ks 1-2 100,- 300,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1115. První parní mlékárna v Plzni, V.Dvořák, 15,20,40 / nápisy,opisy, Al 26, 3ks 0-1 80,- 420,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1116. Zálohové známky - Josef Lazar / 1Kč, ŽK23, PRAMEN v Ostravě, Fe30,
Mlékárenský průmysl, záloha na konev, Al 26, 3ks
1-2 60,- 220,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1117. Poštovní nákupna Praha XII / záloha 1Kč, záloha 2Kč / J.Řeřicha, hostinský,
1 / povinná záloha v Praze, BK26,Al 22, UH28, 3ks
0-2 50,- 420,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1118. Ústav Bohnice Praha - neurčené známky, různé kovy, různá velikost, 6ks
fotografie na www.numismatika.cz
1-2- 50,- 280,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1119. Zálohové známky 1Kč - Staropramen U Jardy, Duškova restaurace, Al.ŽK22,
Restaurace U Konůpků, B.Konečný restauratér, ŽK22,24, 4ks
1-2- 80,- 550,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1120. 1Kr a 2Kr / Jaroslav Šafr hostinec Na Kníně, Praha - Holešovice, ŽK23, 2ks 1-2 100,- 550,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1121. 5,12 / V.N. Cihlářský závod v Davli, Cu,ŽK22,
20 / Karel Dande hostinský, ŽK22, 3ks
1-2- 100,- 460,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1122. Čs.státní lázně a zřídla Karlovy Vary, Bromografia Lázně Sadská, Al 33,BK25,
Voj.láz.ústav Karlovy Vary, 1 slať.obklad / 1 Mohr Umschlag, ŽK30, 3ks
1-2- 100,- 550,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1123. Obecná kuchyně-malý oběd + Obec.kuchyně-maso, Zn40x17,ovál 35x30, 2k 1-1- 50,- 220,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1124. Známky na jídlo - 1, 16 / E.Skoda Pilsen, ŽK17,28
32 / Lidová kuchyně v Plzni, ŽK26, 3ks
1-1- 100,- 380,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1125. Škodovy závody - Spolkový dům dělníků, známky 2,9,60 / dtto německy,
ŽK ovál 22x17, ŽK čtverec 22x22, ŽK šestihran 30x26, 3ks
1-1- 100,- 360,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1126. Známky pro psy - různá města, různé kovy, různá velikost, 10ks
fotografie na www.numismatika.cz
0-1 50,- 400,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1127. ČNS Děčín - Stanislav Dluhoš, PF 2000, pohled na město, most, nápis, opis /
nápis, opis, nepuncované Ag28/9,5g
0-1 220,- 240,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1128. Pichl - denár sv.Václava, sv.Václav s praporcem, opis / IBP (Pichl),
MINCWEK W PRAZE, Ag, ražba s původním ouškem
1/1 80,- 650,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1129. Norimberk - Nürnberger Spiel und Rechenpfennig, hrací a početní mince,
dvouhlavý orel, opis / dtto, jednostranně stříbřená, Cu30
1-1- 80,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1130. 10 Centimes 1863, 1857, mince přeraženy nápisem T. TURNER & Co,
MAY'S WASHING POWDER
2/2/1 50,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1131. FJI + Vilém II., upomínková medailka na první rok války, kor., Fe30,
FJI / Vilém II., upomínková medailka, m.o., ŽK28, 2ks
2/2 50,- 150,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1132. XI.všesokolský slet 1948, sokol,opis / lípová ratolest,datace, Ag16, závěs 0-1 80,- 100,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1133. Řád templářů (Pauperes commilitones Christi templique Salomonici),
pamětní medaile, znak,opis / mince, opis, neurčeno, ŽK40,
Belgie - Philippus a Mathilde, 15.výr.svatby 2014, ŽK37, 2ks
0/0 50,- 50,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1134. Svatojiřské medailky - Ag + obecné kovy, různá velikost a kvalita, 11ks - 250,- 340,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1135. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1136. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 95,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1137. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 110,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1138. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1139. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 180,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1140. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 110,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1141. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1142. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1143. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1144. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1145. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1146. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 380,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1147. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 120,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1148. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 130,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1149. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 130,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1150. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 130,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1151. Sestava žetonů atp. - neurčeno, různá velikost, kvalita a kovy, 15ks - 50,- 130,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1152. Lžičky - Praha, Kavárna u Týna, pohled na Chrám Matky Boží před Týnem,
Moskva, Památník pokořitelů kosmu, ŽK 134x23, lak, smalt, 2ks
zachov. 50,- 50,-

Pol.

Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé

Stav

V.cena

D.cena

1153. Sestava žetonů, známek atp. - neurčeno, různá velikost, různá kvalita,
různé kovy, cca 400 kusů
- 200,- 340,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1154. Certifikáty k 200 Kč 1993,94,95,95,2001,01,01,01,02,02, 10ks N 120,- 120,-
1155. Certifikáty k 200 Kč 1994,95,97,97,98,98,2000,01,01,01,02,02,03,04,05, 15ks N 380,- --.-
1156. Certifikáty k 200 Kč 1993,94,95,97,98,99,2000,01,01,02,02,02,03,04,04, 15ks N 380,- --.-
1157. Certifikáty k 200 Kč 1994,95,95,96,97,98,98,2000,00,01,01,02,02,03,04, 15ks N 380,- --.-
1158. Certifikáty k 200 Kč 1993,94,94,95,95,95,96,99,2001,04,04,05,05,06,06, 15ks N 380,- --.-
1159. Certifikáty k 200 Kč 1993,94,95,65,97,97,98,99,2000,01,01,01,02,03,03, 15ks N 380,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1160. Sada oběžných mincí 1980 0/0 300,- 440,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1161. Sada oběžných mincí 1981, modrý obal 0/0 1200,- 1600,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1162. Sada oběžných mincí 1982 0/0 300,- 300,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1163. Sada oběžných mincí 1983 0/0 300,- 340,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1164. Sada oběžných mincí 1984 0/0 300,- 380,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1165. Sada oběžných mincí 1985 0/0 300,- 360,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1166. Sada oběžných mincí 1986 0/0 1500,- 2800,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1167. Sada oběžných mincí 1987 0/0 1000,- 1200,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1168. Sada oběžných mincí 1989 0/0 1000,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1169. Sada oběžných mincí 1990 0/0 500,- 500,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1170. Sada oběžných mincí 1991, Štefánik 0/0 300,- 670,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1171. Sada oběžných mincí 1992, Rašín 0/0 300,- 650,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1172. Sada oběžných mincí 1996, Hradčany 0/0 1000,- 1000,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1173. Sada oběžných mincí 1999, NATO 1949-1999 0/0 1000,- 2400,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1174. Sada oběžných mincí 2002, Summit NATO 0/0 1000,- 2200,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1175. Sada oběžných mincí 2004, vstup ČR do EU 0/0 1000,- 1200,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1176. Sada oběžných mincí 2012, Moravskoslezský kraj 0/0 1000,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1177. Sada oběžných mincí 2005, Dvořák - Smetana (u sady je CD) 0/0 10000,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1178. Sada oběžných mincí 2007, České a slovenské mince (dvě sady) 0/0 2000,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1179. Sada oběžných mincí 2018, Křivoklát 0/0 1000,- 1200,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1180. Sada oběžných mincí 2019, Pardubický kraj 0/0 700,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1181. Sada oběžných mincí 2020, Středočeský kraj 0/0 700,- 1700,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1182. Sada oběžných mincí 2021, Ústecký kraj 0/0 700,- 1700,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1183. Sada oběžných mincí 2021, Letohrádek Hvězda 0/0 700,- 700,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1184. Sada oběžných mincí 2022, Památník Jana Žižky 0/0 1000,- 1300,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR

Stav

V.cena

D.cena

1185. Sada připravované euroměny pro ČR, SPECIMEN, bimetal, CuZn, Cu, 8 kusů,
mince uloženy v kapslích, certifikát, kartonový přebal
0/0 200,- 200,-

Pol.

San Marino

Stav

V.cena

D.cena

1186. 10 Cent + 2 Euro 2010, mincovní karta s potiskem 0/0 100,- --.-

Pol.

RŮZNÉ

Stav

V.cena

D.cena

1187. ČSD - kleštičky konduktéra na cvakání jízdenek, tzv. "funglovky"
kleštičky jsou nové, ještě s ochranným světlehnědým nátěrem
nové 200,- 440,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1188. Hora,Hořejš - Toulky českou minulostí 4 díl, od bitvy na Bílé hoře do nástupu
Marie Terezie (1620 - 1740), kniha je ještě originálně přebalena folií
nové 30,- 100,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1189. H.v.Saurma - Slezské mince a medaile, 79 stran popisu městských ražeb,
55 tabulí vyobrazení mincí (perokresby), Vratislav 1883, reprint, téměř
nové 1200,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1190. Surga, Pekárek. - České bankovky a mince 1993-98, 170 stran, historie měny,
ucelený přehled vydaných nominálů, jejich autorů atp., NUGA 1998, vázané
nové 200,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1191. J.Hásková a kol. - Čsl. bankovky, státovky a mince 1919-1992, 128 stran,
celkový přehled měny, fotografie mincí a bankovek, Lunarion 1993, vázané
nové 100,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1192. Muzeum Kroměříž - časopis Studie ´80, 110 stran textu, popisu a vyobrazení,
články o mincovnictví olomouc.biskupů (Sejbal,Šmerda,Kučerovská a další
zachov. 30,- 95,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1193. X všesokolských sletů v Praze - 1882 - 1938, brožura, 23 listů A4,
něco málo textu ke všem sletům, jinak samé fotografie, odznaky atp., méně
zachov. 20,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1194. Ministerstvo obrany - časopis Československo, č.6/duben 1949,
články o peněžnictví, financích, bankovkách, mincích atp., méně
zachov. 20,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1195. I.G.Spassky - Ruský měnový systém, 253 stran, ucelený popis vývoje měny,
mnoho fotografií mincí atp., Jacques Schulman Amsterdam 1967
zachov. 70,- 200,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1196. B.Hlinka - Atentáty na peníze, rekonstruované případy penězokazectví,
týkajícího se převážně československých platidel 1919-1952, 320 stran textu
a fotografií, 48 stran barevných padělků atp., Svoboda 1987, téměř
nové 60,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1197. O.Vejskal - Sokolské medaile, plakety a jiné drobné plastiky,
135 stran popisu, variant, seznam autorů atp., DP 2002
nové 200,- 200,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1198. O.Vejskal - Sokolské odznaky,
298 stran popisu, variant, seznam autorů atp. + 37 vyobrazení, DP 2002
nové 200,- 200,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1199. O.Vejskal - Odznaky a medaile OREL,DTJ,FPT,MAKKABI atd., 177 stran,
popis vydaných typů, varianty atp., DP 2002
nové 200,- 200,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1200. O.Vejskal - Odznaky a medaile Sokol,Orel,DTJ,FFT, atd., 135 stran,
dodatky ke všem předešlým dílům., DP 2002
nové 200,- 200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky