Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 24. června 2023

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1201. O.Vejskal - Sokol, Orel, DTJ, FPT - medaile,plakety,odznaky,dodatky, 4 díly,
745 stran popisu, variant, seznam autorů atp. + 37 vyobrazení, DP 2002-4
nové 800,- 800,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1202. I.Halačka, Ivo: Mince zemí Koruny české 1526-1856, I., II. a III. díl,
999 stran, 1851 minci včetně vyobrazení, popis, mincovních značek atp., vázané
nové 900,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1203. Friedrich v.Schrötter - Numismatický slovník, 777 stran textu,
abecední přehled mincí, medailí, popisů, numismatických výrazů, odkazů, atp.,
28 tabulí vyobrazení mincí, medailí, Walter de Gruyter 1930
zachov. 70,- 70,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1204. J.Sejbal - Dějiny peněz na Moravě, od předmincovních platidel po současná,
209 stran textu, fotografií a popisu, 68 tabulí obrazové přílohy, Blok1979, vázané
zachov. 260,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1205. Struž, Studýnka - Zlato, zlato, zlato - ucelený přehled o zlatu jako kovu, dějiny,
těžba, zlaté horečky, mincovnictví atp., Mladá fronta 1985, vázané
zachov. 30,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1206. L.Ciani - Královské mince Francie od Huga Kapeta po Ludvíka VI. (956-1793),
ucelený přehled vydaných mincí, perokresby, varianty, ocenění, Paříž 1926
zachov. 200,- 1300,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1207. M.Gumowski - knižní svazek 14 článků a pojednání o polských mincích,
mnoho vyobrazení, tabule s mincemi atp., celkem 25mm stránek
zachov. 70,- 110,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1208. Staněk,Bajer - Peníze v českých zemích od 10.století dodnes, 239 stran,
ucelený přehled měn na našem území, text, popis, fotografie mincí a bankovek,
158 stran, text, fotografie, mapy, mince, bankovky atp., P.A.S. 1995
nové 150,- 200,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1209. J.Hrdlička - Pražská heraldika, znaky pražských měst, cechů a měšťanů,
229 stan textu, perfektní barevné obrázky, Flora b.l.
nové 100,- 100,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1210. Čechura,Hlavačka,Maur -Ženy a milenky českých králů,
207 stran textu, obrázků atp., dost dobré počtení, Akropolis 1994
zachov. 30,- 50,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1211. Čechura,Hlavačka,Mikulec - Děti a levobočci českých králů,
207 stran textu, obrázků atp., též dost dobré počtení, Akropolis 1995
zachov. 30,- 50,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1212. Z.Buříval - Staletá Praha, svazek článků a pojednání 20 autorů, 348 stan,
text, fotografie, mapy, náčrty atp., Panorama 1979
zachov. 20,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1213. V.Nop - Soupis numismatické literatury v Kroměřížské zámecké knihovně,
103 str., soupis 380 svazků, 48 str.obrazové přílohy, Muzeum Kroměříž 1974
zachov. 30,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1214. J.Hlinka - Bratislavské korunovační medaile a žetony, 77 stran textu, obrázků,
popisu atp., 25 tabulí vyobrazení, Obzor 1966
zachov. 70,- 140,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1215. P.Radoměrský - Nález mincí z 15.století v Králově Dvoře u Berouna, 189 stran,
mincovní slepence byly rozebrány na 13473 mincí, no a perfektně popsány,
text, perokresby mincí, popisy, obrazová příloha, ČNS 1976
zachov. 50,- 100,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1216. I.V.Sokolova - Mince a tisky byzantského Chersonu, 176 stran textu a popisu,
XI schémat písma, XX tabulí s mincemi + 2 z jiné knihy, Ermitáž 1983, 2ks
zachov. 100,- 280,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1217. M.Welna - Odznaky a znaky Polské lidové armády, text, popis, obrázky,
celkem 584 položek odznaků, nášivek, značení atp., 150 stan, Nár.institut 1989
nové 80,- 130,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1218. J.Šmerda - Solnohradské mince a medaile 1500 - 1809, 26 stran textu,
76 stran soupisu, 32 tabulí vyobrazení, včetně popisu, ČNS Gottwaldov 1987
nové 90,- 110,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1219. G.Röblitz - Jenské peníze a peníze v Jeně od počátků po současnost,
99 stran textu, map atp., 25 tabulí a papír.platidel, A.Bebel Gotha 1982
zachov. 20,- 20,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1220. Bielkowski,Szweycer - Mince posledních Jagellonců, 257 stran textu, mapy,
tabulky, mincovny, perokresby mincí, popis a ocenění, Varšava 1978
zachov. 150,- 150,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1221. J.Hásková - Pražské groše z let 1471-1926, Vladislav II. - Ludvík I.,
64 stran, ucelený přehled, text, kresby a popis typů, ČNS HK 1971
zachov. 60,- 300,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1222. Karel Zeman - Mědirytiny a medaile, 33 stran, něco málo textu,
perfektní barevné grafiky a medaile, BRKO 2002
nové 50,- 200,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1223. Národní muzeum Praha - Sborník, svazek XXIII.,č.1-2,1969, XXIX.,č.3,1975,
J.Hásková: články o mincích a měně za vlády Jagellonců, článek o mincích
a mincovně na Vyšehradě, přelom 9. a 10. století, obrazové přílohy, 2ks
zachov. 30,- 130,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1224. R.Štemberk a kol. - Numismatické památky Zemské jubilejní výstavy 1891,
87 stran textu, 93 typů medailí, jejich popis a varianty, INVOS 1991, brož.
V.J.Žižka - Prométheové a Ikarové, fakta a mýty, text, 124 obrázků a popisu,
Máj 1972, prémiový výtisk 10.ročníku, brožované, 2 knihy
zachov. 50,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1225. Z.Čejka - Historie České společnosti přátel drobné plastiky 1937-1997,
163 stran textu, obrázků, fotografií a popisů, vázané
nové 50,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1226. J.Sém - Poznáváme a sbíráme papírové peníze, 175 stran, ucelený přehled
vzniku a vývoje papir.platidel, obrázky, popisy, mapy atp., ČNS HK 1974
nové 50,- 50,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1227. Foukal,Jareš- Ražby Josefa Víta + doplněk, ucelený přehled vydaných medailí,
83+16 stan, vyobrazení, popis a varianty 229 položek+doplňky, ČNS HK 2005
zachov. 50,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1228. J.Kábrt a kolektiv - Latinsko/český slovník, 585 stran, LEDA 2000 nové 90,- 100,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1229. J.Bajer - Papírová platidla ČSR + SR 1919-2003, 238 stran, katalog bankovek,
vyobrazením popis, varianty, ocenění, Elektris 2003, vázané
zachov. 50,- 100,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1230. Hlinka,Radoměrský - Peníze celého světa, 295 stran textu, popisu obrázků atp.,
řazeno abecedně, 42 obraz. tabulí mincí, bankovek atp., MF1987, vázané
zachov. 30,- 50,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1231. B.Spáčil - Česká měna, 177 stran popisu vývoje měny od počátku
do současnosti, 12 tabulí vyobrazení, ORBIS 1974, vázané
zachov. 40,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1232. V.Vaníček a kolektiv - Dějiny zemí Koruny české I. A II. díl, 303 + 309 stran,
ucelený přehled dějin od pravěku po současnost, obrazy, obrázky tisky, mapy,
náčrty, tabulky, mince atp., Paseka 1992, 2ks
nové 200,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1233. M.Cajthaml - České nouzové mince a nouzová platidla charakteru mincí,
z let 1848 - 1850, 59 stran textu, obrázků a popisů, brožované
nové 90,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1234. M.Cajthaml - České nouzové mince a nouzová platidla charakteru mincí,
z let 1848 - 1850, 59 stran textu, obrázků a popisů, brožované
nové 90,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1235. J.Dürr - Medaile vydané ČSPDP, 30 stran, celkový soupis všech medailí,
vyobrazení, popis, varianty, počet vydaných kusů, DP 2007, brožované
nové 100,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1236. P.Nejedlo - Dekorace oživlé historie z let 1980-2011, 267 stran textu,
rozsáhlý popis novodobých pamětních vyznamenání a medailí na různé války,
mnoho barevných vyobrazeni včetně popisu, ČSPDP 2012, brožované
nové 80,- 80,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1237. V.Měřička - Ruská vojenská vyznamenání z let 1687 - 1801,
104 stran textu, obrázků a popisů, brožované
nové 90,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1238. V.Měřička - Ruská vojenská vyznamenání z let 1687 - 1801,
104 stran textu, obrázků a popisů, brožované
nové 100,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1239. V.Měřička - Dekorace z prusko - rakouské války v roce 1866,
163 stran textu, obrázků a popisů, vázané
nové 100,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1240. V.Měřička - Dekorace z prusko - rakouské války v roce 1866,
163 stran textu, obrázků a popisů, brožované
nové 100,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1241. L.Nemeškal - Počátek ražby českého tolaru a konec ražby pražského groše,
údobí 1469-1561, 148 stran, historická studie mincovního vývoje, Vandas1997
nové 20,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1242. Němečková,Pekárek,Šůla - Nerealizované návrhy čsl. papírových platidel,
92 stran, text, obrázky platidel, popisy atp.,
zachov. 30,- 120,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1243. J.Moravec - Mince Františka Josefa a Karla I., 167 stran vyobrazení
a ucelený popis 215 typů mincí, jejich varianty atp., vydal autor1990, téměř
nové 200,- 200,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1244. J.Chvojka - Ražby poslední českobudějovické mincovny, 175 stran textu,
ražby Maxmiliána a Rudolfa, popisy, varianty ražených mincí atp., téměř
nové 200,- 200,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1245. B.Hlinka - Nenávistní penězokazi, 267 stran textu, obrazová příloha 24stan,
popis, obrázky padělaných bankovek atp., PANORAMA 1981, brožované
zachov. 40,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1246. J.Marko - Mincovní značky z celého světa, 58 stran textu, ucelený katalog,
1725 vyobrazení značek včetně určení, Artia 1982
nové 50,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1247. F.C.Higgins - Měděné mince Evropy do 1892, 95 stran, ražby států, měst atp.,
perokresby mincí, popisy, Sonnenschein 1892, reprint Spink 1970
nové 50,- 85,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1248. Kounovský, Staněk - Dekorace a odznaky v období ohrožení Československa,
175 stran textu, obrázků a popisů, brožované
nové 190,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1249. Kounovský, Staněk - Dekorace a odznaky v období ohrožení Československa,
175 stran textu, obrázků a popisů, brožované
nové 190,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1250. Kounovský,Heinc - Českoslov.vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949
85 stran textu, obrázků a popisů, brožované
zachov. 50,- 50,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1251. E.Minarovičová - Portréty na minciach - od stredoveku po súčasnosť,
117 stran, text, fotografie, obrázky mincí, medailí atp., Tatran 1982, vázané
nové 30,- --.-
1252. ČNS Hradec Králové - časopis Sběratelské zprávy, 31 sešitů, články, mince,
bankovky, vyznamenání atp., 1,72 kg zajímavého počtení, zachovalé až nové
- 50,- 110,-
1253. ČNS Brno - časopis Zprávy, 33 sešitů, čísla 2, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 21,
24 až 32, 37 až 47,49, 55 až 60, roky 1972 až 1986
různé články, mince, medaile atp., 1,1 kg zajímavého počtení, zachovalé
- 50,- 110,-
1254. Drobná plastika - časopis pro členy, čísla 1/1964 až 1/1995,
chybí 4/1978, 1/1979 + 36 mladších barevných dvojčísel, vydává ČSPDP
7,38 kg perfektního počtení pro laiky i odborníky, zachovalé až nové
- 200,- 420,-
1255. Sokol, Orel, Makabi, německé sportovní spolky a čs.spartakiády,
kopie medailí, odznaků, přívěsků atp., včetně popisu,
soukromě zhotovené 4 svazky v plastových deskách, 1,52 kg
zachov. 50,- 50,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky