Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 24. června 2023

Pol.

Beutler Miloslav 1897 - 1964

Stav

V.cena

D.cena

1501. Ve prospěch obnovy Karolina - 1948 - Karel IV. klečící před sv.Václavem,
Karolinum, opis / znaky, universitní insignie, opis, Sign., patin.Br55
0/0 900,- 2800,-

Pol.

Beutler Miloslav 1897 - 1964

Stav

V.cena

D.cena

1502. Medaile svobod.zednářů - Lože míru č.5 Praha - 15.výročí trvání 1922-1937 -
znak Prahy, holubice, opis / Boží oko, podané ruce, datace, opis, patin.Br40
0-1 800,- 900,-

Pol.

Groma Alfonz 1924 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

1503. Po stopách 1.ČS armádního sboru - Liptovský Mikuláš 1975-1984 - lyžař,
hory, čtyřřád.náp., datace, Sign.,JS, Br, 60+Armáda lidu - Bratislava - májová
přehlídka 1959, dva vojáci, za nimi Dunaj a Bratislavský hrad, stříbř.Br70 2ks
0-1 200,- 300,-

Pol.

Goldschmid Josef 1859 - 1940

Stav

V.cena

D.cena

1504. Zemědělská rada pro Království české - uznání zásluh, český odbor. -
český lev v kartuši, opis / Přemysl Oráč sedící na pluhu, lípa a ratolestí,
opis, signováno: MODEL V.R.SMOLIK, RYL GOLČMID, Ag56/59,60,
pův.etue v horším stavu
0/0 5000,- --.-

Pol.

Hervert - Anýž

Stav

V.cena

D.cena

1505. Ústřední hospodářská společnost pro Království české - záslužná medaile -
korunov.český znak, ratolest, česko-něm.náp. / alegorie, náp., patin.Ag41/33
0-1 1600,- 4600,-

Pol.

Hervert - Anýž

Stav

V.cena

D.cena

1506. Ústřední hospodářská společnost pro Království české - záslužná medaile -
korunov.český znak, ratolest, česko-něm.náp. / alegorie, náp., Sign., Br41,
n.skvrnky
1/1 1600,- --.-

Pol.

Hervert - Anýž

Stav

V.cena

D.cena

1507. Výstava mincí - Cheb 1979 - Chebské muzeum, znak, mince, spirálový nápis
/ pečeť Jiřího z Poděbrad, opis, zlatá Br60
0/0 140,- 280,-

Pol.

Kovářík Miroslav 1951 -

Stav

V.cena

D.cena

1508. Záchranná stanice Pavlov - vydra s rybou, ptáci, opis / liška s liščaty,
Ag71/250g, punc na hraně, orig.etue, certifikát
0/0 15000,- --.-

Pol.

Kříž Václav 1830 - 1887

Stav

V.cena

D.cena

1509. Praha - návštěva Čechů amerických 1885 - Národní divadlo, opis, datace
/ americký orel, paprsky, hvězdy, opis, Sn37
0/0 500,- 1900,-

Pol.

Kříž Václav 1830 - 1887

Stav

V.cena

D.cena

1510. Zemská rada pro Království české - medaile Za zásluhy o zemědělství -
6-ti řád. náp.ve věnci / český lev, česko-německý opis, Sign. KŘIŽ,Ag42/24g,
na hraně úhoz a hranky, patina, téměř
0-1 550,- 600,-

Pol.

Lukáš Jan 1944 -

Stav

V.cena

D.cena

1511. 100.výročí založení muzea v skla a bižuterie v Jablonci 1904 - 2004 - budova
muzea, logo, opis, datace / ukázka klasického brusu 500 PK, logo, opis,
Ag 999 34/16g, etue, raženo 500ks, certifikát
PROOF 450,- 550,-

Pol.

Oppl Vladimír 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

1512. Průmstav - 50 výr. založení (1951-2001) - "50" a český lev na gotické
katedrále,opis/styliz.průsečíky,nápis,opis,Ag 999 34/16,etue,300 ks,certifikát
PROOF 400,- --.-

Pol.

Peter Andrej 1912 - 2003

Stav

V.cena

D.cena

1513. Vítkovické železárny - 150 let 1828-1978 - žena s holubicemi, na pozadí
železárny / atom, 5-ti řád.náp., Ag35/18g, patina
0/0 450,- 450,-

Pol.

Podivín Vladimír - Rytectví a ražebna Žižkov

Stav

V.cena

D.cena

1514. Klub automobilistů a motocyklistů Slaný - II. klubová cestovní soutěž
28.8.1928, soutěž na 400 km, alegorie větru, automobilu a motocyklu,
zlac.Ag? 46x46/52, hrana, původní poničená etue AMK Slaný
0-1 2500,- --.-

Pol.

Poldaufová Mária 1951 -

Stav

V.cena

D.cena

1515. Orol skalný - medaile ze série "Blíži sa rok 2000", 1999-orel sedící na skále,
opis / byliny, znak, v pozadí Tatry, datace, Ag 925 40/32, etue, certifikát
PROOF 700,- --.-

Pol.

Prádler Jiří 1929 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

1516. Záslužná medaile k 50.výročí založení KSČ 1971-Klement Gottwald, poprsí
zleva, opis / prolamované řádkování, hvězda, třířád.náp., Br50
1-1- 50,- --.-

Pol.

Svitana Imrich 1944-

Stav

V.cena

D.cena

1517. Spišská Nová Ves 725. Výročie I.pisomnej správy - městské budovy, věž,
datace, opis / svatý s erbem, opis, datace, náp., Sign., stříbř.Br60
0/0 100,- 100,-

Pol.

Šejnost Josef 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1518. Mileniová replika denáru sv. Václava 1929 - český lev, opis / kříž v kroužku,
opis, Sign., nepuncované Ag22/1,5g, patina
0/0 400,- 400,-

Pol.

Španiel Otakar 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1519. 85. narozeniny TGM - hlava zprava, opis / 5-ti řád.náp., datace, Sign., Br60 0-1 100,- 240,-

Pol.

Španiel Otakar 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1520. Firma Anýž - PF 1934 - dívka ve vodě nese smrkové ratolesti a jmelí, nápisy,
patin.Br45x50
0 600,- 1500,-

Pol.

Španiel Otakar 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1521. Úmrtí TGM - Truchlící postava s lampou, ratolesti, datace, opis / TGM zleva,
ratolesti, opis, Br80
0-1 800,- 1250,-

Pol.

Španiel Otakar 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1522. Šest set let University Karlovy, Br26, (Španiel O.), odznak, jehla 1 60,- 60,-

Pol.

Špánek Karel 1894 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

1523. Knihovna Památníku národního písemnictví 1959 - lev opřený o knihu, opis
/ pohled do strahovské knihovny, latinský opis, Sign., patin.Br35
0/0 60,- 60,-

Pol.

Švengsbír Jiří 1921 - 1983

Stav

V.cena

D.cena

1524. XX. symposium hornická Příbram - kahan, ruka s pochodní / věž, dva znaky,
měsíc, slunce, Br50
0/0 100,- 100,-

Pol.

Tautenhayn Josef Hermann 1837 - 1911

Stav

V.cena

D.cena

1525. František Josef I. - státní cena za hospodářské zásluhy - hlava FJI zprava,
latinský opis / ve věnci německý nápis, Ag40/35g
0-1 2500,- --.-

Pol.

Vitanovský Michal 1946 -

Stav

V.cena

D.cena

1526. Replika tolaru Rudolfa II. 1603 (2010) - stojící panovník, zemské znaky, opis
/ rakouský korunovaný orel, opis, patin.Cu38
0/0 360,- 360,-

Pol.

Vitanovský Michal 1946 -

Stav

V.cena

D.cena

1527. 50.výročí deportace kolínských židů 1942 -1992, pamětní medaile(300 kusů) -
Skupina deportovaných / synagoga v Kolíně, hebrejské nápisy, patin.Br40
0/0 400,- 550,-

Pol.

Weiss Johann 1794 - 1861

Stav

V.cena

D.cena

1528. Cís.a král. hospodářská společnost na Moravě a ve Slezsku - roh hojnosti,
Aeskulapova hůl a Boží oko, 3-řád.něm.náp.a český opis / ZÁSLUZE -
DEM VERDIENSTE - stoj.bohyně Ceres, atributy zemědělství a obchodu,
Sign.I.WEISS F. Br62, pův.etue v horším stavu, dr.hry
1/1 2000,- --.-

Pol.

Zeman Karel 1949 -

Stav

V.cena

D.cena

1529. Pamětní medaile na sv.Jana Sarkandera - polopostava mučedníka držící bibli
/ kříž, latinský opis, sign.KZ, Ag 999 35/15g, začínající patina, etue
PROOF 700,- 700,-

Pol.

sign. K.S.

Stav

V.cena

D.cena

1530. Praha - Divadlo na Vinohradech 1907-1982 - číslice 75, lipové ratolesti, opis,
datace / pohled na divadlo, Sign. K.S., Br60 
0/0 100,- --.-

Pol.

sign. S.O.

Stav

V.cena

D.cena

1531. ONV Praha 3-záslužná medaile-pomník Jana Žižky, opis/čtyřřád.náp.,Br60,hr 1/1 80,- 140,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1532. Státní zkušebna pro drahé kovy v Praze - 60 rokou čsl. puncovníctva
3 puncy, 1806-1981, opis / 3 puncy, 1919-1979, Br60
1/1 100,- 100,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1533. Čedok - 60.výročí založení 1920-1980 - znak Čedoku, zemské polokoule,
opis / památné budovy, květ, opis, punc, Ag35/25g
0/0 600,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1534. Kříž sv.Oldřicha - bitva u Augsburgu roku 10.8.955, upomínková medaile
na poražení a ústup Maďarů, bitvy se účastnil i český kníže Boleslav I. -
v kříži výjev z bitvy/v kříži sv.Benedikt mezi sv.Oldřichem a sv.Afrou, nahoře
Sv.Trojice, dole kříž sv.Benedikta, raženo asi 1855, asi zlacené Ag46,5/34,12g
0-1 3600,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1535. První vlak v Praze 20.8.1845 - lokomotiva před mapou tratě, opis / znaky
Prahy a Vídně, kruh kolejí, Ag 999 35/15, začínající patina, etue
PROOF 550,- 1600,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1536. Vojenský úřad pro právní zastupování ministerstva obrany - lev ve znaku, lip.
lístky, opis / ruka s miskami vah, latinský nápis, opis, Br50
0/0 100,- 150,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1537. Chladičový odznak - Sv. Kryštof - ochránce motoristů - Kryštov s dítětem v
dopravní značce, barvený ŽK74, připevnění na šroub
0/- 200,- 200,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1538. Transgas - záslužná medaile účastníkům výstavby I. etapy- mapa ČSSR s
plynovodem obklopena vlajkami, opis / znak, opisy, patin.Br50
0-1 50,- 50,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1539. FJI - návštěva v Praze a svěcení mostu 1901 - FJI poprsí zprava, opis
/ nápis, datace, opis, ratolesti, zlac.Br28
0-1- 300,- 480,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1540. Jednostranná litá plaketa s vysokým reliéfem, cca 1895 - truchlící žena
v předklonu, nápis „ACH, KDO MI MÉ DÍTĚ VRÁTÍ, ACH MÉ DÍTĚ, KDE JSI,
KDE JSI“, dole dítě hrající si s pokladem, plaketa bez sign. (Sucharda),
Fe patinované na Br 172x630, DRAŽBA JEN SÁL
1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1541. FIBEX-75let první Čs.Mince 1921-1996-zlacený 20 h.1921 středově umístěný
v medaili s opisem / původní znak ČSR, opis, Ag999 40/29,2, etue, patina
PROOF 1200,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1542. Historie České měny - denár Boleslava I. - panovník s dětmi, opis / nápis,
denár, zlac.a stříbř.Cu70, certifikát
PROOF 200,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1543. Historie České měny - florény Jana Lucemburského - panovník s dětmi,
opis / nápis, florén, zlac.a stříbř.Cu70, certifikát , certifikát
PROOF 200,- 200,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1544. Historie České měny - dukát Karla IV. - panovník s dětmi, opis / nápis,
dukát, zlac.a stříbř.Cu70, certifikát
PROOF 200,- 200,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1545. Historie České měny - pražský groš Václava II.- panovník s dětmi, opis
/ nápis, groš, zlac.a stříbř.Cu70, certifikát
PROOF 200,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1546. Historie České měny - dukát se sv. Václavem - panovník s dětmi, opis
/ sv. Václav, nápis, dukát, zlac.a stříbř.Cu70, certifikát
PROOF 200,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1547. Česká historie - praotec Čech - výjev z příchodu praotce, opis / česká
symbolika, opis, zlac.a stříbř.Cu40, certifikát
PROOF 100,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1548. Nejznámější repliky mincí - svatováclavský dukát 1923 - lev v erbu, opis
/ sv. Václav, opis, zlac.a stříbř.Cu40, certifikát
PROOF 80,- 80,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1549. Československé bankovky - bankovka 100 Kč - motiv ze 100 Kč 1961, motiv
100 Kč, opis / znak, opis, zlac.a stříbř.Cu50, certifikát
PROOF 120,- 120,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1550. Evropská měna - motiv 100 Euro, most, Evropa, opis / žena na býku nad
Evropou, okolo hvězdy, zlac.a stříbř.Cu50
PROOF 120,- 120,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1551. Evropské koruny - symbol moci - svatováclavská koruna - znak ve věnci, opis
/ Svatováclavská koruna, zlac.a stříbř.Cu40, certifikát
PROOF 100,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1552. Dopravní podnik Hl.m.Prahy - dokončení trasy metra I B 1985 - pražské
památky, stylizované tunely metra, nápis / pohled do tunelů metra, miniatura
vložená do medaile, Br70, etue + miniatura TRASA IB 1985, jehla17 + vzorný
vedoucí stavebnictví, Br35, etue + miniatura Br18 + zasloužilý pracovník
stavebnictví, Br33, stuha, etue + miniatura Br16 3ks
0/0 90,- 120,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1553. Nelahozeves, Euro, Paříž, Valtice, ŽK33-36-foto na www.numismatika.cz 4ks 0-1 50,- 50,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1554. Hostivice, Praha, Štenberk, ZOO Plzeň, Cu+ŽK30-33 4ks 0-1 50,- 50,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1555. Vincent Priessnitz, Kruger house, Sárospatak, Friederich von Müller,
Br+ŽK 30-32 - foto na www.numismatika.cz 4ks
0-1 50,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1556. Milešovka, Kraj Vysočina, Canal du Centre, Světové dědictví, ŽK30 3ks 0-1 50,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1557. Mince - 40 Eliščiných dukátů, Pardubice, čertův dukát, Lázně Jáchymov,
BK+ŽK30-40 - foto na www.numismatika.cz 4ks
0-1 100,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1558. Hrad Hněvín, zámek Hluboká, Praha, Paříž, BK+ŽK34-46 4ks 0-1 50,- 50,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1559. Žetony - ČNB, mince Kroměřížské mincovny, Česká spořitelna,
BK+ŽK23-30 4ks
0/0 50,- 130,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1560. VIROCI BITVY U KOLINA - 250 LET 1757-2007 v kříži / rakouský orel s
českým lvem (VIROCI je dost pěkné), Cu+Al 33 2ks
0/0 60,- 100,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1561. VOZ Nový Jičín - Bludovice 1960-1985 - obrněnec, ratolesti / znak,opis,náp.,
datace, Br60 + VOZ Nový Jičín - Bludovice 1960-1985 - raketa, ratolest
/ znak, opis, náp., BK60 + ČSLA - lev, palcáty, opis / tank, Br60 3ks
1/1/1 300,- 300,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1562. Železniční zdravotnictví 1955-1985 - had s okřídleným žel.kolem, opis, Br51 1 100,- 130,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1563. Město Brezno - 700 rokov Brezna 1265-1965 - znak města, opis, datace / věž,
opis, Sign. J.KOREŇ, Br60
0/0 100,- 120,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1564. Útvar pražského povstání - 10.výr.založení - výjev z povstání, JS, opis, Br60 1 50,- 95,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1565. Bertramka - upomínková medaile na W.A.Mozarta, vydalo Národní muzeum
a Muzeum české hudby - poprsí zleva / lyra, opis, nápisy, BK50
0-1 50,- 100,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1566. 300 let lesního rohu v Čechách - lesní roh, nápis, opis / korunované G držené
gryfy, stříbř.Cu50, průhledná etue se sametem
0-1 100,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1567. Kde domov můj 1.1.1993 - pamětní medaile na první rok vzniku ČR,
Ag 999 35/15, začínající patina, etue
PROOF 500,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1568. Kde domov můj 1.1.1994 - pamětní medaile na druhý rok vzniku ČR,
Ag 999 35/15, začínající patina, etue
PROOF 500,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1569. Kde domov můj 1.1.199 5- pamětní medaile na třetí rok vzniku ČR,
Ag 999 35/15, začínající patina, etue
PROOF 500,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1570. Kde domov můj 1.1.1996 - pamětní medaile na čtvrtý rok vzniku ČR,
Ag 999 35/15, začínající patina, etue
PROOF 500,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1571. Kde domov můj 1.1.1997 - pamětní medaile na pátý rok vzniku ČR,
Ag 999 35/15, začínající patina, etue
PROOF 500,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1572. Kovolit Mořice - 50.výročí založení 1921 - 1971 - dělník, ratolest, datace,
náp., Sign.BABKA, Br109x80
0-1 90,- 90,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1573. František Palacký - plaketa k odhalení pomníku v Praze dne 1.7. 1912 - poprsí
zleva / pohled na pomník, dvouřád.náp.,na hr.Sign.ANÝŽ, patin.Br57x60
(Sucharda S.)
0/0 800,- 800,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1574. Jan Schwarzenberg, vévoda krumlovský, 70. naroz.1930 - poprsí zleva, opis
/ 5-ti řád. latinský nápis, vavřínová snítka, Sign., patin.Br75 (Španiel O.)
0/0 900,- 950,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1575. Voskovec a Werich - společné 90. narozeniny 1995, dvojportrét Jiřího a Jana,
opis / 9-ti řád.náp., Ag 999 35/15, začínající patina, etue
PROOF 500,- --.-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1576. Jan Lucemburský - 700 let nástupu Lucemburků na trůn 1310 - 2010 -
napodobenina půl groše, korunovaná hlava Jana, opis / napodobenina pečetě,
na koni jedoucí Jan ve zbroji, opis, Ag 999 35/15, začínající patina, etue
PROOF 500,- --.-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1577. Carreras, Domingo, Pavarotti - 3 tenoři, upomínková medaile na světové turné
v letech 1996-97, trojice zpěváku sedících u stolu, podpisy / mnohořádkové
nápisy, Ag 999 40/20, začínající patina, etue
PROOF 500,- --.-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1578. František Josef Gerstner 1756-1832 - 150 let koněspřežní železnice
Č.Budějovice - Linec - hlava zleva, opis, datace / koňský povoz,
6-ti řád.náp,Br60
1/1 100,- 130,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1579. Arcivévoda Franz Ferdinand, medaile k zavraždění dědice trůnu v Sarajevu -
hlava zprava / vavřínový věnec, trnová koruna, datace 28.6.1914,
patin.Br50,n.hr. (Hartig A.)
0-1 1800,- --.-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1580. Arcivévoda Karl Franz Josef, medaile Podpůrného spolku námořnictva
1914-1915 poprsí budoucího císaře zleva / plující křižník, opis, patin.Br60,
skvrn.(Hartig A.)
0-1 1500,- 1600,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1581. Franz Schubert - hlava zleva, opis, JS, Br76 0 300,- 300,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1582. Fráňa Šrámek 1877-1952 - hlava čelně zprava, opis, datace / žena v abstrakci,
Sign. HOUSA´77, Br50, leštěná hrana (Housa V.)
0/0 60,- 100,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1583. Johannes Kepler - 400 let narození 1971 - poprsí čelně, astronomické
symboly, opis / hvězda, Pegas, latinský nápis, patin.Br75 (Knobloch M.)
0/0 300,- 320,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1584. Otakar Španiel - 100 výr. narození 1981 - hlava zleva, podpis / torzo okřídlené
bohyně Niké, mince, datace 1881-1981, patin.Br75 (Knobloch M.)
0/0 300,- --.-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1585. Václav Havel - první prezident ČR - hlava zleva, podpis, datace 1993 / znaky
Čech, Moravy a Slezska, opis, datace 2.11.1993,patin.Br60(Knobloch M.)
0/0 2000,- --.-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1586. Václav Havel - pamětní medaile k 10. výročí České republiky 1993-2003 -
hlava prezidenta zleva, opis / prezidentská standarta, Pražský hrad, datace,
opis, Ag 999 34/16g, etue, raženo 1000ks, certifikát (Kartáková D.)
PROOF 500,- 500,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1587. Památník národního písemnictví - Karel Čapek 1890-1938, Josef Čapek
1887-1945 - Karel v knihovně, poprsí čelně zleva, náp.,datace / Josef
v knihovně, poprsí čelně zleva, náp.,datace, znak PNP, Br60 (Kolářský Z.)
0/0 100,- 140,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1588. Karel IV. - upomínková medaile - poprsí císaře Karla, v pozadí gotický chrám
/ český lev zleva, po obvodu orlice, Ag 999 34/16, etue (Oppl V.)
PROOF 500,- --.-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1589. Otakar Španiel 1881-1955-100. výročí narození - poprsí čelně zprava, opis,
datace / mistrovi ruce při práci, stříbř.Br50 (Andrej P.)
0/0 100,- 220,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1590. Marilyn Monroe - 70.výr.narození b.l.(1996)-portrét, opis, data / stojící
herečka s rozevlátou sukní, opis,Sign.KZ, Ag 999 35/15,začínající patina,
etue (Zeman K.)
PROOF 700,- 900,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1591. Rudolf II. - upomínková medaile českého krále - hlava čelně zprava, orel s čs.
lvem / korunované R, palmové ratolesti, Řád zlatého rouna, opis,Ag35/15,
etue (Zeman K.)
PROOF 350,- 600,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1592. Arcivévoda Friedrich, polní maršál - pamětní medaile, Těšín 8.12.1914-poprsí
zprava, opis / těšínský zámek s parkem, nápisy Sign., Br55 (Hellene Scholz)
0-1 800,- 800,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1593. Karel I - medaile na bitvu u Folgaria a udělení velkokříže řádu Marie Terezie
následníkovi trůnu, Sign., Br65 (Henrich Kautsch)
0-1 2000,- 5000,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1594. Klácel Frant.Matouš-hlava čelně zleva, opis / lip.lístky, 5-ti řád.nápis., sign,
Br60 (Pospíšilová-Linhartová J.)
0-1 40,- 40,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1595. Sv.Václav - Sv.Václav v čele jezdectva, po stranách Sv - W, JS, Br50 1 100,- 130,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1596. Antonín Dvořák - 150.výročí narození 1991 - poprsí zleva, vročení, opis /
/ lyra a pražské budovy, stříbř.Br40 (Ronai M.)
PROOF 150,- --.-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1597. J.J.Winckelmann - upomínková medaile 1968 - 200.výročí narození
a 250.výročí úmrtí - Hlava zleva, opis / nápis, datace, Br56
0/0 50,- 100,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1598. Otto von Bismarck - medaile na postavení pomníku v Rudelsburgu 1895 -
poprsí, opis/poprsí mladého knížete v dvojitém opisu, datace,Sign.,Sn39,n.hry
0-1 500,- --.-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1599. Otto v. Bismarck - 100.výr.narození - hlava zprava / titán Atlas nese
na ramenou mapu sjednocené říše z roku 1871, vepsáno DEUTSCHLAND,
opis, Ag34/18,5
1/1 900,- 1100,-

Pol.

Osobnosti

Stav

V.cena

D.cena

1600. Goethe - den ústavy a Geothův vzpomínkový rok 1932 - hlava zleva, nápis
/ orlice, opisy, datace, Sign. R.BOSSELT, stříbř.Br77
1/1 100,- 280,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky