Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 24. června 2023

Pol.

Výstavy - zemské a světové

Stav

V.cena

D.cena

1601. Zemská jubilejní výstava 1891-Praha - upomínková medaile, sedící Čechie,
němec.opis / Průmyslový palác, sign. Fritsche/Thein, Sn38, škr., ďubky
0-1 90,- --.-

Pol.

Výstavy - zemské a světové

Stav

V.cena

D.cena

1602. Zemská jubilejní výstava 1891-Praha - upomínková medaile, sedící Čechie,
český opis/Průmyslový palác, sign. Fritsche/Thein, Sn30, skvrnky, pův.ouško
0-1 90,- 90,-

Pol.

Výstavy - zemské a světové

Stav

V.cena

D.cena

1603. Zemská jubilejní výstava 1891-Praha-upomínková medaile-Průmyslový palác,
čs.opis / sedící Čechie s čs.štítem, ratolesti, medaile je upravená jako šperk, je
prořezávaná podle siluety paláce, okolo 7 kuliček, chybí závěs, ŠPF neuvádí,
Ag29/7,14g
1/1 250,- 1600,-

Pol.

Výstavy - zemské a světové

Stav

V.cena

D.cena

1604. Národopisná výstava Českoslovanská v Praze 1895 - poprsí Čeňka Gregora,
opis/ Malé náměstí, opis na stuze, datace, klipa, Cu32x32, na hr.punc, patina,
(Chaura K., Abrahám K.)
0/0 700,- 1600,-

Pol.

Výstavy - zemské a světové

Stav

V.cena

D.cena

1605. Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895 - záslužná medaile - dívka
u truhly, datace, opis / klečící mladík láme lipovou ratolest, nápis, Sign.,
Br55,hry (Pichl I.B.)
0-1 400,- 400,-

Pol.

Výstavy - zemské a světové

Stav

V.cena

D.cena

1606. Světová výstava EXPO 67 v Montréalu - pavilon USA - symbol EXPO67,
nápis, opis / pavilon USA, nápis, patin.Br36
0-1 50,- 50,-

Pol.

Výstavy - zemské a světové

Stav

V.cena

D.cena

1607. Všeobecná československá výstava v Praze 1991 - výstavní palác, žena, opis
/ v korunované kartuši balancír, opis, letopočty, stříbř.Br27 (Zobek D.)
0/0 70,- 100,-

Pol.

Výstavy - zemské a světové

Stav

V.cena

D.cena

1608. Světová výstava ve Vídni 1873 - FJI poprsí zprava, opis / výstavní palác,
nápis, datace, Sn27
1-1- 140,- 190,-

Pol.

Výstavy - zemské a světové

Stav

V.cena

D.cena

1609. Celostátní výstava v Hollabrunnu 1935 - znak města v kartuši, opis / muž
s věncem a štítem, v pozadí město, Br50, vlas.rysky
1-1- 100,- 150,-

Pol.

Výstavy - zemské a světové

Stav

V.cena

D.cena

1610. Mezinárodní výstava 1.5.-1.11.1862, Londýn - upomínková medaile -
poprsí královny Viktorie zleva, opisy, data narození, korunovace a sňatku
/ pohled na výstavní palác, nápisy, datace, popis a cena budovy, Sn39
0-1 200,- 280,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

1611. Brugge - Konference o Simonisovi Stevinim, 1972 - lev a medvěd držící znak
města / 6-ti řád.nápis, patin.Br70, pův.kulatá etue
0-1 90,- 90,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1612. Prezident Charles de Gaulle - pamětní medaile na rodný dům v La Boisserie,
sign. A.J.Jaeger, zlac.Br108
0/0 400,- 400,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1613. Novoroční medaile Pařížské mincovny 1966 - Le temps de chanter est arrivé,
(nadešel čas zpívání) - hudební motivy a hesla, opisy / hudební motivy
a hesla, opisy, Sign. Belo, zlacená Br100/384g, původní etue
0-1 200,- --.-

Pol.

Itálie

Stav

V.cena

D.cena

1614. Summit M.Gorbachev-E.Cossiga, 26.11.-1.12.1989 - hlavy státníků zleva,
datace, opis / potřesení rukou, na pozadí vlajky zúčastněných států,opis,Br60
původní plastové pouzdro, certifikát
0/0 480,- --.-

Pol.

Německo (do r. 1871)

Stav

V.cena

D.cena

1615. Freiburg - Karneval freiburgských bláznů 1955-Oberzunftmeister Willy Jäger -
poprsí nejvyššího cechmistra, opis, JS oválná plaketa Br57x70, 2 pův.očka
1-1- 90,- 140,-

Pol.

Německo (do r. 1871)

Stav

V.cena

D.cena

1616. Medaile na návštěvu Pavla Petroviče (ruský car Pavel I.) v Berlíně 1776 -
pruský a ruský génius drží medailon s portrétem velkovévody Pavla
před vchodem do Chrámu přátelství / ve věnci třířád.náp., dole čtařřád.nápis,
datace, nesign. (A.Abramson nebo D.F.Loos), Br43, n.kor.
0/0 4000,- --.-

Pol.

Německo (po r. 1871)

Stav

V.cena

D.cena

1617. Vratislav-dostihová medaile na 50.výr.založení klubu Wilhelma I. 1832-1882,
hlavy Wilhelma I. a Friedricha Wilhelma III., datace / sedící bohyně Slezska,
v pozadí cválající jezdec a silueta města, Ag50/58,5, n.hry
(Weigant Emil / Kullrich Wilhelm)
1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Německo (po r. 1871)

Stav

V.cena

D.cena

1618. Spolkové střelby v Halle 1888 - v korunovaném věnci hlava Wilhelma II.,
orlice/v oválu opis a erb,terče, pušky,klobouk atd.,BK klipa43x43,ouško,n.kor.
1-2 200,- 260,-

Pol.

Německo (po r. 1871)

Stav

V.cena

D.cena

1619. Saarwelligen - Volksbank dillingen - lev erbu, opis / hrad, opis, ryzí Ag30/11,
certifikát, etue
1/1 200,- --.-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

1620. Továrna na výrobu osobních automobilů ve Varšavě (FSO), zahájení
výroby 1951 - znak FSO, 5-ti řád. Nápis / automobil, nápis, Br
1/1 80,- 120,-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

1621. Velení letectva Poznaň - letec s vrtulí, na pozadí letadla / letící pták s věncem
na znaku polského letectva, Br70, etue
1/1 100,- 120,-

Pol.

Rakousko (po r.1867)

Stav

V.cena

D.cena

1622. Österreichischer Gewerkschaftsbund (1945) - v ratolestech mapa Rakouska
a původní členský odznak vedení, zlac.Ag, smalty, udělovací etue
0-1 200,- --.-

Pol.

Rakousko (po r.1867)

Stav

V.cena

D.cena

1623. Adelsberg, Kraňsko (Slovinsko) - upomínka z Adelbergu - výjev z oslavy, opis
/ sedící Austrie drží rakouský znak a vlajku, opis (cca 1900), Sn32, pův.ouško
0-1 100,- 260,-

Pol.

Rakousko (po r.1867)

Stav

V.cena

D.cena

1624. Turistický klub - upomínová medaile na 8.Wandertag 1978- Weidach (D),
napodobenina raritního saského 3 tolaru z roku 1626 (originál neseženete),
Fridrich Vilém II. na koni, opis / erb, opis, stříbříbřená Br70
1/1 200,- --.-

Pol.

Rusko (Sovětský svaz)

Stav

V.cena

D.cena

1625. Petrohrad (Leningrad) - státní ermitáž - oddělení historie Ruské kultury +
Budova ermitáže, opis, nápis / interiér se schodištěm, patin Al 60,
Ruské muzeum - socha Alexandra Makedonského od M. I. Kozlovského,
Alexandr Makedonský, opis / průčelí muzea, patin Al60
0/0 60,- 70,-

Pol.

Rusko (Sovětský svaz)

Stav

V.cena

D.cena

1626. 100 let VCHU D.I.Mendělejeva 1868-1968 - poprsí zleva, opis, datace,
JS,Br59 + XII. Mendělejevskij sjezd Baku 1981 - odznak, jehla, BK30
1/1 50,- 85,-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

1627. Plaketa pro donátora oficiálního návštěvníka Britského muzea v Londýně -
poprsí zleva, opis / antický sloup, opis, Br37
0/0 180,- --.-

Pol.

ČSPDP

Stav

V.cena

D.cena

1628. ČSPDP, Karel IV. - 700 let úmrtí 1978 - hlava mírně zprava, datace 0/0 1000,- 2200,-

Pol.

/ český lev, opisy, Sign., Br38 (Harcuba J.)

Stav

V.cena

D.cena

1629. ČSPDP, Karel IV. - 700 let úmrtí 1978 - Pražský hrad, Karlův most,
gotická kružba, opis / Bruncvík, opisy, Sign., Br.38 (Harcuba J.)
0/0 1000,- 2200,-

Pol.

/ český lev, opisy, Sign., Br38 (Harcuba J.)

Stav

V.cena

D.cena

1630. ČSPDP, Matyáš z Arrasu († 1352) 1979 - poprsí mírně zprava, okenní kružby,
opis / znak kamenické huti, opisy, Sign., Br38 (Harcuba J.)
0/0 1000,- --.-

Pol.

ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1631. ČNS Praha - medaile k 75.výročí založení - mince s číslicí 75 na dlani, opis
/ replika denáru, Sign.OPPL, patin.Ag33/9,5 (Oppl V.)
0/0 220,- --.-

Pol.

ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1632. ČNS Praha - medaile k 80.výročí založení - mince s číslicí 80 na dlani, opis
/ replika denáru, kontramarka kříž, Sign.OPPL, patinované Ag33/10 (Oppl V.)
0/0 220,- --.-

Pol.

ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1633. ČNS Příbram - 100.výr. dosažení hloubky 1000 m 1875-1975 - Vojtěšský důl
na Březových horách, opis / napodobenina příbramského zlatníku, Ag29/12,5 
0/0 600,- --.-

Pol.

ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1634. ČNS - Julius Sém - úmrtní medaile 1977 - hlava zleva, popis, datace / hlava
dívky s rozevlátými vlasy zprava, dvojitý opis, patin.Br40 (Harcuba J.)
0/0 180,- 210,-

Pol.

ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1635. ČNS, Národní muzeum v Praze, Karel IV. - 600. výročí úmrtí - Karel IV.
na trůnu se symboly moci, datace, opis / gotická klenba, zemské znaky, opis,
Ag40/30g (Knobloch M.)
0/0 800,- 800,-

Pol.

ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1636. ČNS Česká Lípa - 40 let pobočky - renesanční dům, znak města, zdvojený
opis / portál s Turky ze 17. století, čtyřřád. nápis, patin.Br60 (Oppl V.)
0/0 140,- 170,-

Pol.

ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1637. Přemysl Otakar II. - 700 let od úmrtí (1978) - korunovaná hlava, opis, datace
/ replika pečeti, opis, Ag40/30g, etue (Harcuba J.)
0/0 1800,- --.-

Pol.

ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1638. Vratislav II.- 900 let korunovace (1986) - hlava zprava, opis, datace 1061-1092
/ ruce držící korunu, 5-ti řád.náp., opis, datace 1086,
stříbř.Br42(Vitanovský M.)
PROOF 150,- --.-

Pol.

ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1639. ČNS Pardubice 1954-1984 - městský znak, lipová ratolest, datace, opis
/ seznam zasloužilých, vavřínová ratolest, Sign., Stříbř.Br50 + žeton - I.sjezd
numismatiků vých.Čech 1957 - pardubice - znak města, náp., opis / znak,
opis, Ag22/4g 2ks
0-1 250,- --.-

Pol.

Sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1640. Mistrovství světa ve veslování, Nottingham 1975 - čtyřřád.náp., letopočet
/ motiv pěti pádel, fi.Hugenin, Le Lockle, Suisse, stříbř.br70, udělovací etue
0/0 500,- --.-

Pol.

Sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1641. Skok do dálky - Vítkovice 3.VIII.1924 - II. místo - skoka v letu / náp.a datace
ve věnci, pův.závěs
1/1 50,- 50,-

Pol.

Sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1642. 50.výr.získání prvního titulu mistrů světa v ledním hokeji, Praha 1947 - 1997
hokejista na globu, v pozadí Hradčany, opis / brankař, opis, Ag 999 35/15,
začínající patina, etue
PROOF 500,- --.-

Pol.

Sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1643. Klubové závody Ctibor 1944, III. místo v řeckořímském zápasu, Br51 stuha 0-1 200,- 200,-

Pol.

Sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1644. Klub veslařů mělnických - klubový odznak, vlajka + odznak ke 100.výročí
založeni klubu, klubová vlajka v záchranném kruhu, datace, barvený Br, 2 ks
0-1 100,- --.-

Pol.

Sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1645. Davis Coupe-50.výročí francouzského vítězství v tenise-10.9.1927-10.9.1977
pohár Davis coupe, tenisové rakety, opisy, datace / hlavy tenistů, opis, nápis,
datace, Sign., Br81
1/1 180,- 240,-

Pol.

Sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1646. Pánský šermířský klub - Mezinárodní turnaj v šermu , Praha 1904 - pohled na
Pražský hrad/německý opis, nápisy, datace, RU punc, Ag32/13,76(Pištora J.)
0/0 900,- 2800,-

Pol.

Sportovní

Stav

V.cena

D.cena

1647. Šampionáty evropy v zápase řecko římském 1947 - pohled na Hradčany
z mostu, pražský a český erb, motiv řeky, náp.,Sign.Babka, Br99x83,pův.etue
0-1 200,- 700,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1648. Upomínková medaile na zakladatele Sokola - poprsí Tyrše a Fügnera zleva,
JS, lité Fe58 patin. na Cu
1-1- 60,- 95,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1649. ČOS - Fédération international e de gymnastique (Mezinárodní gymnastická
federace) - Mezinárodní turnaj, Praha 1938 - gymnasté s ratolestmi, opis
/ ratolesti, nápis, datace, Sign.JB, Br60
0/0 150,- 320,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1650. ČOS - Fédération international e de gymnastique (Mezinárodní gymnastická
federace) - Mezinárodní turnaj, Praha 1938 - gymnastky s dravcem, opis
ratolesti, nápis, datace, Sign.JB, Br60
0/0 150,- 320,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1651. Dr.Miroslav Tyrš 1832-1884 - poprsí zleva, opis, datace, Sign.A.HÁM, JS,
Br60 + Jindřich Fügner 1822-1865 - poprsí zprava, opis, datace,
Sign.BABKA, JS,stříbř.Br60 2ks
1 / 1- 50,- 150,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1652. Miroslav Tyrš 1832-1884 - poprsí zleva, opis, datace, Sign.BABKA, JS, Al 60+
Jindřich Fügner 1822-1865 - poprsí zprava, opis, datace, Sign.BABKA, JS,
Al 60 2ks
1- 1- 30,- 130,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1653. Miroslav Tyrš - tvůrce sokolství českého 1904 - poprsí zleva, opis, letopočet
/ 12-ti řád.nápis, ratolesti, Sign.J.V.MYSLBEK 1904, Alpaka52
0/0 200,- 220,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1654. I. Fotoamatérská výstava „Sokola" Praha I - I. Cena 28.X.-10.XI.1935 -
Fügner, Tyrš - poprsí zleva, Sign.PICHL, JS, stříbř.Br50x53
0/0 100,- 150,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1655. Jindr.Fügner 1822-1865 - poprsí zleva, Sign.R.HÁJEK 1947, JS, Br51x60 0/0 50,- 110,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1656. Dr.Miroslav Tyrš 1832-1884 - závody čtyř žup v Č.Budějovicích
10.-11.VI.1933 II. cena - hlava zleva, opis, datace, JS, Br43, skvrnky
1- 1- 40,- 100,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1657. Dr.M.Tyrš - poprsí čelně zleva, popis, JS, Sign.PICHL, Br38x50 1/1 50,- 95,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1658. Přeborník Sokola Řevnice 1949-50 ženy - hráč stolního tenisu v kruhu
lipových listů, nápis, datace, JS, Br38x60
1/1 35,- 75,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1659. Dr.Miroslav Tyrš 1832-1884 - poprsí zleva, lipová ratolest, nápis, datace,
Sign.A, JS, Br40x48
1/1 50,- --.-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1660. Karlín Praha Vinohrady - lyžař Benecko 1931 - lyžař v jízdě, popis,
Sign.KAVAN PICHL, JS, Br46x59
0/0 100,- 110,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1661. Náramek - XI. Všesokolský slet v Praze 1948 1/1 100,- 150,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1662. Závody obce sokolské - sokol na sloupu, popis / žena s mužem a s ratolestí,
Br40 + Závody obce sokolské - sokol na sloupu, popis
/ žena s mužem a sratolestí, Br35, 2ks
1 / 1 80,- 140,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1663. Sokol Dejvice - stolní tenis - za vítězství ve čtyřhře žen 11. a 12.IV.1931 -
nahý cvičenec s lipovou větví, cvičební pomůcky, Sign.PICHL, JS, Br42
1/1 50,- --.-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1664. Českosl.obec sokolská - na paměť otevření Tyršova domu v Praze 1925 -
budova, opis,4-řád.náp./sokol, prapory, opis, Sign.ŠEJNOST, Br36, Vej.I.14
1/1 100,- --.-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1665. Slovenský sokol v USA - na památku cesty ČOS do U.S.A. 1947
orel nad znaky, opis, datace / vyryté věnování a datace, JS, ŽK34, ouško
1/1 100,- 170,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1666. ČOS - 50. lyžařská mistrovství ČSR 1949 - lyžař, popis, letopočet / sokoli v
letu, Sign.JB, Br43x35, přívěšek
1/1 50,- 120,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1667. ČOS - 51. lyž.mistrovství ČSR - vysoké Tatry 1950-lyžař ve skoku, pod ním
les, znak ČOS, opis / tři spojené kruhy, opis, trojúhelníkový přívěšek, Br40
1/1 50,- 95,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1668. Miroslav Tyrš - Sportovní vyznamenání se stuhou, BK28, miniatura na stuze,
Sign.M REINER, stříbř.Br28
1/1 30,- 30,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1669. XI. Všesokolský slet 1948 - sokol, opisy / hlava ženy, opis, Sign.HOREJC
Ag28/13,5g
1-/1 100,- 170,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1670. Bratr Jindra Vaníček - náčelník československé obce sokolské - poprsí zleva,
popis, JS, Zn69x82, stopy oxidace
2/- 100,- 220,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1671. Bratr Josef Scheiner - starosta československé obce sokolské - poprsí zprava,
popis, JS, Zn68x81, stopy oxidace
2/- 100,- 220,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1672. Závody dorostenců ČOS - sokol, ratolesti, opis / ratolest se stuhou, 5-ti
řád.náp., Sign.KULHÁNEK a PICHL PRAHA, BK30, skvrnky+1936 II. Závod
v rozest. běhu župy barákovy I. - hlava muže zleva, ratolest, JS,37x33
1- / 1 50,- 110,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1673. Tělocvičná jesnotaSokol Praha - Smíchov II. Svému zakládajícímu členovi -
Tyrš - poprsí zleva, datace, 5-ti řád.náp., kovová vlajka, BK140x85
0/0 30,- 120,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1674. Sokol Josefovský ve prospěch vlastní tělocvičny roku 1903 „NA ZDAR" -
žena s pochodní, sedmiřád.náp. / znak Josefova, ratolesti, Sign.PICHL, Br34
0/0 100,- 800,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1675. Třicet let sokola Kolínského 1862-1892 - letící sokol s činkou, opis / datace,
opis, BK23, ouško
1/1 100,- 550,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1676. Upomínka na 20. leté trvání a svěcení praporu „SOKOLA“ v Radnicích
27.7.1890-letící sokol nesoucí znak, ratolesti / 5-ti řád.náp., datace,
Sign.PICHL, BK34,ouško
1/1 100,- 480,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1677. Tělocvičná jednota Sokol - Slavnost 25.letého trvání 5.2.1888 - nápis v erbu,
opis, kolem ratolesti / jména zakladatelů sokola, opis, ratolesti, Sign.ABERLE,
BK34, ouško
1/1 120,- 550,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1678. Upomínka položení základního kamene ku stavbě tělocvičny sokola v Slaném
26.IX.1896 - 5-ti řád.náp., datace / sokol v letu nesoucí erb, ratolesti, opis,
Sign.PICHL, BK39, ouško
1/1 100,- 550,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1679. Náš bratr Jindra - VIII. Všesokolský slet v Praze 6.7.1926-bratr Jindra poprsí
zleva, popis, JS přívěšek, Ag18x20/6 Ag punc, ouško
1/1 100,- 260,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1680. Krajský slet sokolstva Ústí n.Labem 1934, přívěšek, Br24, ouško 1/1 50,- 650,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1681. Sokol Josefovský ve prospěch vlastní tělocvičny roku 1903 „NA ZDAR“ -
žena s pochodní,7-řád.náp. / znak Josefova,ratolesti,Sign.PICHL,Al 34,ouško
1/1 100,- 650,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1682. Otevření sokolovny v Kouřimi 3.6.1895 - sokol v letu nesoucí činku, nápis
/ datace, opis, Al 30, ouško
1/1 100,- 650,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1683. Tělocvičná jednota ve Vršovicích-upomínka na den 1.srpna 1880, Al 24,ouško 1/1 100,- 650,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1684. Sokol Slovinsko - „SOKOLSKI ZLET V AJDOVŚĆINI“ , klipa, Al 25x25 1/1 200,- 650,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1685. Upomínka na veřejné cvič.IV. Okrsku sokolské župy podkrkonošské
v Hořiněvsi 29.6.1911 - Sign.KARNET-KYSELÝ, klipa, Al 25x25, ouško
1/1 200,- 420,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1686. V. slet všesokolský v Praze 1907 - sokol v letu, erb, opis / pražské panorama,
popis s letopočtem, Sign.KARNET, klipa, Al 25x25, ouško
1/1 200,- 340,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1687. Na paměť 25. letého trvání sokola v Soběslavi 29.6.1910 - sokol v letu, erb,
opis / 5-ti řád.náp., Sign.KARNET, klipa, Al 25x25, ouško
1/1 200,- 550,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1688. Župní den dorostu v Boskově 20.8.1911 - skol, ratolest, opis / čtyřřád.náp.,
klipa bez ouška, Al25x25
1/1 150,- 400,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1689. III.Div. Sokol Krasnojarsk 1919-5-ti řád.náp.,letopočet, Br27x37,odznak,jehla 1/1 600,- 600,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1690. Znak Sokola, odznak, velký Ag punc 42x66/10g, dvě jehly 1/1 200,- 440,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1691. Sokolské odznaky - foto na www.numismatika.cz 3ks 1/1/1 50,- 160,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1692. Zájezd ČOS na Slovensko a Podkarpatskou Rus 28.-29.VI.1936, BK41x25,
odznak, špendlík, stuha + Zájezdy Sokola - Praha - Krč, Br41x25, odznak,
špendlík 2ks
1/1 50,- 160,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1693. Zájezd dorostu župy Tyršovi do Horního Tanvaldu 26.-29.6 1397, odznak,
Br20x32, špendlík + Zájazd ČSL obce Sokolskej 1927 - Košice - Tatry, Br32
špendlík 2ks
1/1 60,- 110,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1694. II. krajský sokolský slet v Kladně 1.6.1930, odznak, jehla + I slet dorostu
sokolské župy Jeronýmovy v Písku 7.8.1921, odznak, špendlík + Slet sokol.
dorostu v Přelouči 5.-6.VII.1925, odznak, jehla 3ks
1/1/1 90,- 320,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1695. TJ.Sokol Sokol Praha Hloubětín 1896-1936, odznak, jehla + 50 let Sokola
Paskov-18.VI.1989, odznak, jehla + 50 let Sokola v Pečkách 1888-1938,
odznak, jehla 3ks
1/1/1 80,- 160,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1696. Sokol- Benešov u Prahy 50 let-1869-1919, odznak, jehla + Sokol Trnava
1918-1938, odznak, jehla + Slavnost Sokola Praha Motoly, odznak, jehla 3ks
1/1/1 80,- 320,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1697. Sokol - Tyrš - 2x klopový odznak, knoflíček ČOS 3ks 1/1/1 35,- 80,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1698. Všesokolský slet Jugoslávie Beograd 1930 - sokol na hrazdě ve vavřínovém
věnci, opis, popis, datace, osmihran Cu35, odznak, špendlík, stuha
1 50,- 50,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1699. Sokolski slet Zagreb 1934, odznak, špendlík, stuha 1 80,- 80,-

Pol.

Sokol - medaile, odznaky, nášivky

Stav

V.cena

D.cena

1700. I. Jugoslávský všesokolský slet Lublaň 1922, Sign.DOLINAR, Br36x50,
stuha + miniatura Br15x20 2ks
1/1 100,- 100,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká společnost přátel drobné plastiky